Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Rädda Lidingö: 110 personer borträknade som är klart negativa

onsdag 18 juni 2014 20:52

Lidingö stads webbsida som i juni 2013 uppmanade alla att komma med synpunkter.

Lidingö stads webbsida som i juni 2013 uppmanade alla att komma med synpunkter.

Aktionsgruppen Rädda Lidingö anser att kommunalrådet Paul Lindquist (M) förödmjukar sina opponenter och den demokratiska processen genom att kalla kravet på en korrekt redovisning för ”processfascism”.

Måndagen 16 juni klubbade kommunfullmäktige igenom beslutet kring Centrum/Torsvik. Centerpartiet och Lidingöpartiet röstade för återremiss av förslaget. Sittande majoritet plus Socialdemokraterna röstade för förslaget. När Miljöpartiet röstade för en återremiss på annan grund gick beslutet igenom.

I ett försök att rädda situationen efter Rädda Lidingös avslöjande häromdagen som visade att många personer inte medräknats i gruppen ”negativa till samrådsbilderna” hade chefen för Miljö- och stadsbyggnadskontoret Anna Hadenius hastigt tagit fram ett skriftligt beslutsunderlag som visade att endast 22 negativa samrådssvar kategoriserats fel (vilket ska jämföras mot Rädda Lidingös avslöjande om flera hundra).

Detta underlag låg till grund för beslutet om att godkänna planprogrammet i kommunfullmäktige. För att få fram antalet 22 hade Anna Hadenius i efterhand infört ett formkrav för hur Lidingöborna exakt skulle ha formulerat sig för att medräknas i statistiken över andel ”negativa till framtidsbilderna”. Hade man inte formulerat sig exakt utifrån detta ordval så hamnade ens åsikter i en annan statistikgrupp.

Genom att i efterhand införa detta formkrav har man ignorerat personer som uppenbart varit negativa till framtidsbilderna. På så sätt har man i den huvudsakliga och mest viktiga grupperingen över de som var positiva eller negativa till framtidsbilderna fått fram en bild av att betydligt fler var positiva till framtidsbilderna än vad som är fallet i verkligheten (vilket Rädda Lidingö avslöjade häromdagen).

I debatten i fullmäktige hävdade dessutom Paul Lindquist (M) att det i samrådsmaterialet fanns en fördefinierad fråga som Lidingöborna skulle ta ställning till när de lämnade sina synpunkter. Den skulle enligt Paul ha varit formulerad något i stil med ”vilken framtidsbild föredrar du”. Detta är inte korrekt.

Det fanns inte någon fördefinierad fråga som Lidingöborna uppmanades att ta ställning till. Eftersom detta inte var fallet inkom Lidingöborna med resonerande, utförliga och genomtänkta samrådssvar.

Det räckte dock inte att innehållet i Lidingöbornas svar uppenbart indikerade att de var negativa till framtidsbilderna. Formulerade man sig inte exakt enligt Anna Hadenius i efterhand skapade formkrav så hamnade man alltså utanför.

Nedan ger Rädda Lidingö exempel på ca 110 personers samrådssvar där vi anser det uppenbart att man varit negativ till framtidsbilderna. Dessa personers samrådssvar är trots måndagens försök av Anna Hadenius att rädda situationen fortfarande kategoriserade som att man ”inte yttrat sig i frågan”.

Rädda Lidingö ser det som djupt provocerande att den sittande majoriteten med Paul Lindquist och Anna R. Kihlman (M) vid rodret, tillsammans med den blivande stadsdirektören Anna Hadenius fortfarande försöker vilseföra Lidingöborna i frågan om Centrum/Torsvik.

Vi ser det också som djupt provocerande att Paul Lindquist under debatten basunerade ut att frågan om hanteringen av Lidingöbornas samrådssvar handlar om ”processfascism”. Låt oss vara tydliga mot dig Paul Lindquist. Detta handlar om demokrati. Inget annat. Vi kan under inga omständigheter acceptera ett kommunalråd som hanterar sitt demokratiska mandat på detta sätt och som jämför Lidingöbornas demokratiarbete med ”processfascism”.

