Väder Lidingö

Lidingö måndag 13 juli 2020 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Företagarna Lidingö: Politikerna stoppar den breda diskussionen

tisdag 15 oktober 2013 00:01

Företagarna Lidingö: Politikerna stoppar den breda diskussionen

“Våra politiker stoppar den breda diskussionen om Lidingös framtid. Är det okej?” skriver organisationen Företagarna Lidingö i ett upprop på en helsidesannons, som publiceras idag. Man uppmanar alla lidingöbor att skicka e-post till sina politiker så den öppna diskussionen som pågick under samrådstiden fortsätter. I dag får också öns partier ett brev direkt från Företagarna, se nedan.

Bakgrunden till Företagarnas upprop är att man anser att “en liten men aktiv grupp bestämt sig för att hindra nästan varje form av utveckling och förbättring för det stora flertalet lidingöbor”. Företagarna är rädda för att öns politiker tagit intryck av gruppen (läs “Rädda Lidingö”) och att man “nu snabbt vill avsluta diskussionen om Lidingö framtid”. Att bara vara överens om att Centrum måste bli bättre, är endast ett minimialternativ enligt organisationen.

Nu håller Lidingös politiker på att missa den viktigaste komponenten på Lidingö – människorna, skriver Företagarna, och uppmanar istället politikerna att “agera som stadsbyggare och visionärer”. Därför bör de genomföra vägtunnelalternativet för att binda samman centrala Lidingö, bygga bostäder på den frigjorda marken så skatteintäkterna ökar, ordna bättre kommuniktioner, infartsparkeringar och cykelbanor och öka antalet mötesplatser så kulturliv, föreningar och näringsliv utvecklas.Här är det öppna brev som Lidingös politiska partier får i dag, tisdag:

Angående utvecklingen av Centrum-Torsvik

Vart tog stadens stadsbyggare och visionärer vägen?
Efter en stort upplagd och väl genomförd samrådsprocess, tycks det nu som om våra politiker lutar åt att göra så litet som möjligt av de stora och intressanta stadsbyggnadsskisser av Lidingö Centrum/Torsvik, som presenterades i våras. En liten, men högljudd, minoritet har lyckats väl i sitt syfte att ”skrämma” bort våra beslutsfattare från mera framtidsinriktade åtgärder.

Vad händer nu med den utlovade folkomröstningen?
Många lidingöbor har väntat på att få ta ställning till två kvalificerade, genomförbara förslag. Det är ett klart bakslag för demokratiprocessen om inte folkomröstningen genomföres. Vi är många lidingöbor som anser det positivt med utveckling och en hel del av oss lämnade in positivt hållna synpunkter i samrådet. Vi menar att det är politikernas ansvar att också vara stadsbyggare och visionärer. Ansatsen i samrådsunderlaget var stark, men ingen räknade väl med att alla skissade idéer skulle kunna genomföras.

Kära politiker, säg inte nej till bergtunneln, utred ordentligt utan politiska låsningar
En lysande idé och ett klart genomförbart projekt, är att leda trafiken i en bergtunnel från Torsviks Torg till rondellen vid Q8. Med denna åtgärd skulle många fördelar kunna uppnås. Med flyttningen av vägen och trafiken in i berget, skulle den barriär försvinna, som vägen utgör idag. Till stor glädje och nytta för kontakten mellan centrum och bostäder samt aktiviteter i Herserudsområdet. På den frigjorda marken ges plats för bostäder, kultur, aktiviteter, mötesplatser, butiker, service, företag i området samt gång- och cykelvägar. Vi menar att det är bra, i en första etapp, med en större förtätning just i Centrum/Torsvik.

Satsa på de allmänna kommunikationerna
När det nu inte tycks bli spårväg genom Lidingö Centrum, så måste det istället göras en stor satsning på busstrafiken. På den frigjorda marken, när trafiken flyttar in i bergtunneln, finns också plats för en bra omstigningsplats för busstrafiken mellan Lidingös olika stadsdelar och för bussarna till/från Ropsten.
Bered också väg för tunnelbanan i framtiden till Lidingö Centrum och vidare till Dalénum. Där finns också plats för en stor infartsparkering.

