Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Planprogrammet för C/T togs trots protester

tisdag 17 juni 2014 18:25

Debatt om planprogrammet i fullmäktige. Göran Tegnér, FP och Lars H Ericsson, LP (till höger) hade ett snabbt meningsutbyte.

Debatt om planprogrammet i fullmäktige. Göran Tegnér, FP och Lars H Ericsson, LP (till höger) hade ett snabbt meningsutbyte.

Gårdagens debatt i Lidingö kommunfullmäktige om “Planprogram för Centrum/Torsvik” antogs efter en lång debatt. Alla röstade som de sagt tidigare. Ett trettiotal åhörare på plats följde politikernas inlägg. Kommunalrådet Paul Lindquist (M) ansåg att Centerpartiet och Lidingöpartiet bedrev “processfascism” när de ständigt återkom till klassningen av samrådssvaren, där 662 svar räknats som att “inte ha yttrat sig i frågan” trots att många gjort det. Förvaltningen hade under måndagen gått igenom de 662 svaren och hittat 26 svar som inte tidigare ansetts ha yttrat sig “i frågan”.

Det började med att en representant från vardera av fullmäktiges sju partier fick beskriva partiets inställning. Antalet mandat i fullmäktige bestämde talarordningen.

Paul Lindquist, M: C/T lämpar sig bra för utveckling och Lidingö behöver ett attraktivt centrum. Det finns ett gediget utredningsunderlag och efter 4,5 års arbete är det dags att lägga fram förslaget. Olyckligt att 26 svar kategoriserats fel.

Kent Ivarsson, C: Vi yrkade återremiss i december 2013 så vi anser att ett nytt samråd ska ske. Stickprov bland de inlämande synpunkterna har gjorts. Eftersom bortsortering skett kräver vi en återremiss p.g.a. detta. Glöm inte att vi sitter här på medborgarnas mandat.

Lars H Ericsson, LP: Vi delar till stor del Centerpartiets uppfattning. Bygg på stadshusparkeringen för att möjliggöra ökad handel. Bra att majoriteten tagit intryck, men förslaget är fortfarande för stort eftersom närmare 50 nya bostadshus ska byggas. Återremiss.

Torsten Engevik, FP: Nu måste vi skrida till verket, inte utreda mer. Mer kultur behövs i centrum. Vi hade gärna sett fler bostäder. Det behövs ytterligare ett centralt boende för äldre i centrum. Hoppas första detaljplanen kan komma ganska snart.

Malin Olsson, S: Vi har tidigt föreslagit en överdäckning i Torsvik, med bostadsbyggande. Nödvändigt att bredda utbudet i centrum. Lidingö ska inte vara en sovstad eller en ö för rika. Bygg hyresrätter med Lidingöhems pengar. Vi är öppna för framtida dragning av T-bana till ön.

Thomas Bengtsson, MP: Skapa en framtid för Lidingö centrum så vi inte behöver handla i Värtan. “Vi vill kunna uträtta de mesta av våra behov i centrum” (skratt från åhörarna). Säkra en spårlösning för Lidingöbanan i centrum. 5 våningar höga hus, 50 procent hyresrätter, fastighet för kultur. Återremiss, för att arbeta in ett spårreservat i texten.

Carl-Johan Schiller, KD: Äntligen kan Torsviksdiket täckas över. Vi vill inte kompromissa med orörd naturmark. Bygg centrum för dem som är barn, med cykelvägar. Parkering även i gatubebyggelsen. Anpassa byggandet till de värden som finns på Lidingö.

Efter dessa inledningar fick övriga ledamöter yttra sig. Först ut var Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M, som sa att planområdet ska präglas av lidingökänsla. Viktigt att komma ihåg att detta är ett planprogram och det därefter kommer detaljplaner. “Det gick bra att tidigare ändra Lidingö centrum så det finns ingen anledning att det inte skulle gå bra nu”.