Här följer svar från personer som fortfarande är kategoriserade som ”ej yttrat sig i frågan”. (Numreringen är Lidingö stads för inkommande samrådssvar. Privatpersonernas namn är här dolda men Lidingösidan har namnen).

277: “Låt Lidingö behålla den småstads- och villastadskaraktär den fortfarande har. Det räcker med shopping center – se alla gallerior som knappt får plats i Djurgårdsstaden”
314: “En som älskar Lidingö…Förstör inte här vid Torsvik.”
346: “Jag vill se projekt som utgår från Lidingöbornas bästa utan varken osäkra investeringar i butikskomplex eller byggprojekt”
348: “Dessutom ett alldeles för stort, dyrt projekt – stoppas!”
724: “Ber av mitt hjärta att Torsviksberget skonas”
727: “Har ni fått “hjärnsläpp” i Stadshuset? Kan man tänka sig att Paul Lindquist vill bygga sig några monument innan han röstas bort. Var rädd om Lidingö.” “Lev upp till er slogan – Hälsans ö – och lämna grönområden kring Torsvik Centrum i fred”
735: “Bostadshus må byggas, men i en begränsad omfattning” “Bostäder föreslår 343 st. (550 pers)”. “Ingen rivning av hus”
775: “Jag vill inte att mina barn skall växa upp i en gigantisk byggarbetsplats”
888: Protestlista med 87 personer: “i samtliga fem framtidsbilder finns nya hus inritade vid Sturevägen”. “vi protesterar mot dessa planer”.
909: Tar punkt för punkt. Vill inte bygga Torsviksberget, ej flytta Stockholmsvägen, ej riva 50-tals hus, ej bygga runt Stadshuset osv.
955: “Angående byggnation och borttagande av naturlig miljö vill jag på det bestämdaste avråda för man kan aldrig återskapa den sköna naturen när den är söndrad”
968: “Gör inte samma misstag som när man rev hela Klara kvarteren i Stockholm”
982: “Har gått igenom de fem framtidsbilderna som föreslås. Det är anno 2013 och man undrar om man inte har lärt sig något. Med vilken orsak måste man förstöra Lidingös särart genom höghusbyggnation och minskade naturområden till föremål för en artificiell miljö? Om något skall göras så ett nytt mer människovärdigt och miljövänligt förslag.”
985: “Nej till samtliga Centrum/Torsviksplaner”
1005: “Jag har helt och hållet samma uppfattning som Lidingös Hembygdsförening i deras skrivelse i ärendet”
1210: “Med förhoppning att du, som Chef för Miljö och Stadsbyggnad, tar hänsyn till en allt starkare opinion mot projektet och istället påverkar framtagandet av ett betydligt varsammare alternativ som ej fördärvar boendemiljön för Torsviksborna”. “Det är inte rimligt att en våldtäkt på Torsvik skall finansiera genomförandet av planprogrammet.”
1211: “Jag vill härmed lägga min protest mot den mastodonta byggnadsplan som Lidingö Stad föreslår”
1216 Brf Björnen: “Vi säger nej till samtliga framtidsförslag och kräver ett väsentligt nedbantat förslag 1”
1234: “På det hela taget främjar inte något av förslagen Lidingö som en småstad, där känslan att komma hem och att tillhöra en annan del av stan är så viktig och det bästa med att bo på Lidingö”
1241: “Bygg inte en massa bostäder o ta hit fler invånare som vi inte har möjlighet att placera nu eller i framtiden”
1242: “Inget av de fem förslagen är rimligt för någon som har för avsikt att bo kvar i Torsvik eller satsa sin framtid på Lidingö.”
1343: “Jag tycker alla förslagen är alldeles för yviga, önskar se mindre förändringar med större hänsyn till Torsviks naturstråk och nuvarande bostäder.”
1434: “Vi säger nej till samtliga förslag”
1625: “Sluta förstöra Lidingö genom utbyggnad av grönområden”
1972 BRF Stureplatån: “Vi förstår att Lidingö måste ta sitt ansvar och bygga bostäder, men tycker att samtliga fem förslag är alldeles för omfattande”.

