Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Blir det nyval på Lidingö under nästa år?

onsdag 22 oktober 2014 20:11

Det kan knappast ha undgått någon av Lidingösidans läsare att det parlamentariska läget på Lidingö är minst sagt något oklart i skrivande stund och vilar på en mycket lös grund.

Det spekuleras om vilka som fört vem bakom ljuset. Dessutom spekuleras om vilka och varför vissa politiker brustit i sitt förtroende gentemot sina väljare och partimedlemmar på ett minst sagt flagrant sätt och vilka dessa drivkrafter har varit. Syftet har varit att utnyttja stadgar och regelverket in absurdum, på ett sätt att lyfta fram sina positioner i strid med den allmänna valmanskårens bild om vilka som skulle företräda vissa partier och frågeställningarna man gått på val på.

Vidare är de olika tänkbara partigrupperingarna, för att uppnå en majoritet i fullmäktige, mycket divergerande vad gäller de före valet 2014 redovisade vallöftena. Hur detta ska sys ihop för att behålla makten är idag en gåta. I vart fall finns vissa signaler om att Lidingö kan komma att nå svensk rekord i antalet kommunalråd. Dessa kommunråds löner ska betalas av skattekollektivet och komma att bli kännbara.

För att lösa den uppkomna situationen borde det enda rätta vara att utlysa nyval under 2015 så att det som gått fel kan rättas till och hedern upprättas. Fram till dess borde således inga viktiga beslut fattas.

Sedan något år finns det dock en möjlighet att råda bot på dessa problem. Det stavas kommunalt nyval. Detta regleras i Kommunallag (1991:900) 5 kap. 5a §.

För att utlysa nyval krävs att det har gått sex månader sedan första KF-sammanträdet och 2/3-delar av fullmäktige ska rösta för att ett extra val ska genomföras.
5 a §
* Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val.
* Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det.
* Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har förflutit från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde. Lag (2010:1414).

Om ett sådant val kommer genomföras är det mycket sannolikt att spelplanen i så fall ritas om vad gäller mandatfördelningen i Lidingös fullmäktige. Förhoppningsvis kan en bättre moral och transparens uppnås.

Henry Duhs

Dela Debatt: Blir det nyval på Lidingö under nästa år?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google