Väder Lidingö

Lidingö lördag 24 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Patrik A Edgren 23 jun 21:34 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Två bostadspaviljonger byggs vid Bosön

torsdag 12 januari 2017 17:47

INFLYTTNING I HÖST. Nu har Lidingö stad hittat platsen där två bostadspaviljonger för flyktingar med uppehållstillstånd kan byggas. Det blir utmed Bosövägen, i svackan till vänster sett från Rudboda, där man tippat snö under många år. Bosö båtklubb ligger till höger, på andra sidan vägen. Här kommer omkring 50 personer, de flesta ensamstående, att få bostäder. Alla åtta partier i kommunstyrelsen är eniga om placeringen. SD är inte med i KS. Nu ska de som bor i närheten informeras, innan beslutet tas. Inflyttning blir preliminärt hösten 2017.

Här vid "snösvackan" vid Bosövägen är förslaget att de två bostadsmodulerna ska placeras.Här vid "snösvackan" vid Bosövägen är förslaget att de två bostadsmodulerna ska placeras. Illustration: Lidingö stadIllustration: Lidingö stad

Under 2017 har Migrationsverket bestämt att Lidingö, och alla andra kommuner i landet, ska ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Detta regleras genom den s.k. bosättningslagen. För Lidingös del är just nu siffran 242 personer aktuell.

- Vi har arbetat med en bred palett för att hitta bostäder. Vi har nu bostäder bl.a. i Högsätra och på bostadshotellet. I september 2016 bestämde KS att staden skulle köpa in två bostadsmoduler, eftersom en förutsättning för att integrationen ska lyckas är ett bra boende, undervisning i svenska samt arbete, för att kunna komma tillbaka till det man varit tidigare innan man flydde. Vi har träffat gruppledarna för partierna i KS och alla har enats om placeringsbeslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Placeringen på Bosön, vid "snösvackan", betyder att det är nära till allmänna kommunikationer och till närservice i Rudboda. Markens beskaffenhet på platsen innebär att det möjligt att ansluta VA och el. Möjligheten att få tillfälligt bygglov finns. Ett tillfälligt bygglov kan ges under sammanlagt 15 år, uppdelat i tre perioder á fem år. Därefter ska allt rivas om inte en detaljplaneändring beviljats. Det tar högst tio veckor att få ett bygglov, men beslutet kan överklagas varvid processen förlängs.

- Vi tittar på andra lokaler som kan konverteras till bostäder. Kanske finns rum i några villor, men det kommer också lägenheter från Lidingöhem och andra hyresvärdar. Detta ger en bra spridning över ön vilket är bra för integrationen. Nu gör vi vad vi kan för att uppfylla lagkravet och man kan säga att vi tar vi beslut för beslut för att klara det hela. Sen får man se vad som händer på det rikspolitiska planet, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman vid dagens presskonferens om modulernas placering. Bjarni Gudmundsson, enhetschef på Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarig för hyresadministrationen.Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman vid dagens presskonferens om modulernas placering. Bjarni Gudmundsson, enhetschef på Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarig för hyresadministrationen.

Beslutet om placeringen kommer att tas av kommunstyrelsen på ett extra möte i slutet på januari. Innan dess ska de som bor på Bosön och närmast området, upp till Skyttevägen, informeras på ett särskilt möte.

De två modulhusen kostar cirka 30 miljoner kronor inklusive moms. Hyran kan komma att ligga på cirka 4 500 kronor per månad för ett rum runt 18 kvadratmeter, ett rum som har egen toalett och litet pentry. För att kunna klara hyran erbjuds de boende att skriva in sig i "Etableringen" som sköts av Försäkringskassan. Då får man 6 900 kronor/månad men då måste man också ägna sig åt heltidsstudier i svenska, SFI. Under de två åren kan man få möjlighet till "prova-på-jobb".

Det är Migrationsverket som talar om vilka som ska komma till respektive kommun.
- Majoriteten av de omkring 100 000 personer som väntar på kommunplacering är ensamstående män, de flesta från Syrien. Det kan ta tre-fyra år innan alla är placerade. Men så kan rikspolitiken ändra sig och kanske tillåta en öppnare attityd, säger Anna Skagersten, som är Lidingös integrationssamordnare. Då kommer det flera.

- Vi tar också emot s.k. kvotfamiljer som väljs ut av FN. I år kommer sex familjer som inte har ett enda dugg med sig. Vi hämtar dem direkt från Arlanda och kan köra dem till lägenheter som frivilliga lidingöbor har inrett. Förra året tog Lidingö emot två kvotfamiljer. Och så har vi de ensamkommande ungdomarna, som är här under sin utredningstid, säger Anna Skagersten.

