Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

C: Dags för enighet kring Centrums utveckling?

torsdag 22 februari 2018 11:44

Med glädje har vi noterat att majoriteten skrotat sitt samrådsförslag och istället presenterat enklare skisser.

Det är ett mycket bättre sätt att skapa diskussionsunderlag innan det mer kostsamma utredningsarbetet tar vid. Skräckexemplet med de fem visionsförslagen som gav staden kostnader på cirka 35 miljoner känns tack och lov långt borta. Det skriver de fyra centerpartisterna Patrik Buddgård, Tor von Sydow, Lilian Becker och Lotta Cavalli Björkman.

Utvecklingen av Lidingö Centrum har diskuterats i ett decennium. Centerpartiet har förespråkat en varsam utveckling där vi tar tillvara på de unika värden centrum har. I majoritetens nya inriktning för centrumparkeringen som presenterades på Lidingösidan (19/1) har man äntligen börjat tänka i liknande banor med småskalighet. Kanske kan vi nu tillsammans skapa en bred politisk enighet och äntligen gå från ord till handling. Till skillnad från L och MP som fokuserar på procedurfrågor vill vi diskutera innehållet i majoritetens nya förslag.

Det tidigare samrådsförslaget för centrumparkeringen som de tre majoritetspartierna tog fram i början av året var monotont, kompakt och dystert. Vi i Centerpartiet tog därför fram ett eget förslag med enklare skisser som visade hur utvecklingen istället kunde ge en miljö som var varierad, öppen och trivsam med plats för uteserveringar samt med tydlig koppling mellan nuvarande Centrum och villastaden.

Med glädje noterar vi att majoriteten skrotat sitt samrådsförslag. Det är också välkommet att majoriteten presenterar enklare skisser, ett mycket bättre sätt att skapa diskussionsunderlag innan det mer kostsamma utredningsarbetet tar vid. Skräckexemplet med de fem visionsförslagen som gav staden kostnader på cirka 35 mnkr känns tack och lov långt borta.

Vi noterar att Moderaterna nu är inne på samma linje som Centern när det gäller exempelvis att öppna upp Friggavägen med offentliga platsbildningar, att restaurang och torgytor får större plats i det nya förslaget, att pressbyråhuset behålls och att den otillgängliga trappan från samrådsförslaget är borta vilket gör det lättare att röra sig mellan de olika delarna av Centrum.

Moderaterna har nu närmat sig vår målbild för ett småskaligt centrum. Med detta hoppas vi kunna samverka för en bred uppslutning kring utvecklingen av Centrum. Inriktningen verkar nu vara rätt för Moderaterna, men det finns många frågor kvar som vi måste besvara framåt, t.ex.:
- Hur parkeringssituationen löses med tillräckligt många och tillgängliga parkeringsplatser.
- Hur genomförandet ska organiseras bäst, så att nuvarande handel kan fungera på ett smidigt sätt för Lidingöborna, även under byggtiden.
- Hur rätt lokalytor skapas som ger förutsättningar för de butiker, kaféer och restauranger som Lidingöborna efterfrågar i Centrum.
- Hur ekonomin för projektet ser ut och vilka effekter det ger på framtida etapper i utvecklingen av Centrum/Torsvik där inte minst överdäckningen av Torsviksdiket är en viktig del för att stärka småstadskänslan i Torsvik.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Tor von Sydow (C), ordförande
Lilian Becker (C), ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Lotta Cavalli Björkman (C), ersättare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Dela C: Dags för enighet kring Centrums utveckling?

Kommentarer

Petter Hedberg 2018-02-25 19:32

Jag tror många är trötta på medvetna missförstånd av politiker,
och det är gott om dem i inlägget.

Det verkar som att Centerpartiets författare inte läst majoritetens inlägg alternativt ger blanka tusan i det. Dessa HUR-frågor om parkeringar och ekonomi är till stor del besvarade om man bemödar sig med att läsa andras inlägg istället för att endast fila på sina egna.

