Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Bra för Sverige och bra för Lidingö

torsdag 14 april 2016 16:05

Regeringens aviserade välfärdssatsning innebär att Lidingö får 17 649 068 kronor mer per år från och med 2017. Därmed kan fler anställas i äldreomsorgen, skolan och förskolan. Det stärker även Lidingös mottagande och integration av nyanlända. Bra för Sverige och bra för Lidingö, skriver Daniel Larson (S), som är ledamot i Lidingös kommunstyrelse och kommunfullmäktige, i nedanstående debattartikel.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avser regeringen föreslå att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt.

Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Regeringens långsiktiga välfärdssatsning innebär att Lidingö, preliminärt, får 17 649 068 kronor mer per år från och med 2017.

Detta ger fantastiska möjligheter till fler anställda i äldreomsorg, i skolan, i förskolan och det stärker Lidingös mottagande och integration av nyanlända. Det nya miljardstödet är inget riktat statsbidrag, kommunerna får själva avgöra hur pengarna ska användas.

Men S- och MP-regeringen och V, som också står bakom satsningen, hoppas att de ska användas för att nyanställa i vård, skola och omsorg.

Enligt regeringens beräkningar motsvarar satsningen 30 000 nya jobb. Pengarna fördelas bland annat efter hur många nyanlända och asylsökande kommunerna tar emot.

Jag välkomnar det nya stödet, som är den största generella ökningen av statsbidragen sedan de infördes på 90-talet. Det ger oss långsiktigt goda förutsättningar att stärka välfärden.

I vårbudgeten satsar regeringen bland annat 500 miljoner på nyanländas etablering och 450 miljoner på polisen och Migrationsverket för att de ska klara en ökad arbetsbelastning.

Regeringens stora satsning på välfärden är ett välkommet tillskott i vårt samhällsbygge. Bra för Sverige och bra för Lidingö!

Daniel Larson (S)

Dela Debatt: Bra för Sverige och bra för Lidingö

Kommentarer

Bo Lindén 2016-04-15 15:49

Risiga jobb och frihet?

30 000 nya jobb inom välfärden är i högsta grad riktiga jobb . Att ha ett riktigt jobb att gå till är frihet.

Bo Lindén (S)

Carl-Johan Schiller 2016-04-14 18:28

Höjda skatter och höjda bidrag istället för riktiga reformer för jobb och frihet. En budget som sågas av experter och som knappt någon tror på.

Regeringens politik är Lidingöfientlig samtidigt som Lidingöborna får betala en stor del av kakan.

Det är dags för en ny regering!

Carl-Johan Schiller (kd)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google