Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Bygg högt och expressivt

fredag 17 oktober 2014 09:11

Lidingö behöver en vassare vision än de alternativ vi kunde rösta på i valet. Gör Lidingö till Stockholmsregionens Manhattan!

I valrörelsen var det grönhöger, gröncenter och grönvänster. Det var bevara hit och småskaligt dit. Befolkningen får inte bli för stor. Olle ska motas vid bron. Det var ”Bygg inte här” när det gäller bostäder och kommersiella lokaler såväl som vägar och tunnelbana. Lidingöpartiet säger på sin hemsida ”nej till Manhattan på Lidingö”. Det är naturligtvis en våldsam överdrift att jämföra de nuvarande utbyggnadsplanerna i Torsvik med Manhattan. Men tanken är intressant. Varför inte ta partiet på orden och sikta på just Manhattan?

Lidingö är en central del i en kraftigt expanderande storstadsregion. En region som växer motsvarande två SL-bussar om dagen. Lidingö har tagit ett större ansvar på senare år och bygger fler bostäder än tidigare. Men problemet med att driva politik på Lidingö är att den senast inflyttade lidingöbon snabbt anpassar sig till den anda som råder och vill stoppa alla andra från att välja det bostadsalternativ man själv just gjort. Det populistiska stödet för ett rikemansreservat är stort.

Men en helt annan och minst lika stimulerande vision än ”det gröna reservatet” är möjlig. Tittar vi på kartan så ligger Lidingö mitt i Stockholmsregionen. Likheterna med Manhattans läge i New York är påfallande. Varför inte utmana och sikta på att på hundra år flytta huvudstadsregionens finansiella och kommersiella centrum från triangeln Stureplan-Sergels Torg-Norrmalmstorg till ön.

Manhattan är 58,8 km² stor. Lidingö 30,2 km². Manhattan har 1 625 000 invånare. Lidingö har 45 400. Befolkningstätheten är 27 346 inv/km² på Manhattan medan den är 1471 inv/km² på Lidingö. Även om Lidingös yta inte är riktigt lika stor som Manhattans så finns det onekligen en gigantisk tillväxtpotential. Det finns möjligheter för öns politiker att göra något verkligt expansivt och spekulativt.

Med modern arkitektur och nya tekniska lösningar skulle Lidingös utveckling kunna bli unik för hela Europa. I botten måste finnas en tillväxt- och näringslivsstrategi. Men kommer man bara igång så kommer mycket att rulla på av sig själv. Snart har vi direkt kontakt med riksvägnätet med Norra Länken. Österleden bör komma snart. Förläng sedan tunnelbanan till centrum och knyt ihop med Lidingöbanan. Bygg sedan högt och expressivt, både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir underlag för ett spännande restaurang- och uteliv.

Mitt på ön finns utrymme för en fantastisk ”Central Park” med både sommar- och vinteraktiviteter. Spänn ett par gång- och cykelbroar över Kyrkviken. Anlägg badplats på badplats efter öns stränder. Millesgården och Foresta blir ett spännande kulturcentrum. Ett nytt stort konserthus måste naturligtvis byggas. Lidingöloppsspåret som en av öns stora profiler skyddas från all exploatering.

Den gröna profilen kan behållas, men med andra förtecken. Tre av fyra invånare på Manhattan äger ingen bil. Endast 10 procent tar sig till arbetet med bil. Lidingö bör om några år kunna förbjuda allt fossilt och erbjuda en tät kollektivtrafik dygnet runt. Från början kan man planera för effektiv varuförsörjning ett utvecklat återvinningssystem.

Det är en stark omvälvande vision med ett fjärran tidsperspektiv. Hundra år är en lång tid. Vi som lever på ön idag får inte uppleva att målet nås. Men bara att påbörja och vara med om en del av resan erbjuder många spännande upplevelser.

