Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Rädda Lidingö: Ännu fler var negativa i samrådet

fredag 13 juni 2014 00:13

Illustration i Lidingö stads sammanställning av samrådssvaren från Centrum/Torsvik 2013.

Illustration i Lidingö stads sammanställning av samrådssvaren från Centrum/Torsvik 2013.

På måndag den 16 juni ska kommunfullmäktige besluta om planprogrammet för Centrum/Torsvik. M+FP+KD+S har sagt att de ställer sig bakom förslaget. Aktionsgruppen Rädda Lidingö har nu granskat de svar som lidingöborna lämnade vid samrådet 2013. Av de 2 360 synpunkterna klassades hela 29 procent, eller 662 svar, som att de “ej yttrat sig i frågan”. Eftersom de inte just yttrat sig specifikt om någon av de fem framtidsbilderna, utan mer skrivit kritiskt om planen, hamnade de i en egen grupp.

Enligt Lidingö stads sammanställning var 53 procent av samrådssvaren negativa mot de fem framtidsbilderna. I verkligheten var antalet negativa många fler, enligt Rädda Lidingö.

Rädda Lidingö har nu detaljläst de 662 svaren och det visar, enligt gruppen, att runt 200 yttrat sig mycket tydligt negativt mot de fem framtidsbilderna. Ytterligare cirka 200 svar har, enligt Rädda Lidingö, varit tydligt negativa till planerna, men inte nämnt de fem framtidsbilderna. Förutom dessa cirka 400 svar var 200 svar negativa men handlade om mer begränsade områden.

Aktionsgruppen har nu på sin hemsida (www.räddalidingö.nu) publicerat en lista med namn på alla vars samrådssvar hamnade i gruppen “som ej har yttrat sig om framtidsbild”. Alla kan nu se om de själva finns med på listan.

Rädda Lidingö publicerar också citat från några av de 662 yttrandena för att visa hur svaren ser ut från dem som inte “yttrat sig i frågan”:

”Av nedanstående skäl invänder jag starkt mot Planprogrammets samtliga alternativ till förtätning av Torsvik”

“Undertecknad håller med Lidingö Partiet och säger NEJ till samtliga 5 framtidsbilder”

“Ett stort nej från mig till alla fem förslagen”

”Jag säger nej till samtliga framtidsförslag och kräver ett väsentligt nedbantat förslag!”

”Utan att vara medlem i Lidingöpartiet instämmer jag i detta partis väl formulerade och väl motiverade maning att säga nej till de fem s k framtidsbilderna”

Miljö- och stadsbyggnadskontorets chef Anna Hadenius säger att man valde detta sätt att klassa svaren för att kunna hantera alla olika svar som lidingöborna givit. Det betyder även att en del av svaren klassats i flera grupper. Naturligtvis har inga samrådssvar försvunnit utan alla finns kvar i de tio pärmarna för dem som vill se hela materialet.

Se även artikel i SvD.

Dela Rädda Lidingö: Ännu fler var negativa i samrådet

Kommentarer

Bo Widerström 2014-06-30 10:48

Paul Lindquist anser att det är absurt att anklaga stadsbyggnadskontoret för att de inte insåg att det fanns stora möjliga byggrätter inom fastigheten Kantarellen 11 i Högsätra, som Lidingö stad skänkte bort till bostadsrättsföreningen Kantarellen. Dessa möjliga byggrätter värderas till minst 160 mkr. Menar Paul Lindquist att Lidingö stad fattade beslut om denna enormt stora fastighetsförsäljning utan att inhämta utlåtande från sitt eget stadsbyggnadskontor om möjliga nya byggrätter på denna fastighet som har så stora obebyggda markområden? Det är stadsbyggnadskontoret med dess chef Anna Hadenius som är ansvariga för sådana frågor.

Vet Paul Lindquist och hans parhäst Anna R Kihlman som är ordförande för stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadschefen Anna Hadenius vad fastighetsutveckling och förädling av en fastighet innebär? Den vanligaste innebörden av fastighetsutveckling är att analysera möjliga ytterligare byggrätter på en fastighet. Ökade byggrätter höjer starkt fastighetens värde speciellt om fastigheten ligger på Lidingö. Det är exakt detta som Lidingö stads ansvariga politiker och tjänstemän skulle ha gjort med fastigheten i Högsätra.

Två kommunalråd (PL och A R K) och fyra av kommunens chefstjänstemän brukar åka på den stora och dyra årliga fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Fastighetsutveckling måste vara ett viktigt ämne på dessa mässor.

Dessutom såldes de 626 lägenheterna på fastigheten Kantarellen 11 till halva marknadspriset. Om genomsnittslägenheten är 70 kvm innebär det att lägenheterna såldes ca 570 mkr under marknadspriset. Dessutom fick köparna de möjliga byggrätterna värderade till ca 160 mkr utan kostnad.

Lidingös skattebetalare har således förlorat ca 730 mkr på denna skandalösa affär.

Man vet inte om man skall skratta eller gråta över den ledning vi har på Lidingö.

(Lidingösidan har modererat kommentaren).

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-06-18 22:00

Helena du Rees & Paul L

Vad bra att Helena att du klargör precis det vi i Rädda Lidingö har försökt säga hela tiden: Du Helena skriver följande…“det är helt irrelevant hur många procent av inkomna svar på samrådet som hamnat i olika “grupper””. Det är ju precis så vi misstänkt hela tiden att du, Paul och vissa andra resonerar. Och det är precis det vi protesterar emot. För alla Lidingöbor som tagit sig tid att gå igenom de olika förslagen och som skickat in sina åsikter till kommunen är det INTE irrelevant i vilken grupp deras svar hamnat. Sen kan det vara så att man inte överhuvudtaget ska göra statistik av samrådsyttranden som Staffan Anderberg säger – men om man nu ändå väljer att göra det, då är det kommunens skyldighet att göra det rätt.

Och Helena, här är det inte Rädda Lidingö-medlemmar som ska utbildas utan du och Paul! För att citera Staffan Anderberg som verkar vara den som har bäst koll på lagen: “Ett plansamråd används inte för att ta reda på vad medborgarna i allmänhet i en kommun tycker om ett visst planförslag.” Så när du Paul påstår att er Demoskop-undersökning är mer relevant pga av dess statistiskt mer riktiga urval är du helt ute och snurrar. Varför skulle ett slumpmässigt urval av invånare från hela Lidingö avgöra hur många grönområden som ska bebyggas i Torsvik. Ett samråd ska inte gå till så.