Inser att det är onödigt att länka igen så jag citerar:

"Vi ser för oss tre mindre byggnader i fyra till fem våningsplan, där markplan utgörs av kommersiella lokaler och våningarna ovanför utgörs av större bostadslägenheter. Inriktningen på de kommersiella lokalerna bör huvudsakligen vara mindre butiker, restauranger och caféer, och gärna en saluhall i en av byggnaderna. Genom att bryta upp den föreslagna bebyggelsen i flera mindre enheter skapas utrymme för torgytor och uteserveringar som gör kvarteret mer levande och tillgängligt.

Saluhallen på det nya salutorget.

Vi har nu instruerat Miljö- och stadsbyggnadskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna för projektet med den ovan skisserade inriktningen, och hur parkeringsbehovet för såväl bostäder som handel kan lösas genom ett garage under mark i kvarteret. När dessa frågor är färdigutredda avser vi att inleda diskussioner med berörda fastighetsägare och handlare i centrum, och därefter besluta hur projektet ska utvecklas vidare. Vi ser för oss att ett mer detaljerat förslag kan presenteras under våren tillsammans med en tidplan för granskning eller eventuellt förnyat samråd."

Läs sista stycket igen. Det står nämligen om ekonomi och parkeringsbehov där.

Ser fram emot att se det nya förslaget, och rekomenderar någon form av samråd som hänvisas till i inlägget.

Rebecka Öberg 2018-02-25 13:35

Jisses, här på Lidingösidan man blir ju fullkomligt bombarderad av exakt samma kampanjbudskap om att Centrum ska byggas "småskaligt" - från fyra olika partier. Den här oviljan att samverka om något som alla står bakom är så bisarr att den har fått ett eget inlägg: https://bortmedvalflasket.wordpress.com/2018/02/24/smaskaligast/

Patrik Buddgård (C) 2018-02-24 10:24

Det är synd att LP inte tycks det minsta intresserad av att få en bred enighet om utvecklingen av Centrum. Det tror vi skulle gynna utvecklingen. I vårt inlägg berömmer vi majoriteten för att de använder skisser som skapar bättre underlag för diskussion och vi är glada att den nya skissen har en småskalig framtoning som saknades i samrådsförslaget som majoriteten tidigare tagit fram. Vi efterfrågar en bred diskussion om parkering, genomförande, lokalbehov och ekonomi som blir viktiga frågor framåt. Vi hoppas fortfarande att majoriteten som helhet har en mer positiv ton om samarbete för att få fram ett bra förslag för Lidingöborna.

(PS. Som Wieck vet eftersom vi pratade om C:s skissförslag på Lidingödagarna så är tanken att gång- och cykelvägen under Lejonvägen ska vara kvar i vårt förslag även om det inte syns på skissen - skissen är ingen exakt ritning utan en bild som ska visa att en annan inriktning än majoritetens samrådsförslag är möjlig.)

Pia Wieck (LP) 2018-02-23 12:52

Jag instämmer med Petter Hedberg och vill dessutom tillägga att Centern i sin skiss har tagit bort G/C-undergången under Lejonvägen och lagt en plaskdamm där istället. Den G/C-undergången har LP stridit för att den ska vara kvar sen de första förslagen om C/T presenterades innan förra valet. Vi hade det som krav att den skulle vara kvar när vi gick med i majoriteten 2014. Det är mycket säkrare för alla, framför allt för barn och äldre att slippa korsa en bilväg, även om det skulle finnas trafikljus vid ett övergångsställe. G/C-undergången används flitigt och är mycket uppskattad av Lidingöborna.

Det finns en stor skillnad mellan C:s förslag och den inriktning som nu majoriteten vill se och det är innergårdarna. Medan C tydligen anser att de är lämpliga här anser LP och majoriteten att privata innergårdar tar alldeles för mycket utrymme i anspråk från de begränsade gemensamma ytor som kan utnyttjas av alla. Även om innergårdarna inte skulle vara privata gör det att helthetsintrycket blir mycket tyngre och mindre öppet och småskaligt.

