Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Bemanna Lidingös polishus med ett 20-tal poliser

tisdag 13 januari 2015 22:44

Jag anser att polishuset på Lidingö bör bevaras och bemannas med ett 20-tal poliser. Att avveckla polisverksamheten på Lidingö är totalt oacceptabelt. Brottsligheten på Lidingö minskar inte utan har legat konstant på cirka 75 anmälda brott per 1.000 invånare alltsedan år 2001 och fram till år 2012. Bedrägeribrott, stölder och snatterier och sexualbrott ökar. Men år 2013 ökade anmälningarna om brott med 11,6 % jämfört med föregående år, och för 2014 (fram t.o.m. den 17 december) har brottsligheten på ön ökat med 11 %, dvs med ca 22 % på två år, vilket är dramatiskt. Bostadsinbrotten har ökat från 89 år 2011 till cirka 155 år 2014.

Polisen i centrum. ArkivbildPolisen i centrum. Arkivbild

År 1987 fanns det 45 poliser på Lidingö. Nu flyttar man alla till Stockholm utom 1-2 som bara skall vara kontaktpoliser och lokaliseras hos kommunen. All annan verksamhet skall utgå från Stockholm.

Jag föreslår att Leif G W Perssons utmärkta idé om att sätta ut hälften av dessa poliser per kommun i förhållande till brottsligheten och att tillsätta en sheriff i varje kommun genomförs.

Lidingö med sina ca 45.000 invånare svarar för knappt en halv procent av landets folkmängd, men bara för 0,25 % av antalet anmälda brott.

Om cirka 10.000 poliser delas ut per kommun i proportion till brottsligheten då bör Lidingö ha cirka 25 poliser stationerade på ön, inte en eller två poliser, anser jag.

Vår pensionerade kriminalpolis Anders Bergstedt med 47 års erfarenhet har visat på en realistisk vision i sex punkter för Lidingös polisverksamhet. Den går ut på:

* Behåll polisstationen. Vad är vinsten med att centralisera personalen till dyrare lokaler och tappa den geografiska anknytningen ? Det drabbar alla som skall ha kontakt med polis och poliser som bor på Lidingö och därför känner ansvar. Resorna blir till nackdel för effektiviteten. Centraliseringen till Stockholm stämmer inte med dimensioneringen och det kan leda till att verkligheten visar behovet av Lidingölokalerna.

* 18 poliser skall vara avsatta för Lidingö och ha all yttre polisverksamhet måndag-torsdag 10-22, fredag och lördag kl.10-03. De skall bara tas i anspråk utanför Lidingö om akut förstärkning behövs. Lidingöpoliserna skall vara "allpoliser" som också slutför enklare utredningar. Övriga utredningar sköts av central utredningsenhet.

* De 18 poliserna måste vara maximalt motiverade för yttre verksamhet och för att ha maximal kännedom om brottslingar och brottslighet på Lidingö efter information som de skaffar via samarbetspoliserna och på fältet. Spaningsuppgifter på de 15 värsta kriminella skall uppdateras. Om någon blir ensam på ett pass är det lämpligt att denne sprider sin information till vikarierande bisittare och åker runt och visar var brottslingarna bor och vilka bilar och rutiner de har.

* Tanken är att de 15 kriminella skall ha var sin egen kontaktpolis av de 18 som blir inkopplad så fort att vederbörande begått eller förmodas begå brott.

* Då t.ex. inbrott eller våldsbrott inträffar skall "Lidingöpoliserna" ge sina synpunkter på tänkbara gärningsmän och intressanta adresser till de poliser som kommer från Stockholm..

* Det är viktigt att de 18 poliser, som oftast bara jobbar två samtidigt, ställer bilen vid centra och besöker affärer, firmor, skolor och ungdomsgårdar. De måste bli en daglig och naturlig kontakt för allmänheten vilket är ytterst viktigt för att få information och sprida förtroende.

Jag tycker att dessa sex punkter är bra och jag föreslår att polisen fattar ett beslut enligt dessa punkter per omgående.

Lidingö den 13 januari 2015

Göran Tegnér

Dela Debatt: Bemanna Lidingös polishus med ett 20-tal poliser

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-01-16 13:41

Tack Göran och Anders för att ni driver detta med bra fakta.

Thor-Björn Eriksson 2015-01-15 21:20

Medborgarnas oro måste tas på allvar. Jag kan se att tryggheten kan delas in i flera faser för att tillgodose detta.
1. Bättre medvetenhet om vilka som rör sig i närområdet, hälsa på varandra och prata, vara nyfiken.
2. Ensamma kan förse sig med stark visselpipa, vid otrygghet, ta upp sin mobiltelefon och visa att man är "uppkopplad".
3. Husägare/villaägare kan förse sitt hus vid entréer med rörelsedetektor som tänder ytterbelysning inom 10-15 meter som visar att den som löser ut lampan vet att han/hon är observerad.
4. Samlas i gemensam lokal och diskutera forsatta åtgärder samt bjuda in representanter för polismyndigheten och diskutera problemet.
Till att börja med.-.....

Anders Ulfvarson 2015-01-15 10:21

Jag tycker det är rimligt att Lidingö får fler verksamma poliser än noll i vårt polishus. Det tror jag nästan alla medvetna medborgare på utsidan av fängelsemurarna tycker.Tyvärr är det väldigt många av landets poliser som inte är tillgängliga för polisarbete där deras våldsmonopol ger dem möjligheter att ingripa. Om vi skulle få tjugo (20), vilket låter rimligt om man tar polistätheten i landet, cirka 0.002, och multiplicerar med 45.000 (Lidingös befolkning). Det blir ju 135. Nog borde landet kunna avvara 20 av dessa för patrullarbete i Lidingö. Men utan andra förändringar i polisens organisation och operativa beteende skulle det nog bli tunt i Stockholm och ännu mer tunt på landsbygden om Lidingö blev så "väl bemannat".
Anders Ulfvarson

Anders Stensmo 2015-01-14 18:51

Hörde nyligen att Lidingö anlitar/ska anlita ett vaktbolag som ska "patrullera" på ön. Är det rätt uppfattat eller är jag ute och cyklar?
Jag har trott att polisen har dessa uppgifter. Betalas i så fall vaktbolaget av polismyndigheten?

Anita Lalander 2015-01-14 15:25

Såsom Grannsamverkare på Kämpavägen tycker jag det känns otrygg att Polisen försvinner.
Förra året kom någon på kvällen och kände efter vilka altandörrar som var låsta.
Det blev inte vår länga som fick påhälsning den gången, men en annan länga.
Anita Lalander
Grannsamverkare

Annika Kjellingland 2015-01-14 12:17

Av med hatten för både Anders och Göran, insiktsfullt och sant!!!!

Allan Ekström 2015-01-14 10:59

Rättsstatens fundamentala uppgift är att trygga den enskilde till liv och egendom. Vårt försvar gentemot objudna gäster - såväl det yttre som det inre – är emellertid i fritt fall. Tillståndet känns förödmjukande.

Göran Tegnér är verkligen ute i ett angeläget ärende. Vi Lidingöbor bör visa vårt stöd och instämma i det självklara kravet att polis bör finnas och verka på vår ö.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google