- På Lidingö finns många volontärer som hjälper dem som kommer med både språkhjälp och annat, som kläder och läxhjälp. Kontakten med näringslivet på ön är god och det är så fantastiskt med alla lidingöbor som visar så stort engagemang och öppnar upp för dem som kommer hit. Jag tänker bl.a. på idrottsklubbarna som har så positiv inställning vilket behövs för ett bra integrationsarbete, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.


Fakta
Under 2016 var 68 procent av dem som kom med uppehållstillstånd till Lidingö vuxna personer. Alla var inte ensamstående. Barn och ungdomar (0-20 år) utgjorde omkring 30 procent. 60 rum anvisades på Högsätra, 29 på bostadshotellet, 30 lägenheter hyrdes. Två våningsplan i Högsätra står idag tomma och kan byggas om till 80 bostäder. Samtal förs med fastighetsägare att konvertera kontorsrum till bostäder, vilket kan ge 20 till 40 rum. Trots detta saknas mellan 70 och 90 bostäder för 2017.

Dela Två bostadspaviljonger byggs vid Bosön

Kommentarer

Caroline Carlsson 2017-02-20 21:49

På Lidingö Stads hemsida bjuder nu staden in till informationsmöte ang bosättningen för nyanlända, ÖPPET FÖR ALLA!

Information kopierat från hemsidan:..........................................................

Möten om bostäder för nyanlända

Vi bjuder nu in till möten om hur staden löser bostadsfrågan för de nyanlända som kommer till Lidingö.

Vi välkomnar i första hand dig som har ställt frågor till oss, men mötena är förstås öppna för alla som är intresserade. Antalet platser per möte är begränsat, så att vi i dialogform ska kunna samtala kring dessa frågor. Förtroendevalda och tjänstemän från staden deltar i samtliga möten, som kommer att hållas i stadshuset.

Anmäl dig via vårt webbformulär och ange gärna om det är något särskilt område du vill samtala om. Alternativa datum:
Måndag 27 februari, klockan 17.30-18.30
Tisdag 7 mars, klockan 17-18
Torsdag 9 mars, klockan 15-16
Måndag 13 mars, klockan 18-19
Onsdag 15 mars, klockan 17.30-18.30
Torsdag 16 mars, kockanl17-18
Måndag 20 mars, klockan15-16
Onsdag 22 mars klockan 18-19
Välkommen!

.....................................................................................................................

Christer Mohlin (Centerpartiet Lidingö) 2017-02-04 12:29

Hej igen Rickard,

Det som hände på Kommunstyrelsen var att en av våra två ledamöter reserverade sig. Yttrandet återges längre ner i denna tråd. En viktig orsak var just majoritetens senfärdighet, bristande beslutsunderlag och underlåtenhet att föra ett ordentligt resonemang med de närboende.

Jag överlåter åt väljarna att avgöra vilket av de båda yttrandena från C-ledamoten (i opposition) respektive KD (i majoritet) som inger förtroende eller som kan uppfattas som förvirrat.

Rickard Karlsson (KD) 2017-02-03 21:39

Christer,

det mesta kan göras bättre, och personligen tycker jag absolut att det finns lärdomar att dra även i detta. Att vara självkritisk anser jag vara ett sundhetstecken. Ditt jobb som opposition - det enklaste som finns - är förstås att sitta bekvämt tillbakalutat och påstå "det där hade vi skött mycket bättre" - det är närmast tjänstefel att inte säga så. Förutsägbart nog hörs det också ofta från centerpartiet på Lidingö (på riksnivå verkar man konstigt nog inte lika ivriga att få ta över regeringsmakten, men det är kanske en annan sak även om det är samma parti). Det måste dock kännas väldigt läskigt att som väljare fundera på att lägga en röst på det påstått dugliga centerpartiet, för att sedan upptäcka att centerns två ledamöter i denna viktiga fråga inte ens lyckades enas på tu man hand om vad man tyckte, utan röstade olika och lämnade in varsitt yrkande! Vad det avslöjar om centerns regeringsduglighet och ledarskapsförmåga bör man nog som väljare nogsamt uppmärksamma.

Trevlig helg!

Christer Mohlin (Centerpartiet Lidingö) 2017-02-03 19:17

Rikhard, nu sitter ju KD i majoriteten och är med och bestämmer. Också om hur man skall föra en dialog med Lidingöborna inför svåra beslut. Precis såsom de förtjänar, för att citera dig. Ni har ALL information och kan/skall styra staden tjänstemännen. Denna fråga har aldrig varit tidspressad - förutom att ni i majoriteten har varit senfärdiga. Konsekvensen blir ju att ni klagar på er själva!

