Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Bussar viktigare än snabbcykelväg

tisdag 30 augusti 2016 20:30

Idag åker tjugo gånger fler bussresenärer än cyklister utmed Norra Kungsvägen, per dygn. Vi bör därför prioritera busstrafikens framkomlighet genom att inrätta ett busskörfält, istället för en snabbcykelbana på Norra Kungsvägen. Det skriver fem politiker på Lidingö i detta debattinlägg.

Lidingö har bestämt att bygga en snabbcykelväg utmed Norra Kungsvägen, trots att det redan finns en cykelbana utmed Norra Kungsvägen. Cykelbanan utmed Ekholmsnäsvägen från Kyrkviken och fram till Björkudden/Killinge är däremot bara klar halvvägs, och den verkar skjutas upp ytterligare år, trots att den redan är flera år försenad. Detta är en konstig prioritering anser vi liberaler.

Vi anser att det vore bättre att inrätta ett busskörfält i västlig riktning in mot Stockholm på Norra Kungsvägens norra sida, d.v.s. på samma sida som den planerade snabbcykelvägen utmed Norra Kungsvägen! (Åtminstone under rusningstid.)

Norra Kungsvägen är den ena av Lidingös två huvudleder och den trafikeras med 11.000 fordon per dygn. Men även bussarna fastnar i morgonens bilköer på väg in mot Ropsten.

Vägen trafikeras av många busslinjer vilka totalt kör 22 turer under den mest belastade timmen på morgonen och eftermiddagen. Detta innebär en buss var 2,7:e minut, d.v.s. en mycket tät busstrafik. Vägen är mycket bred med både vägrenar och grässlänter, men trafikens stoppas ofta upp av trafikljus och övergångsställen, vilket leder till köer under den s.k. rusningstrafiken, som då inte gör skäl för namnet.

Enligt Lidingös cykelräkningar åker cirka 700 cyklister per dygn utmed Norra Kungsvägen vid Grönstavägen under sommarhalvåret. Detta motsvarar cirka 480 cyklister per dygn räknat på helårsbasis; avrundat till 500 cyklister.

Enligt SL:s ”Fakta om länet och SL” för år 2014 var det cirka 28.000 påstigande på Lidingös bussar en vintervardag. Mellan en fjärdedel och en tredjedel av dessa kan uppskattas färdas via Norra Kungsvägen, d.v.s. ca 10.000 bussresenärer per dag utmed Norra Kungsvägen. Det är således tjugo gånger fler bussresenärer än cyklister utmed Norra Kungsvägen.

Samma typ av cykelväg har inrättats mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, och den lär inte användas i någon nämnvärd omfattning.

Vid en målkonflikt om utrymmet mellan snabbcykelbana och busskörfält, bör vi prioritera busstrafikens framkomlighet genom att inrätta ett busskörfält där istället anser vi.

Göran Tegnér (L), ledamot i tekniska nämnden
Jesper Ingre (L), ersättare i tekniska nämnden
Christer Mohlin (C), ordförande, Centerpartiet Lidingö
Petter Hedberg (C), ledamot i tekniska nämnden
Christian Hansson-Bergén (S), ledamot i tekniska nämnden

Dela Debatt: Bussar viktigare än snabbcykelväg

Kommentarer

Lemmy Ålander 2016-11-11 20:57

Mycket bra info om vilka som beslöt i kommunalfullmäktige om den supercykelbane 4 fil´s (bredvid den 2 fil´s befintliga cykelbana)
Då vet man vilka man namn man kan stryka i nästa kommun val!
Hoppas vi får sunt förnufts politiker kvar på vår Ö.
Tack för ordet.

Anders Jensson 2016-10-15 13:06

Tack för ditt svar Göran.
Det var ju synd att du missade just det mötet, din klokskap hade behövts, även om det som du säger kanske inte gjort så stor skillnad.

