Väder Lidingö

Lidingö onsdag 23 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

Staden ska bli effektivare

torsdag 10 mars 2016 15:24

STORA ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR. Under senare år har röster höjts för att Lidingö stads egen verksamhet borde effektiviseras. En uppfattning har varit att delar av förvaltningen vuxit i alltför snabb takt och att kostnaderna ökat snabbare än intäkterna. I måndags presenterade konsultföretaget PRE ERA en utredning för kommunstyrelsen med förslag på förbättringar av stadens organisation, både för tjänstemän och politiker. Förslagen går bl.a. ut på att slå samman några förvaltningar. Före sommaren tar kommunfullmäktige beslut om hur en ny organisation ska se ut. I slutänden ska vinsten bli både ökad effektivitet och minskade kostnader plus att lidingöborna får bättre valuta för sina skattepengar.

Lotta Andersson från konsultföretaget PRE ERA (t.v) lämnade över effektiviseringsutredningen till Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius.Lotta Andersson från konsultföretaget PRE ERA (t.v) lämnade över effektiviseringsutredningen till Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius.

Idag kan man säga att förvaltningen i Lidingö stad har en hög grad av valfrihet. Det finns också en otydlighet i organisationen. I längden innebär detta ökade kostnader. Behovet av att bygga en ny organisationsstruktur har blivit allt tydligare. Konsultföretaget PRE ERA har därför fått i uppdrag att komma med förslag som kan innebära stora, men nödvändiga, förändringar under de kommande åren.

Att slå samman stadsledningskontoret med konsult- och servicekontoret är ett förslag som kan ge besparingar på runt 3 miljoner kronor per år. Att skapa en ny teknisk förvaltning i vilken även ingår de anläggningar som kultur- och fritidsförvaltningen har, plus fastighetskontoret, är ett annat förslag. Här är besparingspotentialen 8 miljoner kronor per år. Kulturdelen läggs då samman med utbildningsförvaltningen. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen blir kvar som tidigare. Man behöver förmodligen inte avskeda någon personal utan kommande pensionsavgångar gör att förändringarna kan genomföras "på ett bra sätt", som stadsdirektör Anna Hadenius sa vid presentationen. Däremot kommer förändringen av antalet nämnder innebära förändringar för politikerna.

Man kan nu tro att det finns ett samband mellan diskussionen om att bygga om stadshuset (och bl.a. flytta dit biblioteket) och presentationen av effektiviseringsutredningen, men så är det inte.

- De två processerna är väldigt bra tillsammans, men vi har inte startat dem samtidigt. Sedan tidigare har detfunnits tankar hos politikerna att göra en organisatorisk översyn och samtidigt har önskemål kommit om att göra något åt stadshuset. Och nu har de båda gift ihop sig. Detta kommer att hjälpa oss att få ett bättre samarbete. Det känns bra, säger Anna Hadenius.

Hur stora summor som kan sparas varje år är inte helt lätt att precisera även om summan 15 miljoner kronor nu nämns. Det är en stor förändringsprocess som ska genomföras och siktet är inställt på att en ny organisation ska vara i drift redan 2017. Med tanke på att PRE ERA anser att stadens administration inom ekonomi och HR inte ligger så högt i mognadsgrad är en tid av drygt ett års omställningarbete kanske väl kort.

Så på frågan vem som ska styra förändringen, konsulter eller en stadsdirektör med järnhård hand, svarar Anna Hadenius:
- Jag ska göra det tillsammans med alla duktiga chefer i staden. Det görs bra saker och nu ska vi göra det ännu bättre. Vi ska ha en organisation som vi kan sköta på egen hand. Det måste få ta en tid och vi måste vara tydliga med vad som gäller. Men, vi kan inte börja förrän vi vet vilken organisationsform vi ska ha, och det är politikerna som måste bestämma det.

Länk till hela utredningen.

Dela Staden ska bli effektivare

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-03-16 05:25

Låter bra!

Dock kan man fråga sig varför Anna Hadenius fanns vara mest lämplig att vara stadsdirektör då hon som chef för Stadsbyggnadskontoret i allra högsta grad måste varit ansvarig för den kraftig tillväxten för det kontoret. Och även för alla vildvuxna konsultprojekt, påkostad broschyrer och felaktigt sammanställda samråd etc. Utifrån ser det lite märkligt ut.

Men det kanske är historia - dock en fråga till Anna, vad skall du göra annorlunda framöver för att bli mer kostnadsfokuserad och även för att undvika grodorna i hanteringen av de fem framtidsbilderna?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google