Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Återfallsförbrytare dömd för bostadsinbrott

fredag 23 mars 2018 10:57

För en dryg vecka sedan dömdes en 27-åring, med anknytning till Lidingö, till två års fängelse för ett stort antal bostadsinbrott, varav flera skett på ön. Åklagaren begärde tre år och sex månaders fängelse. Alla politiker och hela samhället kräver nu hårdare straff. Sanningen är att det räcker om man använder den straffskala som finns på ett rimligt sätt och tar bort straffrabatterna. Men det är i princip hopplöst att begära strängare straff hos hovrätterna då det gäller just denna gigantiska brottslighet som är orsak till otryggheten också på Lidingö. Det skriver lidingöbon och pensionerade kriminalpolisen Anders Bergstedt.

Efter sex rättegångsdagar i Stockholms Tingsrätt med avslutning 14 mars dömdes en 27-åring, med anknytning till Lidingö, till fängelse i 2 år för ett stort antal brott. Åtalet avsåg brott med 27 målsägande, varav 5 bor på Lidingö. Det blev fällande dom för främst 7 grova stölder och friande för 5. Det innebär att på de friande punkterna försvann möjligheterna till skadestånd för de drabbade. Brottsrubriceringarna var grov stöld, grovt häleri, försök till grov stöld, förberedelse för grov stöld, narkotikabrott, misshandel, häleri, olaga hot och ringa narkotikabrott.

Domstolen uttalade att det var omfattande brottslighet med tyngdpunkt på allvarliga förmögenhetsbrott i form av grova stölder som utgjorde systematisk brottslighet. Brotten har inneburit snabbt återfall efter villkorlig frigivning.

Av domen framgår nästan ingenting av komplexiteten av 27-åringens tidigare brottslighet som redovisats vid åtskilliga tillfällen på Lidingösidan. X förekommer i 19 avsnitt i belastningsregistret. I april 2014 dömdes han till fängelse 2 månader och i november till fängelse 1 månad. Under 2015 har han förekommit i 14 polisärenden varav 9 lagts ner. De övriga kom med i domen 25 januari 2016 då han dömdes till fängelse 10 månader efter flykt från ett villainbrott på Oskarsvägen, då han kastat ifrån sej nycklarna till bilen i huset. Inbrotten i Mosstorpsområdet sjönk då kraftigt.

X frigavs villkorligt 28 juli 2016 och inbrotten ökade genast i Mosstorpsområdet. En kumpan greps i Vaxholm 8 september 2016 vid en bil som tillgripits vid villainbrott på Sveavägen, Lidingö. 15 september greps X. Han häktades och dömdes för några inbrott till fängelse 8 månader. Han frigavs villkorligt sommaren 2017 och greps med en annan kumpan 10 augusti 2017 efter en serie villainbrott i Högberga-Brevik. Kumpanen frigavs men X som ju nyligen var villkorligt frigiven häktades 13 augusti 2017. Åklagaren blev 24 augusti tvungen att begära försättande på fri fot eftersom X nekade till brotten och forensiska undersökningar skulle ta för lång tid.

Av domen framgår att X genast fortsatte med nya brott men då i Älvsjö och Saltsjöbaden. Vid husrannsakan på S:t Göransgatan i Stockholm 10 september 2017 anträffades bil, stöldgods, bilnycklar, skor, kofot och ett antal skor. Godset kom från ett stort antal inbrott och allt har inte kunnat spåras. X förnekande innebar att han suttit häktad från oktober 2017 till rättegången nu i mars 2018. Det är orimligt men uppenbarligen nödvändigt.

Åklagaren begärde fängelse 3 år och 6 månader med tanke på den komplexa brottsbilden hos den misstänkte. Därför är det en stor besvikelse att polisens enorma ansträngningar och de många brottsdrabbade inte utmynnat i en adekvat straffutmätning. Nu kräver alla politiker och hela samhället hårdare straff. Sanningen är att det räcker att man använder den straffskala som finns på ett rimligt sätt och tar bort straffrabatterna! Åklagaren försökte verkligen men det är i princip hopplöst att begära uppvärdering hos Hovrätterna då det gäller just denna gigantiska brottslighet som är orsak till otryggheten också på Lidingö. Jag har följt upp denna brottslighet i många år och den är huvudskälet till att polisen kämpar en hopplös kamp mot återfallsförbrytarna, som blir alltmer straffimmuna.

Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis

Dela Debatt: Återfallsförbrytare dömd för bostadsinbrott

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-04-23 11:32

Precis som jag befarade ansåg åklagaren det lönlöst att överklaga domen och inte heller den dömde har överklagat.
Det innebär att det är omöjligt att höja straffen trots politikernas desperata försök.

Domstolarna bryr sej uppenbarligen inte om de många som drabbas av återfallsförbrytarna. Det skrämmande är att man inte heller visar samhällsansvar då det gäller den grova, samhällsfarliga brottsligheten.

Trots dna på handtaget blev den misstänkte inte fälld för handgranaten mot polisbussen i Tumba. Flera poliser i bussen fick bestående skador.

Nyligen frikände Södertälje Tingsrätt en 20-åring som förvarade två automatvapen,ammunition och rånarluva i garderoben hemma hos sin mor. Han erkände innehavet men påstod att han trodde att vapnen var replikor !

Ytterligare "lök på laxen" är 22-åringen som inte åtalas för skotten med automatvapen mot en polismans bostad i Västerås. Hans DNA finns på vapnet och i övrigt finns graverande omständigheter.

Tidigare har fingeravtryck och DNA varit väldigt tunga bevis som från början gav nästan uteslutande fällande domar. Polisen har därför minimerat traditionell utredning och inriktar sej på teknisk bevisning. Vad skall man göra nu då inte det heller räcker? Då det gäller 27-åringen fanns både DNA och fingrar på mer stöldgods men räckte inte för fällande dom i de fallen.

Anders Bergstedt 2018-03-24 15:15

https://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-polisen-valtrar-over-ansvaret-for-brottsbekampningen-pa-lidingoborna/
Nu kanske alla förstår att polisen inte har något intresse av att servera hela sanningen. Man försöker istället fokusera på trygghet och har skyllt bostadsinbrotten på utländska ligor och har inte talat om att våra lokala återfallsbrottslingar står för hälften.Uppföljningen av 27-åringen är naturligtvis pinsam.

Under första halvåret satt denne och en 42-åring i fängelse. 27-åringen hann sedan med många brott men att han suttit häktad sedan i oktober har onekligen bidragit starkt till att bostadsinbrotten totalt under 2017 t.o.m. minskat något då den i Stockholmsområdet ökat med 25 % !

Då det gäller domen är det svårt att förstå att domstolen inte accepterat bevisning där brottsbilden är solklar. Hela brottsserien har orsakat de drabbade stora kostnader bl.a. en familj på Lidingö som blev av med 150.000 kronor i kontanter. Att 27-åringen friats för många av brotten och ändå sluppit undan med fängelse 2 år är inte rimligt. Samhället måste skydda sig !

Patrik Björklund 2018-03-24 07:05

Straffen behöver kanske inte vara hårdare, förutom notoriska återfallsförbrytare som ovan.
Det stora problemet ligger i den automatiska straffrabatten.
Straffrabatten bör endast ges till de interner som gjort något extremt bra, för att komma tillbaka i samhället.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google