Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Nu krävs 8 000 bostäder

fredag 10 juni 2016 07:41

35 PROCENTS ÖKNING. I tisdags informerades kommunstyrelsen om att Sverigeförhandlingen muntligen meddelat att kalkylen för att få en tunnelbana till Lidingö har ändrats, från att det byggs 5 900 nya bostäder till 8 000 nya, och att de byggs inom mer centrala delar av ön. Dessutom vill man att Lidingö betalar 100 miljoner till Österleden, eller Östlig förbindelse som den numera heter.

Sverigeförhandlingen har meddelat Lidingö stads förhandlare kommunalrådet Anna Rheyneclaudes Kihlman (M) och stadsdirektör Anna Hadenius att man gått igenom sin kalkyl för hur många bostäder som behöver byggas för varje miljard kronor som staten investerar i kollektivtrafiken. Summan ligger på 3000 bostäder per miljard. En eventuell förlängning av tunnelbanan till Lidingö centrum beräknas nu kosta omkring 2,7 miljarder. Därför har man muntligen meddelat staden de nya siffrorna.

- Anna Hadenius och jag har träffat Sverigeförhandlingen och blivit informerade om de nya kalkylerna. Vi har inte fått det skriftligt, det är inget förhandlingsbud utan en information om nya beräkningar, säger Anna Rheyneclaudes Kihlman till Lidingösidan.

- Vi har informerat både referensgruppen och kommunstyrelsen om Sverigeförhandlingens besked. De politiska partierna får nu diskutera frågan så vi kan lämna ett besked. Staden vill vara stringent och inte dra ner på takten. Men nu kommer sommaren så jag förväntar mig att Sverigeförhandlingen ger oss en möjlighet att hinna diskutera frågan ordentligt innan vi väntas lämna svar. Även Sverigeförhandlingen har dragit ned på tempot. Avsikten var ju tidigare att allt skulle vara klart före midsommar. Men så blir det inte.

Referensgruppen, som består av representanter från alla nio partier i kommunfullmäktige kommer att träffas inom en vecka. Då kommer inte bara det ökade antalet bostäder att diskuteras utan även var på ön de i så fall ska byggas. Önskemålet från Sverigeförhandlingen är en bebyggelse mer centralt än vid de första diskussionerna.

Vad gäller betalning för att den Östliga förbindelsen skulle vara gynnsam för Lidingö så är inställningen, enligt vad Lidingösidan förstått, kallsinnig. Östlig förbindelse är ett statligt vägbygge och ska därför inte ens delbetalas av några kommuner.

Dela Nu krävs 8 000 bostäder

Kommentarer

Erik Lindberg 2016-06-15 21:20

Ska då dessa 8000 lägenheter stå till Migrationsverkets förfogande eftersom de efter 1 januari 2017 får full kontroll över fördelningen av nyanlända och asylsökande i Sveriges alla kommuner?

Petter Hedberg 2016-06-13 13:18

Håller med dig Ulrika.
När kraven som ställs är att Lidingö skall bygga mer bostäder, dessa skall koncentreras till ett litet område och Lidingöbanan ingår inte, då är det inte längre en förhandling utan en monolog från Sverigeförhandlarna.

Min inställning är att dåliga avtal resulterat i att Lidingöbornas bortslösade pengar växer i höjd och bredd för varje dag som går vid Aga-depån.

Om inte Spårväg-city ingår så är det dags att lämna bordet så får Stockholm ha kvar en bussdepå som klyver deras nya område Kolkajen. Det framstår för ofta i debatten som att det handlar om en tjänst för Lidingöborna. Det här är främst en förhandling där Stockholm vill putta ut oss från Ropsten för att bygga bostäder där. Utan Spårväg City tycker jag att de skall glömma den tanken.

