Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Samrådssvaren om Lidingö centrum, 3

tisdag 22 augusti 2017 00:01

SISTA SAMMANSTÄLLNINGEN. Lidingösidan fortsätter här med att återge ett sammandrag av några av hundratalet samrådssvar som lämnats under perioden 8 maj - 22 juni. Av de inlämnade svaren är ett 30-tal från personer har undertecknat en skrivelse som "Rädda Lidingö" ställt samman.

Detta är den sista sammanställningen av samrådssvaren. Mellan den 21 augusti och 8 september pågår nu en förlängd samrådsperiod, se Lidingösidan 21 augusti.

Moderaterna på Lidingö har lämnat ett svar som i stort sett är detsamma som den artikel som publiceras på Lidingösidan den 20 juni, se denna länk.

PRO Lidingö vill att man studerar om inte de nya hus som byggs kan få ytterligare en våning så att antalet bostäder ökas. Man pekar även på behovet av fler seniorlägenheter i centrum, ett "Tor 2", med tanke på närhet till handel och service. God tillgång behövs på handikapparkeringsplatser. Friggavägen får inte utformas så att den upplevs som ett blåshål. Vägen reserveras för gående, cyklister får ta en annan väg. För att möta konkurrensen från blivande köpcentrum på andra sidan bron, och från den ökande e-handeln, behövs mer affärsytor.

SPF Seniorerna Lidingöskeppet säger att de gatumiljöer som planeras inte kommer bli "vistelsevänliga" utan Friggavägen blir "ett vindpinat stråk". Dessutom saknas attraktiva mötesplatser. "Den planerade bebyggelsen bör brytas upp i två tydliga u-formade kvartersbildningar där gårdarna öppnas upp mot Friggavägen". Det skulle bättre svara mot den uppsatta målbilden. Byggnaderna bör begränsas till högst fyra våningar. Även SPF nämner behovet av ett "Tor 2" i området.

Socialdemokraterna på Lidingö påpekar att de själva "varit den främsta pådrivaren för att snabbt få fram detaljplaner för Centrum-Torsvik". Därför är besvikelsen stor när de ser att planen ligger "så långt ifrån våra mål". Partiet anser att eftersom planen omfattar de mest centrala delarna av Lidingö borde det finnas utrymme för fler bostäder och något högre bebyggelse. Minst hälften av bostäderna ska vara hyresrätter. Busshållplats borde finnas i nära anslutning till affärslokalerna.

Ägaren till fastigheten Friggavägen 12 vill att byggnaderna bör vara lägre och mindre. "Höga byggnader och den smala Friggavägen ger inte en inbjudande miljö, det blir en mörk gata". Småskaligheten saknas i etapp 1. Ett absolut krav är att parkeringsbehovet tillgodoses under byggperioden.

Ett antal lidingöbor har också lämnat sina synpunkter på den första etappen. Ett urval av deras samrådssvar redovisas här, utan namns nämnande. Se även debattartiklar och kommentarer på Lidingösidan.

Person nummer 1: "Jag vill inte att man bebygger parkeringen framför Coop. Parkeringen under mark får gärna rustas upp, men jag önskar parkering ovan mark. Vill ogärna gå ner i ett parkeringshus under mark vid kvällstid". "Viktigt är att ett framtida centrum är öppet och ljust, med grönområden och ytor för caféer/restauranger. Fokus på butiker som är nischade på något utöver det vanliga", vi ska inte konkurrera med storcentra i Norra Djurgårdstaden, Värtahamnen eller Täby. "Vi lidingöbor kommer fortsätta att åka in till stan om man ska storhandla".

Person nummer 2: Staden har i samrådet inte tillgängliggjort relevant underlag, det redovisar inte stadens uppfattning. Invånarna har inte fått tillräckligt underlag för att bedöma samrådsförslaget. Detta strider mot plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser om samråd. Den politiska majoritetens synpunkter borde ha inarbetats i samrådsförslaget. Antalet parkeringsplatser enligt förslaget är underdimensionerade. "Eftersom samrådet inte genomförts på det sätt PBL föreskriver måste samrådet göras om".

Person nummer 3: Jag säger nej till förslaget, eftersom den politiska majoriteten inte står bakom. Om inte majoriteten står bakom - vem har då tagit fram det? Är det demokratiskt förankrat? Tjänstemännen verkar var på den sida som vill bygga mycket och verkar inte lyssna på andra åsikter. Ta ett steg tillbaka, hitta en lagom kompromiss bland politiska viljor. Styr man mot att maximera antal bostäder och butiksyta blir det inget bra resultat. Parkeringssituationen: Etapp 1 bör lösa sitt eget parkeringsbehov innan den kan godkännas. E-handel tar andel från traditionella butiker. Lidingö centrum får inte bygga för mycket butiksyta inför en framtid med dålig eller negativ tillväxt för traditionell handel.

Person nummer 4: "Vår uppfattning är egentligen att vi helst inte skulle vilja se någon utveckling alls i Centrum. Det fungerar utmärkt som det är och behöver inte förtätas". Till detta bifogades skrivelsen från Rädda Lidingö.

Person nummer 5: Jag samtycker till det förslag som tagits fram. Förslaget att reducera bygghöjderna är orealistiska. Centrumutvecklingen måste utföras så att exploateringsintäkterna blir tillräckliga. Centrumutbyggnaden är mycket återhållsam i jämförelse med andra utbyggnader av köpcentra.

Person nummer 6: Förslaget för Lidingö centrum är inte bra. Det är för omfattande. Reducera antalet våningar och säkra fler p-platser. Behåll Pressbyråhuset. Låt inte detta bli ett nytt byggplaneringsfiasko där man inte tar tillräcklig höjd för antalet bilar och parkeringsplatser.

Person nummer 7: Avstånd mäts inte i kilometer utan i minuter. Norra länken har skapat en helt ny konkurrenssituation för Lidingö centrum. Det tar inte så lång stund att åka till Solna centrum, Täby centrum, Arninge eller Mall of Scandinavia. Och där finns ett utbud som Lidingö bara kan drömma om. Därför är parkeringsfrågan så viktig. Det måste vara enklare att åka till Lidingö centrum än någon annan plats. Det får inte vara några köer eller brist på parkeringsplatser. Att tro att det ska lösa sig i senare etapper duger inte. Parkeringsfrågan bör redan nu vara den högst prioriterade.

Person nummer 8: Jag tycker inte förslaget är bra. Husen är för stora och för höga och står för tätt. Det förstör Lidingö centrums nuvarande småstadskaraktär. Taken på husen är helt olika nuvarande hus med sadeltak, de föreslagna är fula och konstiga. Antalet parkeringsplatser är för få och blir svårtillgängliga med bil. Att ha två våningar under jord blir en mycket dålig lösning.

Person nummer 9: Vill behålla Lidingö som det är. Behåll den småstadskaraktär som ännu finns kvar.

Person nummer 10: Det hela är ju sinnessjukt. Det behövs inte en enda butik till på Lidingö då det bara blir ännu fler butiker som går med förlust. Följ HM:s utveckling som ökat antalet butiker med 10 % varje år. Det har inte HM:s aktieägare blivit rika på. Det blir mer och mer digital handel. Vi har redan butiker i Sverige för 30 miljoner människor. Lidingö centrum är dessutom det charmigaste centrum som finns i hela Stockholm.

Dela Samrådssvaren om Lidingö centrum, 3

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google