Dela Rädda Lidingö: 110 personer borträknade som är klart negativa

Kommentarer

Henrik Åkermark 2014-06-22 16:43

Lidingösidan är en fantastisk tillgång för den öppna debatten i Lidingö.
Jag sympatiserara självklart inte med alla kommentarer som skrivs, men att ha en öppenhet för olika åsikter är en ytterst viktig komponent i en fungerande demokrati.
Det finns ingen motsvarighet till detta forum här på ön.
Självklart skall vi formulera oss så att vi kan stå för vad vi skriver. Synd om det hindrar någon från att kommentera.
Hoppas att Jan orkar köra på ett tag till och hittar någon som kan jobba på vidare.
Lidingösidan behövs.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-06-20 12:30

Lidingösidan är öns bästa forum för politiskt debatt! Alltid på alerten och alla som vågar framträda med sitt rätta namn får yttra sig.

Jag förstår inte hur Anders Jensson kan tycka att Lidingösidan är vinklad. Skriv ett inlägg om vad du vill, och vips syns även din åsikt på Lidingösidan, om du bara håller dig inom vissa anständighetens ramar. Kan det bli mer demokratiskt? Knappast!

Glad Midsommar!

PS/
Paul Lindquists anklagande av Lidingöpartiet och Centern för “processfascism” i måndagens debatt i kommunfullmäktige var ett märkligt och olustigt lågvattenmärke. Jag upprepar vad jag sade i fullmäktigesalen, i en demokrati SKALL oppositionen granska makten! Om oppositionen lägger sig platt har vi inte fullgjort vårt uppdrag. Speciellt viktigt blir det naturligtvis när vi kan visa på regelrätt fusk, som i ärendet Centrum/Torsvik.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-06-19 15:25

Lidingösidan är ett av det viktigaste forum för debatt som vi har på Lidingö. Det är öppet för alla och Jan är fantastisk som orkar driva detta. Ibland undrar jag om han jobbar 24/7 – för oavsett när på dygnet man gör en inlägg får man respons inom några minuter.

Denna sida är ett stort bidrag till demokratin och inte bara det – oavsett vad man har för intressen eller vilket område man bor i så får man information om vad som hänt och vad som är på gång. Och man får det snabbt, medan det fortfarande är aktuellt.

Finns det något slags pris som kommunen delar ut till förmån för en person som bidragit till att göra Lidingö bättre så önskar jag att det priset går till dig Jan.

Tystnad leder inte till att saker blir bättre. Det är genom att diskutera, debattera, stöta och blöta tankar och åsikter som vi kommer fram till nya och bättre lösningar. Man tvingas sätta sig in i andras situationer och ta del av ny information. Man tvingas även att testa sina egna argument, vilket man alltid ska göra. Man ska självklart försöka påverka andra med det man tycker är rätt och bra, men även vara lyhörd för andras åsikter. Lidingösidan är verkligen en neutral plattform som gör detta möjligt. Alla är välkomna att skriva inlägg eller skriva insändare och jag kan inte ens förstå hur någon kan kritisera detta.

Anders Wennberg 2014-06-19 14:56

Tack Jan för att du har Lidingösidan som både håller debatten igång och kommer med många spännande Lidingönyheter. Det är ett stort bidrag till oss som bor på Lidingö och till demokratin. Givetvis får alla kommentera, och jag håller med om att det var en bra reform att man måste skriva under eget namn. Förr var det många påhopp från anonyma personer som dåldes bakom signaturer – det vill vi inte ha tillbaka!

Så tack Jan för Lidingösidan!

