Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Östlig förbindelse blir valfråga i höst

måndag 12 mars 2018 19:21

C HAR BYTT FOT. I en artikel idag i Svenska Dagbladet meddelar Centerpartiet i Stockholmsregionen att man nu är positiva till att bygga en ringled för väg- och spårtrafik som kan underlätta för trängseln i ett växande Stockholm, med andra ord Östlig förbindelse. Men det måste ställas hårda krav på miljöpåverkan och hållbarhet i samband med genomförandet, säger C.

Lidingösidan har frågat Lidingös politiker vad anser om Östlig förbindelse och redovisar svaren i en separat artikel som publiceras senare i kväll.

– Med en förlängning av tvärbanan till Frihamnen, Ropsten och Lidingö så säkerställer vi också god kollektivtrafik och en ny förbindelse för pendlare i Stockholm, Nacka och Lidingö. Det skapar balans i trafiksystemet i hela länet, säger Michaela Haga, distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län i artikeln.

Centerpartiets krav är följande:
1. Att stat, kommuner och landsting skriver ett bindande avtal om hållbar stadsplanering för att motverka stadsutglesning och onödig biltrafik.
2. Att regeringen ger kommuner tillåtelse att införa miljözoner till 2020, samt att Stockholms innerstad får möjlighet till miljözon klass 3 (nollemissionszon) när Östlig förbindelse öppnar för trafik.
3. Att Tvärbanan förlängs från Sickla till Frihamnen och Lidingö i samband med vägbygget.
4. Att man ser över behovet av trafikplatsen på Östermalm, som riskerar att leda till ökad trängsel i innerstan.
5. Att Trafikverket utreder alternativ finansiering såsom brukaravgifter, lån eller koncession för att undvika undanträngning av andra viktiga projekt för Stockholmsregionen, till exempel Tvärförbindelse Södertörn eller fyrspår till Uppsala.

– Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande regioner. Då behöver infrastrukturen hänga med för att säkra tillväxt, möta trängseln och skapa nya förbindelser. Vårt förslag om ett bindande avtal för hållbar stadsutveckling gör att Östlig förbindelse kan genomföras utan att skapa onödig trängsel eller biltrafik, säger Gustav Hemming, miljö- och regionplanelandstingsråd Stockholms läns landsting i artikeln.

- Ett välkommet besked. När nu Centerpartiet regionalt sluter upp bakom oss som kämpar för en Östlig förbindelse innebär det att en tydlig folklig majoritet för en ringled runt Stockholm nu också har en överväldigande politisk majoritet.

Det säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) i en kommentar till Centerpartiets besked. Nu är det klart och tydligt. En röst på Alliansen är en röst för bygget av en Östlig förbindelse. Motståndet är isolerat till några tillväxtfientliga ytterlighetspartier i vänsterblocket.

Dela Östlig förbindelse blir valfråga i höst

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-03-18 14:59

Svar till Henrik Waldenström:
Du hävdar att Österleden blir en infartsled till Innerstaden. Inget kan vara felaktigare.
När man läser innantill i Trafikverkets olika rapporter då finner man bl.a. följande:

Österleden avlastar Innerstaden från biltrafik med ca 8 %. Med Österleden avlastas Essingeleden med 15 %, Södra Länken (som idag är överbelastad) avlastas med 12 % - 15 % och Centralbron avlastas med 15 % och köerna i innerstaden försvinner. Trafikverket skriver om detta: ”Trafikefterfrågan bedöms minska så mycket att köerna till stor del försvinner”.

Trafikverkets utredningar har visat att Österleden medför enbart 0,7 % mer biltrafik med trängselskatt. Med expressbuss eller spårväg och trängselavgifter i Österleden minskar ökningen av biltrafiken i länet ytterligare så att denna ökning stannar vid 0,5 %. Detta motsvarar mindre ett års biltrafikökning i länet.

En stor olägenhet försvinner: hälsoeffekterna i form av kvävedioxidutsläpp i innerstaden reduceras väsentligt. Varför ska bilisterna nödgas åka genom Gamla Stan? Öster om Skeppsbron finns ingen vägförbindelse förrän i S:t Petersburg!

Med spårväg i Östlig förbindelse beräknas 52 % av resorna i rusningstid ske kollektivt.
Österleden blir då främst en kollektivtrafikförbindelse!

Björn Gustafsson 2018-03-16 15:04

Centerpartiets "krav" eller "villkor" är bara en önskelista. Om ens det. Nr 4 t.ex. hade varit ett villkor om man krävt att trafikplatsen på Östermalm utgår.

I övrigt lämpar man över på staten, kommunerna, landstinget, regeringen, Trafikverket etc. att förverkliga en rad åtgärder.

Villkoret om minskade klimatutsläpp (som Lidingösidan märkligt nog strukit från originalartikeln i SvD) är enligt t.ex. Naturvårdsverket oförenligt med en Östlig förbindelse.
Sverige håller för övrigt inte alls den takt i utsläppsminskningen som Parisavtalet kräver.

Ursprungsartikeln i SvD avslutas med "Om våra villkor kan uppfyllas kommer vi att säga ja till byggandet" men borde vara: "Först den dag våra förhoppningar uppfyllts kan vi säga ja till byggandet."

Är det verkligen framträdande C-politiker som skrivit debattartikeln eller är det en PR-firma?

Henrik Waldenström 2018-03-16 11:09

Anledningen till att Trafikverket inte tagit med Österleden i 2 Nationella trafikplaner är att den inte följer klimatmålen och avlastar inte på det sätt som en kringled ska göra. Den kommer att fungera som en infartsled till Östermalm som kommer att ge mer köer.
AVfarten vid Borgen på Gärdet skapar detta via Lindarängsvägen-Strandvägen mot målpunkterna i city.
Det vill sannolikt inte Östermalmsborna. Kanske vill dock Lidingöborna ha en ringled Nacka-Lidingö-Danderyd.
Den är inte klimatsmart men blir faktiskt en kringled som inte går i STockholms innerstad. Den nuvarande dragningen tjänar bara vägbyggaren SKanska på resten blir förlorare i ännu värre köer.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google