Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

"Öka segelhöjden under nya Lidingöbron"

torsdag 26 januari 2017 20:36

MINST 11 METER BEHÖVS. Vi ett möte idag arrangerat av Stockholms Handelskammare diskuterades vad som kan göras för att "Rädda sjöfartsstaden Stockholm". En av de tio punkterna för att stärka sjöfarten i Stockholm är att öka segelhöjden på den planerade Lilla Lidingöbron. Den segelfria höjd som Lidingö stad utgår från ligger på 5,6 meter. Dagens gamla bro har en segelfri höjd på 5,2 meter.

Så här kan en låg Lilla Lidingöbron se ut, enligt en illustration gjord av Knight Arcitects.Så här kan en låg Lilla Lidingöbron se ut, enligt en illustration gjord av Knight Arcitects.

Handelskammaren har givit ut en rapport om sjöfarten i Stockholm som heter Kampen om kajerna. I den kan man läsa att för att stärka sjöfarten i Stockholm kan det t.ex. handla om "att politikerna på Lidingö måste ändra planerna på att bygga en ny bro med bara 5,6 meters segelhöjd. Det behövs minst elva meters höjd för att framtidens pendelbåtar ska kunna trafikera Lilla Värtan".

I rapporten svarar regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C) på frågan "Om politikerna på Lidingö får bestämma ska den planerade nya ”Lilla Lidingöbron” bara bli 5,6 meter hög, då kommer pendelbåtar inte att kunna passera och Lilla Värtan blir avstängd för pendelbåtstrafik. Vad kan du göra åt det?":
- Det är besvärligt. Vi bör inte ha en bro som omöjliggör framtida kollektivtrafik på vattnet.

De tio punkterna för en starkare sjöfart, enligt Stockholms Handelskammare:
1. Utveckla en samlad sjöfartsstrategi för huvudstadsregionen. Sjöfarten är märkligt frånvarande i utvecklingsplaner för Stockholm.
2. Förbättra landinfrastrukturen till hamnarna ur godssynpunkt.
3. Rädda Masthamnen och Stadsgården för långsiktig hamnverksamhet. Om hamnarna avvecklas så flaggar sjöfartsbolag för att deras verksamhet kommer att läggas ned.
4. Anlägg Horstenssleden, vilket kan ge snabbare, miljövänligare och mer kapacitetsstark infart till Stockholm.
5. Utnyttja Stockholms vattenvägar på ett bättre sätt. Bygg ut kollektivtrafik på vatten.
6. Utveckla citylogistik för godstransporter till att även innefatta sjöfarten.
7. Bevara och utveckla reparationsvarvet på Beckholmen.
8. Välkomna kryssnings- och färjepassagerare på ett trevligare sätt.
9. Slopa farledsavgifterna och förbättra konkurrensen inom sjöfarten.
10. Öka segelhöjden under nya Lidingöbron.


Utdrag ur rapporten Kampen om kajerna, om Lidingöbron:

För näringslivets utveckling på Lidingö är goda kommunikationer av största vikt. Den nya Lidingöbron kommer att vara ett långsiktigt infrastrukturprojekt med en livstid på cirka 120 år, enligt Lidingö stads egen utredning. Den måste därför byggas för framtida resmönster och utveckling av kollektivtrafiken, gångtrafik, cykel- och mopedtrafik och inte minst för sjötrafiken. Besluten kring nya Lidingöbron måste därför ta höjd för framtidens kollektivtrafik på vatten.

Lidingö uppfattas i dag av många som en plats som ligger långt bort och är krångligt att ta sig till. Det visar sig bland annat i att flera Lidingöföretag har svårt att rekrytera personal. Därför måste infrastrukturen utvecklas så att det är enkelt att ta sig till och från ön, samt att det är lätt att ta sig till och från olika platser på ön. Här är utformningen av den nya bron av avgörande betydelse.

En viktig kommunikationslänk för Lidingö är båttrafiken till och från och runt ön. Dessutom finns viktiga kommunikationslänkar på Stockholms inre vattenvägar som passerar ön. Detta får inte begränsas. Men det är precis vad den nya Lidingöbron kommer att göra. Den är planerad som en ej öppningsbar låg bro med en segelfri höjd för båttrafiken på endast 5,6 meter.

Det finns ett antal områden, förutom Norra Djurgårdsstaden, som är lämpliga för pendelbåtstrafik. Till exempel samtliga bostadsområden från Viggbyholm och söderut. En förbindelse som är intressant är till exempel Hägernäs– Näsbypark–Djursholm–Stocksund–Nybroviken.

Framöver kan även den turistbåtstrafik som planeras, i samband med att Ulriksdals slott med omgivningar ska utvecklas till ett lika stort besöksmål som Drottningholms slott, bli aktuell. Det finns dessutom en möjlighet att en sådan trafik kan komma att kombineras med pendelbåtstrafik eftersom pendlare och turister oftast inte reser på samma tider och åt samma håll.