Företagarna Lidingö
Göran Leuhusen, Bo Lindholm

Dela Företagarna Lidingö: Politikerna stoppar den breda diskussionen

Kommentarer

Karin 2013-10-18 23:32

Alla ni som otåligt basunerar ut ert ställningstagande för en utveckling av C/T – ni har väl läst Pia Signells kloka och balanserade inlägg i debatten. Det är säkert många lidingöbor som instämmer med henne – boende över hela ön såväl som torsviksbor. Hon skriver “Visst kan det bli bra om vi utvecklar Lidingö Centrum något, men tänk bättre, vackrare, effektivare – INTE större och högre och mer.”

Ofta ser man stora kryssningsfartyg på Lilla Värtan och för vart år blir många av dem bara större och större. De blir större både på längd bredd och höjd så man kan inte undgå att tänka att måtte då inget hända när fartygen skall in till Frihamnen. Som att det inte finns någon gräns. Nästa år är seglar väl ännu större fartyg in.

Jag menar att det är inte fler och fler och större och större butiker som behövs i Centrum. Dessutom frågar sig faktiskt en och annan jämte mig hur det skulle gå runt för fler affärer när många uppenbarligen har problem redan idag. Ett större utbud är inte svaret. Vi tror inte att ett större utbud är det samma som utveckling.

Som konsument handlar man förstås vad man kan här på ön men emellanåt lockas man likväl in till stan. Det sitter nästan i generna: har du sett julskyltningen vid NK? frågar någon och svarar man nekande så blir det till att åka över bron när tillfälle ges. Man måste ju visa barnen. Det sitter nästan i generna som sagt.

Ned med bilarna i parkeringsgarage i Centrum och viss nybyggnad av affärer och bostäder på markplanet låter bra.

Jag undertecknar mina inlägg med Karin därför att det passar mig och därför att det är min rättighet.

Jonas 2013-10-18 20:43

Vilken bra välskriven debattartikel!

Precis så känner jag och många med mig – vi lät ju det där knäppa nätverket hållas och skräna bäst de ville bara för att det ändå skulle bli en folkomröstning senare och då skulle folket kunna visa vad man tyckte på riktigt.

Jag vill ju att Lidingö ska utvecklas vidare och anpassa sig till framtiden och inte att de med mest pengar och sjöutsikt ska bestämma hur ön ska utvecklas – eller inte utvecklas…

Med vänlig hälsning,
Jonas

Bo Lindholm 2013-10-17 19:37

Kära Karin,
du skriver att företagarna inte ska ha synpunkter på hur Lidingö stadskärna ska gestaltas.
Har du inte ens tänkt tanken att vi är Lidingöbor med samma rätt, som du och alla andra som
anser att det är färdigutvecklat på Lidingö, att deltaga i debatten.
Är det bara ”Rädda Lidingö” som har rätt att göra sin stämma hörd?

Vi från Företagarna är förespråkare för flera bostäder, mera kultur, mötesplatser och plats för företagsverksamheter i Centrum. Då menar vi inte bara ”fina affärer” och ”shoppingstråk”, utan också företag med olika typer av verksamheter, t.ex. vård och service, kontor m.m.

Angående bergtunneln från Torsviks Torg till rondellen, anser jag personligen att det är en lysande bra idé och problemlösare. Vi skulle på denna plats bli av med barriären Södra Kungsvägen och vi kan där bygga bostäder som inte är bullerstörda; Vi får utrymme för omstigningsplats mellan bussarna m.fl. nyttigheter. Vi skulle få en öppen kontakt mellan Centrum och Herserud. Detta är visionen.
Sedan kan det visa sig efter noggranna utredningar att det blir för dyrt och att stadens intäkter från byggrätter inte räcker till. Bergtunnel-idén är dock så bra ur stadsbyggnadssynpunkt att den är värd en bra utredning och kalkyl.
Den är så bra, att den inte ska förkastas endast grundat på lättviktiga tyckanden.
Det tycks också som om orden ”företagare” och ”butiker i centrum” är fula ord för en del som deltar i debatten på Lidingösidan och på möten. Karin, t.ex., tycks mena att företagare ska sköta sina företag och inte lägga sig i något i övrigt.
Karin – fortsätt att skriva din mening. Jag håller inte med dig i sak och anser inte heller att din åsikt om företagare är särskilt genomtänkt. Man jag tycker att det är bra med demokrati och en öppen debatt. Det är också ärligare att skriva under med sitt riktiga namn och inte med pseudonym.
Bo Lindholm

