Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Omarbetad centrumskiss kan bli nytt förslag i vår

torsdag 15 februari 2018 14:35

LIDINGÖ CENTRUM. Den 19 januari skrev tre ledamöter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden en artikel på Lidingösidan att ett detaljerat förslag kommer i vår om Lidingö centrum. Men redan i november 2017 lämnades en skiss in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om Centrums framtida utformning, en skiss som sedan blev underlag till artikeln. Länk till artikeln.

De tre som undertecknade var Fredrik Vinstock (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, Göran Grahn (LP), nämndens vice ordförande och nämndledamoten Fredrik Ekman (KD).

Förvaltningen gjorde i sin återkoppling av skissen i november bedömningen att förslaget skulle ge ett sämre resultat på upp till 80 miljoner, än det tidigare reviderade samrådsförslaget från 2017, som redan det var ekonomiskt ansträngt. Enligt förvaltningen var risken för ett ekonomiskt underskott påtagligt.

Lägenheterna som föreslogs i skissen skulle inte uppfylla moderna krav vad gäller dagsljus och friytor, skrev förvaltningen. I samrådsförslaget som var ute i maj - juni och augusti - september 2017 fanns 5720 kvadratmeter för handel och 6040 kvadratmeter bostadsyta. Enligt skissen var utrymmet ungefär 2000 kvadratmeter för handelsyta och 3000 kvadratmeter för bostadsyta.

Eftersom skissen inte var framtagen i dialog med representanter för handeln var det oklart om ytor och funktioner skulle vara attraktiva för handeln. Detta kunde minska intresset att investera i projektet, skrev förvaltningen.

"Handeln behöver flexibla ytor som kan anpassas över tid i takt med att utbud och efterfrågan på olika typer av butiker och verksamheter förändras. Skissförslagets tre små byggnader har inte en sådan flexibilitet vilket kan leda till en lägre attraktivitet. Samrådsförslaget (från 2017, Lidingösidans anm.) har ett sammanhållet handelsplan med vissa delar i två våningar vilket medger flexibilitet över tid".

Samrådsförslaget skulle ge ett markvärde på upp till 140 miljoner kronor utan parkeringsplatser, medan skissen indikerade ett markvärde på mellan 50 till 65 miljoner kronor, också det utan parkeringsplatser. I samrådsförslaget från 2017 beräknades ett behov av 315 parkeringsplatser, i skissförslaget fanns utrymme för 216 platser.

Förvaltningens uppfattning var att om majoriteten ville arbeta vidare med det skissade förslaget måste nya utredningar och studier tas fram. Något nytt samråd kunde därmed inte ske före sommaren 2018.

Artikeln den 19 januari innehöll förslag om byggnader i fyra till fem våningsplan, om mindre butiker, restauranger och en saluhall plus att bebyggelsen ska bestå av flera mindre enheter så torgytor skapas, med plats för uteserveringar. Undertecknarna hade då även bett miljö- och stadsbyggnadskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna liksom hur parkeringsbehovet kan lösas genom ett garage under mark. När detta är klart ska diskussioner inledas med fastighetsägare och handlare i centrum och därefter tas beslut om hur projektet ska utvecklas vidare. "Vi ser för oss att ett mer detaljerat förslag kan presenteras under våren tillsammans med en tidplan för granskning eller eventuellt förnyat samråd", avslutar de tre artikelförfattarna.

Dela Omarbetad centrumskiss kan bli nytt förslag i vår

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2018-02-17 22:57

Anders Odéen, du skriver följande "Pinsamt och korkat, tack vare politiker som inte tar del, tänker och bryr sig."Vem eller vilka politiker har du i åtanke - eller är det mer allmänt riktat till oss alla som är fritidspolitiker? Jag blir faktiskt både sårad och ledsen.

Jag blev fritidspolitiker 2012 och sen dess har jag lagt ner fler timmar än jag vågar räkna, för Lidingö och Lidingöbornas skull. Det går sällan en dag när jag inte ställer mig frågan - varför gör jag det här? De flesta politiker på Lidingö är just fritidspolitiker. Det betyder att de gör detta jobb på sin fritid, när andra ägnar sig åt nöjen, familj, träning etc.