Göran Tegnér 2016-10-15 10:01

Svar till Anders Jensson

Jag var frånvarande vid Tekniska Nämndens junisammanträde på grund av att jag var bortrest av familjeskäl. Det hade kanske inte gjort så stor skillnad, eftersom det är majoriteten som bestämmer. Hade jag varit närvarande hade jag begärt återremiss pga ett alltför ofullständigt beslutsunderlag.

Jag har haft det stora förtroendet att få representera Lidingös medborgare i tekniska Nämnden sedan år 2002, och deltagit i över 100 sammanträden sedan dess. Jag har nog varit frånvarande vid högst 4-5 möten av detta 100-tal möten.

Patrik Buddgård (C) 2016-10-14 18:03

Hej, vår ersättare hade förhinder som var planerat sedan längre tid och tyvärr blev vår ordinarie sjuk just det mötet. Vi meddelade synpunkter om att cykelvägen längs Norra Kungsvägen kunde breddas istället för att ta av vägen samt att det var orimligt att ta bort parkeringar på Näset som redan är överbelagt i förberedelsearbetet inför nämnden.

Anders Jensson 2016-10-14 14:53

Kan någon förklara varför författarna av denna debattartikel vilka skriver att de är "ledamot i tekniska nämnden" inte deltog på det möte i Tekniska nämnden 2016-06-08 när detta horribla projekt klubbades igenom???
Den enda närvarande på mötet som enligt protokollet hade en avvikande uppfattning verkar ha varit Lars Månsson (ersättare V) som lämnade ett mycket hedrande ersättaryttrande där han säger att han om han varit ordinarie ledamot hade yrkat på återremiss på ett antal väsentliga punkter.
De övriga deltagarna på det aktuella mötet borde samtliga skämmas samt göras solidariskt betalningsansvariga för att så vårdslöst handskas med kommunens medel.

De närvarande på mötet 2016-06-08 enligt protokoll på kommunens hemsida:

Ledamöter:
Christer Åkerhielm (M) ordförande
Hans Grundell (LP) vice ordförande
Marek Rajkowski (M)
Helena Lundberg (MP)
Rickard Karlsson (KD)

Tjänstgörande ersättare:
Jonas Forss (M)
Paul Matell (LP)
Sofia Hallström (MP)
Stellan Werne (M)

Robert Edvardsson 2016-10-14 11:53

Hej kommentarsfältet. Det verkar som att 9/10 verkar vara minst sagt skeptiska till dels förslaget som sådant samt genomförandet. Jag inkluderad. Att försöka "kvotera" in cykling på bekostnad av kollektivtrafiken känns inte helt genomtänkt. (Gick förbi idag på väg till förskolan Kalvhagen och räknade till en cyklist på c.a 50 bilar och 2 bussar, och det är inte ens minusgrader än.)

Så, vi kan raljera och kommentera hur mycket vi vill här - men kan någon mer juridiskt/politiskt insatt initiera ett upprivande av detta beslut? Vad krävs för att vi som de facto bor på Lidingö ska kunna få ta upp sin talan och kräva att en utredning påbörjas, eller att de boende kan få komma till tals i stadshuset? (Och be mig inte bli politiker, för det har jag varken tid, ork eller lust med).

Det känns bara som att det bör och ska finnas ett sätt för boende i en kommun att komma till talan. (Finns säkert, jag är som sagt inte engagerad eller intresserad, men kan absolut tänka mig att falla in i ledet om någon gör en motaktion).