Dessutom pratade jag idag med tre personer som blivit uppringda av Demoskop. Alla hävdade att frågorna var vinklade. Alla hävdade också att på frågan vem som stod bakom undersökningen, fick de till svar: “Lidingö Kommun”. När de tyckte att det var konstiga frågor från en kommun ringde de upp Lidingö kommun som naturligtvis nekade till att de låg bakom undersökningen. När de sen ringde tillbaka till Demoskop och berättade detta och igen frågade vem som låg bakom, fick de till svar att det var hemligt. Om du nu fortfarande tycker att er undersökning är så bra – låt oss då alla få ta del av frågorna och svaren – eller är du rädd för att vi då alla kommer se att frågorna är just vinklade?

Johan Mähler 2014-06-18 20:12

Helena du Rées,

Du skriver: ”Uppenbart är att vissa helt enkelt vägrar att ta in att det är helt irrelevant hur många procent av inkomna svar på samrådet som hamnat i olika “grupper”.

Det var en intressant ståndpunkt du har!

Själv föredrar jag att bo i en kommun där kommunfullmäktige får ett korrekt underlag för att fatta kloka beslut. Hade jag själv suttit i kommunfullmäktige vore jag väldigt intresserad av att exempelvis veta ifall det korrekta svaret på hur många som var emot planerna var 53% eller kanske 90%. Förutom att denna siffra i sak har bäring på vilket beslut man bör fatta finns det ytterligare en aspekt av frågan. Jag vill inte behöva umgås med tanken att kommunens politiker och tjänstemän dribblar med statistik för att uppnå sina syften. Vi är uppenbarligen många som tyvärr är där nu. Du tycker inte det är en stor fråga. Det tycker jag.

Anders Wennberg 2014-06-18 18:43

Helena,

Du skriver att:

“Uppenbart är att vissa helt enkelt vägrar att ta in att det är helt irrelevant hur många procent av inkomna svar på samrådet som hamnat i olika “grupper”. “

Jag kan bara tolka det som att Miljöpartiet tycker att:

1) Det är irrelevant om KF baserar sina beslut på korrekt sammanställt beslutsunderlag

2) Att det är irrelevant om Kommunens tjänstemän friserar siffror förskönar sammanställningen av samrådet

3) I princip kan Kommunen bluffa hur som helst med denna typ av sammanställning och beslutsunderlag. De som kräver att underlaget är korräkt är “processfarcister”

Du har rätt att samrådet bara är rådgivande och det står KF fritt att fatta beslut som går mot samrådets åsikter. Men, denna sammanställning av samrådet riktar sig inte bara till insatta KF delegater, utan även vi andra i befolkningen. Vi kräver en korrekt sammanställning av samrådet! Du får kalla mig “processfarcist” om du vill, jag tar inte åt mig!

Det finns en skrämmande brist på respekt för demokratin hos MP!

Anders

Helena du Rées 2014-06-18 14:31

Bra Paul Lindquist att du förklarar för dem som till äventyrs läser denna tråd och kan bli förvirrade av alla märkliga påståenden. Uppenbart är att vissa helt enkelt vägrar att ta in att det är helt irrelevant hur många procent av inkomna svar på samrådet som hamnat i olika “grupper”. Illavarslande dock att det finns förtroendevalda politiker med en fullständigt förvirrad bild av vad ett samrådsförfarande har för funktion. Kanska dags att ordna en utbildningsdag?

Ulrika Sandell 2014-06-18 08:47

Paul – menar du att om detta hade haft relevans för ditt beslut så hade det varit aktuellt att ta omtag och göra rätt, istället för klubba igenom beslutet ändå?

Jag anser ju att det är relevant, for the record, så att säga – men jag försöker förstå vad du menar egentligen.

Anders Wennberg 2014-06-18 00:29

Paul, du undrar om något av relevans saknas i din sammanfattning av BRF Stureplatåns inlägg? Ja en grej, trots att du själv skriver i din sammanfattning att vi sagt att “samtliga förslag är för omfattande” så har det klassats som “ ej yttrat sig om de fem framtidsbilderna”! Även efter omräkningen! Anser inte du själv att det är märkligt? Eller är det processfascism att vilja få sitt tydliga yttrande räknat som ett tydligt yttrande? Paul vad menar du?

Anders Wennberg 2014-06-18 00:21

Paul, vad menar du?

Stureplatån skrev som första punkt att alla framtidsbilder är för omfattande, vilket du också tydligen plockat upp. Ändå klassas det som “ej yttrat sig om framtidsbilderna”. Varför? Paul,varför inte klassa in svaren ärligt? Sluta detta falska spel nu!

Här kommer hela texten som skickades in!

BRF Stureplatån

2013-06-13 Synpunkter Angående Planprogram för Centrum/Torsvik

Hej!

Vi har tagit del av information i samrådhandlingen och varit på informationsmöte i stadshuset. Informationsunderlag och presentation höll hög kvalitet. Vi uppskattar att ni efterfrågar synpunkter och försöker med detta brev sammanfatta de vi fått från våra medlemmar.

•Vi förstår att Lidingö måste ta sitt ansvar och bygga bostäder, men tycker att samtliga fem förslag är för omfattande.

• Vi tycker att Lidingö Centrum skall bevara sin småskalighet med lägre byggnader och föreslår att man varvar radhus /stadshus med flerfamiljhus och gröna inslag. Vi har valt att inte bo i stan.

• Genom att minska antalet nybyggda hus kan förhoppningsvis byggtiden kortas. De nuvarande förslagen med en byggtid mellan 6 – 12 år innebär en stor prövning för oss som bor i närheten.

•Vi befarar trots den uttalade ambitionen att förbättra framkomlighet och kollektivtrafik att det stora antalet nya lägenheter kombinerad till den fördubblingen av affärslokalerna i Lidingö Centrum, kommer att skapa stora trafik- och parkeringsproblem.

•Med tanke på det stora antalet nya hushåll som föreslås i området, hade vi gärna sett mer information om hur frågan om skola och förskola skall hanteras.

• Vi uppskattar att man bevarar orörd mark på Lidingö, men utbyggnad borde kunna ske i större utsträckning på de andra centra på Lidingö som Rudboda, Brevik , Käppala, Baggeby/Bodal/Larsberg, Skärsätra osv. Det ökar möjligheterna för närservicen att finnas kvar där och utvecklas.

• Vi önskar att man i möjligaste mån bevarar Torsviksberget siluett

• Vi ifrågasätter att man tar i anspråk Stureparken för att bygga högre hus. Vi tycker att föreslaget från parkinventeringen att istället utveckla parken med vegetation mot gatan, sittplatser, bättre picknick-platser är i linje med målet att utöka vistelsevärde och grönska i Lidingö Centrum.

