Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

C: Småstadskänsla saknas i Centrumförslaget

onsdag 30 augusti 2017 14:38

Centerpartiets fullmäktigegrupp har undertecknat nedanstående artikel, som beskriver hur partiet ställer sig till det samrådsförslag om Lidingö centrum som fortfarande, fram till den 8 september, är öppet för synpunkter.

Centerpartiets förslag för etapp 1 med vertikal färgsättning och tak i sedum (gröna växter) och takpannor i stil med villastadens taksättning. Fågelperspektiv med Lidingö museum i nederkanten och dagens befintliga hus på Friggavägen markerade med några  streck. Illustration: Småstaden SynergiCenterpartiets förslag för etapp 1 med vertikal färgsättning och tak i sedum (gröna växter) och takpannor i stil med villastadens taksättning. Fågelperspektiv med Lidingö museum i nederkanten och dagens befintliga hus på Friggavägen markerade med några streck. Illustration: Småstaden Synergi Visionsbild med Systembolaget i ryggen och Lidingö museum i fonden. Genom att ta bort samrådsförslagets otillgängliga trappa, skära av hörnen   på byggnaderna och sänka våningstalet med 1-2 våningar skapas en gågata med minitorg och en naturlig koppling   med villastaden. Illustration Småstaden SynergiVisionsbild med Systembolaget i ryggen och Lidingö museum i fonden. Genom att ta bort samrådsförslagets otillgängliga trappa, skära av hörnen på byggnaderna och sänka våningstalet med 1-2 våningar skapas en gågata med minitorg och en naturlig koppling med villastaden. Illustration Småstaden Synergi

Vi i Centerpartiet anser att samrådsförslaget för Centrum har för stora brister för att kunna godkännas. Förslaget är monotont, kompakt och dystert. Vi har därför tagit fram ett eget förslag som genom att vara varierat, öppet och trivsamt lyfter fram småstadskänslan som är Lidingö Centrums styrka.

Samrådsförslaget har inte tagit hänsyn till befintlig miljö varken i förhållande till villastaden eller nuvarande Centrum. Vi saknar en grundtanke som håller ihop förslaget. Det är bara ett storskaligt, fyrkantigt kvarter som kastats ner utan hänsyn till omgivningen. Förslaget blir ogenomträngligt med massiva byggnadskroppar som är svåra att ta sig runt, en exkluderande hög trappa är enda passagen. Det gör förslaget otillgängligt för bland annat äldre och rörelsehindrade.

Centerpartiet uppfattar samrådsförslaget som ett okänsligt ingrepp i den annars högklassiga och finstämda arkitekturen i området. Istället för att låta den befintliga bebyggelsen förgylla den nya tar man i förslaget bort kioskbyggnaden som är en viktig del i helheten av nuvarande Centrum. En till två våningar i samrådsförslaget är maskerade som takvåningar men innehåller normalstora lägenheter. Det ger ett tungt, storskaligt och grovt intryck.

Samrådsförslaget har en för dyster färgsättning och trista upprepningar av fasadelement. Friggavägen kommer bli som ett olustigt schakt mellan den nya och gamla bebyggelsen. Samrådsförslaget har helt missat att skapa givande offentliga miljöer som är avgörande för att få ett levande Centrum med trygg småstadskänsla.

Vi i Centerpartiet har därför tagit fram ett eget förslag som är väl anpassat till platsen och mer varierat med en mänsklig skala. Vårt förslag blir mer tillgängligt och gör det lätt att röra sig runt i det framtida Centrum. Vi ersätter samrådsförslagets otillgängliga trappa med en trivsam gågata och skapar en till ny öppning i den tillkommande bebyggelsen mot Lidingö Museum. Dessa kopplar samman villastaden och nuvarande Centrum.

Vi vill att miljöerna i Centrum ska locka och vara en plats god nog i sig själv att besöka. Att skapa öppna, luftiga och välkomnande offentliga platserna och torg är avgörande. I vårt förslag öppnar vi bland annat upp för ett torg på Friggavägen och stärker Vasaplatsen som torg med grönskande miljöer, porlande vatten i fontäner och plats för uteserveringar och rekreation. Detta stärker Centrum som plats och möjliggör levande miljöer som inte bara är handelsyta. De offentliga platserna och handelsytorna förstärker varandra i vårt förslag.

Vår vision är att Hästskojarparken, Vasaplatsen och Stockholmsvägen genom Centrum och upp till Torsviks Torg i framtiden blir ett grönt promenadstråk med handel som binder ihop Torsvik och Centrum. Vasaplatsens utformning är avgörande för att lyckas skapa detta promenadstråk med lustfyllda upplevelser, planteringar och blomster. Centerpartiets förslag bygger på en arkitektur som förenar det nuvarande centrum och villastaden.

Vi har tydliga stråk och vyer som binder samman nuvarande Centrum, nya bebyggelsen och villastaden. I vårt förslag berikar den äldre bebyggelsen så som kioskbyggnaden platsen i samklang med det nya. Vi har en arkitektur som i taklandskap och en sinnlig, positiv färgsättning binder samman arkitekturen i nuvarande Centrum med den i villastaden. Vi sänker antalet våningar med en till två våningar jämfört med samrådsförslag för att skapa ett bättre möte mellan nuvarande Centrum och villastaden.

Centerpartiet välkomnar att Moderaterna också insett att samrådsförslaget inte håller måttet (Lidingösidan 20/6). Med detta konstruktiva förslag vill Centerpartiet ta ansvar för utvecklingen i Centrum och hoppas på en god dialog mellan partierna för att få ett bättre förslag med trygg småstadskänsla som liksom vårt vänder en inbjudande sida mot gästen istället för den monotona, storskaliga och trista känsla som samrådsförslaget ger.

Centerpartiets fullmäktigegrupp: Patrik Buddgård, Christer Mohlin, Tor von Sydow, Kent Björnberg, Rebecka Öberg, Anders Öhrström, Christina Wahlström, Rolf Hattenbach, Ulf Weidling, Lotta Cavalli Björkman, Lilian Becker

Dela C: Småstadskänsla saknas i Centrumförslaget

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google