Väder Lidingö

Lidingö tisdag 31 januari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Centrum/Torsvik byggs ut i fyra etapper till 2030

onsdag 7 maj 2014 00:01

Utbyggnadsetapperna för Centrum/Torsvik. 1. Lidingö centrum och Torselden. 2. Lejonvägen. 3. Stockholmsvägen med omnejd. 4. Torsviks torg. Illustration: Lidingö stad

Utbyggnadsetapperna för Centrum/Torsvik. 1. Lidingö centrum och Torselden. 2. Lejonvägen. 3. Stockholmsvägen med omnejd. 4. Torsviks torg. Illustration: Lidingö stad

Först ska planprogrammet beslutas för Lidingös Centrum/Torsviksområde. Det beräknas ske den 16 juni. Sedan börjar detaljplaneringen. Första spadtaget tas runt 2018 och det sista år 2030. Då ska det finnas mellan 900 och 1000 nya bostäder i området, parkeringsplatserna i Centrum har ersatts med butiker och bostäder, på Södra Kungsvägens överdäckning i Torsvik har det blivit grönt och plats för möten. Det är tyst i området, i alla fall tystare.

Den 16 maj blir hela planprogrammet tillgängligt men redan nu kan man se hur området är tänkt att omvandlas. Utbyggnaden sker i fyra etapper, med början vid Lidingö Centrum och kvarteret Holmia. Även kvarteret Torselden vid Torsvikssvängen ingår i den första etappen. Utbyggnaden av denna etapp beräknas vara klar 2021 och då finns 400 nya bostäder i området, dubbla handelsytor, tydligare centrumkärna och “möjlighet till mer kultur”, som det står i den presentation som kommunstyrelsen fick i måndags.

Etapp nummer två ligger utefter Lejonvägen, där 150 bostäder ska byggas på samma sida som tidningshuset. Lejonvägen blir en stadgata med bredare trottoarer, trädplanteringar och separata cykelstråk för snabb cykling genom Centrum. Därmed blir nuvarande cykelbanan genom Stockholmsvägen till för dem som trampar i normal takt. Projektering från 2019, klart 2022.

Etapp nummer tre omfattar Stockholmsvägen, stadshusområdet, Siggebo och Stureplatån. Här kommer 300 bostäder att stå färdiga 2026. Planeringen börjar 2021. Det ska byggas fler lokaler för service och handel i bottenvåningarna på det nya kvarter som byggs där begravningsbyrån och snabbmatstället nu finns. Man planerar att bygga en gång- och cykelbro över Stockholmsvägen från Siggebo till Torsviks skola för att få en snabbare förbindelse mellan de två områdena.

Den sista etappen runt Torsviks torg och området vid Drottningvägen ska få cirka 100 bostäder, fler lokaler för service och handel och, som sagt, en överdäckning av diket så torget blir tystare och grönare. Projekteringstiden startar 2025 och allt beräknas vara klart 2030.

– Vi är inte Stockholm, vi ska fortsätta att vara Lidingö, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret. Lidingö ska ha kvar sin småstadskaraktär. De nya hus som byggs kommer att vara i snitt fyra våningar höga, några kanske är två eller tre, några fem eller högre, men snittet är fyra.

De bostäder som byggs ska till 85 procent bestå av bostadsrätter. Resten blir hyresrätter. Socialdemokraternas Daniel Larson skulle dock helst se att 30 procent var hyresrätter.

De två stora nuvarande parkeringarna i Centrum kommer alltså att bebyggas med bostäder och lokaler för handel och service. Alla bilar som idag parkeras där kommer även i framtiden att få plats, men i underjordiska garage i två våningar. Garagen kommer inte att se ut som dagens nedervåning vid Coop/Systembolaget, utan byggas så man kan ta sig ned, och upp, utan problem.

Busshållplatserna vid stadshuset ska hållas ihop på ett bättre sätt så att vänttrottoarerna ligger mitt emot varandra.

Den framtida trafiken i hela planområdet prioriteras så att först kommer gående och cyklister, sedan kollektivtrafiken och sist bilisterna. Man beräknar att antalet cyklar per ny lägenhet i området är 2,2.

Ekonomiskt kan staden få ett överskott på cirka 200 miljoner när allt är klart. Intäkterna ligger på 700 – 800 miljoner kronor, främst för sålda byggrätter. Kostnaderna beräknas till mellan 500 och 600 miljoner kronor.

Den 16 maj läggs planprogrammet ut på webben. Den 27 maj klockan 19.00 hålls ett informationsmöte i Stadshuset. Den 26 maj till den 24 augusti pågår en utställning i Stadshusets entréhall med planprogrammet. Den 16 juni beräknas kommunfullmäktige ta beslutet om planprogrammet. M+FP+KD+S har majoritet i fullmäktige. Den 6 september är det öppet hus i Stadshuset. Då är planprogrammet med säkerhet en av diskussionspunkterna. Den 14 september är det val. 2015 börjar samråden om detaljplanerna.

Se även Lidingösidan 19 februari.

Tidsaxel för de fyra etapperna. Illustration: Lidingö stad

Tidsaxel för de fyra etapperna. Illustration: Lidingö stad

Så här puttrigt kan det se ut på Torsviks torg år 2030 när allt är klart. Gatstenstrottoarer och är det inte en bassäng på det torg som blivit byggt ovanpå infartsdiket till Lidingö? Illustration: Lidingö stad

Så här puttrigt kan det se ut på Torsviks torg år 2030 när allt är klart. Gatstenstrottoarer och är det inte en bassäng på det torg som blivit byggt ovanpå infartsdiket till Lidingö? Illustration: Lidingö stad

Den nya Lejonvägen, med plats för cyklar. Klart 2022. Illustration: Lidingö stad

Den nya Lejonvägen, med plats för cyklar. Klart 2022. Illustration: Lidingö stad

Fr.v. Daniel Larson, S, Jessica Sjöstedt, KD, Torsten Engevik, FP och Paul Lindquist, M, lyssnar på chefen för stadbyggnadskontoret Anna Hadenius genomgång av huvudpunkterna i planprogrammet.

