Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

M+LP+KD: Detaljerat förslag om Lidingö centrum kommer i vår

fredag 19 januari 2018 17:46

Utformningen av den blivande bebyggelsen på Centrumparkeringen bör göras i mer klassisk stil än vad som skissades i samrådsförslaget för den första etappen. Vi ser för oss tre mindre byggnader i fyra till fem våningsplan, där markplan utgörs av kommersiella lokaler, som mindre butiker, restauranger, caféer och en saluhall. Våningarna ovanför är större bostadslägenheter. Det skriver de tre medlemmarna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Fredrik Vinstock (M), Göran Grahn (LP) och Fredrik Ekman (KD) i denna artikel.

Efter att samrådsförfarandet avseende Centrum/Torsvik etapp 1 avslutades under hösten, har den politiska majoriteten bestående av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna arbetat vidare med hur samrådsförslaget ska revideras inför granskningsskedet, som är nästa steg i detaljplaneprocessen. Vi har tagit utgångspunkt i de synpunkter som lämnades som ett särskilt yttrande av majoriteten vid beslutet om samråd, och synpunkter som kommit in under samrådet.

Vi ser positivt på den föreslagna bebyggelsen längs Odenvägen och på kvarteret Odens gård. Vi vill bevara det gamla posthuset (nuvarande Handelsbanken) eftersom det utgör en viktig historisk länk till den tidigare centrumbebyggelsen. Vi vill även bevara Pressbyråhuset, eftersom vi menar att det är viktigt att Vasatorget får behålla sin nuvarande öppna och luftiga känsla och att det behöver finnas fria siktlinjer från Stockholmsvägen mot den äldre centrumbebyggelsen på andra sidan Lejonvägen (Vasaborgen och Centralpalatset).

Flygvy mot väster.Flygvy mot väster.


Den föreslagna bebyggelsen på centrumparkeringen behöver brytas upp i fler och mindre byggnadskroppar för att uppnå den småskalighet som vi värnar om på Lidingö, och för att bättre harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen på andra sidan Lejonvägen. Med anledning av detta bör utformningen göras i en mer klassisk stil än vad som skisserades i samrådsförslaget.

Vi ser för oss tre mindre byggnader i fyra till fem våningsplan, där markplan utgörs av kommersiella lokaler och våningarna ovanför utgörs av större bostadslägenheter. Inriktningen på de kommersiella lokalerna bör huvudsakligen vara mindre butiker, restauranger och caféer, och gärna en saluhall i en av byggnaderna. Genom att bryta upp den föreslagna bebyggelsen i flera mindre enheter skapas utrymme för torgytor och uteserveringar som gör kvarteret mer levande och tillgängligt.

Saluhallen på det nya salutorget.Saluhallen på det nya salutorget.

Vi har nu instruerat Miljö- och stadsbyggnadskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna för projektet med den ovan skisserade inriktningen, och hur parkeringsbehovet för såväl bostäder som handel kan lösas genom ett garage under mark i kvarteret. När dessa frågor är färdigutredda avser vi att inleda diskussioner med berörda fastighetsägare och handlare i centrum, och därefter besluta hur projektet ska utvecklas vidare. Vi ser för oss att ett mer detaljerat förslag kan presenteras under våren tillsammans med en tidplan för granskning eller eventuellt förnyat samråd.


Fredrik Vinstock (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Göran Grahn (LP), vice ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Fredrik Ekman, (KD), ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Dela M+LP+KD: Detaljerat förslag om Lidingö centrum kommer i vår

Kommentarer

Per Welander 2018-01-26 14:43

Förslaget är ett stort steg framåt jämfört med tidigare. Lidingöbor vill ha småskalighet. Se till att parkeringen blir bra med tillräckligt många platser. Och större plats per bil än den nuvarande parkeringen utanför Systembolaget som passar Minibilar men inte SUVar eller normalstora bilar.