Pia Signell 2013-10-17 13:49

“Ett sagoinspirerat land i landet…vi har äntligen hittat den plats vi söker…drömmar förverkligas…lämna vardagen för en stund och njut av en förtrollad drömvärld”. Det handlar inte om någon naturupplevelse, varken i form av skogar, ängar eller hav. Det handlar om Umeås nya shoppingcentrum Utopia och detta är deras egen beskrivning på den storsatsning (800 miljoner) som Balticgruppen gjort i centrala Umeå för att möta hotet av växande näthandel och ett nytt shoppingcentrum utanför Umeå. Centrumhandeln hotas och ska nu räddas genom att få folket att shoppa mer. I Umeå, precis som här, handlar det inte om de boendes önskemål, utan att rädda handlarna från den konkurrens de inte vill ha. Den grundläggande servicen kommer alltid att finnas kvar på Lidingö. Och Roland, du bryr dig inte det minsta om Lidingöbornas serviceutbud. Jag vet inte om du kommer ihåg att du och jag stod och pratade i centrum och diskuterade Clas Ohlson, som du gärna ville se öppnade en stor butik i Lidingö Centrum. Jag påpekade då att det kanske var ett problem om Clas O. då konkurrerade ut Järnaffären på Stockholmsvägen. Detta såg du inte som något problem alls. Men det gör jag. Claes O. kan nämligen inte ge de totallösningar, proffsiga råd mm som Järnhandeln erbjuder. De kan inte heller blanda till färg. Visst kan det bli bra om vi utvecklar Lidingö Centrum något, men tänk bättre, vackrare, effektivare – INTE större och högre och mer.

Roland Rothman 2013-10-17 09:50

Ja Karin, det är så det är. Med det du kallar basservice så tvingas fler åka från ön, det är bland annat det vi vill förändra. Bättre service fler möjligheter att handla. För lite butiker, fler tvingas bort och på sikt tvingas butiker stänga eller välja andra lägen att etablera. Då finns inte din basservice, det är den krassa verklighet som visat sig i otaliga stadskärnor runt om i Sverige.
Klusterbygge i Torsvik vill nog få ha, men förvånas över att du vill ha kvar trafikdiket S:a Kungsvägen. Varför inte utreda om det går att läka det såret. det stör, bullrar och omöjliggör byggandet av en tillgänglig, säker trygg miljö. Utred det ordentligt, går det inte att göra till rimlig kostnad, då får man fatta nya beslut, men utred ordentligt, det finns så mycket att vinna för Lidingö.
Sen är Stockholmsvägen i ny tappning utmärkt för kultur, vård eteblering av kommunalservice, mötesplatser, matställen etc.
Försök att se möjligheter. Ingen utveckling är avveckling.

Karin 2013-10-16 20:56

Kära företagare,

Ni går lite långt när ni bland annat förespråkar bergtunnel, shoppingstråk, utbyggnad av kommunikationer (har ni kanske tänkt komma och besöka oss kommuninvånare eller?).
Hur fina affärer och hur många sådana som ni än skulle vilja etablera så är lidingöbor – och särskilt unga – rörliga och kommer att söka sig till andra sidan, till Stockholm. Särskilt den kategorin vill ha större valmöjlighet och frihet och vill inte begränsa sig till utbudet här på ön. Var realist. Det är ok att basutbudet finns här på ön, med det är många lidingöbor så nöjda, men ingen vill ha ett “Valparaiso” här tack. Alltså: inget shoppingstråk och absolut inte någon bergtunnel!

Märk väl att infarten till Lidingö är mycket viktig även för icke torsviksbor. Där vill definitivt inte någon av de lidingöbor som jag har talat med ha ett kluster av byggnader.

Fortsätt att göra det ni är bra på – nämligen att sköta era företag och överlåt åt våra folkvalda att styra Lidingö. Det är upp till dem att lyssna på vad väljarna vill ha även om de nog försöker visa er ett visst tillmötesgående också – för syns skull.