• Att bygga 4-7 våningar hus längs med Sturevägen, anser vi strider mot flera av de listade stadsbyggnadsprinciper, då de inte skulle samspela med våra radhus höjd, täthet eller gårdsrum. Den nya bebyggelsen skulle även försämra solljusförhållandena för våra radhus.

•Slutligen tycker vi att det är anmärkningsvärt att man riskerar skymma och bygga för Stureplatåns kulturhistorik värdefullt radhusområde, samt avverka dess karakteriska tallar.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Staffan Anderberg 2014-06-18 00:20

Paul,
samrådet om de fem framtidsvyerna benämndes faktiskt som ett plansamråd. Det är min tolkning av den egendomliga processen att det mest liknar ett förspel till en folkomröstning eftersom det innebar ett val mellan olika alternativ.

Paul Lindquist 2014-06-17 23:17

Magnus Melander!

Du hade inte uttryckt någon tydlig åsikt om just framtidbilderna, därför hamnade du i kategorin som inte uttryckt någon åsikt i DEN frågan. Däremot har de synpunkter du framförde tagits med i samrådsredogörelsen.

Staffan Anderberg!

Det är ett programsamråd, inte ett plansamråd som har genomförts.

Samrådet har gått helt korrekt till och resultatet har inte av stadens tjänstemän eller politiska majoritet betraktats som en folkomröstning. Tvärtom har vi flera gånger pekat på att vi bedömer sakinnehållet i synpunkterna, men vi räknar inte pinnar. Däremot har en del motståndare till att utveckla C/T argumenterat för att antalet negativa synpunkter ska vara avgörande. Därav följer också denna hetsiga debatt om de 662 yttrandena.

Staden har aldrig hänvisat till Moderaternas opinionsundersökning. Däremot har den tillsammans med samrådsresultatet och alla utredningar som gjorts legat till grund för Moderaternas ställningstagande.

Pia Signell!

Opinionsundersökningen som innehåller en massa olika frågor är Moderaternas egendom. Det är inget konstigt med det. Men när det gäller de siffror vi har uppgett offentligt, exempelvis andelen lidingöbor som vill ha fler butiker i Centrum har inte underlaget hemlighållits. När uppgifterna först publicerades i LT fick reportern kopior på materialet.

Jag har inte påstått att opinionsundersökningen är viktigare än samrådet. Däremot hsr jag påpekat att de svarande utgör ett representativt urval av befolkningen vilket samrådet inte gör. Därför kan man dra säkrare slutsatser av vad flertalet lidingöbor tycker från opinionsundersökningen.

Johan Mähler och Daniel Jansson

Jag kan direkt ge er några konkreta exempel där Tarras-Wahlberg farit med osanning: – Det högst aktuella påståendet att 662 yttranden har bortsorterats och grova anklgelser ommfusk. – Påståendet att kommunen planerar att bygga en skyskrapa på Torselden. – Påståendet att jag skulle ha lovat att inte bygga några nya hus på Torsvikssvängen och att jag därför svikit ett löfte när vi presenterade vår avsikt att bygga tre punkthus där.

Bo Widerström!

Vem som blir Moderaternas nya “starke man” (eller kvinna) avgörs av den kommande moderata fullmäktigegruppen efter valet, men jag kan konstatera att en enig moderat grupp stod bakom planprogramsbeslutet igår.

Dina anlklagelser mot Anna Hadenius är absurda för att inte säga ärekränkande.
1. Hon ska naturligtvis följa de durektiv den politiska majoriteten ger. Allt annat vore tjänstefel.
2. Hon fick jobbet som ny stadsdirektör i öppen konkurrens med ett 40-tal andra kandidater och efter att ha genomgått ett stort antal intervjuer och olika tester.
3. Hon har överhuvudtaget inte varit inblandad i försäljningen av Kantarellen i Högsätra. För övrigt finns det inga byggrätter på fastigheten, bara ett önskemål från bostadsrättsföreningen att få bygga.

Anders Wennberg!

BRF Stureplatåns synpunkter sammanfattas på följande sätt i samrådsredogörelsen:

“Brf Stureplatån, Skuggan 6 framför att informationsunderlag och presentation har hållit hög kvalitet men anser att alla framtidsbilder som presenterats är för omfattande. Lidingö centrum ska bevara sin småskalighet där radhus och stadsradshus kan varvas med flerfamiljshus och gröna inslag. Genom att minska antalet byggnader kan den långa byggtiden, som skulle innebära en stor prövning för boende, kunna kortas. De befarar att många nya lägenheter och fördubbling av affärslokaler i centrum kommer innebära stora trafik- och parkeringsproblem. Utbyggnaden borde kunna spridas till andra centra på Lidingö och därmed stärka lokal närservice. De efterfrågar mer information om hur frågan om skola och förskola ska hanteras.

De ifrågasätter att Stureparken bebyggs med högre hus. Förslaget från parkinventering- en visar på att utveckla parken och är i linje med målet att öka vistelsevärde och grönska i Lidingö centrum. Hus i 4-7 våningar längs med Sturevägen strider mot flera stads- byggnadsprinciper då de riskerar skymma och bygga för Stureplatåns kulturhistoriskt värdefulla radhusområde, ej samspelar med deras höjd, täthet eller gårdsrum, försämrar solljusförhållanden och riskerar att karakteristiska tallar avverkas. Torsviksbergets siluett önskas bevaras.”

Är det något av relevans du saknar?

Ulrika Sandell 2014-06-17 15:27

Magnus Melander:
Det stämmer verkligen som du skriver.
Det har skett en stor attitydglidning på Lidingö bland våra politiker.

Jag satt igår i min fullmäktige-stol och blev riktigt bedrövad. Till och med politiker och partier som jag hade förväntat mig mer av verkade vilja vifta bort detta som “sluta fokusera på tröttsamma detaljer och låt oss få det här överstökat”. Många av ledamöterna som jag tidigare haft högre tankar om, sjönk verkligen i mina ögon igår.

Vi var få som reagerade på att man kallade vår kamp för demokratin och dess värden för “process-faschism”. För mig är det obegripligt.

Det är jätteallvarligt det som hänt, och i värsta fall är det toppen av ett isberg, det som vi sett. Jag har som sagt i huvudsak tittat närmre på två frågor, och hittat oegentligheter och olämpligheter i bägge. Tillräckligt för en självklart återremiss.
Vad hittar vi då i resten av materialet, som vi ännu inte undersökt?