Rickard Karlsson (KD) 2017-02-03 11:01

Hej Ana!

Kristdemokraterna menar att det är av största vikt när vi välkomnar nyanlända att det finns rimliga förutsättningar att ta emot dem på ett värdigt sätt och få till en fungerande integration. Den takt som regeringen har lagstiftat om är mer eller mindre omöjlig att hinna med utan att behöva göra avkall på kvaliteten i mottagandet, och det svåraste är boendefrågan.

Trots en överhettad bostadsmarknad har Lidingö ändå lyckats vara en av de allra bästa kommunerna i regionen; vi har, till skillnad från många andra, ännu inte behövt be om uppehåll i mottagandet, vilket beror på hårt arbete, stort engagemang från medborgare och tjänstemän, och att vi är en kommun med relativt god ekonomi.

Vi tycker ändå att vi har en skyldighet att markera att vi nu tvingas till lösningar som har tydliga brister. Enbart denna vecka har kostnader för uppemot 100 miljoner klubbats i kommunstyrelsen för att iordningställa tillfälliga boenden, dels modulbostäder och dels för anpassningar av ytterligare våningsplan i Högsätrahuset (fd Lidingö sjukhus). Som beslutsfattare oroar vi oss för att förutsättningarna för integration försämras när det blir många nyanlända på samma ställe, och vi märker en oro bland medborgarna för den problematik som modulbostäderna tyvärr har varit drabbade av på andra platser i landet. Att alla dessa pengar dessutom går till lösningar som knappast kommer att kunna användas permanent när flyktingkrisen förhoppningsvis avklingat är extra plågsamt.

Att följa lagen är en grundbult i ett demokratiskt samhälle, och som förtroendevald vill man inte behöva bli lagbrytare. Dock tycker vi att medborgarna förtjänar att vara delaktiga i de beslut som fattas, informeras om varför de fattas och varför så skyndsamma beslut fattas. Kristdemokraternas särskilda yttrande ska således uppfattas som en protest mot den orimliga situation som vi som kommun försatts i.

Vänliga hälsningar,
Rickard

Johan Lind 2017-02-02 23:46

Jag förtsår inte riktigt debatten. 45.42% av valdistriktet Rudboda V röstade moderat 2014.

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/valdistrikt/01/86/0106/index.html

Det är bara att gratulera till den här spännande möjligheten att bli kulturberikad så nära inpå knutarna. Öppna era hjärtan!

Ana Pilar Fernandez Martin 2017-02-02 17:01

Kommunstyrelsen är inte 100 % eniga !

Bilaga 1.
§ 12 Placering av bostadsmoduler på Bosön Reservation
Som ledamot i kommunstyrelsen anser jag ej att jag fått möjlighet att värdera lämpligheten i ovanstående förslag till beslut. Ärendet har presenterats som den enda lösningen för att lösa ett boende för 50 nyanlända män mellan 25-50 år vilket jag ej håller med om. Jag saknar ett ordentligt underlag, både för det aktuella ärendet, och alternativa befintliga byggnader och platser.
De närboende har ej fått möjlighet att ta del av information i god tid för att värdera och diskutera den presenterade planen. Det finns olika uppfattningar om hur en placering nere i Bosösänkan skulle fungera på kort och lång sikt.
Ska vi lyckas med integrationen på Lidingö så måste vi, och här citerar jag KS ordförande i svaret på Centerpartiets interpellation ” så är det viktigt att det inte blir en bostadslösning med enbart nyanlända, utan det måste, ur integrationshänseende, till övervägande del vara andra boendekategorier i samma fastighet för att inte skapa alltför stark koncentration av nyanlända på ett och samma ställe”.
Jag tycker att vi på ovärdigt sätt, markerar att vi inte vill ha med dessa flyktingar att göra och därför föreslår en plats där dom ej syns.
Om vi ska lyckas med integrationen på Lidingö måste vi få med oss Lidingöborna, både vad avser platser för boenden och antalet nyanlända. Vi måste se till att de vi tar emot på Lidingö känner sig välkomna.
Tor von Sydow, Centerpartiet

Vad menar KD ?