Roland Rothman 2013-10-16 20:51

Robert, helt korrekt. Därför är det dumt att tvinga företag och arbetstillfällen från ön.
Du kan själv ta reda på undersökningen eller avvakta ett tag så kommer den presenteras i sin helhet. Undersökningen är gjord i hela Sverige.
Faktum kvarstår, genom att företagare finns på ön och skapar arbetstillfällen för lidingöbor så bidrar småföretag och de som är anställda inom den näringen till 27% av de skatteintäkter kommunen har.

Robert 2013-10-16 20:25

@Roland Rothman

“Dessutom är det så att de flesta som du kallar handlare är Lidingöbor och företagare, vi vill inte heller ha skattehöjningar, men en sak som vi faktiskt bidrar med, tro det eller ej men det finns fakta, vi företag med som mest 49 anställd på Lidingö bidrar med 27% av kommunalskatten, det vore dumt att tvinga bort dom. Då blir det höjda skatter.”

Faktum är att all företagsbeskattning numera är statsskatt och inte kommunalskatt. Det är många år sedan som företagen slutade betala kommunalskatter. Företagarna på ön betalar alltså 0 % i kommunalskatt. Den kommunalskatt företagarna betalar är den som är hänförlig till det man personligen tar ut som lön och det deras anställda skattar för på sin lön. Det är möjligt att det motsvarar 27% men kommunalskatt på ön skulle man betala även om verksamheten låg på andra sidan bron så länge som man är mantalsskrivna på ön.

Elisabeth Akerman 2013-10-16 17:10

Bäste Roland;
Mina siffror är inte tagna ur luften. De har levererats av en tunnelexpert som har varit med om liknande projekt i Storstockholm och vet vad en tunnel kostar per löpande meter. Den budgeterade kostnaden har väldigt lite med den verkliga kostnaden att göra. Det vet alla som har arbetat med stora byggprojekt. Liknande projekt har genomförts med 70 till 90% budgetöverdrag. Siffran 800 miljoner är inte realistiskt enligt expertens uttalande.

Bosse 2013-10-16 16:10

Det vore katastrofalt för Lidingös småskaliga trevliga bebyggelse i Centrun/Torsvik om det skulle byggas en mängd stora bostadshus.

Lidingö växer med ca 300 personer/år och förtätas redan idag med Daléum 1.000 bostäder, Rudboda 300, Högsätra 100 samt Näset 500 – 1.000 (Lidingöhem; mark finns redan). Totalt en förtätning med ca 2.000 inkl Näset. Lidingö är en ö men trots detta Sveriges femte mest tätbebyggda kommun. Detta räcker fullständigt.

Det enda rimliga, efter samrådets resultat, är att endast göra en begränsad utbyggnad av lokaler och bostäder på de två befintliga parkeringsplatserna intill Lidingö Centrum. Dessa två parkeringsplatser har en total yta på ca 8000 kvm. Där kan man bygga parkeringsgarage i två källarplan och lokaler i markplanet samt ev. två våningar med lägenheter d.v.s. det blir 3- våningshus med två källarvåningar. Om handlarna i Centrum skall kunna konkurrera med Stockholm är det viktigt att parkeringen i parkeringsgaragen blir kostnadsfri.

Att sprida ut butiker mellan Lidingö centrum och Torsvik skulle vara direkt olämpligt då folk vill kunna handla i många olika butiker utan stora gångavstånd.

Alla andra förslag till gigantiska utbyggnader i Centrum/Torsvik, som kostat ca 27 mkr att ta fram, kan förpassas till papperskorgen.

Detta är en balanserad utbyggnad som inte kräver att hus rivs eller att stora infrastrukturinvesteringar måste utföras.