Carin Riley 2016-10-13 21:32

Hälsans ö - Lidingö - ja, det är underligt när det anses att hälsa enbart likställs med cykling?! Finns det inte andra sätt att röra på sig och framförallt, får man inte bestämma själv? Är det så man ska tolka den här åtgärden som vi alla måste vara med att betala för? Kanske endast snabbcyklisterna ska betala för cykelbanan, nya cykeltullar kanske...? Vi ojjar oss gärna i Sverige(läs Stockholm)över andra städers fantastiska cykelmöjligheter och visst ligger vi efter här i Stockholm och det finns mycket att göra vad gäller infrastruktur. Men vad som ofta glöms bort är att vi bor i norra Europa med ett klimat som en stor del av året inte är lämpat för cykling (is, snö, halka). Inbitna cyklister (läs elitmotionärer) hävdar att man visst kan cykla året om. Säg det till min 80-åriga mamma som är beroende av kollektivtrafik och bil för att ta sig runt (och man behöver förresten inte var 80 år för att inte vilja cykla på vinterhalvåret!). Den här åtgärden gagnar en mycket liten del av befolkningen på Lidingö och att den dessutom görs på bekostnad av andra (sämre lottade) grupper är ett hån. Det är självklart att det är kollektivtrafiken som ska prioriteras - inget annat. Om sedan folk vill tokcykla (som man ju endast orkar under kortare del av sitt liv) så är detta naturligtvis ett särintresse som inte bör prioriteras.Många kan inte cykla till sina arbeten även om de skulle vilja pga avstånd till arbete, lämning på dagis, skola, sjukdom mm mm. Att cykling påbjuds som ett dekret är inget annat än ett hån mot mångas komplicerade vardagssituation. Ta genast bort järnbarriärerna som nu sätts upp på Norra Kungsvägen - de skapar redan köer och ett kaos är att vänta för alla utom de (få) cyklister som ska "snabbcykla" (alltså: s-n-a-b-b-cykla) förbi Källängens skola i rusningstid. Hela åtgärden är pinsam och visar på en oerhört vårdlös hantering av demokrati!

Göran Tegnér 2016-10-13 19:55

Tack Antonio da Silva!

Nu har jag fått reda på att snabbcykelbanan kostar 4,5 Mkr och idag är det ca 480 cyklister (årsmedeltal) som trafikerar Norra Kungsvägen (700 på sommarhalvåret).

Snabbcykelvägen kanske attraherar ytterligare ca 54 nya cyklister som kan tjäna en dryg minut på detta dyrbara kalas.

Antonio da Silva 2016-10-13 11:08

Hej,
bra diskussionsartikel. Det värsta här tycker jag är hur man kan ta beslut baserade på undermåliga studier och framför allt hur kan de folkvalda klubba igenom en beslut utan att ta råd från de som bor i de "drabbade" sträckor? Många av de bostadsrättsföreningar i området har ignorerats helt. Jag som väljare blir orolig när de som blir valda tar så stora beslut utan att ta hänsyn till oss som väljer.

En annan sak är hur pass trafiksäker är "Berlin-muren" som byggs längs med Norra Kungsvägen? Hur kommer det att fungera med snön?

Besvikelsen är stor, klart att jag kommer att överleva detta men man blir ledsen när pengar läggs ner på någonting som helt klart inte tänkts igenom ordentligt.

Henry Duhs 2016-09-21 22:59

När jag bodde på Näset cyklade jag Ekorrvägen inte Norra Kungsvägen..

Abdon Johansson 2016-09-21 20:51

Hade det inte varit bra att ordna 40 ersättnings-p-platser INNAN men tar bort dem?
Undrar hur många som cyklar den vägen från Näset, de flesta verkar ju cykla Ekorrvägen.
Och för en lekman låter det smartare om man breddat cykelbanan i st f att göra Norra Kungsvägen smalare.
Lekman

Göran Tegnér 2016-09-14 21:25

Anna Hallin:

Jag håller med dig. Det är fel att ta bort 40 parkeringsplatser. Vi inom liberalerna ville prioritera ett busskörfält i rusningstid i stället för supercykelbanan. Det är ca 20 gånger fler bussresenärer än cyklister utmed Norra Kungsvägen. Det är majorriteten inom Tekn. Nämnden (M, LP och KD) som har drivit igenom detta oöverlagda beslut!