Ni kan inte jämföra riksdagspolitiker som har en rejäl månadslön. Det är ett ganska otacksamt jobb att vara kommunalpolitiker, för det är inte ofta någon lägger märke till allt bra man åstadkommer. Det liksom tas för givet. Men alla är snabba att skylla allt skit på politiker oavsett om man känner till hur och varför ett beslut fattats. Som kommunalpolitiker får man dessutom ofta skulden för SL-trafiken och brister hos polisen, fastän det är landstinget och statens ansvar.

Jag säger inte att alla kommunalpolitiker alltid gör rätt. Men det finns ofta många orsaker till att beslut fattas på ett visst sätt. Ofta måste man ta hänsyn till många olika gruppers önskemål, sen är det lagar, regler och ekonomiska begränsningar som styr. Att saker blir på ett visst sätt är också format av tjänstemän som ska tolka de politiska besluten. Jag föreslår Anders Odéen att du själv blir politiker och försöker påverkar allt du tycker är fel. Men är DU beredd att offra DIN fritid för att Lidingöborna ska få det bra?

Patrik, de svar som kommit in i samrådet är offentliga handlingar och du kan begära att få se dem. Jag har läst dem och det är bl.a. med hänsyn till dessa som man nu funderar på ett förslag i mer klassiskt stil som upplevs som mer småskaligt, mer öppet och som kanske skulle kunna rymma en saluhall.

Anders Håkansson, den främsta skillnaden jämfört med förslaget som låg ute på samråd är att man tagit bort innergårdarna och på så sätt lyckats få in i stort sett samma antal bostäder på Coop-parkeringen, men med en öppnare lösning. Man kan säga att utrymmet som användes för privata innergårdar nu istället blir tillgängligt för alla Lidingöbor. Något som många påpekade i samrådet. Att det skulle bli en bättre affär för Lidingöborna med andra partiers förslag, de som vill bygga högt och mycket, är ingen självklarhet eftersom dessa partier oftast vill bygga fler hyresrätter än bostadsrätter, något som ger staden betydligt lägre intäkter. Dessutom går det inte att bygga för mycket i detta skede eftersom möjligheterna till parkeringsplatser är begränsade.

Ingela Danielsson 2018-02-17 06:45

Ja, vad händer med Torsviksplanerna? När ska överdäckningen påbörjas...? Long overdue. Skulle kunna bli bra lägen för uteserveringar mm. Och snälla, varför enbart Coop i såväl Torsvik som i Lidingö centrum?

Anders Odèen 2018-02-16 23:30

Någon vilsen arkitekt har dessutom ritat in restaurangen i stadshuset i norrläge!!!! Den uppenbara möjligheten att få en efterlängtad krog med kvällssol och fantastiskt skyltläge har alltså helt missats. Pinsamt och korkat, tack vare politiker som inte tar del, tänker och bryr sig.

Patrik A Edgren 2018-02-16 21:40

Lidingöborna fick förra året möjlighet att lämna synpunkter på det centrumförslag som majoriteten lagt fram. Det blev något schabbel vid registreringen av dem så vissa fick skicka in sina synpunkter en andra gång. Det vore intressant om staden kunde redovisa vilka synpunkter som Lidingöborna hade. Jag hade för mig att detta skulle ske i höstas men kanske sker det i samband med att ett nytt förslag läggs fram?

Daniel Thulin 2018-02-16 16:52

Hela området framför Skeppet hamnar i skugga senast kl. 11:00, då solen försvinner runt hörnet vid H&M. Om vi vill ha välbesökta uteserveringar så bör de ligga där solen skiner, som utanför nuvarande bibliotekets entré eller i stadshusparken.

http://suncalc.net/#/59.3664,18.1348,18/2018.06.22/11:00

Anders Håkansson 2018-02-15 15:28

Det blir dyrt för skattebetalarna på Lidingö med denna jakt på småstadskaraktär.
Den försvann med att gamla Lidingö Centrum revs.
Jag trodde en utbyggnad av centrum/torsvik skulle vara en bra affär för Lidingöborna?
Inte om M+LP+KD får bestämma

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google