Henrik Åkermark 2016-06-13 10:32

Det har kommit in många mycket bra kommentarer som ger ett intressant perspektiv på Sverigeförhandlingarna för Lidingös del.
Krav på medfinansiering av Östra förbindelsen och 8000 lägenheter är ingen liten siffra, dessutom gäller det inom en snäv radie från den tänkta tunnelbanestationen. Man kan utan vidare konstatera att förhandlingarna tagit en märklig vändning och att det lämnar fältet fritt för såväl kommentarer som frågor och kritik.
Vi är säkert många som varit med om förhandlingar där vi kommit till insikt att vår motpart saknar styrka och erfarenhet, dvs helt enkelt är svag. Eller så har vi kommit till en punkt där förutsättningarna ändrats och vi har tappat intresset och vill inte fortsätta. Men vi vill inte vara den som avbryter förhandlingarna. En beprövad teknik är att då tvinga motparten in i ett hörn med ett skambud så att han/hon inte ser annan möjlighet än att bryta.
Det är alltså tydliga indikationer i det här fallet på att Lidingös motpart i Sverigeförhandlingarna beslutat att man helt enkelt inte vill gå vidare om Lidingö inte kapitulerar villkorslöst.
Det kan också mycket väl vara så som Bo W. indikerar i sin kommentar att Lidingös förhandlare uppfattas så svaga att man kan bolla med dem precis hur man vill.
Den uppfattningen kan ju få ett stöd av vad vi hört här, dvs "vi har inte förhandlat, vi har fått ett skriftligt bud", "vi skall diskutera förslaget i KS och med referensgruppen".
Jag låter andra göra den bedömningen.
I vart fall måste budet ses som ett skambud som getts "skriftligt" och som skjuter alla tankar på en förlängning av tunnelbanan till Lidingö i sank.
Låt oss därför fokusera på hur vi utvecklar Lidingö som vi själva vill ha den här ön men också tar ett rimligt ansvar.

Anders Jensson 2016-06-13 08:58

Bo, som många andra läsare av Lidingösidan säkert redan vet kommer trängselavgiften i Ropsten ej att tas bort. Frågan var uppe på regeringsnivå och fick avslag.
Den permanenta avgifter i kombination med att Stockholms stad nu exploaterar sin mark i och runt Ropsten gör att vi Lidingöbor får tacka för alla de år vi har haft ett bra "trafiknav" i vår grannkommunen och bygga ett eget på vår sida bron. Lämpligen nära bron.
T-bana till Centrum hade ju varit bra, men inte om det krävs 8000 bostäder.

Bo Widerström 2016-06-12 19:20

Hur har Anna R Kihlman och Anna Hadenius skött Sverigeförhandlingarna för Lidingö stad?

Lidingö fick ett bud att 5900 lägenheter måste byggas för att det skall byggas T-bana till centrum. Vad svarade Anna R K och Anna H på detta besked?

Enl. artikeln var det planerat att förhandlingarna skulle vara klar till midsommar.

Nu har Lidingö fått beskedet att det krävs 8000 lägenheter (35 % fler). Anna R K anger i artikeln att man nu skall utvärdera detta nya bd ihop med en referensgrupp och även utreda var dessa bostäder skulle kunna byggas.

Det är dags att man redovisar hur förhandlingarna/samtalen gått till när sverigeförhandlarna tydligen tror att man kan öka lägenhetskravet med 35 ?

Redan 5900 lägenheter är naturligtvis en helt orimlig hög nivå.

Lämna också besked till lidimgöborna hur det går med era förhandlingar för att fä bort dr helt orimliga trängselavgifterna för att få lämna och hämta i Ropsten.

Anders Wennberg 2016-06-11 23:29

8 000 lägenheter motsvarar 8 nya Dalenum eller 20-25 gånger det antal lägenheter som byggdes i Gåshaga. Alla inser givetvis att det är totalt orimligt om man inte vill helt ändra karaktären på stora delar av Lidingö till innerstadsmiljö. Och acceptera enorma byggprojekt under lång tid.