Staffan Anderberg 2014-06-19 14:56

Håller helt med Jan Sjöberg. Lidingösidan är nästan ensam om att stå för den lokala demokratin. Det finns inget annat forum för allmänheten att debattera den lokala politiken och ifrågasätta saker och ting.
Har själv varit rätt flitig med debattinlägg, men saknar helt lust att debattera med anonyma skuggfigurer, som inte vågar stå för sina synpunkter.
Det är uppenbart att den lokala politiken har påverkats kraftigt det senaste året genom inlägg på Lidingösidan. Somliga gillar det inte, men andra gör det.
Lidingösidan är en enorm tillgång för alla som är intresserade av sin kommun.

Jan Sjöberg 2014-06-19 14:19

Anders Jensson ifrågasätter Lidingösidan. Min princip är enkel. För att hålla en levande debatt har jag inga problem att låta olika åsikter höras. Att “Rädda Lidingö” hörs mer än andra beror enbart på att de är aktiva på sidan. Jag tycker det själv och väntar hela tiden på att andra ska komma med inlägg. Men det kommer inga. Varför? Har man beslutat sig för att hålla tyst för att få samtalet att avstanna? Det är ju en av metoderna för att minska debatten. Törs ingen komma med andra uppfattningar? Vad hindrar? Tystnad är ett dåligt argument.

Att Lidingösidans profil skulle ändrats ifrågasätter jag själv. När jag tillät inlägg med enbart angivande av signatur (även om jag visste vilka som skrev) var många aktiva och balanserade på gränsen. Efter att enbart de som anger hela namnet släpps igenom har tyvärr debatten avstannat. Kanske är det den tidigare inställningen, med vida svängar, som Anders Jensson saknar. Jag gör det inte.

Jan Sjöberg

Jon Jonsson 2014-06-19 13:42

för en utomstående oberoende betraktare känns end-game glasklart. Paul Lindquist är som eniros telefonkataloger 2009, glasklart game-over men få som faktiskt förstår det, och allra minst de som är närmast och borde ha bäst insyn. remarkabelt att de fortfarande stödjer honom internt i partiet.

Anders Jensson 2014-06-19 11:40

Att kalla Lidingösidan oberoende är mycket tveksamt…
Tvärtom tenderar det att bli en riktad kanal för Aktionsgruppen Rädda Lidingö.
Att redaktionen släpper igen även rena personangrepp gränsande till ärekränkning är ett exempel på det. Synd eftersom jag tidigare tyckt att Lidingösidan har haft en hög profil.
Kommer nu tyvärr inte att gå in lika ofta.

Fabian Levihn 2014-06-19 10:33

Tycker Paul med kumpaner uppvisar en skrämmande syn på demokrati och offentlighetsprincipen genom att kalla de som granskar ett klart felaktigt underlag för “processfascister”.

Detta gäller även samtliga politiker som ställde sig bakom sammanställningen om 22 namn som verkar vara ytterliggare ett försök att föra Lidingöborna bakom ljuset!

Åter igen:

- Ni uttrycker en skrämmande syn på demokrati och offentlighetsprincipen!!!

Björn Tarras-Wahberg 2014-06-19 00:36

Fria oberoende medier är en förutsättning för en levande demokrati,

Tack Lidingösidan för denna redovisning av svaren från de många personer som suttit och arbetat med de fem hiskliga planförslagen till en kraftig förtätning av Lidingö. Och som alla underligt nog borträknats i den extra genomgång som genomfördes i Stadshuset av Stadsbyggnadschefen Anna Hadenius inför debatten och besluten från M-FP-KD-S om de 1.000 nya bostäderna i Torsvik och Lidingö Centrum i måndags 16 juni.

För er som vill se namnen på de personer som skrivet dessa kommentarer är dessa redovisade på Rädda Lidingös hemsida.

Välkommen att besöka vår hemsida www.räddalidingö.nu

Björn Tarras-Wahlberg
För den Paritpolitiskt Oberoende Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden

PS: Boka torsdagen 4 sept 18.30 i Ansgarskyrkan och vår utfrågning av samtliga partier om de borträknade svaren och de olika partiernas planer för förtätning av Lidingö.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google