Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Parkeringen vid Bodal behöver 60 platser

torsdag 11 augusti 2016 00:01

Den 19 maj 2016 öppnades pendlarparkeringen vid Bodal för allmänheten. Det var då ”ingen trängsel första dan” se Lidingösidan 19 maj. Många kommentarer raljerade över att idén med en pendlarparkering där var rena rama vansinnet.

Parkeringen vid Bodal är redan fylld i början av augusti. Fler platser behövs enligt Göran Tegnér.Parkeringen vid Bodal är redan fylld i början av augusti. Fler platser behövs enligt Göran Tegnér.

Men redan sex dagar senare, den 25 maj, var det 37 parkerade bilar på parkeringen. Med tanke på att det tar tid för resenärer att anpassa sig till nya förhållanden, verkar min efterfrågeprognos, som jag gjorde i november 2015 med ett 60-tal bilar ligga på relativt rätt nivå. Bodalsparkeringen kan utökas från dagens cirka 45 platser till 75 platser, vilket således verkar vara helt rimligt.

Hur kan det då komma sig att en så till synes tokig idé kanske inte var så dum i alla fall?

Jo, alla infartsparerare är ju vana med att ha kunnat parkera relativt smidigt och billigt vid Ropstens infartsparering tidigare år. Med bil plus tunnelbana blir det bara ett byte till Stockholms City. Med bil till Bodalsparkeringen och vidare till Stockholms City blir det två byten, vilket är ”pest”. Men nu är det dyrt att parkera i Ropsten med högre avgifter, plus trängselavgift samt färre platser att slåss om, medan Bodalsparkeringen är gratis. I rusningstid får säkert cirka hälften av de påstigande i Bodal mot stan stå, eftersom Lidingöbanan bara går var 10:e minut, i stället för var 5:e minut som tidigare utlovats. Detta varnade jag för två år sedan, bl.a. här på Lidingösidan. Om man nu tar hänsyn till hur bilister värderar restid, väntetid, bytestid och ståplatstid, samt reskostnader med att åka bil eller kollektivt hela vägen respektive med att pendlarparkera, då kan man uppskatta att det behövs minst cirka 60 p-platser vid Bodal.

Göran Tegnér, ledamot (L) i tekniska nämnden

Dela Debatt: Parkeringen vid Bodal behöver 60 platser

Kommentarer

Christer Åkerhielm 2016-08-24 13:10

Lidingö stads tekniska förvaltning har sedan en tid tillbaka i uppdrag att söka efter lämpliga lokaliseringar för infartsparkering på Lidingö. En parkering har tidigare ställts i ordning vid Vallen, en annan nyligen vid Bodals station. Den senare har fått 44 platser.

Redan från början har vi dock från inte minst majoritetens och förvaltningens sida varit medvetna om att antalet platser här kan behöva utökas om intresset för att utnyttja platsen är stort. Som också Göran Tegnér noterat är detta uppenbarligen fallet. Inom tekniska förvaltningen skissas därför nu på en utökning av antalet parkeringsplatser vid Bodals station.

Samtidigt finns som sagt också ett uppdrag att försöka få fram flera lokaliseringar för infartsparkering på Lidingö, då behovet väntas öka bland annat på grund av att möjligheterna och kostnaderna för att parkera i Ropsten minskar när Stockholms nya Djurgårdsstad breder ut sig.

Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden
Hans Grundell (LP), vice ordförande i tekniska nämnden

Lars Hedberg 2016-08-12 08:23

Tänk om man hade en spårväg på norra sidan, via Islingeviken / Norra Kungsvägen och ja varför inte Centrum. Då kan man anlägga en jätteparkering i Islingeviken - där finns redan asfalt och betong färdigt. Bara spårvagnen och rälsen som fattas ;-)

Anders Bergstedt 2016-08-12 08:05

Tack för ditt svar Göran ! Med tanke på alla patetiska långbänkar och de tomma spårvagnshallarna kan man förvänta sig att det dröjer åtskilliga år innan något brobygge kommer igång. Parkeringsplats vid brogrenen skulle var suveränt och behovet av parkeringsplatser är akut.Det kan lösas "i dag" till nästan inga kostnader om man plockar bort plintarna.

Jag är trött på alla revirstrider på Lidingö som bl.a. i över 40 år satt stopp för södra huvudledens naturliga dragning mellan Skärsätra och Högberga. Hade man lagt ner Lidingöbanan och satsat på bussar hade vi skattebetalare sluppit jätteinvesteringarna , de förskräckliga spårvagnshallarna och ny bro ! Om det byggs någon ny spårvagnsbro blir det bussar igen under flera år !!! Nu förstår ni varför jag och många avstår från politik !

Göran Tegnér 2016-08-11 23:03

Svar till Anders Bergstedt:
Området på Norra sidan om Lidingöbron kan komma att behöva tas i anspråk som upplag för bygget av den nya Spårvägsbron.

Svar till Daniel Thulin:
Du skriver att: ”I Killinge, Brevik, Gåshaga eller Högberga behövs det också parkeringsmöjligheter i anslutning till tåget” och motiverar detta helt korrekt med att gångavstånden till tåget är långa oftast över en kilometer, ibland 1,5 km.

I Brevik finns det dock något enstaka tiotal parkeringsplatser och i Gåshaga finns det 55 pendlarparkeringsplatser.