Bilaga 6.
Särskilt yttrande angående
Placering av bostadsmoduler för nyanlända
Bakgrund
Alltsedan starten på flyktingkrisen för några år sedan har Sveriges hållning i flyktingmottagandet präglats av önsketänkande och avsaknad av planering för hur integrationen ska fungera. Verkligheten har sedermera hunnit ikapp Sveriges regering, som nu befinner sig i situationen att man ansvarar för ett stort antal asylsökande och nyanlända för vilka samhället saknar realistiska möjligheter att på kort varsel ordna jobb, boende, utbildning, vård och omsorg. De boenden som i statlig regi kunnat uppbringas är ofta undermåliga, avlägset belägna, djupt impopulära och har brister i hälsa och säkerhet.
Regeringens så kallade lösning är att lagstifta om ett obligatoriskt mottagande för nyanlända för samtliga kommuner i Sverige. I den tvingande processen har ytterst liten hänsyn tagits till kommunernas skilda förutsättningar. Många kommuner i landet i allmänhet, och Stockholmsområdet i synnerhet, har – oavsett politisk färg – meddelat att man inte har några realistiska möjligheter att leva upp till de lagstiftade kvoterna; inte för att medkänsla eller vilja saknas, utan helt enkelt för att det saknas bostäder.
De flesta kommuner har därför tvingats ta till modulbostäder som en nödlösning för att slippa bryta mot lagen. Hittills har inga exempel framkommit på att modulbostäder går att förena med en god integration, och det är till yttermera visso en dyr och kortsiktig lösning. Vi kristdemokrater anser således att modulbostäder på Lidingö inte är rätt väg att gå, och deltog därför inte i beslutet om att upphandla sådana. Vår principiella hållning är att vi, liksom många andra kommuner före oss redan gjort, bör meddela regeringen att vi inte rimligen kan hantera de volymer som ålagts oss i den takt som lagen kräver, och sedan målmedvetet arbeta för att tillskapa långsiktigt hållbara lösningar som främjar en god integration.
Dagens beslut
Dagens ärende berör den framtida placeringen av de modulbostäder som kommunstyrelsen – utan vårt deltagande – beslutat att inköpa. Möjliga platser för placering av dessa har snabbutretts och den aktuella placeringen framstår enligt tillgängliga underlag som den minst dåliga.
Vårt ställningstagande
Under protest mot en hänsynslös regering som på ett nonchalant sätt smular sönder det kommunala självstyret, ignorerar den kommunala kärnkompetensen och under hotet att som frivilliga och förtroendevalda medborgare plötsligt bli lagbrytare röstar vi för att, om vi nu ändå tvingas ställa upp modulbostäder, placera dem på föreslagen plats. Vi vill dock ändå tydligt uttrycka våra förbehåll mot beslutets premisser med denna skrivelse för att markera den Kafkaartade orimligheten i hela situationen.
11
Kristdemokraterna kommer även fortsättningsvis att arbeta för ett i alla bemärkelser hållbart mottagande av nyanlända, där ett starkt deltagande från civilsamhället, en omfattande medborgardialog, långsiktighet och en god ekonomisk hushållning är hörnstenar. Forcerade, kortsiktiga lösningar som i praktiken dikterats av regeringen hoppas vi framgent slippa behöva fatta beslut om.
Rickard Karlsson (KD)
Tjänstgörande ersättare i Kommunstyrelsen

Anders Wennberg 2017-01-28 08:37

Det är synd att inte ledande politiker kommenterar och svarar på frågor. Jag skall därför försöka ställa en så konkret fråga som möjligt till Anna R K.

Hur kan detta vara en bra lösning för integrationen, dvs att placera 50 nyanlända män tillsammans i en mörk dalgång? Vore det inte bättre att försöka sprida ut dem lite mer på ön närmare oss boende? Hur resonerar ni i frågan?

Caroline Carlsson 2017-01-26 15:32

Lidingö Stads politiker vet att vi är många som önskar ett info-möte ang dessa Bostadsmoduler, men fortfarande har de inte lyckats få fram ett datum för detta.

Kan det vara ett sätt att förhala till efter kommunfullmäktiges möte den 30/1, då det skall klubbas om dessa "bostäder"?

Het debatt pågår på Lidingö Stads hemsida, in och titta under rubriken
"Var exakt ska bostadsmodulerna placeras?".

Där finns en artikel från Solna, där man byggt liknande Bostadsmoduler och placerat två personer i varje lägenhet.

Är det så man har tänkt sig här också?