Christer Hallerby

Dela Debatt: Bygg högt och expressivt

Kommentarer

Ulf Lindgren 2014-10-19 19:55

Jag gillar förslagen om utbyggnad av Lidingö, men glöm inte möjligheterna att på vägen ut över bron bygga ut Östermalm. Ett sammanhängande höghus efter Valhallavägen. Den värdiga avslutningen bör bli en höghusområde på Gärdet c:a 20-30 höghus. Det skulle bli väldigt kostnadseffektivt, från flera aspekter. Därefter kan Lidingö ansluta ned "Stockholms Manhattan".

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2014-10-19 14:42

Det är roligt att Christer Hallerby (tidigare statssekreterare hos Folkpartiet) väljer att läsa Lidingöpartiets hemsida när han snickrar på sina framtidsvisioner. Det är däremot tråkigt att han inte tycks ta till sig vad som står där!

Ytterst sällan blir kopior något annat än just dåliga kopior. Låt därför Manhattan leva och utvecklas efter sina förutsättningar och Lidingö efter sina. Om Hallerby längtar efter skyskrapor så lär han ju om några år kunna hitta sådana på andra sidan bron.

Jag och Lidingöpartiet ser inget skäl att kopiera Stockholms eller Manhattans byggplaner, och det gör uppenbarligen inte Lidingöborna heller, eftersom de nyligen berövade det byggvänliga Folkpartiet två av sina tidigare sex mandat i Lidingö kommunfullmäktige.

Anders Odéen 2014-10-18 12:13

Följande skrev jag redan 2008 och sände till berörda aktörer i staden och byggherrar. Ingen reagerade! Kanske detta forum är lämpligare?!
"På Stockholmssidan projekteras utbyggnad av området från Husarviken till Loudden. Här skall bostäder för 10.000 människor växa fram och här räknar man med ca 30.000 nya arbetsplatser. Mycket kring detta kommer säkert både att skrivas om och diskuteras. Därför är det av största vikt att Lidingö, med bland annat ovan nämnda faktorer, inte ”glöms bort”. En utbyggnad av Torsviksområdet är viktig, likaså en överdäckning av infarten till ön samt en
allmänt mer välkomnande entré till Hälsans ö.
Desutom är det av stor vikt att Lidingö Centrum byggs ut och genom sin genuinitet får möjligheter
att välkomna nya kunder – helst innan det ”nya Värtan” är färdigbyggt. Såväl handels- som tjänsteföretag på Lidingö har här en fantastisk chans att hitta nya kunder som
kan kombinera inköp och uppsöka våra naturområden inom nära räckhåll.

Med tanke på Dalenumområdets geografiska förutsättningar, finns även här anledning att ta vara på möjligheter som ytterligare kan stärka Lidingös profil och image.
En idé som kan betyda att namnet Lidingö blir ett intressant samtalsämne ur en annan synvinkel –
staden som vågar satsa på annorlunda och kreativ bostadsform. Nota bene byggnaden Turning Torso och vad den byggnaden kommit att betyda för staden Malmö med omnejd i media etc. Jag anser att minnet av Gustaf Dalén bör hedras. Uppfinnaren och industrimannen som grundade AGA, som fick Nobelpris och som genom sin då revolutionerande fyrteknik, kom att betyda obeskrivligt mycket för sjöfarten runt hela jorden under ett drygt sekel. Fakta som här skulle kunna lyftas fram i ljuset på ett unikt sätt.

Jag föreslår att det planerade bostadshuset, ett höghus på idag ca 18 våningar, bör kunna utformas på ett mer spektakulärt sätt, än bara en upprättstående klassisk betongkonstruktion. Jag tycker att man nu bör ta tillfället i akt att bygga – dels ett landmärke för Lidingö, och kanske framför allt – ett minnesmärke över Gustaf Dalén och hans betydelse för sjöfarten.
Studerar man kustlinjen från Lidingöbron och österut, finner man att höghuset bör kuna bli 25-28 våningar högt och... utformas som ett imponernde fyrtorn. Detta öppnar för unika möjligheter att inte bara skapa en arkitektoniskt spännande byggnad utan även kunna inrymma ett AGA-museum i bottenvåningen och varför inte en utsiktsplattform/skybar högst upp.

