Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

S: Gymnasterna riskerar skada sig i Danicahallen

torsdag 8 februari 2018 09:29

Medlemmarna i GT Vikingarna riskerar att skada sig om de inte hamnar rätt på de gamla mottagningskuddarna, när de gör sina saltomortaler och volter. Vid kuddarna finns en springa med ett fyra meters schakt. Personalen har påtalat bristen upprepade gånger men Lidingös borgerliga majoritet har hittills inte tagit ansvar för denna säkerhetsrisk. Det skriver socialdemokraten Ulla Magnusson, som vill att det byggs en större idrottshall.

Lidingös gymnastikförening, Gymnastiktruppen Vikingarna, förevisade under onsdagskvällen kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare, gymnasternas träning i Danicahallen i Högsätra. Det var med fascination vi såg hur flickor med mycket hög fart kastade sig mot en studsbräda för att göra en volt eller saltomortal och sedan landa på en stor mottagningskudde. Ledare vid studsbrädan stod beredda hjälpa till vid saltomortalen.

Om något skulle fela, vilket har hänt tidigare, skulle en flicka eller pojke kunna fastna med benet i en springa med ett schakt på fyra meter ner till ett betonggolv! Sprickan har blivit större och större de senaste åren, på grund av uttjänt mottagningskudde.

Personalen har vid upprepade tillfällen påtalat faran för att någon skulle kunna skada sig riktigt allvarligt! Lidingö stad äger Danicahallen och dess utrustning. Lidingö stads moderatledda borgerliga majoritet har hittills inte tagit ansvar för denna säkerhetsrisk och sett till så de uttjänta mottagningskuddarna bytts ut.

Barns och ungdomars säkerhet går i det här fallet inte i första hand.

760 barn och ungdomar står i kö för att kunna vara med i de populära Vikingarna. Bygg en större idrottshall med godkänd utrustning snarast.

Men först: Byt ut kuddarna omedelbart!

Ulla Magnusson, ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Socialdemokraterna i Lidingö

Dela S: Gymnasterna riskerar skada sig i Danicahallen

Kommentarer

Eva Unger Ordförande GT Vikingarna 2018-02-08 18:34

GT Vikingarna har under en längre tid jobbat med att få en egen gymnastikhall med specialredskap.

I ett led i detta, var Kultur och Fritidsnämnden på besök i Danica Sporthall igår för att förstå mer om GT Vikingarnas verksamhet.

Alla partier var representerade. Alla var mycket nöjda med besöket och det sista som alla kom överens om var att de ser gärna att vi får möjlighet att bygga en egen gymnastikhall.

Den sista meningen som nämndes var att partierna inte skulle göra en partipolitik av detta, utan istället samarbeta för våra medlemmar och LÖ Stads medborgare.

Läget är följande:
Groparna som är felanmälda till LÖ Stad, är uttjänta. En besiktning är gjort i slutet av 2017 och vi har fått ta del av rapporten i januari.

Hålet ovan betonggolvet, kan hanteras kortsiktigt. Samtliga ledare och även gymnaster är informerade om hur vi hanterar detta, för att ingen ska skada sig. Detta är något som samtliga ledare i Danica Sporthall har kontroll på. Givetvis är detta inte gångbart på längre sikt eller om läget förvärras. Som vi tolkat våra samtal med LÖ Stad så kommer de att ombesörja ett byte av groparna inom kort.

Vi har samtidigt haft problem med dörrarna in till gropen, vilket inte är beskrivet i artikeln. Detta har LÖ Stad försökt att åtgärda i tisdags, varför GT Vikingarnas träning var inställd då. Varken vi eller LÖ Stad vill inte ha gymnaster och ledare på plats vid renoveringstillfället av dörrarna, för att minimera skaderisker.

Jag vill med största tydlighet påpeka att GT Vikingarna sätter säkerheten i främsta rummet! Vi har återkommande samtal med LÖ Stad om läget med groparna. Om läget förvärras kommer vi att stoppa träningen i groparna i Danica Sporthall tills LÖ Stad kan garantera säkerheten. Vi kontrollerar utrustningen dagligen.

Igår menade samtliga partier att de står bakom att GT Vikingarna äntligen får sin egna gymnastikhall till Lidingös största tjejförening, som GT Vikingarna är med sina 760 gymnaster plus 190 ledare. Jag hoppas att det blir verklighet utan att det görs partipolitik av detta.

Ett stort tack till alla partier som var på plats och visade ett stort intresse igår!

Eva Unger
ordforande@gtvikingarna.se
Ordförande
GT Vikingarna

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google