Finansiering på 2,7 miljarder behövs tydligen. Det är 59 000 per invånare. Men måste man verkligen bygga 8 000? Bygger man tex 3 000 lägenheter får man en miljard från staten, då fattas 1,7 miljarder. Marken till de 3 000 lägenheterna får säkert kommunen bra betalt för, kanske betalar det för en stor del av de 1,7 miljarderna och det blir bara ganska lite att låna upp för att finansiera resten? Bygger man 1 500 lägenheter får man en halv miljard av staten och lite mindre för marken, men får låna lite mer.

Har kommunen skissat på förslag där kommunen bygger ett lämpligt antal lägenheter som infrakstruktur klarar och som bibehåller områdenas karaktär, och där kommunen finansierar det som fattas?

För om verkligen 8 000 nya bostäder krävs så borde inte Lidingö slösa bort mer tid på dessa förhandlingar.

Pia Wieck (LP) 2016-06-11 10:25

Det är aldrig fel med referenser. 2014 fanns det drygt 19.000 bostäder på Lidingö och en befolkning på drygt 45.000. Idag är vi över 46.000. Lidingö var då, liksom nu Sveriges femte folktätaste kommun, och länets fjärde. Det finns alltså bara i Stockholms län 22 kommuner där det finns mer plats att bygga bostäder på än på Lidingö. Glöm dessutom inte att Lidingö är just en ö, med en enda broförbindelse för dessa 46.000 invånare. Lidingös befolkning skulle öka även om man inte byggde en enda bostad ytterligare, eftersom det är fler och fler stora villor som omvandlas till bostadsrätter, dvs går från en bostad till tre. Eftersom bostadspriserna ökar så väljer även allt fler att bo trängre. Vad innebär 8000 bostäder? Det är en ökning med över 40%. Eller närmare 20.000 personer. Jag instämmer med Karin Wallgren. Det faller på sin egen orimlighet. 5000 bostäder innebär en ökning med 26%, eller drygt 12.000 personer.

Karin Wallgren 2016-06-11 05:33

Bra Ulrika Levihn! Du uppmanar Lidingös beslutsfattare att dra sig ur Sverigeförhandlingarna snarast möjligt i och med att hela processen har varit odemokratisk från allra första början. Det kan jag bara instämma i. Lidingö bör tacka för sig och uppmana "motparten" att gå och förhandla någon annanstans. Lidingöborna behöver inte Sverigeförhandlarnas smarta "lösningar" som inte skulle gagna oss för fem öre. Så bäste kommunpolitiker, ödsla inte mer tid på Sverigeförhandlingarna. Det finns viktigare saker för kommunpolitiker att ta tag i. Bygget av nya tågbron till exempel.

Karin Wallgren 2016-06-10 17:33

Jag kan bara instämma med Henrik Åkermark Allan Ekström och Olov Rahlén i deras väl formulerade inlägg. Jag säger också Nej tack till T-bana till Lidingö och definitivt Nej till 8000 nya bostäder på ön. T-bana passar definitivt inte här. Och när och var det ska byggas, hur mycket och i vilken takt, ja det ska kommunen själv bestämma. Påtvinga inte lidingöborna något oönskat.

Med en nära nog 'belåten' känsla läste jag kravet på 8000 nya bostäder. Ja då blir det ju stört omöjligt för Sverigeförhandlarna att få igenom en stor byggnation plus T-bana. Det faller ju på sin egen orimlighet, tänkte jag.

Men i detta rävspel, kallat Sverigeförhandlingen, hoppas jag att den höga siffran på 8000 bostäder, inte är menat att invagga lidingöborna i en känsla av falsk trygghet.
Antag att de sluga Sverigeförhandlarna säger: "Ok 8000 var nog att ta i. Det räcker med 5000" och medge en ändrad generös inställning till Lidingös "fördel". Och låta påskina att det skulle bli en win-win situation för alla med 5000. Då inte bara hoppas jag som lidingöbo, utan kräver av våra kommunpolitiker att de inte skulle falla till föga för sådana eventuella "generösa" argument.

