Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

I väntans tider. Politikerna har bollen

torsdag 15 mars 2018 11:39

CENTRUMPLANERNA. Ansgarskyrkans onsdagsträff igår hade som programpunkt ”Vad kommer att hända med Lidingö centrum?”. Samlingssalen var nästan helt fullsatt när Lidingö stads plan- och exploateringschef Per Wilhelmsson och projektledaren Åsa Sjöstrand beskrev det aktuella läget. Efter samrådet förra sommaren och hösten har egentligen inget hänt. Lidingös politiker ligger utåt sett lågt, men diskussioner förs hela tiden om hur man ska gå vidare.

Per Wilhelmsson och Åsa Sjöstrand beskrev planerna för Centrum/Torsvik.Per Wilhelmsson och Åsa Sjöstrand beskrev planerna för Centrum/Torsvik.

Per Wilhelmsson och Åsa Sjöstrand gav en övergripande beskrivning av planerna, som från början omfattade området från Lidingö centrum upp till Torsvik. Detta är beskrivet i översiktsplanen från 2012 som säger hur Lidingö ska se ut år 2030. Av planen framgår att själva centrumkärnan ska vara tydligare, att det ska finnas ett större utbud av kommersiell service och kommunikationer, att det ska finnas centrala attraktiva mötesplatser, att fler bostäder ska byggas i "kollektivtrafiknära område" och att centrum ska vara konkurrenskraftigt. Centrum ska också vara "ett varierat småstadscentrum för alla och ett öppet och luftigt utomhuscentrum".

För att komma framåt har man delat upp planområdet i sex målbilder. Den första omfattar kvarteret Oden, som avgränsas av Stockholmsvägen, Lejonvägen och Odenvägen. Det är alltså det området som utgör underlaget för det samråd som hölls.

Etapp 1 är det område som finns inom den röda markeringen.Etapp 1 är det område som finns inom den röda markeringen.

De två visade bilder och försökte översiktligt beskriva hur tankarna har gått, men eftersom inga politiska beslut tagits efter samrådsförfarandet, så blev beskrivningen svävande. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inte heller tagit fram några egna förslag utan "arbetar till 100 procent på politiskt uppdrag", som Per Wilhelmsson sa, och fortsatte:

- Politiska diskussioner pågår, och datum för fortsättningen får revideras. Men om den första detaljplanen blir klar under 2019 så kan man kanske börja bygga år 2020. Byggtiden är cirka 1,5 år.

"Hur många fler ska bo i Centrum?" löd den första frågan. Svaret var att cirka 80 nya lägenheter, ganska små, byggs. Framöver, när man kommer till nästa etapp, så kommer cirka 100 lägenheter byggs på polishusområdet och 100 på stadshusparkeringen, enligt de visionsskisser som tagits fram.

"Parkeringsplatser?". De kan bli garage som går två eller tre våningar ner under jord vid Coop-parkeringen.

"Hur många arkitektförslag har kommit för husen?". Två förslag har beställts, men flera ritar säkert på spekulation.

"Hur blir det med Torsvik? Samordnas det med Centrum?". Planprogrammet omfattar hela Centrum Torsvik. Men det blir ingen storskalig utveckling av Torsvik.

- Det är en förmån att få arbeta med något som alla är intresserade av, sa Per Wilhelmsson som avslutning.

Klart är att centrumplanerna engagerar många och att informationsbehovet är stort.

Dela I väntans tider. Politikerna har bollen

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google