Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

"Fakta om den första detaljplanen i Lidingö centrum"

onsdag 21 juni 2017 20:39

Debatten om den detaljplan som nu ligger ute för samråd har ibland präglats av missuppfattningar. Därför hoppas stadens plan- och exploateringschef Per Wilhelmsson att hans genomgång nedan av vanliga missuppfattningar ska kunna räta ut ett antal frågetecken. Förhoppningen är att dialogen därmed blir så konstruktiv och faktabaserad som möjligt.

Vi som arbetar med stadsbyggnadsfrågor inom Lidingö stad får våra uppdrag från kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Den 8 maj skickade vi efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ut den första detaljplanen i stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum på plansamråd. Under samrådsperioden har vi ordnat flera aktiviteter för att få höra vad Lidingöborna tycker om förslaget och för att få veta hur vi kan förbättra det. Det har varit en trevlig, konstruktiv och positiv process. Men den därpå följande debatten har ibland präglats av missuppfattningar. Därför vill vi gå igenom några fakta om förslaget.

Missuppfattning 1. Det nya kvarteret kommer att bli en inomhusgalleria
Detta stämmer inte. Vi har en mycket tydlig beställning från de förtroendevalda att utveckla Lidingö centrum på samma sätt som det omtyckta centrum som redan finns: ett utomhuscentrum där man går från gatan in i de olika butikerna. Det är det som Lidingöborna vill ha och det är det som projektet ska uppfylla.

Missuppfattning 2. Tjänstemännen har tagit fram förslaget själva utan kontakt med politiken
Vi har under den tid då samrådsförslaget har arbetats fram haft en mycket tät kontakt med Lidingös förtroendevalda med ett stort antal möten med olika grupper i både majoritet och opposition. Vi har lagt mycket tid på att förankra förslaget politiskt. Det är majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som har beslutat att skicka ut planen på samråd.

Missuppfattning 3. Vencom (Centrums ägare) har fått bestämma hur detaljplanen ska se ut
Precis som i de flesta andra stadsbyggnadsprojekt har vi samarbetat med fastighetsägaren för att ta fram förslaget. Det är logiskt eftersom Lidingö stad varken äger eller utvecklar handelsetableringar. Då behöver vi samarbeta med en aktör som gör det och som har kompetens inom området. Under processens gång har vi haft många och långa diskussioner med Vencom om projektets kvalitet, innehåll och utformning, och vi har ställt en lång rad med krav på projektet, som har ritats om många gånger. Vi har i högsta grad haft en aktiv roll.

Missuppfattning 4. Ytan mellan husen är inte tillgänglig för allmänheten
Trappan mellan de två små kvarteren är i förslaget allmän plats vilket betyder att den är tillgänglig för alla. Gårdarna i kvarteren är inte tillgängliga för allmänheten. Precis som vid alla bostäder behövs det en liten gård/tomt som bara är till för de boende.

Missuppfattning 5. Detaljplanen redovisar inte konsekvenser
I planbeskrivningen som tillhör planen, s 49-54, beskrivs planens konsekvenser. Dessutom finns det flera utredningar om olika sakområden, t.ex. buller och dagvatten, som också beskriver vad som kommer att hända om planen genomförs. Beroende på vilka synpunkter som nu kommer in under samrådet kan vi utveckla och förtydliga dessa redovisningar.

Missuppfattning 6. Staden säljer marken för billigt
I det förslag till markanvisningsavtal som har tagits fram och som ska hanteras av kommunstyrelsen finns inga priser angivna, utan avtalet anger att marken ska säljas marknadsmässigt utifrån en värdering som tas fram när överlåtelsen ska ske. Lidingö stad är enligt lag tvungen att sälja mark till marknadsmässiga villkor. Det finns alltså ingen grund för påståendet att marken säljs för billigt.

Jag hoppas att vi har kunnat räta ut några frågetecken runt detaljplanen. Det ingår i vårt uppdrag från de förtroendevalda att ha dialog med Lidingöbor, näringsliv och andra myndigheter och vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att göra denna dialog så konstruktiv och faktabaserad som möjligt.

Per Wilhelmsson, plan- och exploateringschef Lidingö stad

Dela "Fakta om den första detaljplanen i Lidingö centrum"

Kommentarer

Petter Hedberg, C 2017-06-25 15:57

Mönstret följer erfarenheten från Teknik & Fastighetsnämnden.
Förvaltningsskutorna saknar kapten. Tjänstemän kan få ett go ahead på beredningen men bli överkörda av ett oppositionsförslag som får majoriteten att ändra sig på sittande nämnd. Till detta kommer en svag kontroll av nämnden där beslut rutinmässigt klubbas igenom, som t.ex. supercykelbanan. Nu föredrar jag Centerns förslag här, men jag är förvånad över att majoriteten är så svag att de röstar för detaljplanen i nämnden och dödar den på samrådet. Det är ett snsvarslöst beteende både emot tjänstemännen/tjänstekvinnorna och Lidingöbornas skattemedel, då nya utredningar nu krävs.

Anders Wennberg 2017-06-22 15:23

Tack Roland, det låter bra!

Trevlig midsommar själv

Anders

Roland Rothman 2017-06-22 12:08

Anders

Om man önskar vilket vi gör finns det enligt fastighetsägaren inget hinder att få plats med ett café.
Du måste skilja på plansamråd och detaljplan.
Uppenbarligen vill du ha café i trevlig miljö, låt oss då utveckla det tillsammans.
Tack till Per som på ett föredömligt sätt förklarar turerna när politiken ändrar sig för att försöka fiska röster.

Trevlig midsommar till alla på Lidingösidan och speciellt Jan Sjöberg

Anders Wennberg 2017-06-22 10:08

Per,

Planen kan inte ha varit speciellt bra förankrad politiskt om både LP och Moderaterna gått ut och tagit avstånd från planen. Jag vet inte var det gått fel, men någon stans i kedjan har det brustit från vad partiernas styrelse och årsmöten vill och vad som har hamnat i planen. Det viktiga är att undvika att det sker framöver, för det kommer att kosta onödiga pengar och resurser att ta fram planer som inte backas av politikerna. Därför är det djupt olyckligt att du Per säger att förslaget är politiskt förankrat, när det uppenbarligen inte är så, istället för att fundera vad som gått fel och vad som kan bli bättre.

Tack för att du bekräftade att gårdarna i kvarteren inte är tillgängliga för allmänheten. Då skall vi alltså inte förvänta oss något gårdscafé. Därmed står jag fast vid att det vore bättre med en lösning med flera lite mindre byggnader med ett torg med caféer som är tillgängligt för allmänheten, istället för dessa tomter som bara är till för de boende.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google