Fr.v. Daniel Larson, S, Jessica Sjöstedt, KD, Torsten Engevik, FP och Paul Lindquist, M, lyssnar på chefen för stadbyggnadskontoret Anna Hadenius genomgång av huvudpunkterna i planprogrammet.

Dela Centrum/Torsvik byggs ut i fyra etapper till 2030

Kommentarer

Peter Arninge 2019-01-01 16:41

Som infödd och uppväxt på Lidingö - och en som just därför vurmar för denna vackra ö - LÅT BLI ATT EXPLOATERA SÖNDER DENNA UNIKA MILJÖ! Lidingö behöver inte fler köplador, hamburgerrestauranger och jättekomplex utan mer av en långsiktig planering med tyngdpunkt på att bevara det som är just unikt för ön. Jag är övertygad om att de allra flesta INTE vill se höghus, förtätning och annat som en oändlig räcka av våra kranskommuner fått uppleva de senaste decennierna; utbyggnader som avkönat hela kommuner och som bara skapat trista och meningslösa platser för alla inblandade. Jag kan räkna upp minst tjugo områden runt Stockholm som numera är så tråkiga att besöka att klockorna stannar. Det handlar inte om att vara en bakåtsträvare, för det är jag definitivt inte, utan att inse att det som en gång rivits aldrig går att återskapa. Rivningen av Klarakvarteren, med dess självutnämnde bödel Hjalmar Mehr, är väl ett utmärkt exempel på hur illa det kan gå när man ohämmat ger sig på en i grunden fungerande miljö och förstör den för all framtid. Lidingös unika boendemiljö behöver inte slitas i stycken för att husera företag som ändå, troligtvis, kommer att fusioneras eller läggas ned i framtiden. Allt annat är bara kortsiktigt tänkande, önskedrömmar och i förlängningen rent nonsens.

Gustaf Larsson 2014-05-14 10:01

Delar av Lidingö Villastad – som blev hårt åtgånget när centrum byggdes – ska rivas ytterligare såg jag. Trodde att det räckte med allt som gick åt i mitten av 90-talet. Men nu ska ju gamla vackra hus rivas runt Lidingö Tidning (Lejonvägen). Kan vi inte låta Villastaden vara?

Sen ska ju det gamla fina 50-talshuset på Stockholmsvägen, där Stefan Larsson Sport en gång låg, rivas… Det börja naggas i kanten lite här och var. Om Stefan Larsson-huset rivs så påverkas hela miljön längs Stockholmsvägen. Då kan de lika gärna riva alla de andra gamla husen också. Dessa 50-talshus bildar en enhet, en rest från det äldre Lidingö innan centrum-tiden.

Rivningsaspekten har helt kommit bort i debatten.

Sen är det märkligt att det som Lidingöborna var mest positiva till, överdäckningen av Södra Kungsvägen vid Torsviks torg, det är det sista som ska göras.

Ytterst bekymmersamt hur kommunen agerar i bygg- och exploateringsfrågor, tvärtemot folkviljan och Lidingös “själ”. Enligt min mening. Ska man bara ge upp och se på eller går det att göra nåt? Jag vet inte. Min protest lär inte bli mer än dessa futtiga rader på Lidingösidan.

Nu är det upp till politikerna som är emot rådande exploateringspolitik på ön att mobilisera inför valet. Tiden är knapp!

Lillebil Stuart 2014-05-07 16:44

Bästa Anders Hellstrand
Lidingöpartiet står fast vid sitt förslag till utbyggnas av Centrum-Torsvik. Vi kommer att göra allt för att den ska bli rådande. Vi har från första början protesterat mot den enorma utbyggnaden som först föreslogs. Tillsammans med många Lidingöbor fick vi Majoriteten att backa från de mest extrema förslagen. Men vi är verkligen inte nöjda med det senaste förslaget om 900-1000 lägenheter. Den förtätningen kan vi inte gå med på. Det finns ett par områden som även Lidingöpartiet accepterar att det byggs på som t.ex. Stadshusparkeringen. Överdäckningen av Torsviksdiket är vi alla överens om.
Vad Lidingöpartiet vill är att Lidingö får utvecklas i en naturlig takt, och inte hårdexploateras. Vi har tagit vårt ansvar för bostadsbebyggelse, nu senast med 1000 lägenheter i Dalénum. Vi är redan Sveriges 5:e mest tättbefolkade kommun. Låt oss få behålla Lidingös charm och småstadskänsla. Vårt parti har inget "lillebrorskomplex" gentemot Stockholm.
Lillebil Stuart, Lidingöpartiet

Anders Hellstrand 2014-05-07 11:24

Jaha, hur pass cementerat är detta? Går det fortfarande att stoppa den här galenskapen genom att rösta bort låtsasmoderaterna med sina knähundar?

Hur ställer sig Lidingöpartiet? River man upp detta om man får utrymme?

Snitthöljd fyra våningar??? några kan var 2 andra fem eller högre????? Hur mycket högre frågar sig vän av ordning.

Skulle saga att det behövs en ordentlig rockad av såväl de politiska clownerna som tjänstemännen i stadshuset.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google