Magnus Melander 2014-06-17 15:07

Jag besökte debatten på fullmäktige i går och för mig blev det uppenbart att ingen i majoriteten eller Socialdemokraterna förstår hur allvarligt det är när stora delar av allmänheten känner sig manipulerade av de politiker de valt att styra sin kommun. Mitt brev till Lidingö Stad har exempelvis klassats som “Ej yttrat sig i frågan” vilket antingen är ren manipulation eller en bedömning av en analfabet.

Majoriteten viftade bort oron och kritiken kring vad som hänt med att efter “drygt fyra års gediget arbete” är det dags att skrida till verket och att Lidingö “måste ta sitt ansvar för regionens tillväxt”. Lidingöpartiet och Centerpartiet hävdade att man måste vänta med att fatta så omfattande beslut tills dess att ett beslutsunderlag som medborgare och politiker har förtroende för ligger på bordet.

Frågan om byggplanerna är viktig men mycket väsentligare är den om vilken sorts politiker vi vill ska representera oss på Lidingö. Jag hoppas vi blir många som gör så i höstens val och behöver man mer input så gör en timma eller två på ett fullmäktigemöte det enklare att välja.

Gösta Arnheld 2014-06-16 22:15

Är själv såpass gammal att jag inte vet om jag skulle orka, men är detta fall av manipulation, förvrängning av fakta och rent mygel inte ett fall för Justitieombudsmannen?

Erik Runfelt 2014-06-16 19:56

Tvi vale vilken brist på respekt mot så många Lidingöbor, inklusive mig själv.
Det känns som om de vilka kommer att fatta detta ödesdigra beslut vill skapa ett monument över sig själva.
Jag bryr mig inte ett dugg om ifall storStockholm växer eller ej.
Inte ska det växa på Lidingös bekostnad i alla fall.
Med tanke på finansministerns uttalande om att det byggs för lite på ön undrar jag om det är ett dylikt uttalande som är rättesnöre.

Anders Wennberg 2014-06-16 19:02

Anna Hadenius kommer ut med ett PM om att 26 personer registrerats fel. För att klassas som negativ måste man uttryckligen säga att man är negativ till de fem framtidsbilderna. Tex “vi protesterar mot dessa planer” godkänns ej, detta skrev en protestlista med 87 pers. De som föreslagit en förändrig av någon framtidsbild räknas däremot med automatik som positiv till framtidsbilden. Fortsättning följer

Staffan Anderberg 2014-06-16 16:14

När staden går ut och genomför ett plansamråd är det upp till var och en lidingöbo att komma med synpunkter. Syftet är dock att ge dem som är berörda eller anser sig vara berörda tillfälle att yttra sig. Man kan ju tycka sig berörd även om man inte bor precis i planområdet.
Plansamrådet som nu har genomförts har, som jag tidigare kritiserat, utformats som en slags inledning eller första omgång på en folkomröstning. Man har ju frågat om vilket alternativ folk vill ha. Sedan har staden använt kvantitativa uppskattningar för långgående slutsatser. Det är helt fel.
Staden kan under inga omständigheter hänvisa till en opinionsundersökning som ett politiskt parti genomfört, särskilt inte när opinionsundersökningen inte är offentlig. Däremot kan naturligtvis ett parti genomföra en opinionsundersökning som ett led i det politiska arbetet.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-06-16 15:18

Helena du Rées

Har du verkligen läst vad Staffan Anderberg skriver? Han skriver inte som du säger att “Det är fullständigt felaktigt att använda ett plansamråd som underlag för Lidingöbornas politiska vilja angående utbyggnad av Centrum/Torsvik”. Han säger inte heller att det är fel att de närmast berörda får mest att säga till om.

Han säger tvärtom följande:
“Samråd skall ske med personer som berörs av förslaget.” Dvs du Helena som inte bor i Centrum/Torsvik och inte berörs av att bo bredvid en byggarbetsplats i 15 år eller som inte berövas dina bostadsnära grönområden ska inte ha samma inflytande över hur Centrum/Torsviks närområde ska se ut i framtiden, som de som bor där. Han säger att enligt lagen ska samråd ske med de berörda. Jag tolkar det alltså som att staden har gjort fel i och med att de överhuvudtaget frågat dem som bor i Sticklinge om hur Centrum/Torsvik ska utvecklas och dessutom värderat deras åsikter lika mycket som de som verkligen berörs.

Staffan säger även:
“De inkomna synpunkterna värderas subjektivt och leder till att staden i möjligaste mån beaktar dem.” Dvs. han säger att staden borde i största möjliga mån ta hänsyn till vad de berörda Lidingöborna tycker. Inte i form av någon procentuell sammanställning som liknar ett folkomröstningsresultat, utan genom att verkligen försöka förstå vad de yttrande personernas åsikter är. Personligen anser jag inte att staden gjort detta. Om man verkligen går in och läser yttrandena så är det klart och tydligt att de allra, allra flesta som berörs av Centrum/Torsvik-planerna är negativa till det kommunen tänker genomföra. Detta är ett faktum oavsett hur sen kommunen valt att kategorisera de olika yttrandena i diagram.

Rätta mig gärna Staffan om jag fattat dig fel.

Jag skulle även vilja fråga dig Staffan som är så sakkunnig om vad du anser att Paul med anhängare om och om igen hänvisar till sin privata, icke offentliga Demoskop-undersökning. Jag har vid flera tillfällen hört Paul säga att man bör ta hänsyn till denna undersökning mer än till samrådet eftersom det där är ett större antal slumpmässigt utvalda Lidingöbor som fått tycka till. Är det inte 1) fel att koppla detta till ett samråd där egentligen de berördas åsikter är de viktiga 2) fel av ett kommunalråd att åberopa en “hemlig”, privat undersökning som många vid flera tillfällen bett att få se men vägrats få ta del av.

Jag förstår att du anser att samrådet genomförts felaktigt och att en diskussion om procentsatser inte borde vara relevant. Men oavsett detta, så handlar den här tråden främst om att en kommun inte medvetet bör manipulera den information som den presenterar för sina medborgare och kommunfullmäktige. Oavsett om det i ett samråd är riktigt eller inte att göra statistik av yttranden som inkommit så bör de vara korrekt redovisade om man nu väljer att göra så. Allt annat är inte demokratiskt.

Daniel Jansson 2014-06-16 14:16

Helena du Rees, du verkar upprörd över en hel del. Rädda Lidingö har grävt fram en riktig skandal. Är det faktamässigt något i detta avslöjande som du inte anser är korrekt?

Marie Karlbom 2014-06-16 13:42

Hej!
Jag är nr 1118 på listan över “Personer som ej har yttrat sig om framtidsbild” i C/T-frågan.

