Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

Lidingös resultat 2016: Plus 137,5 miljoner kronor

torsdag 9 februari 2017 13:35

DRYGT 100 MILJONER ÖVER BUDGET. Lidingö stads preliminära resultat för år 2016 är 137,5 miljoner kronor enligt den rapport som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde i måndags. Det budgeterade resultatet låg på 30,5 miljoner kronor. Stadens årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen den 3 april och i kommunfullmäktige den 24 april.

Det blev över 1 miljon 100-kronorssedlar i bättre resultat för Lidingö stad än vad som var budgeterat för 2016.Det blev över 1 miljon 100-kronorssedlar i bättre resultat för Lidingö stad än vad som var budgeterat för 2016.

Enligt den preliminära rapporten redovisar stadens verksamheter ett överskott på 94,5 miljoner. Skatteintäkterna, efter avdrag för utjämningen enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos, är 12,1 miljoner högre än budgeterat och finansnettot är 4,3 miljoner bättre än budget. Dessutom ingår 6,1 miljoner i vinst från fastighetsförsäljningar.

Eftersom 2016 gått så bra behöver staden inte ta den budgeterade utdelningen på 10 miljoner från Lidingö stads tomtaktiebolag.

Skatteintäkterna ökade med 4,6 procent, efter avdrag för utjämning. 2016 års kommunalskatteintäkter uppgick till 2 756 miljoner kronor, vilket är en ökning med 164,9 miljoner eller 6,4 procent jämfört med 2015.

Lidingös avgift till inkomstutjämningen uppgick 2016 till 554 miljoner vilket är 16,1 miljoner högre än budget och en ökning med 73,2 miljoner jämfört med 2015. Lidingö fick samtidigt ett bidrag på 238,5 miljoner i kostnadsutjämning.

Under 2016 fick Lidingö (liksom övriga kommuner och landsting) ett tillfälligt stöd från staten med anledning av flyktingsituationen. Det innebar för Lidingös del 8,7 miljoner varav 8,0 redovisas som en intäkt för 2016.

Dela Lidingös resultat 2016: Plus 137,5 miljoner kronor

Kommentarer

Anders Wennberg 2017-02-09 21:29

Vad trevligt, då kanske vi har råd med antingen skattesänkning, eller nytt badhus?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google