En bro med en så låg segelfri höjd som 5,6 meter omöjliggör kollektivtrafik med större båtar. Faktum är att den pendelbåtstrafik som kommit till stånd under senare år utförs med större tonnage (fartyg). Detta eftersom det fordras båtar som klarar året-runt-trafik och som är tillräckligt stora för att ha möjlighet att ta med cyklar ombord. För att ta några exempel: Sjövägen är en del av SL:s kollektivtrafik på vatten som ger pendlare möjlighet att ta sig över Saltsjö–Mälarsnittet, mellan Nacka och Stockholms city/Lidingö. Den båt som trafikerar Sjövägen i dag behöver en segelfri höjd på 6,3 meter. De nya Älvskyttlarna i Göteborg behöver 10,5 meter.

Som utformningen av den nya Lidingöbron ser ut i dag innebär det alltså att bron blir oacceptabelt låg. Framför allt omöjliggör den kollektivtrafik på vatten mot Täby–Danderyd.

Handelskammaren anser att den nya Lilla Lidingöbron måste ha samma segelfria höjd, 11,5 meter, som Lidingöbron. Brons segelfria höjd måste medge en utbyggd kommunikationsväg på vatten och byggas för en utvecklad pendelbåtstrafik. Kollektivtrafik på vatten måste ges möjlighet att utvecklas till ett konkurrenskraftigt alternativ.

Dela "Öka segelhöjden under nya Lidingöbron"

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2017-01-27 22:35

Bäste Petter!

Nya tider, nya tag! Nya uppgifter jag fått del av säger att 7,0 meter är fullt tillräckligt. Då är jag flexibel nog att anpassa mig till det. By the way, Centern har (eller i alla fall hade) ju också förmåga att ändra sig, ni lovordade en gång biltunnel på södra Lidingö, för att något år senare totalt döma ut samma biltunnel.

Roligt att Lidingöpartiet och Centern har samma åsikt i frågan om att dubbelspår krävs på nya Lilla Lidingöbron.

Petter Hedberg, Centerpartiet, Teknik & Fastighetsnämnden 2017-01-27 21:54

Lars H Eriksson.
Du skrev själv följande 2016-09-17 00:28 på http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-avgorande-brobeslut-for-de-kommande-100-aren-blir-det-ratt/

"Lidingöpartiet kommer stenhårt att verka för att nya Lilla Lidingöbron ska ha två spår och som minst ha 8,5 meters spegelfri höjd. Den höjden krävs nämligen för att ge möjlighet för isgående tillgänglighetsanpassade (handikappanpassade) pendelbåtar att passera under bron. Det har Landstinget förklarat för staden för över ett år sedan, men staden har hittills ignorerat det, vilket vi vill ändra på." (jo det stog spegelfri)

Hur många positioner har Lidingöpartiet i en och samma fråga? Vi vill båda att bron skall ha två spår, men kan vi inte åsiktsmässigt hålla oss till ett spår per fråga?

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2017-01-27 20:09

Roligt att Stockholm Handelskammare engagerar sig i annat än tunnelbanor och bussar. Men de behöver inte vara oroliga, bron kommer att få en segelfri höjd som klarar isgående pendelbåtar, och för det behövs inte 11 meters segelfri höjd utan cirka 7 meter. Något "omtag" i fråga om brohöjden behövs alltså inte - det omtaget är redan taget. Däremot behövs ett omtag för att få bron dubbelspårig. Den frågan borde Stockholms Handelskammare driva, men det gör man inte för man tycks vara helt okunnig och ointresserad när det gäller modern spårvägstrafik. Trist!

Patrik Buddgård (C) 2017-01-27 08:14

Att öka den segelfria höjden är en av anledningarna till att vi vill se ett omtag i brofrågan för att kunna ha pendelbåtstrafik under bron i framtiden. Dessutom ska bron som sagt hålla i 120 år framåt och då duger inte enkelspår! Vi måste kunna möta framtidens kollektivtrafik.

Katarina Palmstierna, Ordförnade för Företagarna Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2017-01-27 00:05

Mycket bra att Stockholms Handelskammaren har gjort en rapport om sjöfarten i hela Stockholmsregionen och utbyggnaden av kollektivtrafiken på sjön, där man tydligt ser Lidingös roll.
Lidingö Näringsliv har länge sett detta behov, förordat kollektivtrafik på sjön samt därmed en brohöjd för nya Lidingöbron. som klarar framtidens krav på sjöburen kollektivtrafik. Med Stockholmregionens kraftiga tillväxt kommer sjökollektivtrafiken att bli ett allt viktigare transportmedel inte minst för kommunerna runt Saltsjön, och Lidingö är en central del i denna region. Därmed blir den nya Lidingöbrons höjd en viktigt faktor för hela regionens möjlighet att utveckla sjökollektivtrafiken.
Lidingö Näringsliv har vid flera tillfällen framfört vikten av en ny bro som bl.a. klarar framtida krav på segelfri höjd samt en bra lösning för spårbunden kollektivtrafik (läs T-bana till Lidingö Centrum). Detta visar också Stockholms Handelskammares rapport.
Men det är inte bara Lidingö Stad som äger frågan om brohöjden - denna påverkas också av de utbyggnadsplaner som finns på andra sidan vattnet, i Ropsten, där Stockholms Stads planering styr. Och där planeras för en låg brohöjd, vilket påverkar utformningen av hela bron. Det vore alltså bra med en regional/kommunal konferens om dessa frågor.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google