Det lät så fint när kommunen ombad oss Lidingöbor att inkomma med synpunkter för ca ett år sedan. Vilken demokrati vi lever i! Trodde jag! Men döm om min förvåning när jag nu fått veta att jag tillhör de bortsorterade. På vilka grunder då? I mitt yttrande har jag väldigt klart och tydligt satt upp mina NEJ-svar i 8 punkter och mina JA-svar i 3 punkter.

Vad jag minns fanns det inte heller några krav eller någon mall från kommunen hur yttrandet skulle se ut.

Varför skall jag inkomma med synpunkter, om jag beroende på vad jag tycker blir bortsorterad. Det är inte rent spel! Jag känner mig lurad och kränkt.

Hälsningar

Helena du Rées 2014-06-16 12:52

Det är naturligtvis exakt så som Göran Tegnér och Staffan Anderberg skriver. Det är fullständigt felaktigt att använda ett plansamråd som underlag för Lidingöbornas politiska vilja angående utbyggnad av Centrum/Torsvik. Det är sällan fler än de närmast berörda grannarna som yttrar sig på ett samråd. Utbyggnaden av Centrum/Torsvik är en mycket viktigt fråga för hela Lidingö och naturligtvis ingenting som kan beslutas av några procent av befolkningen främst boende i närområdet. Det är en lika orimlig tanke som att de som bor närmast Lidingöbron ensamma ska få besluta om vilken typ av bro vi ska bygga. Jag och min familj är mycket positiva till en utveckling i Lidingö Centrum och såg fram mot denna med tillförsikt men lämnade inte in synpunkter.

För övrigt har jag deltagit på ”Rädda Lidingös” möten. Det är en sak att vara emot någonting och argumentera för saken på ett intellektuellt hederligt sätt och något helt annat att med missvisande information och ovärdiga personangrepp söka skrämma upp så många som möjligt. Den som ser inte hur tendensiösa och alarmistiska dessa möten och utskicken inför dessa är hoppas jag åtminstone inte har något reellt inflytande på kommunalpolitiska beslut som kan drabba mig.

F.ö. är det tråkigt att se att Lidingösidans kommentarsfält har urartat till oseriösa konspirationsteorier med ovärdiga personangrepp mot bl a kompetenta tjänstemän. Skäms ni, särskilt förtroendevalda, som inte säger ifrån om detta!

Bengt Magnusson 2014-06-16 12:49

Det har fram kommit att mitt namn har “Friserats bort” från
statistiken som negativ till utbyggnaden av Centrum. Detta är upprörande att våra politiker behandlar vårt engagemang så respekt löst och nonchalant.

Marianne Johansson 2014-06-16 11:07

Anders Jensson

Du påstår att i videoklippen från Rädda Lidingös partiutfrågning är de som yttrade sig för utbyggnad “som av en händelse” bortredigerade. Det stämmer inte alls.
Partiledarnas inledningsanförande finns med i sin fulla längd oredigerade.
Ett videoklipp från en man i publiken som inte sa sitt namn yttrade:
“Bedrövligt att ni inte har en känslan för att den här regionen behöver mera bostäder” och övergick sedan till mycket fult personangrepp, något som man ofta tar till när argumenten tryter. Hans vidriga personangrepp är bortredigerat.
Henrik Åkermark är med i ett kort videoklipp. Han är tydligen anhängare till majoritetens planer på förtätning av Centrum/Torsvik med ca 50 hus och 900-1000 lägenheter på en liten yta som motsvarar Gåshaga som har 350 bostäder . Han får en eloge för att han sa sitt namn.
Kess Simmarsgård får stort utrymme för att försvara moderaternas politik i debatt med
åhörarna.
Och till sist en fråga:
Vilken är din åsikt om att de styrande manipulerar och fuskar för att driva igenom sin politik?

Kim Eldinadotter 2014-06-16 10:28

Nu undrar jag om mitt svar finns med någonstans? Jag skrev kort och koncist: Avstyrker samtliga Programförslag, Hälsningar Kim Eldinadotter. Finns jag med på någon lista?

Magnus Melander 2014-06-16 10:08

Detta så taffligt skötta projekt måste få ett slut! Bordlägg frågan i fullmäktige i kväll, låt öns partier redovisa var de står inför valet i höst och låt oss väljare i sann demokratisk ordning tala om hur vi vill ha det.

Kerstin Levander 2014-06-15 22:13

Det kan inte vara rimligt!?
Jag kan inte släppa tanken på att något är grundläggande fel. Kommunen går ut i samråd och ber om synpunkter på 5 framtidsbilder, och som resultat får man att nästan en tredjedel (29%) “inte har någon uppfattning i frågan”. Vad har då alla dessa svarat på för frågor? Eller är det så stor andel som inte begriper att de borde svarat på annat sätt?
Antingen måste frågan vara fel ställd eller så är sammanställningen märklig. Allt är ju närmast paradoxalt! Denna märkligt höga andel borde vi alla reagerat på tidigare, både kommunledning och synpunktsgivare. Eller….?

Ulrika Sandell 2014-06-15 16:45

Det här med huruvida fusk/misstag skett eller inte är ingen åsiktsfråga, det är fakta svart på vitt.

Kategorin heter “ej yttrat sig om framtidsbilderna”

Många av de yttranden som inkommit (minst 200) och sorterats in i ovan nämnda kategori innehåller ordet “framtidsbild” eller “framtidsbilder” och yttrar sig just om detta.

Hur tänker man egentligen när man bara förnekar detta, inte kollar upp om det faktiskt stämmer, och bara går direkt i försvarsställning?

Det är så oerhört oansvarigt så jag finner inte ord.

Jag har sett med egna ögon att det faktiskt stämmer. Det är helt obegripligt hur någon kan påstå något annat.

Johan Mähler 2014-06-15 16:41

Paul Lindquist,

Jag vet inte om du tappat förståndet, läsförståelsen eller båda delarna. Det räcker ju att läsa artikeln med efterföljande kommentarer för att inse att du ju är översköld med extremt tydliga exempel där Lidingöborna tagit solklar ställning mot de fram framtidsbilderna. Bland de 662 svaren finns hundratals liknande exempel. Under din ledning har statistiken kring samrådet friserats vilket gör att allmänheten fått en felaktig bild och kommunfullmäktige ett felaktigt beslutsunderlag. Sanningen är ju att långt fler än vad som tidigare framkommit är kritiska till projektet Centrum / Torsvik. Intressant att du inte ser något problem i det. Jag tror nämligen Lidingöborna och väljarna har en helt annan åsikt.

