Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingöpartiets ståndpunkt beträffande samråd Lidingö Centrum, etapp 1

lördag 10 juni 2017 11:37

Lidingöpartiet har sänt nedanstående text till Lidingösidan. Texten återges utan ändring eller redigering.

Lidingöpartiets strävan har alltid varit att bevara öns småskalighet genom varsam bebyggelseutveckling. Lidingö är redan Sveriges 5:e mest tätbefolkade kommun. Vi stöder att det finns ett samrådsförslag som alla Lidingöbor nu kan lämna synpunkter på.

Detta anser Lidingöpartiet:

Byggnaderna bör vara lägre och mindre, samt stämma mer överens med planprogrammet för Centrum/Torsvik som ger riktlinjer om uppbruten bebyggelse i varierande höjder mellan 2 och 5 våningar.

Vi vill inte se en inomhusgalleria i bottenvåningen, alltså nej till sammanhängande plan med butiker som alla kan nås inifrån, som förslaget visar.

Villastaden ska kunna ses från centrum för att bevara känslan av en småskalig och grön miljö, samt kopplingen till de äldre kulturbyggnaderna.

Byggnaden som inrymmer Pressbyrån behövs som en brygga mellan parkmiljön och de högre byggnaderna i centrum. Både denna och Handelsbankshuset klassas som kulturellt värdefulla och ska bevaras. Att riva friska och fungerande byggnader är inte miljövänligt.

Vi önskar ett förslag där arkitekturen smälter bättre in med nuvarande bebyggelse.

Innegårdarna på Centrumparkeringen är inte tänkta att vara tillgängliga för allmänheten. Vi vill istället se smalare byggnader, utan innergårdar och med mer utrymme tillgängligt för alla.

Den föreslagna trappan i mitten utgör en barriär för funktionsnedsatta, äldre och barnvagnar.

Höga byggnader och en smal gata gör Friggavägen mörk. Vi vill se fler och större torgytor och mötesplatser som många Lidingöbor efterfrågar.

Utbyggnaden bör ske med sådan balans att parkeringsbehovet tillgodoses redan inom etappområde 1. I nuvarande förslag tillkommer knappt några parkeringar, trots att behovet är beräknat till ytterligare ca 230 nya parkeringsplatser.

Med endast en exploatör, ett riskkapitalbolag vars naturliga vilja är att maximera både bostäder och handel, riskeras att kraven på småskalighet och parkeringar bortprioriteras.

Lidingöpartiet

Dela Lidingöpartiets ståndpunkt beträffande samråd Lidingö Centrum, etapp 1

Kommentarer

Margareta och Björn Bergström 2017-06-21 13:31

Vi stöder till alla delar Lidingöpartiets ställning i samrådsfrågan.

Anders Wennberg 2017-06-10 18:13

Det verkar som om partierna i majoriteten inte är helt överens om planen som skickats ut på samråd, LP står ju inte bakom planen. Därför är det viktigt att så många som möjligt lämnar in till samrådet vad ni tycker om planen, och vad som kan förbättras.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2017-06-10 14:44

Bäste Christer Molin.
Man kan välja (eller tvingas) att stå utanför och bara kritisera. Det kan också vara viktigt. Eller man kan välja att försöka påverka inifrån. Lidingöpartiet har gjort det senare valet, och vårt inflytande leder Lidingö i rätt riktning! Dock är vi inte i egen majoritet, och i en demokrati får man foga sig efter det. Vi har dock en bra dialog inom majoritetens partier men det är nog känt för de flesta att det finns olika ståndpunkter i just byggfrågor inom majoritetens partier. Vi bröt den ur byggsynpunkt m.m. mycket osunda majoritetskoalitionen med maxbyggarpartiet Liberalerna, och det var väldigt viktigt för att leda öns utveckling i en sund riktning.

Anders Bergstedt 2017-06-10 13:14

http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-radda-kulturella-bostadskvarter/
Varför reagerar och agerar inte Lidingöpartiet på förtätningen i villaområden ? Lidingös särart förstörs inte av att man bygger i Centrum och Torsvik !

Christer Mohlin 2017-06-10 12:27

Hej Lidingöpartiet,

Går ni inte på majoritetens interna möten?

Eller är det ingen som lyssnar på er?

Bra att ni förtydligar er ståndpunkt, men underligt att ni gör det EFTER att ni som del i majoriteten beslutat om ett gemensamt underlag för samråd.

OBS: Man MÅSTE inte vara med i en majoritet, det är frivilligt.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google