Med en imponerande byggnad likt denna, befäster vi inte bara Lidingö som ö, utan även som en spännande plats att besöka. Dessutom, år 2012 är det 100 år sedan Gustaf Dalén fick nobelpris i fysik. Med lite god vilja kan huset säkert vara klart till dess. Samtidigt bör man passa på att anlägga en ordentlig gästhamn nedanför Dalenum. Då befäster vi ytterligare att Lidingö är en del av Stockholm som i dagsläget endast kan erbjuda en (1) gästhamn,
Wasahamnen vid Gröna Lund på Djurgården, dels öppnar det ytterligare möjligheter för diverse företagande på platsen (hamnservice, båttillbehör, resturanger, caféer mm). Gästhamnen kan också bli en bra affär för ön. Den nu skissade lilla ”tarmen” ut i sjön, kommer inte på något sätt att fylla någon vettig funktion".

Lidingö 13 dec. 2008. Anders Odéen

Peter Lindkvist 2014-10-18 10:35

Vilken uppfriskande och nytänkande vision vi fick oss till livs här på Lidingösidan. Det är uppenbart att i framtiden kan vår ö begåvas med såväl skyskrapor som spännande förtätningar. En doft av Manhattan.

Själv har jag väl besökt Manhattan 15 gånger. Älskar platsen för dess dynamik och intensiva stadsmiljö. Men sedan åker jag hem till Lidingö, den plats jag valt att bo på för stillheten, den lantliga miljön, lugnet, grönytorna.

För att förslagsställaren inte ska drabbas av depression och lappsjuka föreslår jag ett besök på andra sidan Lidingöbron. Där finns det - bruset och suset.

Besökte Falun i veckan. En stad fullständigt sönderbyggd av klåfingriga dilletanter. Så kan det gå.

Mårten Dahlberg 2014-10-17 18:57

Bra Christer!
Din partivän Bo-Göran Hellers gjorde något liknande för ett antal år sedan, och hade Singapore som jämförelseobjekt.
Du har verkligen en poäng, men man kan fundera på hur en debatt i denna riktning överhuvudtaget kan föras här på Lidingö.
De reaktionära NIMBY-rösterna ges så stort utrymme och blir ofta sedda som synonyma med "folkviljan".
Jag tror att Lidingö som den urbana skärgårdsön kan bli en unik del i stockholmsregionen.

Jag har några konkreta tankar som exempel:
Den nya bron bör göras till något mer än en kommunikationsyta, bygg den bred så att det skapas ytor för caféer, loppis som är återkommande, gör den till en attraktiv plats som i sig lockar människor, jag tänker mig en kombo av Portobello road och Ponte Vecchio.
Riv stadshuset, det skapar förutsättningar för kvartersbildningar, och man kan utnyttja marken mycket mer effektivt.
Tunnelbana till Lidingö, som via Centrum går till Dalénum och sedan till Nacka, du får en Österled i kollektivtrafiken.
Genomför planerna på överdäckning av infarten på Lidingö (det som föreslås nu är ju patetiskt litet). Detta förutsätter försäljning av byggrätter, men det är ju ändå nödvändigt.
Att bygga mer i centrum verkar alla vilja, men det händer inget…
Behovet av mötesplatser är stort, ett kulturhus vore bra i centrumområdet.

Karin Wallgren 2014-10-17 15:07

Vore kanske idé att Lidingösidan hade en kolumn för visionära kåserier. Bygg dig allt högre boningar, indeed.

Johan Mähler 2014-10-17 11:45

Christer,

Du ställer frågan: "Varför inte utmana och sikta på att på hundra år flytta huvudstadsregionens finansiella och kommersiella centrum från triangeln Stureplan-Sergels Torg-Norrmalmstorg till ön".

Bortsett från att Paul Lindquist säkert har en hemlig Demoskopundersökning som visar motsatsen, så är det enkla svaret att vi inte ska göra det för att Lidingöborna inte vill det.

Jag delar som du märker inte dina åsikter. Men jag måste ändå berömma dig för dina visioner.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google