Men i Killinge och Högberga saknas dessa. För närvarande är parkeringsutbudet förlagt till Bodal. Problemet är att tillgången till mark är begränsad vid dessa hållplatser. Men frågan bör studeras närmare om det går att komplettera med flera parkeringsplatser.

Göran Tegnér 2016-08-11 18:05

Patrik:
Bodalsparkeringen är inte asfalterad; den är bara grusad, och härmed lätt att återställa till gräsmatta om/när den inte längre behövs.

Bättre kollektivtrafik beslutas av landstinget, och är härmed svårare för Lidingö att påverka än kommunala åtgärder som parkering.

Underjordiskt garage planeras i Lidingö Centrum, men kostar många hundratusentals kronor per p-plats att anlägga;och det kommer att ta åtskilliga år att bygga en sådan.

Ulrika:
Jag ser också att SjöVägen bara angör Lidingö med ett 10-tal turer av totalt ett 30-tal turer per dygn. Jag antar att detta bara gäller under sommartidtabellen, vilken snart upphör.

Anders Bergstedt 2016-08-11 17:12

Anders Larsson och Göran Tegnér !
Det blir ju inget aqvarium på Norra sidan om Lidingöbron.
Det är en utmärkt plats för att ordna p-platser sedan man nu rensat bort alla upplag och lastbilar. Enkelt ordnar man en spång upp mot brogrenen för gångtrafik till Ropsten. Det känns fullständigt fel att hela denna plan nu är stängd med plintar och uppenbarligen finns inga konkreta planer för hur den skall användas. Jag har tidigare tagit upp detta och förstår inte vad som är problemet.

Daniel Thulin 2016-08-11 16:37

I Killinge, Brevik, Gåshaga eller Högberga behövs det också parkeringsmöjligheter i anslutning till tåget, från dagens ungefär noll platser. Många bor uppåt en kilometer från tåget, det är långa avstånd till skolor och förskolor och dessutom backigt.

Det kan vara långt över en kilometers promenad för att lämna småsyskon på förskola, sen en kilometer åt ett annat håll för att lämna storasyskon på skolan och slutligen en knapp kilometer till tåget mot stan. Samma vända på hemvägen, med kanske ytterligare stopp för att handla och lämna på idrottsträning. Inte konstigt att många tar bilen för att spara en timme per dag.

Hade det då funnits en smart parkeringsplats i direkt anslutning till tågstationen i t.ex Käppala eller Högberga så hade man ändå kunnat ta tåget därifrån till Ropsten, istället för att ta bilen över bron. När man väl sitter på tåget så är restiden till tunnelbanan ungefär densamma som om man tar bilen dit och parkerar där.

Patrik A Edgren 2016-08-11 13:15

Lidingös grönytor belamrade med asfalterade parkeringsplatser ser jag inte fram mot med någon glädje. Tvärtom! Hellre då en mer utbyggd kollektivtrafik.
Fler parkeringsgarage under jord är kanske också en möjlighet.

Ulrika Levihn 2016-08-11 12:59

Jag hade nog inte gissat att den skulle bli så populär, men tur att jag hade fel :-)
En annan sak som kunde öka kollektivtrafikåkandet, öka turtätheten för sjövägen. Jag tittade på tidtabellen häromdagen och det verkar som att många (de flesta?) av turerna inte angör bryggan på Lidingö?

Göran Tegnér 2016-08-11 12:34

Svar till Anders Larsson

Varmt tack för Dina kommentarer, Anders!

Jag - och troligtvis ingen annan inom kommunen - vet nog varifrån alla Bodalsparkerarna kommer. Detta är inte heller speciellt intressant. Det viktigaste är att kunna tillgodose ett uppdämt behov av pendlarparkeringar.

Gissningsvis är det åtskilliga som inte enbart parkerar närmast sin bostad, eftersom vissa lämnar och hämtar vid dagis och förskola en bit bort från bostaden, och sedan pendlarparkerar.

När det gäller Sticklinge så ligger stora delar av området på mer än 300 meters gångavstånd till busshållplats och linje 205 trafikerar Sticklinge bara en gång i halvtimmen. Linje 205 kompletterar, dock enbart under en timme morgon och kväll med en tur var 15:e minut. Detta gör att restiden till Ropsten blir 2,4 gånger längre med buss än med bil. Detta är osedvanligt dåligt och långt ifrån acceptabelt.

Vi inom liberalerna har föreslagit landstinget och SL att inrätta en stombusslinje med hög turtäthet från Rudboda till Ropsten och vidare direkt till Västerort. Jag har även föreslagit att man inrättar ett busskörfält längs med Norra Kungsvägen för att snabba upp busstrafiken från de norra stadsdelarna. Enligt en konsultrapport till Lidingö stad rekommenderas att staden anlägger ett 60-tal pendlarparkeringsplatser vid Lejonvägen, just för att tillgodose Sticklingebornas behov av pendlarparkering. Jag ska undersöka hur långt dessa planer har avancerat.

Vi liberaler arbetar även oförtrutet med att övertyga SL om att förbättra busstrafiken på hela ön, och då särskilt på den norra delen och tvärförbindelserna.

Anders Larsson 2016-08-11 07:26

Intressant Göran. I din uppskattning, hur stor del av parkeringen nyttjas av västra ön. Tex Sticklinge med relativt gles busstrafik och många bilåkande.

Själv ser eller hör jag ingen från denna sida ö som använder parkeringen i Bodal.

Om min observation stämmer med din uppskattning, hur ser tankarna ut för infartsparkering som passar oss i Sticklinge?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google