Hans Collinder 2013-10-16 16:04

Citat Företagarna i Lidingösidan: “Bakgrunden till Företagarnas upprop är att man anser att “en liten men aktiv grupp bestämt sig för att hindra nästan varje form av utveckling och förbättring för det stora flertalet lidingöbor”. Företagarna är rädda för att öns politiker tagit intryck av gruppen (läs “Rädda Lidingö”)”. “Men nu har dessvärre en liten men aktiv grupp bestämt sig för att hindra nästan varje form av utveckling….” citat från Annons i Mitt i Lidingö.
Företagarna vill tydligen att vi i Torsvik/Herserud skall tiga still och acceptera en förödande innerstadsbebyggelse hela vägen från bron till Centrum. 30-talet radhus i Björnskogen med tillhörande förskola insprängd 12 meter bakom Björnvägen 14 och inom hörhåll för Siggebogården. Bilväg mellan Björnvägen 9,11, 12 och 14. 6 till 8 våningarshus nedanför Torsviksberget och lika mycket på berget. Ruinerande för de två fastighetsägarna på Västerkroken, vilka nyligen helrenoverat eller byggt nytt med förväntad sagolik utsikt. Samma täta bebyggelse på Flaggberget. 2 års sprängning av en bergtunnel, som dessutom var helt felkalkylerad, vilket gruppen påtalade. 10 till 15 års byggarbetsplats ner till Centrum mm. Två av alternativen består av 50- alt. 80-talet 6-8 våningar höga innerstadsfastigheter.
Avsikten med att Rädda Lidingö var naturligtvis att få stadens ledning att tänka efter och besinna sig och studera andra alternativ än de föreslagna. Det är trots allt vi som bor i området, som är mest påverkade av hur hela projektet utfaller. Skulle ni själva ha tigit om staden lagt dessa förslag i era kvarter. Det finns vissa skäl till varför man valt att bo här och det är för att det är ett lugnt och fridfullt område utan innerstadskaraktär.

Fakta 2013-10-16 10:38

Projektering av tunneln har många frågor kvar, men att inte utreda ett alternativ som skulle läka ett sår som avgränsar en framtida sammanhängande stadsdel, minska buller och frigöra ytor, är att missa en chans. Därmed inte sagt att den skall byggas, men man skall veta vad man säger nej till.

När det gäller handel så har vi idag som Lidingöbor möjlighet att åka till City, ytor och antal arbetsplatser är många. Vi kan åka till Täby, vi kan åka till Sickla vi kan åka åka åka åka. Men att utveckla en handel på Lidingö innebär minskat resande och ett kostnadseffektivt sätt att få närservice. Norra Djurgårdsstaden kommer ha sina kvaliteér och Lidingö sina.

Verkar som att ingen i Torsvik vill ha utveckling.

Svante Torell 2013-10-16 09:59

Ja, vart tog stadens stadsbyggare och visionärer vägen?
Det är verkligen beklagligt att våra ansvariga politiker inte vågar stå upp för en utveckling av Centrum – Torsvik som många på Lidingö verkligen sett fram emot. Nu verkar det mest handla om att lappa och laga för att tillgodose en lokal opinion i Torsvik.
Tunnelalternativet, för att få ett tystare och mer inbjudande Torsvik, men också för åstadkomma fler bostäder och ett utvecklat centrum, har jag länge tyckt var en fantastisk idé. Jag arbetar till vardags som samordningsansvarig i Hagastaden – det nya området mellan Karolinska och Vasastaden. Där har Stockholm vågat satsa på en överdäckning av E4:an för att läka såret mellan Solna och Stockholm och skapa 3 000 nya bostäder. Överdäckningen kostar tio gånger mer än tunneln i Torsvik och investeringen täcks i huvudsak av försäljning av mark för bostäderna. Med det fina läget som Torsvik har, finns alla förutsättningar för att klara ekonomin utan att vi Lidingöbor behöver skjuta till några skattekronor.
Jag är inte för folkomröstningar, men det kanske krävs i detta fall. Om det inte blir en folkomröstning får inte tunnelalternativet förkastas redan nu. Jag är helt övertygad om att det är det bästa alternativet, inte bara för Centrum-Torsvik, utan för hela Lidingö.

Svante Torell

Hans Collinder 2013-10-16 08:59

1. I samrådshandlingarna nämns en kostnad av 700 miljoner kronor för tunneln. Då har man inte tagit hänsyn till att man blir tvungen att spränga sig ned 40 meter under kopparhusen och att man dessutom
missat att det måste sprängas 3 nödutgångar.
2. En kraftig utbyggnad av Centrum skall vägas mot att Norra Djurgårdsstaden kommer att ha 35.000 arbetsplatser, 15 – 20.000 innevånare, c:a 4 miljoner färjeresenärer och dessutom kundunderlaget i närområdet Östermalm och en stor del av Norrmalm. Norra Länken underlättar dessutom för bättre kommunikation från andra områden. Att etablera sig som handlare i Valparaiso blir naturligtvis mycket attraktivt och det blir dessutom mycket lätt att nå från Lidingö med eller utan bil.
Den som vill etablera sig i Centrum bör nog ta sig en ordentlig funderare över detta innan man fattar beslut.