Att komma från ord till handling är viktigt. Men i fallet centrum kan vi unna oss att faktiskt lägga lite extra tid på att det ska bli ännu bättre. Vad gäller nya bron är det däremot oerhört viktigt att gå från ord till handling. Där gör C däremot allt för att skjuta upp det på det på framtiden.

Petter Hedberg 2018-02-23 11:29

Poängen är dock Patrik att det inlägg som gjorts visar precis på att man nu går från ord till handling. Bättre att det blir rätt än snabbt. Stora delar av den skiss som Centerpartiet föreslår bebyggelse på är områden man i valrörelsen satte upp "Bygg inte här" skyltar på. Patrik, du har som gruppledare otroligt bra betalt av Lidingöborna. Om du vill föra en dialog med majoriteten så lyft telefonluren eller prata. Ett förslag är att inte börja inbjudan med att som ovan idiotförklara motparten.

Jag vidhåller att det framstår mer som ett försök att rikta strålkastarljuset på sig själv än ett försök att sätta sig ner med berörda parter för att hitta en lösning för Lidingöbornad bästa.

Patrik Buddgård (C) 2018-02-23 07:50

Hej, oavsett vem som har närmat sig vem är själva huvudbudskapet i artikeln att vi nu när vi ligger närmare varandra borde kunna skapa bred enighet om hur centrum ska utvecklas. Detta så vi kan gå från ord till handling efter tio års (!) planarbete.

Petter Hedberg 2018-02-22 21:50

Det är säkert roligt att beröma sig själv för andras insatser, men att tro att majoriteten ändrat sig p.g.a. Centerpartiets skiss och inte på grund av den nya berömvärda riktning moderaternas medlemar tycks ha stakat ut är oförskämt och löjeväckande.

Majoriteten har nyligen i ett mycket kommenterat, och av kommentarerna att bedöma uppskattat inlägg, presenterat tidplan och förslag på denna sida.

https://www.lidingosidan.se/centrum-torsvik/m-lp-kd-detaljerat-forslag-om-lidingo-centrum-kommer-i-var/

Inlägget framstår mer som ett tafatt försök att få uppmärksamhet i en fråga man inte för än en ärlig inbjudan till respektfull dialog, vilket borde kunna föras i muntliga samtal.

Pia Wieck (LP) 2018-02-22 15:13

Som vanligt försöker Centern skriva om historien i ett försök till att vilseleda Lidingöborna. Precis på samma sätt som de i valet 2010 först var för en tunnel och sen vände tvärt när de kände åt vilket håll vindarna blåste. Det är självklart rätt och bra att man ändrar sig när man tillslut märker vad Lidingöborna vill - det är Lidingöborna vi politiker ska representera. MEN, det är oärligt att ändra historien och påstå att Centern alltid varit för ett småskaligt utbyggnadsförslag av centrum.

Jag citerar här Lidingösidan torsdag 21 augusti 2014:
"Men Lidingöpartiet vill bygga mindre än 500 lägenheter i Centrum... Kent Ivarsson, Centern, sa den 12 maj 2012: “Vi har föreslagit 1 500 lägenheter i Centrum/Torsvik medan majoriteten sagt 3 000 lägenheter”"

Lidingöpartiet var emot tunneln från början till slut, precis som vi var för ett äkta småskaligt centrum från första början. Så det är totalt missledande att påstå att Moderaterna nu närmat sig Centerns målbild. Den verkliga sanningen är det nu är oerhört glädjande att både Moderaterna OCH Centern har närmat sig Lidingöpartiets målbild. En nyckel till denna framgång är att Lidingöpartiet alltid har haft en stabil och hållbar politik som syftar till ett småskaligt byggande på Lidingö. När vi nu ingår i majoriteten har denna politik fått stort genomslag.

Vi hoppas att få fortsatt förtroende från väljarna så att vi kan fortsätta att bidra till att Lidingö utvecklas i den riktning som flertalet Lidingöbor önskar - att Lidingö förblir en skön, grön ö.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google