Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

C: Vi vill ha mer luftighet

måndag 8 maj 2017 11:06

SAMRÅDET. Det första samrådsförslaget för Lidingö Centrum har nu börjat kommenteras. Centerpartiet säger i ett pressmeddelande att man vill ha "en varsam utveckling av Centrum-Torsvik där vi värnar Lidingös småstadskänsla. Vi vill ha mer luftighet i förslaget och att volym och skala anpassas till mötet med villastaden". Man är även oroliga för hur parkeringsfrågan ska lösas.

Centerpartiet anser att bebyggelse på Stadshusparkeringen borde ha prioriterats. Men majoriteten valde att inleda utvecklingen av Centrum-Torsvik på Centrumparkeringen. Centerpartiet anser dock att det viktigt att förslaget går ut på samråd så lidingöborna får lämna sina synpunkter.

Centerpartiet har redan lämnade ett särskilt yttrande (se nedan) i vilket man går igenom de tre delar som förslaget omfattar plus parkeringen.

- Bebyggelsen på del A, Centrumparkeringen: Vi menar att bebyggelse på denna plats måste möta ett av Lidingös äldsta villakvarter (kvarter Holmia) på ett sätt som lyfter villastaden och förstärker Lidingös småstadskänsla. Idag är mötet med villastaden beskriven i krav i arkitektur men vi anser att det också måste mötas genom anpassningar i volym och skala på nybyggnationen. Det innebär att Centerpartiet anser att bebyggelse som föreslås bör minska i volym och ha en större luftighet med öppningar mellan husen. Detta helt i linje med målen att stadsutvecklingen av Centrum-Torsvik ska vara småskaligt (kvarteren är uppbrutna och husen inte för höga), varierat och anpassat till platsen (bygga på den befintliga karaktären).

- Bebyggelsen på del B, kvarter Oden bebyggelse mot Odenvägen: Centerpartiet menar att skalan och volymen på husen behöver ses över för att matcha de stadshusliknande bostäder som finns i kvarter Oden.

- Bebyggelsen på del C, kvarter Oden 21: Förslaget innebär två stadsradhus på väldigt begränsad yta. Centerpartiet anser att det är tveksamt att två radhus på ett lämpligt sätt kan placeras på en så liten yta. Höjden på radhusen bör också anpassas till befintlig bebyggelse.

- Parkering: Hur parkeringen ska lösas inom området framgår inte av detaljplanen. Enligt skrivelserna under rubrik 3.4.3 framgår att 82 parkeringar förvinner från Oden 21 men inte hur de ska ersättas. Utifrån denna text verkar parkeringsplatserna inom området minska trots att både handel och antal bostäder ökar markant. Vi anser att parkeringsfrågan måste ses över och öka för att området ska kunna utvecklas med mer handel och fler bostäder. Samrådshandlingarna hänvisar till att parkeringsplatser kan lösas inom andra delar av planprogrammet exempelvis vid ombyggnation av Stadshusparkeringen. Denna byggnation ligger dock flera år fram i tiden och hur parkeringsfrågan ska lösas till dess och under byggtiden framgår inte. För att handeln i Centrum ska fungera under byggtiden är det viktigt att denna fråga hanteras och ges svar.

Dela C: Vi vill ha mer luftighet

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2017-05-09 07:29

Hej Anders, det är precis de frågor som du ställer som vi ställde under nämnden och i vårt särskilda yttrande. Vi har svårt att se att parkeringsfrågan är löst i detaljplanen. Vi får fram samma resultat som du i antal parkeringar och har ifrågasatt hur parkeringen ska lösas under byggtiden och till nya stadshusparkeringen är klar vilket lär dröja många år. Vi vet inte hur man tänkt lösa den tillfälliga parkeringen och det ingår i vår kritik som måste lösas innan staden går vidare efter samrådet.

Anders Wennberg 2017-05-08 16:00

Centern som största oppositionsparti har säkert hunnit att studera Majoritetens förslag. Några parkeringsrelaterade frågor:

Det verkar som om förslaget bara tänker att öka antalet parkeringsplatser med 14 st netto, stämmer det? Detta trots att 130 nya lägenheter och utökad butiksyta borde kräva mer parkeringsplatser. Har jag missat något? Jag ser visserligen att de i planen skriver att bristen skall lösas med först tillfälliga parkeringsplatser, sedan på längre sikt med ett stort garage under Stadshusparkeringen. Vet Centern vart dessa tillfälliga parkeringsplatser skall ligga? Hur många år senare kan vi räkna med att bygget av parkeringsgarage under Stadshusparkeringen kommer att se efter att denna detaljplan är byggd?

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google