Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Vi säger ja till etapp 1 och vill att genomförandet sker snabbt

onsdag 21 juni 2017 17:22

Lidingö Näringsliv har sänt nedanstående text till Lidingösidan. Texten återges utan ändring eller redigering.

Lidingö Näringsliv som består av sju företagsorganisationer på Lidingö: Företagarna Lidingö, Lidingö Nyföretagarcentrum, Lidingö Handelskammare, Kvinnor & Företag, Destination Lidingö, Lidingö Centrum Företagarförening och Lidingö Hantverkarna, står helt bakom samrådsförslaget för första etappens utbyggnad av Lidingö Centrum och vi vill att den genomförs med högsta hastighet.

1. Vi ställer oss bakom samrådsförslaget att nya bostäder byggs i enlighet med samrådsförslaget. För oss är 5-6 våningar inget hinder och våra politiker bör noga överväga varje våningsplan: varje våningsplan genererar redan inledningsvis direkta intäkter till staden - som kan läggas på t.ex. många, säkra och moderna parkeringsplatser, en faktor av avgörande betydelse är Lidingö Centrums utveckling. Varje våningsplan bidrar dessutom därefter till kundunderlaget för Lidingö Centrum och därmed till dess konkurrenskraft.

2. Vi förespråkar ett unikt småstadscentrum som kan konkurrera på vårt sätt med det framväxande Norra Djurgårdsstaden – ett Centrum där både privatpersoner och företagare kan träffas, äta, handla och samverka. Lidingö Centrum är idag inte konkurrenskraftigt; om utbyggnad av service och handel inte sker, kommer företagen att flytta till andra sidan bron, när Norra Djurgårdsstaden växer fram. Därför vill vi att etapp 1 påskyndas och får under inga villkor stoppas!

3. En planerad utbyggnad av handeln med 4 500 kvm är viktigt för att skapa ett levande och fungerande Centrum – ett sådant där Lidingöbor kan handla sällanköpsvaror som man nu måste åka över bron för att handla.

4. Vi vill även att våra politiker redan nu planerar för Centrum som kommunikationsnod för Lidingö.

5. ”Rädda Lidingö” och ”Lidingöpartiet” skriver att det planeras för en ”stor inomhusgalleria”. Det är ”fake news”: ingen vill ha det, varken företag, politiker eller Lidingöbor. Lokalerna i gatuplanet byggs till att börja med i en öppen struktur för att därefter kunna specialanpassas för de företag som flyttar in där. Vi vill att våra politiker bevakar att lokalerna blir anpassningsbara.

6. Vi är för en levande och utvecklad stadskärna och ser inte att det hotar våra närcentra i Bodal, Näset, Käppala, Rudboda, som exempel. Tvärtom kommer fler Lidingöbor att stanna på ön och handla både dagligvaror och sällanköpsvaror. Dessutom innebär den planering som finns i översiktsplanen att Lidingö kommer att växa med 11 000-15 000 invånare fram till 2030 och det planeras nya bostäder i dessa områden; detta innebär att god närservice blir en viktig faktor i vardagslivet för de boende.

Vi säger ja till etapp 1, och vill att genomförandet sker snabbt! För handelns utveckling i Centrum är det förödande med ett stopp eller ytterligare fördröjning. Vi vill även att man snarast börjar planera för etapp 2-5.

Lidingö Näringsliv, juni 2017
• Företagarna Lidingö, ordförande Katarina Palmstierna
• Lidingö Nyföretagarcentrum, ordförande Magnus Cavalli Björkman
• Lidingö Handelskammare, Gerre Versteegh
• Kvinnor & Företag, ordförande Christina Phil
• Destination Lidingö, ordförande Ann Nagel
• Lidingö Centrum Företagarförening, ordförande Roland Rothman
• Lidingö Hantverkarna, talesperson och styrelsemedlem Kenneth Nylén

Dela Vi säger ja till etapp 1 och vill att genomförandet sker snabbt

Kommentarer

Birgitta Gillhagen 2017-06-24 18:19

Säkert kanon för företagare -
men vi som bor ovanpå nuvarande centrum
och där det också planeras radhus på vår innergård
samt att 82 parkeringar försvinner
- säger inte grönt ljus för alla planer.
Var kommer ersättningar för parkeringsplatserna
ligga och våra grannar som får sin utsikt beskärd,
gäller speciellt mot Coops parkeringen,
- tycker inte heller att våra åsikter tillvaratags !

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google