Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Företagarfrukost med Centrum i centrum

fredag 16 juni 2017 16:41

PÅ SCANDIC FORESTA. I dag fredag var Scandic Foresta värd för säsongens sista företagarfrukost. Ett 70-tal företagare fick en genomgång och uppdatering av planerna för Lidingö centrums första etapp, som fram till 22 juni är ute på samråd.

Gustav Elfström talade om parkeringsplatserna och ledde även webbundersökningen under frukosten.Gustav Elfström talade om parkeringsplatserna och ledde även webbundersökningen under frukosten.

Frukosten inleddes av Lidingö stads näringslivschef Malin Rosenqvist som presenterade huvuddragen i den nyligen beslutade näringslivspolicy som staden, tillsammans med representanter för det lokala näringslivet, arbetat fram det senaste halvåret. Fyra fokusområden kommer under hösten att brytas ned till målsättningar och konkreta handlingsplaner. De fyra områdena är samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden, trafik och infrastruktur, etablering av nya företag och företagskluster och slutligen attityder till företagande på Lidingö.

Därefter presenterade planarkitekterna Åsa Sjöstrand och Gustav Elfström det planförslag som fram till den 22 juni finns tillgängligt för lidingöbornas synpunkter. Mer om förslaget finns på lidingo.se/lidingocentrum. Småskalighet, mötesplatser, service och handel var några av de aspekter de haft med sig i arbetet.

Mot slutet fick åhörarna besvara tre frågor genom en mentometerfunktion på webben. Frågorna besvarades via mobiltelefon och resultaten kunde genast avläsas på en storbild.

Den första frågan, "Vilken betydelse har Lidingö centrum i dag för det lokala näringslivet", besvarades av en klar majoritet med alternativet "Stor betydelse". Svarsalternativet "Liten betydelse" fick några få röster och det tredje alternativet "Ingen betydelse" fick inga röster.

Frågan "Vilken betydelse kommer ett centrum enligt dagens planer att ha på det lokala näringslivet", gav en ännu större övervikt för svarsalternativet "Stor betydelse". 24 röster mot 2, även denna gång blev "Ingen betydelse" utan röster.

Den sista frågan bidrog till flest kommentarer och diskussioner. Den handlade om hur de olika stadsdelscentrumen påverkas av ett utvecklat Lidingö centrum. Hur kommer handeln i exempelvis Brevik, Rudboda eller på Näset klara konkurrensen från ett utvecklat Lidingö centrum? Här blev röstfördelningen mer spridd med alternativet Positivt 13 röster, Negativt 8 röster och Inte alls med 4 röster. Bland de positiva hördes synpunkter som att Lidingö centrum gör att kunderna stannar på ön när det gör sina inköp av kapitalvaror och sällanköp och delcentrumen svarar för dagligvaruutbudet och annan närservice.

Dela Företagarfrukost med Centrum i centrum

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google