Att du trots de bevis som presenterats in absurdum vidhåller att något fel inte begåtts är minst sagt uppseendeväckande. Ibland vinner man på att ta ett kliv tillbaka och ödmjukt konstatera att man gjort fel. Bara ett tips Paul. Detta är ett sådant tillfälle.

Slutligen har även jag noterat att du på Twitter anklagar Björn Tarras Wahberg för att i och med detta avslöjande ljuga. Låt oss alla få höra nu Paul. Vad exakt i Björns / Rädda Lidingös avslöjande är lögn? För du har väl torrt på fötterna när du kommer med ett sådant påstående sociala medier?

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet Lidingö 2014-06-15 15:35

Jag rekommenderar en bläddring bland de 662 svaren, då man snabbt inser att flera yttranden faktiskt handlar precis om framtidsbilderna. De som ansvarat för styrning av kategorisering och sortering förtjänar skarp kritik.

Nu framgår också hur Lidingömajoriteten försvarar bristen på integritet i processen. Detta är problematiskt i sig, oavsett hur det slutliga förslaget sedan har utformats.

Anders Wennberg 2014-06-15 15:03

Paul,

Jag var med och skrev svaret för BRF Stureplatån och försökte vara noga med att vi verkligen yttrade oss tydligt om de fem framtidsbilderna. Därför skrev vi som första punkt:

“Vi förstår att Lidingö måste ta sitt ansvar och bygga bostäder, men tycker att samtliga fem förslag är för omfattande.”

Därefter fortsatte vi med bl.a.:
“Vi tycker att Lidingö Centrum skall bevara sin småskalighet”
“Vi har valt att ej bo i stan”
“Genom att minska antalet byggnader kan byggtiden kortas”

och så fortsätter brevet i stamma stil.

Men, tydligen klassades det som ett “icke yttrande om de fem framtidsbilderna”, trots att de fem framtidsbilderna nämndes tydligt redan i första punkten.

Paul, hur tydligt måste ett svar skall godkännas som ett “yttrande om de fem framtidsbilderna”?

Anders

Paul Lindquist 2014-06-15 12:26

Samtliga inkomna svar är diarieförda och finns tillgängliga för allmänheten och som beslutsunderlag åt kommunfullmäktige. Efter samrådet gjordes en sammanställning av synpunkterna som finns tillgänglig på stadens hemsida. Av de 2360 synpunkterna som inkom hade 1 698 personer lämnat synpunkter på någon av framtidsbilderna:

• 40 % (949 personer) kan tänka sig ett nedbantat/förändrat förslag.
• 13 % (314 personer) avstyrker alla framtidsbilder
• 18 % (435 personer) positiva till någon av framtidsbilderna.
• 29 % (662 personer) har inte yttrat sig i frågan.

De sistnämnda 662 personerna har alltså inte uttryckt någon åsikt just om framtidsbilderna. Däremot har de inkommit med andra synpunkter som givetvis finns sammanställda i samrådsredogörelsen i en eller flera av de sammanlagt 16 sakområdena:

1. Framtidsbilder
2. De fyra frågeställningarna
3. Grönstruktur och rekreation
4. Bebyggelse
5. Trafik och infrastruktur
6. Identitet
7. Ekonomi
8. Demokrati, samrådsförfarande och programmaterial
9. Genomförande
10. Service och handel
11. Miljökonsekvenser
12. Kultur, sport och fritid
13. Buller
14. Hållbarhet
15. Tillgänglighet
16. Trygghet och säkerhet

De 662 personerna är alltså inte på något sätt exkluderade, utan deras svar har helt enkelt kategoriserats i enlighet med de synpunkter de har inkommit med.

Det råder m a o inte något som helst tvivel om att en stor andel av de som har yttrat sig i samrådet vill ha ett nedbantat förslag. De har ju också blivit hörsammade då det förslag till beslut som presenteras på kommunfullmäktige är ett nedbantat förslag i förhållande till samtliga framtidsbilder.

Bo Widerström 2014-06-15 12:00

Paul Lindquist och hans parhäst Anna R Kihlman ville driva igenom en stor utbyggnad av Centrum Torsvik för att bl.a. få gillande från Landstinget resp. Riksdagen vilket skulle gynna dem personligen. För att uppnå detta har stadsbyggnadschefen Anna Hadenius varit ett lojalt och inte ifrågasättande ”verktyg” för Paul L och Anna R K.

Nu har det uppdagats att Anna Hadenius Stadsbyggnadskontor t.o.m. har riggat resultatet av samrådet. Anna Hadenius är ansvarig för att det har sorterat bort mängder av kritiska svar från Lidingöbor. Är det Anna Hadenius själv eller hon ihop med Paul L och Anna R K som har beslutat om detta häpnadsväckande fusk?

Tidigare har Anna Hadenius med hjälp av enorma konsult- och reklamkostnader försökt att sälja in en stor utbyggnad av C/T till lidingöborna. Som vi alla vet slutade detta i ett fiasko som kostat lidingöborna minst 35 mkr. Trots att Paul Lindquists tid som KSO slutar efter valet fortsätter Anna H att i strid med M:s nye starke man Hans Barje kämpa för en extremt stor utbyggnad av Centrum med 1000 nya lägenheter och fördubblade handelsytor.

Som tack för sin stora lojalitet med Paul L och Anna R K har Anna Hadenius utan några redovisade meriter befordrats till högsta tjänsteman på Lidingö d.v.s. stadsdirektör. Anna H blir nu chef för 2500 anställda mot tidigare endast 55 personer på Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Paul Lindquist måste nu öppet redovisas för lidingöborna varför Anna Hadenius är den mest meriterade/lämpade att bli chef för Lidingös ekonomi och 2500 anställda.

Att Anna Hadenius stadsbyggnadskontor också var ansvarigt för skandalen när 620 lägenheter i Högsätra värderades till halva marknadsvärdet kan rimligen inte heller varit en merit för Anna Hadenius för att bli stadsdirektör. Denna felvärdering låg sedan till grund för försäljningspriset till bostadsrättsföreningen Kantarellen. Dessutom förtegs det i värderingen som Anna Hadenius var ansvarig för att det fanns stora möjliga byggrätter inom fastigheten. Dessa möjliga byggrätter, tillhörde lidingöborna och värderas nu till minst 160 mkr.

Genom att Anna Hadenius Stadsbyggnadskontor var så inkompetenta skänkte Lidingö stad dessa stora möjliga byggrätter till bostadsrättsföreningen Kantarellen samt dessutom såldes lägenheterna till halva marknadsvärdet.