Ulrika Sandell, C, sa att det handlade om demokrati. 200 personer har felsorterats, 87 har skrivit på en proteslista. Hur har de 87 räknats? Gröna områden under 0,5 ha har inte räknats med som grönytor som försvinner.

Paul Lindquist betonade att alla synpunkter har beaktats och att inga sorterats bort. Det är beklämmande att oppositionen talar om detaljer istället för planen, varken C eller LP säger hur många bostäder som ska byggas. “Det är processfascism istället för politik”.

Kent Ivarsson frågade vilka synpunktskriterier som gällde för att komma i “högen”. Han var glad att de gigantiska planerna skrotats och ville inte att parkeringen utanför Coop skulle bli bostäder, ville ha en försiktig byggnation på Lejonvägen och sa att finansieringsmöjligheter fanns för överdäckningen i Torsvik liksom för bullerdämpande åtgärder. “Förslaget är för överdimensionerat”.

Paul Lindquist sa att C nu tycker att förslaget är för tätt. “För ett år sedan ville ni ha 1500 bostäder”. Tala om hur många ni vill ha!

Kent Ivarsson: Det är inte sant det du säger. Vi sa “upp till 1500”, försök inte pränta in detta felaktiga.

Göran Tegnér, FP, hade laddat datorn med en massa statistikbilder och gick igenom Centerns och Lidingöpartiets förslag. “Centern halverar allt som majoriteten sagt” var hans slutsats.

Lisbeth Ringblom, FP: Oppositionen har ikväll enbart fokuserat på de fel som hittats och inte fört en debatt om innehållet. FP vill bygga den goda staden. Vad vill C och LP säga till de äldre personer som vill bo i centrum? Hur många lägenheter ska ni bygga för de äldre, i centrum?

Lars H Ericsson: Oppositionens uppgift är att granska majoriteten. Att då tala om processfascism är absurt. Det kan inte vara förbjudet att ha en annan uppfattning. Vi ska göra detta till en valfråga om ni inte ändrar er.

Hans Barje, M, betonade att detta planprogram kanske kommer att gälla fram till 2070. Jag är övertygad om att det inte alls kommer att se exakt ut som enligt programmet, se det som en vision, sa han. Fast ni vill framställa det som hugget i sten. Så är det inte.

Paul Lindquist återkom till processfascismen. “Ni diskuterar enbart om 22 av 1698 förslag, vilket är en liten andel av alla svar”. Och Fredrik Kronberg, M, pressade på C och krävde ett svar “i kväll” om hur många bostäder som ska byggs? Och hur ska ni finansiera överdäckningen?”

Carl-Johan Schiller fyllde på: Vad står ni för, Centern? Vill ni ha 100 eller 899 lägenheter? De som är unga idag flyttar härifrån, så (till alla byggherrar som ligger i startgroparna) “bygg för dem som vill bo här”.

Kent Ivarsson steg upp och sa att han inte kunde säga exakt hur många bostäder som kunde byggas. “Det får kostnadsutredningar visa”.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman återkom och sa att M aldrig ställt sig bakom något av de olika förslagen. “Vi vill ha ett brett underlag. Nu vill vi gå vidare för att bygga med kvalitet. Planprogrammet visar var man kan bygga. Jag tror att detta kan bli bra”.

Och så, efter ännu fler inlägg och sammanlagt 150 minuters debatt, var det dags för beslut. Återremissen som C och LP begärt fick 15 röster mot 35 (en ledamot från MP saknades under hela kvällen). Eftersom det krävdes 18 röster för minoritetsåterremiss antogs planprogrammet i presenterat skick.

Ett trettiotal åhörare följde debatten på plats, i sessionssalen.

Ett trettiotal åhörare följde debatten på plats, i sessionssalen.

Paul Lindquist, M

Paul Lindquist, M

Kent Ivarsson, C

Kent Ivarsson, C

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M

Lars H Ericsson, LP

Lars H Ericsson, LP

Hans Barje, M

Hans Barje, M

Dela Planprogrammet för C/T togs trots protester

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google