Andreas Bengtsson 2018-01-23 12:40

Den mer klassiska profilen känns bra, ett fall framåt helt klart. Kupor, mansardtak och andra detaljer lyfter intrycket av dessa hus. Men låt husen bli en till två våningar högre. Det gör inget när husen är vackrare. Det är emellertid ofattbart majoriteten insisterar på att den fula Pressbyrån ska vara kvar. Det kommer se apart ut och höjdskillnaderna mellan de vackra tillkommande byggnaderna blir groteskt. Det här visar på stora brister i tänket. Gör om, bygg ytterligare ett vackert hus med 4-5 våningar! Inget problem här.

Som skattebetalare vill jag nu veta vad detta kalas kostar. Det borde majoriteten enkelt kunna svara på. Hur många miljoner får staden in och hur många miljoner kommer staden få betala? ALLT ANNAT ÄN ETT REJÄLT ÖVERSKOTT VORE EN SENSATION i detta, Lidingö mest attraktiva läge.
Sedan måste ni svara på hur många parkeringsplatser det blir här, det är redan trångt när man ska parkera på helgen för att handla veckans rödtjut. Kom inte och säg att det ordnar vi sen, om några år. Jag vill veta att det blir ordentligt med platser här under Coop också, utan att skattebetalarna tvingas stå för notan.

ann-marie lindmark 2018-01-22 16:56

undar bara hur man löser p-frågan om nuvarande P-platser försvinner? Det är ju ofta fullt nästan överallt i centrum och bilarna blir inte färre..

Ulrika Levihn 2018-01-21 12:19

Plötsligt händer det! Arkitektur i modern tid som man blir glad av istället för deprimerad. Saluhallen ser jättemysig ut :-)

Bogdan Woronowicz 2018-01-20 21:44

Riktigt bra vision. Äntligen ett intelligent, genomtänkt och behovsanpassat förslag. Stopp för storskaliga fyrkantiga glaskuber och annat betonglådetänk. En saluhall likt förslaget vore verkligen nått att glädjas åt.

Claes Grill 2018-01-20 18:20

Måtte detta bli verklighet. Ut med modernistbetongen och socialistarkitekternas effektsökeri och in med den klassiska arkitekturens eviga skönhetsvärden. Ars longa, vita brevis!

Christer Serenhov 2018-01-20 16:08

Bra att man varit lyhörd till synpunkter från Samrådet.
Äntligen får vi se ett Lidingö Centrum förslag där småstadskaraktären blir tydlig. Ett öppet Centrum, luftigt, grönt med café, restauranger, saluhall o bostäder vad mer kan man önska. Också utformningen i den bild som visas är tilltalande. Man har tagit intryck av omgivande bebyggelse.
Det syns tydligt att detta förslag präglas av Moderaternas nya byggpolitik där bl à småskalighet, öppenhet och inslag av grönområden eftersträvas.
Som sagt det ser bra ut så här långt.

Georg Frick 2018-01-20 11:22

Verkligen riktigt bra...hoppas och ser fram emot att det blir verklighet!

Anders Wennberg 2018-01-20 10:21

Det blir spännande att se förslaget! Det låter lovande, att man vill utgå från Lidingö Centrums förutsättningar. Kan man få till en saluhall vore det ju trevligt. Lycka till!

Johan Mähler 2018-01-20 09:09

Det låter mycket lovande. Tummen upp till kloka politiker som inser att mysig småskalighet är den rätta vägen för Lidingö Centrum. Äntligen en vision som vilar på något annat än enbart drömmen om etablering av giganterna Clas Ohlson och Åhléns.

CF Risbecker 2018-01-19 20:32

Detta är helt rätt väg att gå för Lidingö. Småskaligt och ett steg bort från alla dessa DDR-inspirerade lådor som kopierar 60-talets stilideal. Mycket glädjande och stor skillnad mot den tidigare förda politiken. Nu gäller det bara att genomförandet blir lika bra som skisserna.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google