Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Busskörfält på Norra Kungsvägen!?

torsdag 23 juni 2016 00:01

Utred frågan om att vidga Norra Kungsvägen, från Rudboda till Lidingöbron, med ett busskörfält. Prioritera bussarnas trafiksignaler. Även en stombusslinje som går utmed Norra Kungsvägen, med hög turtäthet och hög standard, behövs. Det skriver Göran Tegnér (L) i nedanstående debattinlägg.

Norra Kungsvägen mellan Zetterbergsvägen och Ägirvägen. Här finns redan plats enligt artikelförfattaren.Norra Kungsvägen mellan Zetterbergsvägen och Ägirvägen. Här finns redan plats enligt artikelförfattaren.

Vi liberaler vill underlätta god kollektivtrafik här på Lidingö. Därför föreslår vi att Lidingö Stad genomför en utredning i samarbete med Landstingets trafikförvaltning (SL) om ett busskörfält utmed Norra Kungsvägen från Rudboda till Lidingöbron samt att trafiksignalerna bussprioriteras. Detta bör underlätta för Liberalernas förslag från valåret 2014 om att landstinget inrättar en stombusslinje till Rudboda.

Nu har Lidingöbanan rustats upp till modern spårvägsstandard på södra Lidingö genom landstingets satsning där. Lidingöbanan är en s.k. stomlinje. Nu är det dags att även prioritera en stombusslinje utmed Norra Kungsvägen med hög turtäthet och hög standard. Den kan med fördel köras med energisnåla elbussar och Lidingö bör även bli en testkommun för elbussar.

Så här skrev vi i vårt handlingsprogram för åren 2015-2018:
”Vi vill verka för att Landstingets trafikförvaltning (f d SL) förlänger den planerade stombussen (med hög standard och hög turtäthet) från Vällingby till Ropsten till Rudboda på Lidingö”.

Norra Kungsvägen är den ena av Lidingös två huvudleder och med cirka 11.000 fordon per dygn. Den trafikeras även av sju busslinjer som kör 22 turer under den mest belastade timmen på morgonen och eftermiddagen. Detta innebär en buss var 2,7:e minut, d.v.s. en mycket tät busstrafik. Vägen är mycket bred med både vägrenar och grässlänter, men trafikens stoppas ofta upp av trafikljus och övergångsställen, vilket leder till köer under den s.k. rusningstrafiken, som då dock inte gör skäl för namnet.

Enlig Hastighetsplanen från år 2012 fanns det då 7 trafiksignaler och 7 övergångsställen med låg standard. En av dessa trafiksignaler har sedan dess ersatts med en rondell vid Grönstakorset. Hela 13 punkter utmed Norra Kungsvägen har s.k. ”mindre god standard”.

Även bussarna fastnar i morgonens bilköer på väg mot Ropsten. Av dessa skäl anser vi det angeläget att undersöka förutsättningarna för att ett busskörfält inrättas utmed Norra Kungsvägen. På sträckan Rudboda - Ägirvägen bedömer vi att vägbredden är tillräckligt bred för att måla om vägytan och ta bort vägrenarna. Eventuellt behövs det smärre åtgärder vid korsningarna. Mellan Ägirvägen och Constantiavägen kan det eventuellt behövas lite större åtgärder för att skapa utrymme för ett busskörfält.

Frågan om någon gångbro över Norra Kungsvägen, t.ex. vid Sticklingevägen bör också undersökas. Samhällsnytta och kostnader för ett sådant projekt bör analyseras.

Busskörfält utmed Norra Kungsvägen bör snabba upp busstrafiken rejält på Norra Lidingö och bidra till att fler tar bussen till jobbet vilket är önskvärt även ur miljösynpunkt. Jag vill tacka Henry Duhs som kom upp med denna goda idé!

Göran Tegnér, ledamot (L) i tekniska nämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Dela Debatt: Busskörfält på Norra Kungsvägen!?

Kommentarer

Jan Mårtensson 2016-07-05 20:53

Karin Wallgren, du verkar vara den mest konkreta av alla glada spårvagnsförespråkare och ser många fördelar med att bygga ut Lidingöbanan till norra Lidingö. Det vore intressant om du kunde redovisa någon eller kanske rentav några av dessa många fördelar.

Karin Wallgren 2016-07-03 14:58

Busskörfält på Norra Kungsvägen skulle säkert bli bra. Men ska det vara så stört omöjligt att bygga ut Lidingöbanan till norra Lidingö, motsvarande gamla linje 20? Jag ser många fördelar. Så har vi alla spårvagnshallarna vid Aga, som vi inte slipper ifrån. Vet inte om den dagen kommer då hela depån har fyllts med upp till 27 spårvagnar som var tänkt. Men då ska ju dessa spårvagnar kunna köras på tågbron x gånger per dag tur och retur; på en tågbro som kanske bara är enkelspårig. Vilka tågköer kommer inte då att bildas på och intill bron. Men SL och Stockholms Spårvägar har väl en passande lösning i sikte.

Lars Hedberg 2016-07-03 11:13

Kanske en rolig idé för vissa - men om man tar kostnaden att dra om nuvarande linje, och lägger dessa pengar direkt på den norra linjen, till Lidingövallen räcker med stor sannolikhet för att få det ekonomiskt mera vettigt. Med bidragen så vete katten om inte det blir bättre helt enkelt.

