Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

C: Start-PM Centrum alldeles för otydligt

onsdag 17 juni 2015 18:14

Vid planutskottets möte idag beslutade majoriteten om en Start-PM för detaljplanen för Lidingö Centrum. Utgångspunkten är det tidigare, i juni 2014, beslutade planprogrammet som omfattade hela Centrum/Torsvik. Den dåvarande majoriteten föreslog 900 - 1000 lägenheterna för hela planområdet, medan Centerpartiet Lidingö ville ha en utbyggnad med 450 - 600 lägenheter.

Se Lidingösidan 11 juni.

Så vid planutskottets möte lämnade därför gruppledaren för Centerpartiet Kent Ivarsson ett ersättaryttrande.

- Vi anser att uppdraget i start-PM för Lidingö Centrum borde utgått från Centerpartiets reservation i planprogrammet, med en mer varsam bebyggelse. Likaså tycker vi att start-PM är för otydligt då omfattningen, gränsdragningen och inriktningen för uppdraget borde ha preciseras tydligare. Inom hela programområdet bör det finnas mer hyresrätter än de 15 % som nu föreslås, säger Kent Ivarsson.

- I uppdraget borde också ha ingått att utreda om överdäckningen i Torsvik kan tidigareläggas. Läkningen av barriären är grunden för ett hållbart och sammanhållet centrum, för att skapa en god miljö. Dessutom bör kostnaderna för infrastruktur i form av förändringar av gator och trafiklösningar i möjligaste mån begränsas för att inte belasta projektets ekonomi.

Dela C: Start-PM Centrum alldeles för otydligt

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-06-18 19:18

Hej Göran,

Jag håller med dig om att start-PM är väldigt otydligt.

Jag tror att det beror på att hela projektet drivits baklänges av förra majoriteten och tjänstemännen. Först sätter man målet hur många lägenheter och butiksyta som skall uppnås, utan att fråga de boende, väljarna eller partiernas medlemmar. Sedan bränner man av 35 miljoner kr på detaljerade studier, ner på detaljnivå hur avlopp, fjärrvärme eller elledningar skall gå. Därefter ser man samrådet som en oväsentlig formalitet, valet vinner man ju lätt och de egna medlemmarna som rättar nog in sig i ledet. Det är bara att tuta och köra.

Men den politiska verkligheten kom ifatt. Det blir en försiktigare omstart och en hel del av projektets konsultpengar är bortslösade på att utreda fel saker...

Det hade nog varit smartare att lyssna på Lidingöborna lite tidigare!

Göran Tegnér, ledamot (FP) i Tekn. Nämnden 2015-06-18 17:39

Fluffig Start-PM om Centrum

I min naiva enfald föresvävade det mig att en Start-PM för ett detaljplanearbete för Lidingös Centrumutbyggnad borde innehålla åtminstone följande ingredienser:

• Hur många som bor och arbetar och bedriver service och handel där idag – både i hela Centrum/Torsvik, och härav i Etapp 1 området.

• Hur många som beräknas bo och arbeta där år 2030 och hur mycket mer handel som man räknar med kommer att och bedrivas där om ca 15 år; både i hela Centrum/Torsvik, och härav i Etapp 1 området.

• Hur mycket trafik (med buss, bil, gång och cykel) som passerar igenom området och hur många trafikanter som har sina mål i området - både i hela Centrum/Torsvik, och härav i Etapp 1 området.

• Hur mycket trafik (med buss, bil, gång och cykel) som beräknas passera igenom området och hur många trafikanter som har sina mål i området - både i hela Centrum/Torsvik, och härav i Etapp 1 området – år 2030 inklusive hur stort parkeringsbehovet är och blir i framtiden.

• Vilken exploateringsekonomi som staden räknar med för den aviserade utbyggnaden av de olika etapperna.

• Blir det mer eller mindre grönytor när nya byggnader tillförs, men när också hårdgjorda ytor omvandlas till gräsbevuxna innergårdar.

• Hur ska energiförsörjningen och avfallshanteringen anordnas…

Uppenbarligen finns ingenting av detta preciserat utom enbart de 250 -300 bostäderna i etapp 1 och den tillkommande handelsytan på 7 000 kvm.

Start-PM, blir härmed inte alls särskilt vägledande inför det kommande arbetet; den är maximalt fluffig; och det kanske är meningen!? Men vad har den då för funktion?

Anders Wennberg 2015-06-18 11:27

Det skall tydligen bli ett nytt samråd. Det blir intressant att se om Stadsbyggnadskontoret igen försöker att fuska med sammanställningen av samrådet, eller om de lärt sig av sina misstag...

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google