Arne Christensen 2017-01-23 18:11

Anna Rheyneclaudes Kihlman som ordförande och övriga ledamöter i kommunstyrelsen ger politikerföraktet ett ansikte när de försöker kuppa igenom en så viktig fråga som placering av bostäder för nyanlända utan att göra en genomarbetad undersökning av mark, va, säkerhet och inte minst Rudbodas innevånares synpunkter.
Anna har själv skrivit i stadens Integrationspolicy
- På Lidingö ges människor förutsättning för en god hälsa.
- Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor.
- På Lidingö känner man sig trygg i livets alla skeden.
- Alla som bor i staden, oavsett om man bott här hela sitt liv eller är nyanländ, ska känna sig trygga och delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra är en viktig del av visionen om Lidingö - Hälsans Ö.
Detta är ett utdrag av stadens målsättning och ansvar i arbetet med integration och inkludering!
Hur kan då en placering av 50 män från Syrien i åldern mellan 18 och 35 år som skall integreras i vårt hälsosamma samhälle, i två baracker i en mörk fuktig isolerad svacka på Bosön rimma med stadens Integrationspolicy.
Vilken normalfuntad människa som helst kan ju då räkna ut hur denna integration kommer att försvåras i avsaknad trygghet och delaktighet i samhället för dessa 50 män. Den enda trygghet dom kommer att känna i mörkret på Bosön är den som de har med varandra i baracklägret.
Så Anna och ni övriga i kommunstyrelsen.
Tänk om!
Gör rätt!
Lyssna på medborgarna!
Tala med medborgarna!
Kom ihåg att ni är medborgarnas verktyg till att forma ett bra samhälle för oss alla!
Se till att placera ut dessa människor i samhället så att dom får en chans till ett bra och meningsfullt liv!
Sök inte nödlösningar bara för att ni har ett problem. Säg då hellre nej till att ta emot nyanlända om ni inte kan erbjuda fullgoda möjligheter till att komma in i samhället!

Arne Christensen

Ana Pilar Fernandez Martin 2017-01-22 18:46

50 män i en barack ? Vem har kommit på en så urbota dålig lösning. Jag har bott i 8 olika länder detta kan bara hända i Sverige på Lidingö av en Moderat Kommunstyrelse. Min första fråga var. Skulle det fungera att bunta ihop 50 Svenska män i en barack i ett område man lätt kan gömma sig som en i mängden. Hur naiva är våra politiker ? Jag som invandrare kan uttala mig och ändå vara politiskt korrekt! The Economist har skrivit om hur Sverige har misslyckats med vår integration. (läs gärna artikeln).

Gör om gör rätt.

Man kan inte klumpa ihop 50 män i olika ålder på ett ställe. Dessa män kommer från länder där de har upplevt för oss helt ofattbara och hemska situationer, detta kräver mycket närvaro av politiker, skola, samhälle etc. för att de ska förstå att vi tar hand om dem samt integrerar dem i samhället. Vi måste kunna möta dessa människor dagligen i samhället samt få en naturlig kontakt med på ett naturligt sätt. Ska man uppnå ett bra resultat måste dessa män bo tillsammans med oss andra. Man kan inte stoppa undan människor i skogen.

Bosön är ett förhastat beslut av en mycket kortsiktig kommunstyrelse.

Lidingö kommun kan säga nej om man inte har just nu en bra boendelösning, kanske man får en backlogg som ska uppfyllas i framtiden. Det är en kortsiktig bra lösning.

Kommunen gör ett misstag man ser bara till siffran 242 personer 2017. Man är stolt för att man klarade siffran förra året. Jag efterlyser en integrationsplan för dessa 50 ensamma män i åldern 20 -50. Vad ska de göra på dagarna ? Vad är deras framtid ? Hur utbildar vi dem? Hur tar vi vårt ansvar som boende på Lidingö? Hur många kommer att åka och besöka dessa människor om vi gömmer undan dem ?

Alternativa platser finns det? Finns det bättre platser för en bättre integration? Självklart.

Säkerhetsrisk?

Ja! Säkerhetsrisken är så stor att man kommer säkert inse detta och hitta en annan lösning.

Centern har ju äntligen förstått att Lidingöborna förtjänar bättre politiker än vad vi har. Här skulle jag gärna se att man vågar ta ställning och kämpa för en bra lösning av ovanstående problem.

Vidare har jag erfarenhet av frivillig jobb för Röda Korset på Balkan under min studietid i Paris. Jag har även besökt kåkstäder i Sydafrika. Tanken slår mig att detta liknar nån form av mini-apartheid.

Jag hoppas innerligt att för dessa ensamma män man finner en bra och positiv boendelösning.

Caroline Carlsson 2017-01-21 13:46

På Lidingö Stads hemsidan under frågan "Var exakt ska bostadsmodulerna placeras?", finns en länk till ett KONTAKTFORMULÄR som kommunen skriver att vi som bor i närområdet ska fylla i om vi önskar ett info-möte om dessa bostadsmoduler till nyanlända vid Bosön.

Fyll i så kanske vi också får samma info som grannarna och göra våra röster hörda!