Vi har som en liberal trafikpolitik att förbättra för alla grupper av trafikanter: fotgängare, cyklister, kollektivresenärer och bilister! Inte att förbättra för vissa på bilisternas bekostnad!

Anita Hallin 2016-09-14 14:19

Vi på Näset har nu blivit av med 40 p-platser, som alla vet, byggs nu en 3,5 m bred och 500 m lång cykel-och gångbana. Kostnad: 4 milj.

Cyklisterna måste känna sig hedrade, de är inte många.

Enligt utredning ska det finnas lediga p-platser så att det räcker åt oss, som har bil.
Men var? Och det finns redan en cykelbana på Näset!

Robert Hellesen Hans Lefvert 2016-09-01 15:59

Artikelförfattarna har helt rätt i att det är ett busskörfält som måste prioriteras eftersom målsättningen från kommunens sida ju är att öka andelen som reser med kollektiva färdmedel. En ytterligare aspekt på denna extra cykelbana är att den leder direkt till en låg förbindelse över Värtan. Man befäster planeringen av en låg ”Lilla Lidingöbro”, en bro med plats för cyklar men endast ett spår för kollektivtrafiken.
Inriktningen bör istället vara att dra både cykelväg från norr och spårväg samt cykelväg från söder genom centrum och från Torsvik ansluta till en ny bro i högt läge och med två spår. En sådan lösning, tillsammans med busskörfält på Norra Kungsvägen, är det som verkligen skulle gynna kollektivtrafiken och minska biltrafiken, vilket är helt nödvändigt om Lidingö ska anpassas till framtida miljö och klimatkrav.
Utred alltså istället en generös cykelbana från Norra Kungsvägen till Lidingö Centrum som förberedelse för en ny effektiv lösning av kollektivtrafiken med en modern trafiknod i centrum.

Hans Lefvert Robert Hellesen

Petter Hedberg, ledamot för Centerpartiet i Tekniska nämnden 2016-08-31 15:46

Jag håller med dig Magnus om att det vore bra att bredda cykelvägen, men det jag vänder mig emot är att det görs genom att försvåra framkomligheten för busstrafiken när utredningen visat att en breddning av GC vägen är möjlig.

Återigen kommer vi tillbaka till att problemet är att man istället för att kunna gynna båda trafikslagen väljer att gynna det ena på bekostnad av det andra. Huruvida man tycker cykel är en bra lösning beror nog på var på ön man bor, var man studerar eller jobbar och hur ens livssituation ser ut. Precis därför skall inte politikerna tvinga in medborgarna i ett trafikslag genom att försvåra för det trafikslag som de flesta väljer att använda.

Magnus Jansson 2016-08-31 12:33

Att kalla den yta som cyklisterna idag hänvisas till för en cykelbana är okunnigt. Det är en kombinerad gång- och cykelbana där jag som året-runt-cyklist ständigt visar hänsyn till hundägare, skolklasser på idrottstimme, barnvagnar mfl som tar hela ytan i anspråk.

Som cykelpendlare är det då väldigt provocerande att se att det finns trafikslag som har en infrastruktur tillhanda som möjliggör att förarna kan hålla en högre hastighet än den anvisade. Året runt. Man baxnar.

Trafikforskare och experter verkar ense om att cykling är att betrakta som ett eget trafikslag och det är hög tid att politikerna öppnar ögonen för detta.

Det som görs på Norra kungsvägen är helt rätt tänkt. Hastighetsöverträdelserna kommer att minska och de ständiga konflikterna på gc-banan blir ett minne blott.

