Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Samrådet förlängs

torsdag 27 juli 2017 15:13

SAMRÅDET OM LIDINGÖ CENTRUM. Uppdaterad. På grund av ett tekniskt fel i ett webbformulär på Lidingö stads hemsida har ett 70-tal synpunkter angående samrådsförslaget för utvecklingen av Lidingö centrum, inte kommit fram till staden. Staden ger nu alla nya möjligheter att lämna synpunkter. Mer detaljerad information om detta kommer i augusti. Man kan säga att samrådet förlängs, men den nya samrådstiden är ännu inte bestämd.

Förra veckan uppmärksammades ett tekniskt fel i ett webbformulär på Lidingö stads hemsida. Webbformuläret användes mellan den 8 maj och 22 juni och gav lidingöbor, föreningar, näringsliv och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget för detaljplanen för Lidingö centrum. Felet innebar att synpunkter som lämnats via webbformuläret inte nådde staden.

- Det som skett är beklagligt och teknisk felsökning pågår. Idag har vi inte all information men det vi är säkra på är att alla som vill lämna synpunkter angående detaljplaneförslaget för Centrum kommer att beredas möjlighet att göra det, säger tf stadsdirektör Björn Söderlund, som normalt är stadens utvecklingschef. Man kan säga att felet beror på en kombination av den mänskliga faktorn och tekniska problem.

Staden har säkrat kontaktuppgifterna till huvuddelen av dem som kan ha lämnat synpunkter via formuläret. De personerna kontaktas av staden efter sommaren, men möjligheten att lämna synpunkter gäller alltså för alla och inte endast dem som kontaktats. Lidingö stad återkommer med mer detaljerad information om detta i augusti.

Dela Samrådet förlängs

Kommentarer

Anders Håkansson 2017-09-07 13:15

Lidingö är hos Statistiska centralbyrån en mellanstor stad.
Alternativt en förortsstad.
All stadsplanering bör ske efter verkligheten. Annars riskerar vi få en stad av småstadskaraktär som ska hantera den mellanstora stadens befolkning.
Det kommer inte upplevas som en trivsam stad, inte ens hos de som fortfarande hoppas på att Lidingö åter ska bli en småstad.
Utvecklingen kommer inte gå bakåt.
Anders Håkansson (S)

Johan Appelberg 2017-07-28 13:26

Eftersom det blivit fel med de webbaserade svaren uppger Staden att alla nu kommer att erbjudas nya möjligheter att lämna synpunkter. I realiteten kommer samrådet alltså att göras om. Om man nu ska göra om samrådet borde Staden se till att det hela blir korrekt. Och det gäller inte bara webbplatsfrågan.

Samrådet avser ett förslag till detaljplan. Förslag till detaljplan är en kommuns politiska majoritets förslag om hur viss mark ska användas och bebyggelse utformas. Ett samråd om förslag till detaljplan är inte en försöksballong för att se vad kommuninvånarna eventuellt tycker. Detaljplaneförslaget är ett uttryck för vad politikerna vill göra. Samrådets syfte är att ge möjlighet till insyn och påverkan. En förutsättning för denna möjlighet till insyn och påverkan är att de utskickade samrådshandlingarna är relevanta. I det nya samrådet kan Lidingö stad inte använda eller skicka ut detaljplaneförslaget daterat 2017-05-04 en gång till. Det vore att grundligt lura Lidingöborna.

Den politiska majoriteten visade genom sitt särskilda yttrande vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-05-04 att man i väsentliga delar inte står bakom det då utskickade förslaget till ny detaljplan. Därefter har majoritetspartierna – Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna – i olika sammanhang framfört att man vill bygga ut Lidingö centrum på ett annat sätt än förslaget 2017-05-04. Detta innebär att förslaget till detaljplan 2017-05-04 inte längre är aktuellt. Detaljplanen kommer inte att genomföras på det sätt förslaget 2017-05-04 redovisar.

Detaljplaneförslaget måste omarbetas. I en sådan omarbetning ska man också beakta Lantmäteriets yttrande 2017-05-15, där myndigheten lämnar skarpa synpunkter.

Staden måste nu utarbeta ett nytt förslag till detaljplan, ett förslag som har den politiska majoritetens stöd. Först när detta är gjort kan ett nytt samråd bli aktuellt.

Johan Appelberg

Birgit Lilliehöök 2017-07-28 11:06

Den som vill veta om hans eller hennes synpunkt har nått staden är välkommen att mejla sin fråga till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Anders Wennberg 2017-07-27 18:00

Otroligt klantigt,

Förra gången fuskade man med sammanställningen av svaren genom att införa kategorin "ej yttrat sig", denna gången har man alltså slarvat bort ett antal svar.

Anna Hadenius, är det dig man skall kontakta för att höra om ens svar finns kvar eller har försvunnit?

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google