Kristina Roempke 2017-01-20 22:15

50 ensamstående män, 25 - 40 år ska bo tillsammans här.
Säkerhet?
Oro för våra barn och unga som tränar i området?
Integration?
Jämlikhet?
Vi bor ganska nära men har inte blivit inbjudna till mötet i tisdags. Finns det någon som kan delge mer information?

Marianne Alin 2017-01-20 12:46

Det här kan nog fungera bra. Hittills har mottagningen av de nyanlända gått väldigt bra på Lidingö tycker jag. Trots att så många kommit. Integrationen funkar!
Det är alltid några som protesterar vad man än gör. Men varför just detta? Varför måla upp skräckscenarier? Fokusera på vad som kan göras för att snabbt få in dem i samhället och hjälp dem förstå vilka regler som gäller här. Svårare än så behöver det inte vara.

Jag tror det blir som på alla de andra ställen på Lidingö där de nyanlända placerats. Det är knappt någon som märkt av dem. De sköter sig och de vill snabbt in i jobb och lära sig svenska.
Närheten till Bosön är utmärkt. Om jag minns rätt har väl Bosön en folkhögskola där de kan studera svenska och annat. Och så har de alla idrottsarenor. Då har de aktiviteter också. Och varför skulle inte de nyanlända kunna hjälpa båtklubben med stöldövervakning och ronderingar på kvällstid på bryggorna tillsammans med någon svensktalande från klubben?
Vad jag kunnat se är det ett stort engagemang hittills från alla föreningar på ön. Det bådar gott.
Gör modulerna lite trevliga på utsidan och placera växter runt om. Och placera lite fler gatulampor runt om och klipp ner buskage. Då ökar tryggheten.

Helen Blixt 2017-01-19 15:45

Det är väl fullkomligt självklart att kommunen i alla fall måste bjuda in oss boende Rudboda/Askrike till möte för att få ta del av våra åsikter. Naturligtvis måste det ske innan beslutet beräknas gå igenom om någon vecka.
Något annat är helt otänkbart. För det är väl inte så att kommunen mörkar för oss boende och man med list undanhållit vad man tänker genomföra????

Anders Lydén 2017-01-18 22:10

Ja det är inte så kul att bo i en mörk dalgång, men det finns gott om plats österut mot Bosö båtklubb att ställa upp fler baracker, även med sjöutsikt. Det är ett outnyttjat område som hittills i stort sett mest annekterats av vita män med motorintresse. Tänk på att det är tusentals presumtiva nysvenskar på väg över Medelhavet som vi måste ordna boenden för.

Hasse Jakobsson 2017-01-18 18:14

Vi är många som har frågor kring byggnationen. De flesta av oss bor troligen i närområdet. Staden borde informera boende i Rudboda och Askrike då detta är en större byggnation. När byggde Lidingö stad eller dess fastighetsbolag senast 50 nya lägenheter. Man kan även ställa sig frågan hur ser staden på byggnation av ungdomslägenheter och pensionärsbostäder?
Är placeringen av de 50 lägenheterna bra ur synvinkeln att skapa integrarion då närmaste grannarna är en större båtklubb?
Hasse Jakobsson

Anders Wennberg 2017-01-18 17:15

Ann,

Att kostnaden blir 4 500 kr i månaden är inte så konstigt. Det är dyrt med tillfälliga lösningar. Skriv av de 30 miljonerna på 15 år, så blir det 3 333 kr / boende och månad. Lägg till lite ränta, uppvärmning, vatten osv, så blir det nog inget över till markhyra...

Men nyproducerade lägenheter är oftast ännu dyrare. Det går liksom inte att få fatt på nya 70-tals hus. Jag tvivlar inte på att detta trots allt är hyfsat billig lösning.

Däremot är det som sagt negativt för integrationen att placera dem i en mörk dalgång, och det kan medföra andra kostnader och sociala problem.

Ann Wennberg 2017-01-18 13:08

Kan någon vänligen öppna dessa siffror för oss?

Alltså 18kvm i en hydda/container, som man ser på byggarbetsplatser, och för detta 4500kr månaden ? ?

- VARFÖR KOSTAR DET SÅ ? ? DET MÅSTE VARA ETT BEDRÄGERI !!

"De två modulhusen kostar cirka 30 miljoner kronor inklusive moms. Hyran kan komma att ligga på cirka 4 500 kronor per månad för ett rum runt 18 kvadratmeter, ett rum som har egen toalett och litet pentry"

- Är det tomt som höjer priset? Jag betalar precis samma hyra för min 60kvm lägenhet i ett helt vanligt hyreshus från 70 talet. Inklussive el. Inte dock ligger den på just Lidingö. Men det kan inte förklara skillnaden. Hydda som hydda. Den som levererar och de som har godkänt detta "mjölkar" flerdubbla priser på Lidingöbor.