Ulrika Levihn 2016-06-10 16:49

Detta är helt orealistiskt, men vi hade inget i förhandlingen att göra från början.
Däremot kanske 8000 är ett rent förhandlingsbud och så landar det på 6000 och Lidingö tar detta för "det är ju så lite i jämförelse med 8000". Det måste vi undvika. Samtliga siffror som vi nu fått är så väldigt långt ifrån önskvärda och realistiska, och dessutom är vårt deltagande i förhandlingen odemokratisk redan från början - enda vettiga är att dra sig ur så fort som möjligt.

Däremot undrar jag hur Stockholm med omnejd ska lösa den effektbrist som kommer uppstå? Begränsningen för hur mycket vi kan bygga verkar inte vara mark, utan effekt. Vilka områden får stå utan el de kallaste vinterdagarna?

Olov Rahlén 2016-06-10 14:07

För min del ser jag bara fördelar med att vi slipper tunnelbana till Lidingö och därtill, inte minst, nybyggnation av 8000 st lägenheter. Lidingö är ett av Storstockholms mest tättbebyggda områden och att bygga tusentals nya lägenheter liknar närmast en rovdrift på såväl invånarnas livskvalitet som på miljön. Miljöaspekten kan inte nog understrykas beroende på de faktiska förhållandena att vi är bundna till en ö, med dess geografiska begränsningar och tillgång till grönområden.
Jag pläderar för att Lidingö får behålla sin karaktär av småstad och inte omvandlas (på politikerspråk heter det "utvecklas") till ett nytt getto.

Allan Ekström 2016-06-10 12:32

Kan det framgå tydligare hur dödsdömd tanken på en tunnelbana är? Henrik Åkermarks träffsäkra bedömning säger allt. Ett bifall till de nya kraven på exploatering skulle innebära ingenting mindre än att Lidingöborna avsäger sig sin grundlagsfästa bestämmanderätt över vår ös framtida utveckling.

Hoppas att det gamla ordspråket att även en blind höna stundom finner ett korn nu blir besannat hos dem det vederbör i Stadshuset.

Henrik Åkermark 2016-06-10 08:05

8000 nya bostäder koncentrerade i centrum/Torsvik, 100 miljoner till Östliga förbindelsen och en investeringskostnad på 2,7 miljarder för tunnelbana till Lidingö. Tydligare kan det inte sägas att vi kan räkna bort tunnelbanan till Lidingö. För övrigt är vi väl ingen som tror att investeringen skulle stanna vid 2,7 miljarder, nej 4,2 är mer sannolikt. Och varför skulle vi vara med och finansiera den Östliga förbindelsen? Den ger bara begränsade fördelar för oss men desto större nackdelar. Norra länken är idag en fantastisk positiv förbindelse för oss. Men vänta tills Norra Djurgårdsstaden/Värtahamnen/Frihamnen är utbyggda. Då om inte förr kommer missen med Norra länkens tunnlar att avslöjas. Det är säkert många med mig som förvånats över hur smal tunneln är på flera ställen. För det mesta flyter trafiken, men redan nu byggs det upp långsamma köer ibland. Hur skulle det då kunna fungera om den Östliga förbindelsen tillför ytterligare trafik?
Och så dödsgiftet med kravet på 8000 lägenheter i Centrum/Torsvik.
Väl medvetna om debatten som förts på ön serveras det giftpillret. En och annan som jobbat fram förslaget måste ha småskrattat åt det pillret för att ta död på hela idén.
Nej glöm tunnelbanan, öka ansträngningarna för att knyta ihop Lidingöbanan så att vi kan komma in till Stockholm den vägen. Och inte minst bygg rulltrappor och väl upplysta förbindelser från Centrum till en hållplats för Lidingöbanan vid brofästet.
Det skapar en mycket bättre trafiklösning.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google