Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Risk att många företag på Lidingö måste stängas

torsdag 25 januari 2018 16:39

På Lidingö har vi idag många privata företag inom välfärdssektorn och risken är mycket stor, om förslaget om begränsningar av vinster i välfärden skulle klubbas igenom i riksdagen, att verksamheter får stängas och att lidingöborna fråntas möjligheten att välja mellan olika fristående utförare och kommunala alternativ. Det skriver Anna-Britta Bergman (M) i denna artikel.

Många privata företag inom välfärdssektorn på Lidingö riskerar att stängas om förslaget om begränsningar av vinster i välfärden antas. Regeringens eftergifter till Vänstern är en skadlig och förlegad vänsterpolitik från 60- och 70-talen.

Regeringen vill uppenbarligen skapa en vänster/höger-konflikt inför valet 2018 och föreslår därför, ivrigt påhejad av Vänsterns Jonas Sjöstedt, att vinsterna i välfärdsföretagen ska begränsas till en omöjligt låg nivå. Förslaget innebär ett stopp för tillväxten av privata alternativ i välfärdssektorn och sannolikt även ett antal konkurser bland de privata aktörerna. Många bedömer att så många som 8 av 10 privata aktörer kommer att försvinna om förslaget genomförs. Till och med Reepalu-utredningen påpekar denna risk och skriver bland annat att:

…”att det inte kan uteslutas att ett antal verksamheter helt avvecklas och att vissa enskilda huvudmän och privata utförare försvinner vilket kan drabba brukare, barn och elever. Utredningen vill därför betona att det är viktigt att kommunerna har beredskap för att möta de behov som eventuellt uppstår i samband med att enskilda huvudmän och privata utförare lämnar marknaden.”.

På Lidingö har vi idag många privata företag inom välfärdssektorn och risken är mycket stor, om förslaget skulle klubbas igenom i riksdagen, att verksamheter får stängas och att lidingöborna fråntas möjligheten att välja mellan olika fristående utförare och kommunala alternativ.

Lidingö kan idag, genom konsekvent genomförd moderat politik för valfrihet, bl.a. erbjuda följande privata alternativ:
• 23 fristående förskolor
• 20 fristående pedagogisk omsorg (dagmamma)
• 6 fristående grundskolor på Lidingö samt tillgång till ett antal fristående grundskolor i andra kommuner
• 1 fristående gymnasium på Lidingö samt tillgång till ett antal fristående gymnasieskolor i andra kommuner
• 7 privata hemtjänstföretag
• 13 privata vård- och omsorgsboenden, varav 4 på Lidingö, samt ytterligare ett privat vårdboende i Dalénum från hösten 2018
• 2 privata seniorboenden

De fristående utförarna bidrar till att utveckla kvalitet och nytänkande inom välfärden och ger ökad valfrihet för den enskilde. Samtidigt möjliggör de för de anställda att välja arbetsgivare och ger möjligheter för den enskilde att starta ett eget välfärdsföretag, t.ex. inom hemtjänsten.

Det är hög kvalitet, inte låg kvalitet, som skapar vinster och välfärd. Problemet är inte att privata utförare, som erbjuder hög kvalitet och är effektiva, går med vinst. Problemet är felaktiga och ogenomtänkta politiska förslag. Regeringen borde ta itu med frågor som hur Sverige ska komma till rätta med den stora personalbristen inom sjukvård, skolan och polisen, brottsligheten, försvaret, bostadsbristen och främja integrationen, inte damma av gammal och skadlig vänsterpolitik.

Anna-Britta Bergman (M) ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Omsorgs- och socialnämnden

Dela Risk att många företag på Lidingö måste stängas

Kommentarer

Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv 2018-01-26 11:42

Håller med! Också vi driver denna fråga.
För Företagarna Riks, med över 270 föreningar i Sverige, är detta en av de tre viktigaste frågorna sedan över ett år tillbaka och det görs många aktiviteter för att påverka politikerna. Lidingö Näringsiv som representerar 7 företagarföreningar på ön och en mängd företag, jobbar också med att motverka begränsningar i välfärden.
Det som beskrivs i artikeln stämmer: det finns många privata välfärdsföretag på ön som gör ett fantastiskt jobb utan att sko sig. Det är fel att beskatta privata alternativ inom skola och omsorg - vägen framåt är att sätta tydliga kvalitetskrav. Och det ska gälla såväl privata som kommunala verksamheter.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google