- Det luktar nu, varför har detta blivit godkänt och vem står bakom beslutet?

Ulrika Levihn 2017-01-18 12:07

Har mötet redan varit och inga av de idrottande bjudits in, endast boende?
Jag seglar jolle vid Bosön och hade behövt gå på detta möte maa detta. Har någon möjlighet att skriva ett referat? Vilken information gavs, vilka frågor ställdes? Övriga kommentarer?

Camilla Bjersér 2017-01-18 08:28

Politikerna får 45 minuter på sig att berätta om de 50 asylsökande männen i 25-40 årsåldern som ska flytta till Bosösvackan hösten 2017 och vi (totalt ett 20-30 tal inbjudna hushåll) får 15 minuter på oss att fråga. Är det demokrati?

Marie Lewenhaupt 2017-01-17 22:20

Hur tänker ni? Integration? Genom att placera 50 ensamma män tillsammans i mörkt och avskilt område som norra sidans Bosön. Långt ifrån det viktiga för dem, integrera. Istället väljer man den mörka svackan där främst barn och ungdomar passerar till och från friidrott, scouter, simning, segling , fotboll mm. Är den här platsen genomtänkt? Att vi behöver ge dessa människor hjälp och bostad stämmer, men hur vi gör det känns bakvänt och otryggt. Nyfiken fråga; hur många av er kommunpolitiker skulle låta era barn gå hem från träningen på Bosön efter att paviljongerna är på plats?

Ingvar Röjvall 2017-01-17 17:09

http://www.fokus.se/2017/01/magnus-ranstorp-om-terrorhotet-mot-sverige/

Det viktigaste är väl att se till att ingen av de kommande boende hamnar inom den kategori som Magnus Ranstorp förtjänstfullt beskriver.

Anders Odéen 2017-01-17 10:39

Lämplig plats vore väl på Hersby Gymnasiums område, där jämnåriga finns och där kommunikationer fungerar någorlunda frekvent. Så mycket enklare för dem att se och förstå hur svenska samhället funkar. Dessutom bättre möjligheter till stöd och hjälp med dagliga frågor mm. Att placera dem i den ensliga dalgången i den s k Bosösvackan är utomordentligt korkat. Som gjort för problem. Hade vi haft styrande i kommunen med ett uns sunt förnuft, så borde klokare steg och beslut kunna tas.

Anders Wennberg 2017-01-17 08:45

Synd för chanserna till integration att föra ihop så många på samma plats, i en mörk dalgång en bit från centrum, butiker, skolor, andra bostäder och kommunikationer. Kanske kortsiktigt billigt, men skapar långsiktigare problem. Går det inte att sprida ut dem mer på ön, närmare där vi övriga bor, närmare service och skolor? Då borde integrationen gå lättare.

Hasse jakobsson 2017-01-16 22:44

Staten lämpar över sitt ansvar på kommunerna. Lidingö måste våga säga NEJ som andra kommuner gjort. Det är inte integration att fösa ihop 50 ensamma män på samma plats. Vad har de för värderingar? Kommer de från olika sidor ifrån samma konfliktområde? Det skapar bara problem inte ett himmelrike för någon. Våga säga nej och se till att staten tar sitt ansvar.
Hasse Jakobsson

Kerstin Norberg 2017-01-16 17:17

Ja, världen är verkligen ur led. Människor flyr från ett förskräckligt krig i Syrien, och vi på Lidingö tar emot en liten del av de som får uppehållstillstånd. Men då bekymrar sig närboende om att priserna på deras villor kan gå ned. Medan några låtsas som att det stora bekymret är att de stackars flyktingarna kommer för långt från centrum. Jag tror faktiskt att en paviljong vid Bosön är himmelriket när man flytt helvetet i Syrien.

Hasse Jakobsson 2017-01-16 12:34

Vi bor i en stad där staden säger att det är viktigt att lyssna på medborgarna. Nu upplever jag att staden kör över medborgarna. De demokratiska principerna ger de som är närmast boende rätt att överklaga. Tyvärr bor jag för långt bort. Jag sätter mitt hopp till att närboende överklagar ett beslut om bygglov för allas vårt välbefinnande.
Hasse Jakobsson

Eskil Lundberg 2017-01-16 11:56

Man blir alldeles tagen av denna absurda situation som råder i Sverige idag! Vad har furnuft och konsekvenstänkande tagit vägen? Suck! Vi får se vad som händer med prisutvecklingen på hus i närliggande område typ Boviksvägen, stackars husägare bara en infart dit. Nya spännande Rudboda! Alla skall få det lika bra som i Malmö! Jantelagen?