Man vet inte om man skall skratta eller gråta över den ledning vi har på Lidingö. Jag anser att det är rimligast att gråta.

Anders Jensson 2014-06-15 10:37

Det är lite märkligt att notera att gruppen Rädda Lidingö inte själva drar sig för att censurera.
På sin hemsida har de ett antal videoklipp från deras senaste sammankomst i Torsviks skola.
Bland annat med lite synpunkter från deltagare. Där fanns en del som yttrade sig för utbyggnader. Men dessa är “som av en händelse” bortredigerade.

Daniel Jansson 2014-06-14 22:35

Paul Lindquist,

Jag noterar att du på Twitter som svar på Rädda Lidingös avslöjande ovan skriver:

“Tarras-Wahlberg försöker stoppa utveckling av Lidingö Centrum med lögnaktiga påståenden”.

Du har ju en intressant historik av uttalanden i sociala medier. Inte minst när du publicerade grovt kränkande uttalanden om en politikermotståndares hörselhandikapp.

Paul, kan du inte förklara för alla här på Lidingösidan vad exakt som är lögnaktigt i Rädda Lidingös / Tarras-Wahlbergs avslöjande enligt ovanstående artikel?

Kerstin Levander 2014-06-14 21:41

Suck – hur är det möjligt? Vem kan man lita på?

Hittade mycket förvånad mitt namn på listan över de som “ej yttrat sig i frågan” (om framtidsbilder).
Har stor förståelse för att det inte är alldeles lätt att gruppera svar i samrådet för de 5 framtidsbilderna.
Framtidsbilderna var ju minst sagt sammansatta, handlade inte bara om utbyggnadsgrad.
Men om jag skriver och stryker under “Samtliga förslag innebär alldeles för hård exploatering av områden kring Centrum/Torsvik” samt även anger en utbyggnadsgrad som jag finner rimlig (lägre än samtliga 5 förslag) så kan jag omöjligt förstå att jag inte yttrat mig om något förslag! Inkluderar självklart även viss centrumutbyggnad.
Läste i samrådsrapporten vilka “tyckare” som placerats i gruppen “nedbantat förslag” och kände igen mig nästan helt, men där finns tydligen inte jag. Märkligt nog saknas i samrådsrapporten en beskrivning av vilka som hamnat i gruppen “ej yttrat sig i frågan”. Uppenbart inte en så renodlad grupp som man först kan tro, som vi sett av flera exempel. Dags för omräkning eller ska vi säga omtolkning? Det är bråttom.
Fast – vad betyder egentligen samrådet, vägledning, grund för beslut..?? Vem vet egentligen? Ja det verkar variera med hur resultatet stödjer det man ska besluta om.

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet 2014-06-14 18:32

Det är fullkomligt OFATTBART att kommunens ledning dristat sig till att sortera bort klart kritiska synpunkter på de fem s.k. framtidsbilderna i en grupp med rubriken “ej yttrat sig i frågan”. Hur vågar man bara göra något sådant? Det är ett bottennapp i odemokratiskt agerande av sällan skådat slag och förtjänar starkast tänkbara fördömande.

För alla sunda och rättstänkande människor borde det nu stå helt klart att måndagens beslut i kommunfullmäktige om det föreslagna planprogrammet måste stoppas. Jag utgår ifrån att även klarsynta företrädare i kommunfullmäktige för M, FP, KD, S och MP kommer att stödja den återremiss av hela ärendet som Lidingöpartiet och Centerpartiet kommer att kräva. Allt annat vore en demokratisk katastrof. Det krävs ett totalt omtag i hela Centrum/Torsvik-frågan!

Antydningarna från folkpartiets företrädare om att det skulle kunna finnas en “tyst majoritet” om 90-95 % av Lidingöborna som kanske skulle stödja det nya planprogrammet bara för att de inte deltog i plansamrådet är så absurda att de inte är värda ytterligare kommentarer.

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet Lidingö 2014-06-14 16:11

Jag tycker egentligen att bristen på integritet och oviljan att redovisa faktamässigt korrekta underlag är värre än själva sakfrågan.

Vi som är medborgare och skattebetalare måste kunna lita på att politiska beslutsunderlag är korrekta. Särskilt när staden tar hjälp av dyra konsulter – då måste man kunna kräva att fakta blir rätt.

Min personliga bild är att vi lever i ett demokratiunderskott här på Lidingö. Jag accepterar naturligtvis att demokratiskt fattade beslut inte går min väg. Men jag tycker att det är väldigt provocerande när man märker en brist på öppenhet och respekt för fakta.

Staffan Anderberg 2014-06-13 22:58

Daniel, du har rätt, om det är så.
Det trista är att hela debatten bygger på helt osaklig grund.
Det är en skandal att det kan fortgå en debatt om Lidingös framtid, genererad av ett amatörmässigt genomfört samråd. Man blir bara beklämd av Lidingö stads taffliga sätt att sköta detta.

Daniel Jansson 2014-06-13 21:55

Staffan Anderberg, visst är debatten huruvida man utifrån samrådet kan dra statistiska slutsatser ifall resultatet visar hela- eller bara delar av Lidingöbornas vilja irrelevant.

MEN. Vi kan konstatera att samrådsresultatet är friserat och att kommunfullmäktige har fått ett felaktigt underlag att ta beslut utifrån. Detta faktum kan ALDRIG vara irrelevant.

Björn Tarras-Wahberg 2014-06-13 18:45

HÄPNADSVÄCKANDE FUSK – ÄVEN JAG ÄR BORTSORTERAD

Bland de 662 bortsorterade svaren finns även mitt yttrande.

Detta har nr 1285. Jag har just sett det i pärmen bland alla bortsorterade svar.

Som rubrik till mina fem kritiska punkter skriver jag följande:

“Av nedanstående skäl invänder jag starkt mot Planprogrammets samtliga alternativ till förtätning av Lidingö.”

Liksom hundratals andra kritiska Lidingöbor bortsorteras mitt inlägg med följande kommentar:

- Ej yttrat sig över de fem framtidsbilderna.

Detta är en ren skandal och innebär att Kommunfullmäktiges beslut måndagen 16 juni grundas på en felaktig uppfattning om Lidingöbornas inställning till förtätningen.

Rädda Lidingö kräver:

1. Lyssna på Lidingöborna som sagt nej till förtätningen av 1.000 nya bostäder i Centrum/Torsvik. Yrka avslag!
2. I andra hand yrka bordläggning på grund av föreliggande fusk och ta upp ärendet efter valet med den politiska sammansättning som då föreligger.

