Väder Lidingö

Lidingö torsdag 9 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Dags för Lidingöhem köpa hyresfastigheter

tisdag 8 oktober 2013 00:01

Om tre månader får Sverige en ny bostadsförsörjningslag. Den 1 januari måste Lidingö därmed ta ansvar för Stockholmsregionens efterfrågan på bostäder, t.ex. hos unga vuxna. Idag krävs 8 års bostadskö för en 1:a i Bodal. Unga vuxna, studenter, äldre, sociala förturer – många lidingöbor behöver en bostad men har inte pengar att köpa en bostad.

De senaste tre åren har bara 6 (!) hyresrätter byggts på Lidingö. Under samma tid har antalet hyresrätter på ön minskat med 1 780 och blivit bostadsrätter. Samtidigt växer Stockholmsregionen med 2 fullsatta SL-bussar om dagen. Ekvationen går inte ihop.

En ny bostadssocial utredning visar att Lidingö inte får fram bostäder för socialt behövande och för flyktingar. Enligt utredningen lämnar de privata värdarna bara enstaka bostäder med så höga hyresnivåer att staden måste avstå. Stadens försök att ”tvinga” privata aktörer att bygga och behålla hyresrätter har misslyckats. Kvarteret Högvattnet, S:a Kungsvägen, är ett bra exempel.

Vårt gemensamma bostadsbolag, Lidingöhem, behövs för att klara efterfrågan på hyresbostäder. Vi folkpartister i Lidingöhems styrelse vill att ett växande Lidingöhem tar ansvar för bostadsbehovet hos unga vuxna, studenter, sociala förturer, barnfamiljer och andra grupper utan möjlighet att köpa en bostad. Vi vill använda Lidingöhem för att utveckla Rudboda och andra stadsdelscentra och för att bygga hyresbostäder i Centrum/Torsvik.

Lidingöhem äger fastigheter som kan utvecklas, har pengar i kassan och kan köpa in hyresfastigheter. Folkpartiet vill att Lidingöhem prioriterar fastighetsköp för att uppfylla de åtaganden som staden har gentemot sina medborgare. Lidingöhems styrelse gav 2011 VD i uppdrag att söka fastigheter att köpa in. Vi vill att styrelsen snarast tar ställning till möjliga köp av fastigheter på marknaden.

Kommunalrådet Paul Lindqvist (M) ville i fullmäktige den 30 september se att Lidingöhem köper befintliga hyresfastigheter. Därmed bör det finnas en majoritet för att låta Lidingöhem växa!

Suzanne Liljegren (FP), vice ordf Lidingöhem
Nancy Mattsson (FP), ersättare Lidingöhem

Dela Dags för Lidingöhem köpa hyresfastigheter

Kommentarer

Patrik Sandström 2013-10-14 16:41

Så sent som i våras tog majoriteten nya, och i vårt tycke viljelösa, ägardirektiv för Lidingöhem. Vi föreslog några viktiga ändringar till förslaget:

Bolagets kapital ska inte vila, utan arbeta för verksamheten och investeras i fastigheter. En rimlig belåning ger än mer utrymme att växa, ett mål som måste uttalas. Lidingöhem ska kunna köpa obebyggd mark och bygga nytt, liksom kunna utveckla fastigheter och sälja vidare.

Stadens behov och bolagets intressen måste sättas främst. Att Lidingöhem kan göra en motsvarande nyinvestering ska vara en förutsättning om en bostadsrättsförening ska kunna köpa en fastighet för ombildning.

Vi anser att Lidingöhem ska finnas på långsiktiga hyres- och fastighetsmarknader och inte förvalta sitt stora kapital på närmare en miljard på en kortsiktig finansmarknad.

Bolaget ska ha ett affärsmässigt arbetssätt vilket inte står i motsättning till det bostadssociala uppdraget. Tvärtom, är det långsiktigt snarare en förutsättning.

Vi har en politisk vilja att ge Lidingöhem ett tydligt uppdrag att växa sig starkare som ett modernt, allmännyttigt bostadsbolag. Folkpartiet antyder att de också har det, vilket jag välkomnar.

Patrik Sandström, Miljöpartiet
Ersättare i kommunstyrelsen

Robert 2013-10-08 10:27

Det här med kommunal bostadspolitik är inte helt lätt för en utomstående att begripa.

För bara tre år sedan beslöt kommunen att låta Lidingöhem sälja av över 600 av sina hyreslägenheter då beståndet i Högsätra omvandlades till bostadsrätter. Därmed halverades Lidingöhems bestånd av hyreslägenheter över en natt och kvar blev huvudsakligen lägenheterna i stadens olika serviceboenden.

Efter det senaste decenniets utförsäljningar återstår inte mycket mer än en spillra av det forna Lidingöhem AB:s bestånd men väl en sprängfylld kassa. Denna vill man alltså nu använda till att bland annat köpa in hyresrätter på marknaden. Agerandet känns bakvänt och utförsäljningen av Högsätra 2010 i detta perspektiv märkligt och oerhört kortsiktigt.

Att gratulera är de fastighetsägare som sannolikt kan komma att göra goda affärer med en ivrig kommunal spekulant på deras egendom. Något tillskott av lägenheter och kortare kötider medför tyvärr inte kommunala uppköp från privata fastighetsägare.

Det enda sättet att bättre kunna tillgodose efterfrågan är nyproduktion. Men var finns marken till det med den på ön rådande not in my backyard-mentaliteten och hur många nya lägenheter skulle de 600 miljonerna försäljningen i Högsätra inbringade kunna finansiera? Tyvärr inte mer än en bråkdel av drygt 600 lägenheter man avhände sig 2010 i alla fall det är då helt säkert.

Slutligen frågar jag mig hur debattörerna kommer att ställa sig till en förfrågan om att få köpa och därmed äga sitt boende i de framtida nyförvärvade alternativt nybyggda hyreslägenheterna efter det att hyresgästerna bildat bostadsrättsförening? Kommunen/Lidingöhem har mig veterligen hittills alltid tillmötesgått sådana önskemål. Kommer politiken att ändras med hänvisning till att man vill upprätthålla en viss kvot hyreslägenheter? Om inte kommer Lidingöhem att få jaga nya objekt i all framtid.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google