Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Att packas som stående sardiner inte lockande för lidingöborna

lördag 16 maj 2015 14:34

Lidingöbanan behöver tätare turer. Hälften av alla Lidingöbaneresenärer, som stiger på i Bodal, kommer att få stå till Ropsten. Vi i Lidingö bör inte acceptera SL:s planer på att Lidingötåget bara ska gå var tionde minut i högtrafik.

Det blir halverad turtäthet med Lidingöbanan jämfört med dagens bussar enligt den blivande entreprenören, Stockholms Spårvägar. I dag går bussarna i rusningstid dubbelt så tätt. Spårvagnen kommer bara att gå var 10:e minut i högtrafik; övrig tid får man vänta i upp till 20 minuter.

Det finns en risk att fler måste stå på Lidingöbanan än vad SLs egna normer anger som godtagbar standard. Att packa Lidingöbor som stående sardiner i vagnarna lockar nog inte så många bilister. Det är dessutom dumsnålt att göra en mångmiljoninvestering i en upprustad Lidingöbana men låta bli att köra tåget tillräckligt ofta.

Att fler måste stå beror på att Stockholms Spårvägar avser köra Lidingöbanan med ett 40 meter långt tåg i stället för med två parkopplade 30-metersvagnar, som Lidingö stad hela tiden har föreslagit. Jag varnade för detta redan för fyra år sedan, men tyvärr för döva öron.

I den rapport som ligger till grund för SL:s planering, SL;s ”PM om resandet och behovet av trafik” underskattade man redan från början antalet påstigande på Lidingöbanan med 40 %. I stället för 1.400 påstigande (siffra från SL för år 2013) under den mest belastade timmen angav man i rapporten 1.000 påstigande. För år 2030 angav man 1.300 påstigande, dvs färre än det faktiska antalet var redan år 2013.

Mina kalkyler pekar mot cirka 1.625 påstigande redan nästa år, år 2016, beroende på att kollektivresandet ökar trendmässigt med ca 0,8 % per år sedan 1987, varav 0,5 % beror på att befolkningen ökar. Dessutom byggs ju Dalénumområdet successivt ut och slutligen räknar jag med att de nya vagnarna normalt bör locka till sig fler resenärer (uppskattningsvis med upp till 6 %, enligt en FoU-rapport över hur resenärer uppskattar komfort).

Med ledning av SL:s datorsimulering över belastningen utmed Lidingöbanans stationer, men uppjusterat för SL:s tidigare underskattningar av resandet, uppskattar jag att Lidingöbaneresenärerna kommer att få stå redan från Skärsätra:

Med 100 sittplatser per vagn (tåg) och med sex turer per timme blir det 600 sittplatser från Gåshaga. Redan vid Skärsätra måste de resande stå och från AGA blir det en större ståplatsandel än vad SL:s normer föreskriver (30 %). Och då finns det ju en risk att den eftersträvade resandeökningen uteblir och att folk i stället väljer bilen.


Göran Tegnér, ledamot (FP) i Tekniska nämnden

Dela Debatt: Att packas som stående sardiner inte lockande för lidingöborna

Kommentarer

Tord Bergman 2015-05-20 23:21

Den aviserade höjningen av trängselskatten till/från Sthlm vid årsskiftet borde leda till ytterligare resenärer för kollektivtrafiken.

Erik Wallin 2015-05-18 23:25

Självklart skall inte Lidingöbor behöva stå som packade sardiner eller ännu värre sillar. Ska vi packas så skall det vara som romkorn från en Iransk stör. Skall vi vara packade så skall det vara av champagne.

Annars så har jag hört att det inte är så farligt att stå tätt. Brukar göra det på tunnelbanan.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google