Bussar må vara flexiblare på Lidingö, när de går och inte fryser fast, men inte det minsta när man lämnat Lidingö - snarare tvärt om, de fastnar och är direkt långsamma. Titta bara på någon av de s.k. stombussarna, som har massivt svårt att komma upp i någon vettig snittfart. Och spyr ut en massa föroreningar osv. Bussar är verkligen inte framtiden - i alla fall inte i nuvarande utförande.

Jag är för övrigt inte spårvagnsförespråkare, de har helt klart sina begränsningar med spårbunden framfart, men just den norra gamla sträckan - alltså mycket av underjobbet är ju klart. Gamla banvallarna finns i praktiken kvar efter t.ex. Norra Kungsvägen och till Centrum - merjobbet är alltså begränsat.

Men det är väl för enkelt antagligen.

Henry Duhs 2016-06-30 20:33

Kul tanke med spårvagn till Rudboda. Men det får nog stanna som en rolig idé.

Problemet är dock att spårvagnsspår är en infrastruktur som är mycket dyr att bygga. Någon ska betala och det är vi skattebetalare och ingen annan.

Bussar är billigare och flexiblare. Med till exempel stombussar kan en linje starta i Rudboda och fortsätta utan byte varsom helst i Stockholm bortom Ropsten och det utan omstigning via busslinjer i Norra länken. Mot denna bakgrund är ett busskörfält in mot stan en bra idé.

Spårvagnstrafik är inte flexibelt på samma sätt som bussar. Dessutom är och kommer Lidingöbron bli enkelspårig, varför en spårvagnslinje till norra ön är bara att glömma.

John Pedersen 2016-06-30 17:20

Jag tycker att man kan se på om det går att lägga tillbaka den norra linjen. Ja pratar om Lidingö Banan. Ja då kan den gå till Vallen. Och där Bygger man infartsparkering. Ja då har Vallen mera parkering och Lidingö Loppet har flera och mycket bättre parkeringar att erbjuda. Ja idag finns det ju en massa plats runt Vallen. Sen kan man dra tåget in under Näset. Ja Näset måste nog vara med i den här dragningen.

Lars Hedberg 2016-06-30 15:01

Vore det inte bättre isåfall att göra som jag föreslog/frågade om i en annan artikel: Bygg Lidingöbanan till Rudboda, via Lidingövallen, Centrum och Islinge?

Patrik Sundberg 2016-06-30 13:00

Känns ju galet onödigt att lägga pengar på detta. Jo, jag kan hålla med om att man får köa med bussen ibland och detta sker endast i så fall under morgontrafiken, kan högst diffa 10-15 minuters längre resa till slutmålet Ropsten. Resten av dygnet flyter det på alldeles utmärkt. Nä, lag pengaran på annat tex simhall etc.

Henrik Åkermark 2016-06-24 15:22

Det är precis den här typen av förslag och idéer som Göran T. och Paul M.för fram som vi skall uppmuntra till här på ön. Vi skall inte isolera oss, vi skall inte sluta med nybyggnation, men vi skall vara kreativa och smarta.
"Thinking outside the box" är ett välkänt och kanske lite slitet uttryck, men lika fullt helt relevant. Inte minst gäller det hur vi skall utveckla Lidingö vidare till en ännu bättre stad att bo i.
Lidingöbanan har vi och den skall även fortsättningsvis spela en viktig roll och då utbyggd ända in till Stockholm.
Eldrivna bussar, förarlösa och behovsstyrda "minibussar", linbanor, snabba båtförbindelser, utbyggda cykelvägar, "magnetsvävare etc.
Hus med terasser och "hängande trädgårdar", tak med solpaneler, nollenergihus, inbjudande grönområden och parker etc.
Allt går bara kreativiteten och viljan finns, och jag är övertygad om att den finns åtminstone ute bland alla Lidingöbor.
Det gäller bara att våga tänka nytt och inte minst att ge våra ledande politiker en spark i baken så att de "släpper taget" och vågar ge kreativiteten en chans.

paul matell 2016-06-23 10:42

Göran har ett intressant utvecklingsperspektiv för de trafikstråk där spårväg och tunnelbana har för stor kapacitet och därför inte blir samhällsekonomiskt lönsamt.
Dessutom finns det investeringsstöd som staden kan söka tillsammans med lämplig leverantör av transportsystem för kollektivtrafik. Jag talar inte om Sverigeförhandlingen utan regeringens 2mdr.kr satsning 2015-17. Så här långt har drygt 1mdr.kr fördelats på 26 projekt på 24 orter. Totalt har 61 ansökningar behandlats så det förefaller att vara ganska lätt att få bidraget mot löfte om bostadsförtätning utmed trafikstråket. Den 22 augusti är nästa ansökningstillfälle och då ska 987 miljoner kronor fördelas.
I kontrast till Göran och Henrys goda idé borde man också förstå den snabba utvecklingen inom fossilfri, friktionsfri och yteffektiv kollektivtrafik utan barriäreffekter. Den finns redan så politiker behöver inte lägga tid och pengar på att åka runt i världen på studiebesök. Som tur är har Lidingö redan kompetens att bygga smart kollektivtrafik för morgondagens behov. Den kollektivtrafiklösningen slår två flugor i en smäll. Bostäder och behovsstyrd kollektivtrafik på en och samma yta där naturen har företräde. Det skulle väl vara något för Lidingö?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google