Roland Rothman 2013-10-15 19:00

Bästa Sten

Debatten 1980, var på sin plats då, men alla, politiker(oavsett parti), handlare och företagare vet att när Centrumet väl stod klart 1995, så var det underdimensionerat och med felaktiga proportioner på ytor. Vi skall inte rusa iväg men om inte annat så visar oftast historien att utveckling krävs

Bäste Elisabeth

Det finns fakta fel i ditt inlägg som jag vill bemöta.
1. Tunneln har en budgeterad kostnad på 800 miljoner, det kanske inte är verkligheten när den byggs men 1,4 miljarder finns inte i några utredningar. Från detta skall dras de intäkter som kan genereras när man istället kan bygga bostäder kontor vård kultur etc i de idag trafikstörda miljöer. Ingen vet idag nettot, men en sak är säker det är inte 1,4 miljarder.
2. Handlarna vill inte förstöra någon boendemiljö, men att läka ett sår om det finns möjlighet tror jag alla vill, bullret längs S:a Kungsvägen kan ingen gilla, dessutom tror jag ingen vill ha picknik i grässlänten mitt emot Statoil mot S:a Kungsvägen eller spela brännboll mellan Thernlunds och S:a Kungsvägen.

Dessutom är det så att de flesta som du kallar handlare är Lidingöbor och företagare, vi vill inte heller ha skattehöjningar, men en sak som vi faktiskt bidrar med, tro det eller ej men det finns fakta, vi företag med som mest 49 anställd på Lidingö bidrar med 27% av kommunalskatten, det vore dumt att tvinga bort dom. Då blir det höjda skatter.
Sen har du helt rätt i att vi arbetat för fler parkeringplatser sedan 1995, däremot så är det en majoritet företagare som på årsmöte efter årsmöte gett styrelsen mandat att verka för utveckling, annars blir det avveckling.

Jag vill till sist utrycka att vi har nog egentligen samma mål, ett bra framtida Lidingö.

Roland Rothman
Ordförande Lidingö Centrums Företagarförening

Sten af Klinteberg 2013-10-15 13:27

Inlagan ovan från Företagarna i Lidingö ger mig en flashback från 1980-talet då företagarna i Lidingö nästan lyckades få våra politiker att på Lidingö bygga ett oerhört kostsamt typ “Skärholmen inomhus Centrum” som skulle ha sträckt sig ända upp till Holmiavägen och helt förändrat karaktären av Lidingö.. Den gången lyckades en grupp lidingöbor stoppa bygget en minut i tolv. Vi i den gruppen utsågs den gången av våra motståndare till uppkomlingar utan kunskap och visioner om samhällsbygge.
Nu när företagarna i Lidingö ger sig på politikerna för att de lyssnar till lidingöbor – gamla som nya – och som funderat och engagerar sig i Lidingös framtid, uppstår förhoppningsvis en hälsosam debatt som jag hoppas flera lidingöbor kan delta i.
Sten af Klinteberg

Elisabeth Akerman 2013-10-15 12:17

Företagarna anklagar Den opolitiska aktionsgruppen Rägga Lidingö för att vara en liten majoritet. I så fall gäller samma anklagelse för företagarna. Jag har pratat med flera företagare i Lidingö Centrum och ingen av dessa ville ha en stor utbyggnad av Lidingö Centrum, ännu mindre någon tunnel. Alla pratar däremot om brist på parkeringsplatser.
Om handlarna envisas att kämpa för att Torsviksbornas boendemiljö förstörs och att man gräver och spränger under deras bostäder, kommer folk som bor i Torsvik handla mindre hos handlarna.
Handlarna bör också veta att den av dem så efterlängtade tunneln skulle kosta oss skattebetalare lågt räknat 1,4 miljarder kronor och leda till en avsevärd skattehöjning. Är handlarna beredda att betala in dessa 1,4 miljarder till kommunens kassa?

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google