Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

KD: Bygg Tor 2!

tisdag 26 september 2017 00:01

Lidingö har en åldrande befolkning och många av våra äldre invånare önskar flytta till seniorboende eller serviceboende, gärna med närhet till handel. Redan idag finns seniorboendet "Tor" i Lidingö Centrum. Nu är det dags att säkerställa att bygget av ”Tor 2” blir ett av de första byggprojekten i centrum. Vi kristdemokrater går till val på att ”Tor 2” byggs i etapp ett av Centrum. Det skriver kristdemokraterna Carl-Johan Schiller, Gunilla Dyfverman och Bo Brismar i denna artikel.

Under den senaste mandatperioden har frågan om hur Lidingö Centrum ska utvecklas debatterats intensivt på ön. Från KD:s sida har vi drivit linjen att Lidingö Centrum ska utvecklas småskaligt och att byggnaderna ska harmonisera med villastaden. Den nya centrumbebyggelsen ska omfatta såväl kommersiella lokaler som lokaler för kultur och bostäder.

Lidingö har en åldrande befolkning och många av våra äldre invånare önskar flytta till seniorboende eller serviceboende. Närhet till handel och service är av särskild betydelse för denna målgrupp. Redan idag finns seniorboendet Tor i Lidingö Centrum. Nu är det dags att säkerställa att bygget av ”Tor 2” blir ett av de första byggprojekten i centrum.

Vi vill tillsammans med pensionärsföreningarna på Lidingö utreda vilken service som efterfrågas. Med ett nytt senior- eller serviceboende skulle vi kunna utveckla nya koncept. Bland annat skulle vi kunna tillgodose önskemål från par där bara den ena är i stort behov av omsorg att få flytta till en gemensam lägenhet och då den ene av makarna går bort låta den kvarvarande bo kvar. Detta är inte möjligt i våra nuvarande service- eller vård och omsorgsboenden.

Lägenheterna som skulle bli tillgängliga som hyreslägenheter kommer med sitt centrala läge att bli attraktiva för äldre som idag väljer att bo kvar i sina villor, radhus eller större lägenheter i brist på bättre alternativ trots behov av omfattande hjälp.

Valfrihet är ett ledord för oss kristdemokrater och därför satsar vi på att alla äldre som vill bo kvar i sina hem ska kunna göra det med det stöd och den service kommunen erbjuder. Men då krafterna avtar kan det vara skönt att slippa ansvar och skötsel av hus och trädgård och då kan den trygghet och gemenskap som ett senior- eller serviceboende erbjuder vara av stort värde.

Huspriserna på ön har ökat dramatiskt under många år. Det i kombination med en för hög reavinstbeskattning vid försäljning av bostad skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och stänger ute barnfamiljer från att kunna bo i hus. Därför måste de bostäder som byggs för äldre vara attraktiva och kunna erbjuda något unikt för att det ska vara värt att trots beskattningen flytta från sin villa.

Vi kristdemokrater går till val på att ”Tor 2” byggs i etapp ett av centrum. Äldre är inte en homogen grupp utan är Lidingöbor med olika intressen, förutsättningar och behov. Därför krävs en mångfald av boendeformer varav ”Tor 2” ska vara en.

Carl-Johan Schiller (KD)
Gunilla Dyfverman (KD)
Bo Brismar (KD)

Dela KD: Bygg Tor 2!

Kommentarer

Åke Andersson 2017-09-27 21:39

Handlar det alltid om "valfrihet"?
Handlar det inte huvudsakligen om möjligheten att få bo på ett äldreboende?
Jag behöver nödvändigtvis inte välja äldreboende,jag behöver politiker som ser till att det överhuvudtaget finns ett tillgänglig äldreboende när dagen kommer

Hasse Jakobsson 2017-09-26 00:44

Utökat seniorboende är bra. Staden måste dock se över hela boendebehovet för våra äldre. Seniorboende är relativt kostnadseffektivt för staden. I artikeln tas ej frågan upp om boende för de som behöver utökad omsorg. Här om året kunde vi tidningen Mitti Lidingö eller Lidingötidningen läsa om en Lidingöbo som staden placerade i Skärholmen då staden ej kunde erbjuda ett boende med en mer omfattande omsorg på hennes hemort - Lidingö.

Min uppfattningen är att det måste tas ett helhetsgrepp med hänsyn till den åldrande befolkningen hela boende- och omsorgsbehov inte bara seniorboende. När ett helhetgrepp tas är det viktigt att se på både kvalité och kvantitet. Det är av stor vikt att de äldre på Lidingö får ett boende som är anpassat efter behov och individens önskan. Här krävs möjlighet att ha en valfrihet att välja mellan stöd i sitt i sitt ordinarieboende, ett seniorboende eller utökad omsorg i ett omsorgsboende. Våra äldre ska leva tryggt och säkert efter sina egna behov och önskan. Våra äldre ska ha rätt må bra. Vi ska tänka en dag blir vi själva äldre hur vill vi ha det då?

Hasse Jakobsson

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google