Läsvärt :
http://www.svd.se/fredrik-karrholm-det-osankbara-landet/i/senaste
https://www.gp.se/ledare/tänk-om-sverige-blir-som-malmö-1.4093407

Björn Hellerstedt 2017-01-15 09:56

Förstår inte att man hela tiden vill fösa in dessa stackars människor på en liten yta. Hur blir det kostnadseffektivt i längden? Folk mår dåligt i sina små trånga rum. Det skapar en massa elände som i vissa enstaka fall leder till kriminalitet. Samhällets resurser räcker inte till.

Sära på dessa nyanlända människor och ge dom en bra chans att komma in i vårt samhälle. Dom är värda det. Många är bra mycket duktigare och drivna än oss som redan bor här. Att packa in folket i en flyttkartong kommer inte ge något mer än förvaring och nedbrytning siom ger psykisk sjukdom.

Polisen har inte resurser att hålla koll heller. Då växer även spänningarna kring dessa anläggningar. Det skapar rasism och annan oro för alla.

Så ge dom en riktig chans i vanligt boende. Finns det inga vanliga boenden tillgängliga så är det där problemet ligger!

Sara Andersson 2017-01-13 19:34

Är det inte bättre att bygga paviljongerna närmare t.ex Lidingö centrum där det finns mer att göra med bibliotek etc.? Det blir då även lättare att ta sig till Stockholm city och andra delar av Stockholm, där det finns ett större utbud av jobb.
Sedan är det rimligt att kommunen beaktar att de här männen kommer från ett land med en helt annan kvinnosyn än den vi har i Sverige. Alla de unga tjejer som relativt sena vardagskvällar ska gå till och från Bosön för att träna under det mörka vinterhalvåret (en stor del av Stockholms friidrottsklubbar förlägger sin träning där under vinterhalvåret) ska kunna känna sig helt trygga. Vägen från busshållplatsen till idrottsanläggningen är lång och mörk. För en ung tjej kan det inte vara kul att behöva gå förbi ett boende fullt av män i 20-årsåldern, med en kvinnosyn som ofta lämnar mycket övrigt att önska.
Kvinnors och flickors säkerhet bör prioriteras.

Anders Lydén 2017-01-13 13:41

Men hur tänker kommunen? Kan inte dessa nysvenskar känna sig kränkta av att placeras i en påver träbarack i en mörk och fuktig dalsänka i skogen? Vore väl bättre nära centrum med tillgång till butiker, bibliotek, systembolag och bussar till stan. Tänk om och öppna era hjärtan moderater.

Gabor Sebastiani 2017-01-13 08:51

Enligt svensk lagstiftning jobbar vi inte på det sätt som Erik Lindberg önskar. Den bilden strider faktiskt mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vi dömer inte människor som har samma etnicitet som våldtäktsmän. Vi gör inte hemfridsbrott i hus som ser ut som typiska skattesmitarhus. Vi stoppar inte folk på gatan för att de ser oärliga ut. Statligt våld och kränkningar av en individs frihet sker bara om sakliga skäl finns för att misstänka att personen begått ett brott.

Ett samhälle där kommunen nekar bygglov för en villa som ser ut som en typisk "skattesmitarvilla" eller lov för en sökande som ser ut lite som en pedofil. Det skulle leda till en ganska otrygg ställning för den ensklide mot den offentliga makten. Jag kan inte förespråka ett sådant samhälle.

Erik Lindberg 2017-01-12 20:50

Undrar just hur riskanalysen såg ut när Lidingö beslutade att placera ett flyktingkvarter vid idrottsanläggningen Bosön? Blinkade det verkligen inga varningslampor när man kom på att det ligger en simhall där? Började det blinka när man kom på att skolklasser och barn är där dagligen? Tror ni att unga tjejer kommer känna sig trygga nu? Har ni inte lärt ert ett enda dugg av den negativa vålds-, mordbrands- och övergreppsspiral som bara blivit värre och värre i Sverige? Och att det är en viss grupp som är extremt överrepresenterad som gärningsmän? Lever ni politiker helt och hållet inuti en politiskt korrekt filterbubbla - dit verkligheten aldrig når? Har ni ens gjort en riskanalys?

Åke Andersson 2017-01-12 19:16

Anna Rheyneuclaudes Kihlman har varit med och sålt delar av Lidingöhem så det borde finnas finanskassa för att bygga bostäder

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google