Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Majoriteten vill inte ha folkomröstning

torsdag 17 oktober 2013 15:26

Nu har Lidingös politiska majoritet, M+FP+KD, bestämt sig för att det inte ska hållas någon folkomröstning vad gäller Centrum/Torsviksfrågan. “Det finns inte längre några reella förutsättningar för att hålla en folkomröstning” skriver de tre partierna i ett gemensamt pressmeddelande, där de också betonar att de är överens i en rad viktiga frågor. Uppenbarligen har det blivit svårt att hitta särskiljande förslag som skulle bli helt tydliga att rösta på. Att ställa upp ett omfattande utbyggnadsförslag mot ett nollalternativ vore också direkt politiskt osmart. Nu blir det istället en fråga som kommer att diskuteras i samband med kommunvalet i september nästa år.

I slutet på september meddelade Moderaterna att de säger nej till tunnel och bebyggelse på Ordensbacken, längs Norra Kungsvägen, på Flaggberget och nej till stor överdäckning närmast bron, se Lidingösidan 27 september. Man hänvisade till att partiet lyssnat på lidingöbornas synpunkter. I dagens pressmeddelande nämns knappt ordet “Torsvik” som blivit något av en åsiktsdelare sedan ett drygt år tillbaka.

Istället vill majoriteten “få till stånd ett Centrum som kan erbjuda bra närservice, fler sociala mötesplatser, mer kultur, handel, bostäder och kontor”. Fokus är nu riktat mot utvecklingen av Centrumområdet och de tre partierna ser fram mot en bra dialog med både “lidingöbor, övriga politiska partier och intresseorganisationer”. Inte ens en antydan om överdäckning av Södra Kungsvägen finns längre med, enbart Centrumutveckling.

Planerna på att utveckla av Centrum/Torsvik, som en del i Översiktsplanen, har blivit en lång och kostsam process. Hittills har den kostat omkring 25 miljoner i externa konsultkostnader. Till detta kommer förvaltningarnas kostnader för de anställda som enbart arbetat med planerna under lång tid.

Snart får miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplaner för just Lidingö Centrum.

– Nu har majoriteten en chans att bevisa vad man menar med småskalig bebyggelse, säger oppositionsrådet Kent Ivarsson, C, i en första kommentar. Man kan säga att de i och med detta fått en chans till nystart.

– Det viktiga är dock att fler får komma in och vara med och diskutera vid utformningen av planprogrammet. Här vill vi vara med i det politiska arbetet. När beslut tas någon gång före jul om att ge uppdrag att slutföra planprogrammet, ställs allt på sin spets. Då måste det återspegla de politiska uppfattningarna, säger Kent Ivarsson.

– Det är illa att majoriteten har låtit Lidingö centrum vara på fallrepet så länge, säger Thomas Bengtsson, gruppledare för MP i en kommentar. Den politiska skiljelinjen är ändå markant.

– Först behöver vi en lösning för Lidingöbanans sträcka mellan bron och Bodal via Centrum, men majoriteten har inte haft politisk vilja till att förhandla med SL. Sedan kan vi diskutera vad som vore en rimlig och önskvärd stadsdelsutveckling mellan stadshuset och brofästet. Utan klarlagda förutsättningar för spårtrafiken till Centrum får det vänta och det finns inget att rösta om, säger Thomas Bengtsson.

Dela Majoriteten vill inte ha folkomröstning

Kommentarer

Björn 2013-10-20 17:35

Jag tycker inte att det går att säga att majoriteten inte vill ha en folkomröstning. Det var 2 360 personer som lämnade in sina synpunkter under samrådsperioden. Det är inte en majoritet av Lidingös befolkning. Det kan finns starka skäl att anta att de som lämnade in sina synpunkter brinner extra för frågan, men det betyder inte att Alla röstberättigade inte ska få ha en röst. I och med att det ingick en planerad folkomröstning i processen var det nog många, bland annat jag, som väntade med att få rösta på de alternativ som skulle presenteras för oss där att ta ställning till i demokratisk anda. Nu missade vi vår chans att utöva våra demokratiska makt.
Jag personligen är för en utbyggnad av både Torsvik och Centrum så att fler kan få bo på Lidingö och vi som bor här kan få ett bättre utbud av produkter och tjänster lokalt.
Att bygga bostäder nära bron är ett mycket bra sätt att skapa fler bostäder utan att ta grönområden i anspråk eller behöva bygga ut vägnätet.
Hoppas att den utlovade folkomröstningen blir av och att inte våra folkvalda faller för de trycket av en liten men högljud skara bakåtsträvare.

Anders 2013-10-19 00:20

Jag håller helt med dig Jonas.
Tyvärr är jag rädd för att en liten skara arga aktivister lyckats skrämma våra politiker till att tro att de följer en majoritet av oss Lidingöbor när de drar ner på utvecklingen. Det kan tyvärr vara så att vi yngre och mer förändringsvilliga kommuninvånare förlorat Vår chans att göra våra röster hörda och få vår chans att utöva våra dekomkratiska rättigheter.

Jonas 2013-10-18 20:31

Jag hoppas att det fortfarande kommer att bli en välbehövlig modernisering av både centrum och Torsvik och att Ego-Björn inte fått som han vill bara för han skriker högst!

Alla vi normala barnfamiljer och andra personer har ju också åsikter – som många gånger är tvärt emot Björns – men det kanske inte hörs lika mycket då det inte finns tid för alla att gå på olika hemliga möten och pressenkonferenser.

Bra att det blir ett slut på ett sjukt högt tonläge!

Modernisera nu både Centrum och Torsvik så tror jag att den stora majoriteten kommer bli väldigt nöjda.

Med vänlig hälsning,
Jonas

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google