Håkan Lundqvist 2016-08-31 11:23

Cykel är framtiden☀️

Petter Hedberg, ledamot för Centerpartiet i Tekniska nämnden 2016-08-31 10:09

Hej Maria.
Jag håller med om att det är mycket viktigt att uppmuntra cyklingen. Det är därför vi stödjer utbyggnaden av cykelbanan vid Mosstorpsvägen, samt försöket med sopsaltning för cykelbanorna vid huvudstråken nu i vinter, samt att vi i regionen arbetar för ett cykelgarage i Ropsten. Problemet vi ser är att det finns en cykelbana redan, och skulle man införa en snabbcykelväg på samma ställe borde man bredda banan åt det andra hållet, inte ta av vägen. Andelen som är i behov av att ta sig till Ropsten med buss är långt fler än de som har behov av en snabbcykelväg. Denna snabbcykelväg görs även på bekostnad av att ett parkeringskaos skapas i Näset då ett stort antal parkeringsplatser försvinner med projektet. Näset har redan idag en parkeringsbeläggning på över 100 % i genomsnitt, d.v.s. mer bilar parkerade än vad det finns platser.

De som tror på mobility-management tänker att genom att göra det jobbigt att använda bilen så ökar vi andelen som cyklar. Problemet är att om 10 år då en stor andel av städernas bilflottor är elektrifierade så har man med det arbetssättet försvårat framkomligheten för bilar genom ett dyrt arbetssätt som inte uppfyller sitt syfte.

När det gäller människors hälsa så har jag full tillit till att Lidingöborna själva kan välja om de vill motionera och när på dygnet de vill det. Det är inte någonting som vi politiker skall tvinga folk till genom att försämra framkomligheten för busstrafiken.

Henry Duhs 2016-08-30 23:19

Jag instämmer med Per Larsén. Befintlig cykelbana kan förbättras. En tunnel eller bro vid Dalängen för korsande fotgängare från Islinge vore bra.

Att bygga en ny parallell cykelbana vid sidan den befintliga är fel.

Maria, det går inte att ta bort bilar genom att bygga cykelbanor. Däremot bör åtgärder göras så att det blir lättare för kollektivtrafiken att komma fram och på så sätt locka bilister att åka kollektivt. Att bygga ett busskörfält är en stor vinst för alla, inte minst miljön. Bussar kan drivas av andra bränslen än olja och vi är nu endast i början av en paradigmskifte inom motortekniken för bussar.

Det är få som använder cykel om man har handlat, har barnvagn, har funktionshinder, om det regnar, om det snöar, om det är för kallt, om det är halt, etc.

Själv cyklar jag så ofta jag kan, men detta förslag är uppenbart fel.

Det vore mycket intressant att få ta del av analysen och kostnadsbudgeten som ligger till grund för detta besynnerliga beslut.

Per Larsén 2016-08-30 22:03

Jag cyklar nästan varje vardag mellan Grönstavägen och bron och tycker att nuvarande cykelbana fungerar bra, men det finns utrymme för förbättringar. Korsningen med cykelbanan/gångbanan vid tunneln vid Källängens skola är farlig. Sista biten mot bron är väl smal för dubbelriktad trafik. Det stora problemet för bil- och busstrafiken är övergångstället vid Dalängen med sina trafiksignaler. Här borde en tunnel byggas för gång- och cykeltrafikanter så att dessa inte behöver korsa vägen.

Maria Berg Lissel 2016-08-30 21:11

Halloj politiker på Hälsans ö. Hur tänker ni nu? Borde inte alla möjligheter till att få folk att cykla uppmuntras? Särskilt om man verkligen vill att hälsans ö ska vara något man vill identifiera sig med och stå för istället för att bara låta det vara en slogan på skylten på bron. Jag är absolut för att införa en bussfil, men inte på bekostnad av cykelbanan. Fundera hellre på hur vi kan lösa både och (bredda cykelbanan åt andra hållet, minska avstånd mellan bussfil/cykelbana vad vet jag, utred frågan och se vad det ger) så att vi kan få bort fler bilar och därigenom minska köerna och kanske ohälsan samtidigt!

Tack för mig

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google