Väder Lidingö

Lidingö måndag 13 juli 2020 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Nya butiker i Centrum/Torsvik

måndag 14 oktober 2013 21:08

Sedan kampen om den totala exploateringen av C/T styrts in mot sans och måtta, återstår dock den viktiga frågan om utformningen och dimensioneringen av det kommersiella landskapet inom området.

Innan man sätter igång med detta bör man ha klart för sig vad som händer i Ropstens-området. På den gamla Gasverkstomten, omedelbart norr om Ropsten, med sin av Ferdinand Boberg ritade bebyggelse från 1890-talet, som till stor del nu behålles, kommer ett mycket attraktivt område att skapas med verksamheter för bild- och scenkonst, för sång och musik, vid sidan av butiker, saluhall, hantverksateljéer, skolor, bibliotek, serveringar, spårvagnsmuseum, handelsträdgård och Bondens marknad. Norra Djurgårdsstaden växer nu med 500 bostadslägenheter per år.

Omkring år 2020 beräknas den nya stadsdelen ha 15 000 innevånare och tillsammans med bebyggelsen söderut i hamnen cirka 35 000 arbetsplatser och ytterligare 6 000 nya bostäder. Själva hamnen uppgraderas och här beräknas minst 12 miljoner passagerare, som spenderar 5,5 miljarder, att passera per år. Intill den nya terminalbyggnaden skapas ett stort handelscentrum av modernt snitt, ”Valparaiso”. Djurgårdsstaden torde bli Stockholms mest sjudande stadsdel och dess olika delar synnerligen lätt nåbara från Lidingö.

Detta måste Lidingö förhålla sig till vid planeringen av butiksutbudet i C/T. Det är i den här miljön som Lidingö ska hävda sig. Och det gör man knappast genom att försöka verka storstad – utan snarare genom att förstärka sin marina småstadskaraktär och skapa intima, trivsamma och alternativa miljöer. Det volymtänkande som verkar vara ledstjärnan för Centrumhandlarna leder bara till ännu ett trist ”dussincentrum” som snart kommer att falla sönder. Uttrycket ”man ska inte behöva fara in till city för att handla” kommer inte att ha någon relevans längre. Huvudstadsutbudet kommer att finnas redan vid kommungränsen.

Per Svensson

Dela Nya butiker i Centrum/Torsvik

Kommentarer

Roland Rothman 2013-10-15 18:39

Bäste Per och Håkan

Som jag tidigare förklarat så handlar det inte om att utveckla något dussincentrum ( den risken är nog större på andra sidan bron), utan att se till att Lidingöbor som vill handla på ön skall kunna uppbringa adekvat service. Detta utan att behöva resa över bron.
I framtiden tror jag även att bilen över bron kommer kosta mer än det smakar med högre drivmedelspriser och biltullar.
Jag har flera gånger förklarat att vi inte tänker i volym utan i service utifrån Lidingöbornas köpkraft, alltså. Vilken volym och service behövs för att handel skall stanna på ön. Skall vi kunna ha närservice som fungerar krävs ett bättre utbud baserat på Lidingöbors önskemål. Vårt mål är att ca 35% av Lidingöbornas köpkraft stannar på ön, med andra ord, det finns utrymme för de som vill handla på andra ställen än Lidingö.
Men vi tänker inte medverka till att montera ned närservicen och därigenom tvinga folk att åka från ön för att handla, det skall vara varje individs val.
Jag förstår inte varifrån detta mastodont tänk kommer? Vi inom Lidingö Centrums Företagarförening har hela tiden talat om en attraktiv och säker gatumiljö, en levende stadskärna med den service som efterfrågas i form av butiker, kafeer, kommunalservice, vård, kultur etc.
Det vill vi.
Dessutom tror jag att vår fina miljö på Lidingö i kombination med kultur och mötesplatser alltid kommer locka folk att besöka oss.
Vi har bestämt oss för att överleva och vi har bestämt oss för att Lidingöbor och yrkesverksamma på ön skall fortsatt kunna uträtta sina ärenden på ön.
Som stöd för våra ansträngningar har vi svar från 1065 Lidingöbor om vilken service de saknar samt en handelsutredning.

Välkommen till Lidingö Centrum

Roland Rothman
Ordförande Lidingö Centrums Företagarförening

Håkan Lambert-Olsson 2013-10-15 13:39

Ja, just så förhåller det sig. Lidingö ligger där det ligger, det vill säga nära intill en storstad med dess hela utbud av butiker, gallerior, etc. Ska man konkurrera med allt detta måste man förstå Lidingös särprägel som marknad och anpassa butiker och sortiment efter denna. Att göra tvärtom och försöka anpassa Lidingö och lidingöborna efter handlarnas påstådda behov är en självfallet en hopplös utgångspunkt.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google