På Rädda Lidingös hemsida kan du se om också ditt yttrande är bortsorterat, www.RäddaLidingö.nu

Björn Tarras-Wahlberg
För Partipolitiskt Obundna Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden

Staffan Anderberg 2014-06-13 17:21

Det är oerhört otillfredställande att Lidingö stads utspel med ett ”plansamråd” för Centrum/Torsvik har resulterat i denna irrelevanta debatt. Ett plansamråd används inte för att ta reda på vad medborgarna i allmänhet i en kommun tycker om ett visst planförslag. Än mindre används det för att låta medborgarna välja mellan olika alternativ. Det har man folkomröstningar till.
I detta fall har Lidingö stad genom sitt upplägg lockat många att se det som en slags folkomröstning och sedan dra allsköns statistiska slutsatser. Det är inte relevant. Lidingö stad och Lidingö Tidning skrev redan tidigt i termer av att ”så här tycker lidingöborna”. Det var amatörmässigt och skadligt för den fortsatta debatten.
”Planprocessen i Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Samråd skall ske med personer som berörs av förslaget och fackinstanser av olika slag ska ges tillfälle att bedöma förslaget.”
Det normala när man genomför ett plansamråd är att de som är berörda eller tycker sig vara berörda yttrar sig. Det är nog sällsynt att de som känner sig oberörda kommer med synpunkter. De inkomna synpunkterna värderas subjektivt och leder till att staden i möjligaste mån beaktar dem.
I det här fallet har det ju kritiserats att det verkar vara mest de som är berörda, som har yttrat sig. Men det är ju i själva verket det som är meningen med ett plansamråd.
Det finns mängder med lidingöbor som inte ens vet om att det förevarit ett omfattande plansamråd. Och det är helt normalt. Det finns således inget underlag för alla dessa försök till statistiska slutsatser.

Elisabeth Akerman 2014-06-13 16:16

I och med att det föreligger misstanke om fusk i Centrum/Torsvik frågan är det mer än rätt att det inte fattas något beslut den 16 juni. Man bör få klarhet i varför en tredje del av svaren bortsorterades. Hela frågan bör tas upp igen efter valet den 14 september.

Göran Tegnér 2014-06-13 14:33

Henry:
Jag har aldrig sagt att en minoritets åsikt saknar relevans.
Jag håller med dig att man i en demokrati ska ta hänsyn till olika gruppers och individers åsikter och synpunkter.
Det är bl a därför som vi har haft ett brett samråd.
Vi har också tagit hänsyn till samrådet genom att kraftigt banta utbyggnadsplanerna från som mest 2 800 till ca 950 lägenheter, dvs med ca -66% !

Henry Duhs 2014-06-13 13:58

Göran, min uppfattning är att det som svarat har gjort de för att denna grupp vill framföra sin synpunkt vad den än må vara. Alla har fått möjligheten, alla lidingöbor har inte svarat.

Det är troligt att motsvarande fenomen torde bli konklusionen om samrådssvar efterfrågades om till exempel en radiomast för mobiltelefoni planerades invid Killingevägen där du bor. Troligen skulle inte så många yttra sig av Lidingös invånare. Dock några procent kanske boende i området, skulle ha starka synpunkter. Betyder då detta, i och med att så få har svarat av totalpopulationen, de få inkomna svaren dessa saknar relevans? Jag anser inte det.

Jag anser att hänsyn ska tas till de som yttrat sig oavsett andel svarande.

Göran Tegnér 2014-06-13 13:27

Jag brukar alltid hylla korrekta uppgifter –
självklart.

Det enda jag menar att hur demokratiskt ett samråd än är, så kan man av detta inte à priori dra slutsatser om vad en majoritet tycker i frågan.

Precis som en intervjuundersökning med mindre än 50 % svarsfrekvens är svår att entydigt tyda …

Anders Wennberg 2014-06-13 12:59

Göran,

Det låter som om du indikerar att Folkpartiet anser att det är oviktigt om svaren från 2 360 personer som deltog i samrådet sammanställs korrekt eller felaktigt eftersom det ju ”bara” var 2 360 personer som deltog? Jag tror du får förklara lite närmare hur Folkpartiet tänker här.

Anders

Johan Mähler 2014-06-13 12:40

Göran Tegnér, ditt uttalande säger allt.

Den demokratiska processen är våldtagen. Du som representant för FP väljer att inte för en sekund se problemet i det.

Jag häpnar!

Henry Duhs 2014-06-13 12:30

Göran, med samma retorik borde kanske något samråde inte genomförts i och med att lidingöborna kanske ändå har samma uppfattning som framställs i förslagen.

Med andra ord var det onödigt att visa fem olika förslag. Samrådet saknar ändå värde.

Göran Tegnér 2014-06-13 11:49

Med all respekt för varenda individ som deltagit i samrådet: dessa 662 jämte de 298 som avstyrkte de fem framtidsbilderna utgjorde 2,9 % av den vuxna befolkningen på Lidingö år 2013. Vad den tysta majoriteten på ca 94 % – 95 % av Lidingös invånare har för åsikt vet faktiskt ingen egentligen…

Kanske har de tyckt att planförslagen var så bra att det inte var någon idé att yttra sig!?

Jon Jonsson 2014-06-13 11:39

Symboliskt för hur hela processen med byggandet drivits. Upprörande. Här behövs mer granskning.

Johan Mähler 2014-06-13 07:31

Jag har tittat i pärmen med dessa 662 svar och kan precis som artikeln säger konstatera att det finns mängder med solklara fall där man klart och tydligt tagit ställning mot en eller flera av de fem framtidsbilderna men ändå hamnat i kategorin ”inte yttrat sig”. Att hamna i statistiken över de som ”inte yttrat” sig är ett hån mot dessa personer som i väldigt många fall tagit sig tid att skriva intelligenta, genomtänkta och välformulerade samrådssvar.

Vad är det för försök till försvar som Paul Lindquist och Anna Hedenius kommer med? Har ni ens förstått frågeställningen? Under ert ansvar (och Anna Rheyneuclaudes Kihlmans) har statistiken uppenbarligen friserats så att den som läser den får en helt felaktig bild över andelen negativa till förtätningen av C/T. Det är minst sagt allvarligt och jag kan inte annat än konstatera att det luktar fusk.

På måndag 16/6 ska man rösta i kommunfullmäktige angående C/T. Det är sista chansen innan valet att visa om man företräder Lidingöborna eller ej. Med anledning av det som framkommit vill jag skicka en uppmaning till ett eller flera politiska parti att dra tillbaka sitt stöd för frågan.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google