Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Dags att inrätta en kommunal poliskår

tisdag 16 augusti 2016 11:45

Med en kommunal polis skulle man lätt kunna styra resurserna dit där de bäst behövs sett utifrån lidingöbornas behov. Den brottsförebyggande effekten av fler synliga poliser ska inte underskattas. Det skriver Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet och kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) i medanstående debattartikel.

I debatten om den svenska polisen vill Lidingöpartiet slå ett slag för att inrätta en kommunal poliskår. Frågan har varit uppe tidigare, bland annat genom Folkpartiet för ett tjugotal år sedan, men de stora partierna M och S har oss veterligen alltid varit emot. Men varför vet vi inte. Möjligen därför att Folkpartiet ville omskola parkeringsvakter till poliser, vilket vi inte heller tror på, även om en kommunal polis naturligtvis också skulle kunna utfärda en p-bot vid behov.

Nu öppnar sig en möjlighet att ta upp frågan igen genom ett initiativ från två kommunalråd i Växjö, Bo Frank (M) och Per Sköldberg (C). De avser att väcka frågan i höst genom intresseorganisationen Sverige Kommuner och Landsting (SKL). Lidingöpartiet anser att Lidingö stad ska ansluta sig till deras upprop.

Det finns två vägar att gå, den ena är att kommunen ges möjlighet att köpa de extra polistjänster som man anser sig behöva utöver det mycket tunna grundutbud som rikspolisen ser ut att erbjuda. Det andra alternativet är att lagen ändras så att det blir möjligt för en kommun att inrätta en egen polisstyrka. Lidingöpartiet tror mest på det senare, en helt kommunal polisstyrka som kommunfullmäktige råder över genom en kommunalt anställd polischef. Först då tror vi att varje enskild kommuns egna behov bäst tillgodoses. Man skulle också kunna tänka sig en modell som liknar det regionala brandförsvarsförbund som Lidingö stad redan ingår i tillsammans med flera kommuner i Stockholms län. Det viktiga är bara att det är kommunen, och ingen annan, som bestämmer bemanningsgraden i respektive kommun och hur den kommunala polisen ska arbeta och prioritera.

Fokus för den kommunala polisen skulle vara trygghetshållning på gator och torg genom synlighet och arbetsscheman som gör att poliserna jobbar när de som bäst behövs. En fin polisstation har vi ju redan och vi förutsätter att den upplåts för den kommunala polisen. Där kunde en duktig polischef, som naturligtvis helst bör bo på ön för att få rätt känsla för det lokala, få möjlighet ett bygga upp den vi-känsla som verkar
ha gått förlorad i den statliga polisorganisationen. Samarbetet mellan den kommunala och statliga polisen är naturligtvis viktigt och poliserna bör därför utbildas på samma polisskolor för att förstå varandra och kunna samarbeta bra ute på fältet. Vi tror dock att utbildningen till kommunal polis skulle kunna göras avsevärt kortare än dagens polisutbildning men ändå vara betydligt mer djuplodande och längre än de två veckor det idag tar att utbilda sig till ordningsvakt! Till skillnad från en ordningsvakt eller väktare skulle den kommunala polisen få befogenhet att utfärda böter på samma sätt som dagens nationella polis och vid behov gripa, ta i förvar och lagföra personer.

Polisbil från lokala polisen i italienska Bergamo.Polisbil från lokala polisen i italienska Bergamo.

Kommunala polisstyrkor är inget ovanligt i Europa, många länder har det, bland annat Frankrike, Spanien och Italien. Utmärkande för dessa länder är att man där ser poliser snart sagt i varje gathörn, inte nödvändigtvis alltid med höjda batonger, men alltid med ett vakande öga och god lokal- och personkännedom. Cykel eller moped är inte ett helt ovanliga färdmedel för de kommunala poliserna på kontinenten. Även om tillgång till polisbil också finns ser man dem ofta patrullera på gatorna.

Alla vet ju att många av oss bilister är ögontjänare, men hur ofta ser du en polis utanför ditt barns dagis eller skola? Med en kommunal polis skulle vi lätt kunna styra resurserna dit där de bäst behövs sett utifrån lidingöbornas behov. Ingen tjuv gillar när en polis plötsligt dyker upp. Den brottsförebyggande effekten av fler synliga poliser ska inte underskattas. Slutligen, fler poliser behövs, men som dagens polisorganisation verkar fungera behövs även alternativet kommunal polis.

Med en kommunal polis skulle våra poliser också få fler arbetsgivare att välja mellan. Det skulle med stor sannolikhet leda till både bättre löner och en skärpning i ledarskapet, vilket i sin tur skulle locka till sig fler dugliga sökande. Ökad konkurrens är bra och spetsar alla organisationer! Vi säger dock nej till att de nya polistjänsterna skulle upphandlas på marknaden. Ska det vara en kommunal polis så ska det vara kommunalt anställda poliser och inte en ny inkomstkälla för diverse väktarbolag.


Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet

Birgitta Sköld
Kommunalråd, Lidingöpartiet

Dela Debatt: Dags att inrätta en kommunal poliskår

Kommentarer

Anders Bergstedt 2016-10-12 10:22

I Expressen söndag 9 oktober gick Leif GW Persson mycket hårt åt Rikspolischefen Dan Eliasson och ansåg att måttet nu var rågat och att Regeringen borde sparka Eliasson och de chefer som driver omorganisationen i samma riktning som han. Det går åt fel håll både då det gäller utredningsverksamheten och den lokala verksamheten. Centraliseringen har fått förödande följder. Det har blivit lokala uppror i de kommuner som betalar för en polis som de inte har.

Mindre än hälften av poliserna arbetar med kärnverksamheten. Nitton brott av tjugo begås lokalt, av gärningsmän som bor på orten och de drabbar offer i deras geografiska och sociala närhet.Därför är Tryggare Sveriges tiopunktsprogram synnerligen intressant. Man måste börja tänka på ett helt nytt sätt samtidigt som man måste se till att komma i hamn med omorganisationen som nu pågår. Gå in på www.dagensjuridik.se och läs under rubriken "En fristående brottsutredande myndighet och kommunal polis-detta kan rädda Polisen !"

Lars H Ericsson 2016-09-10 21:51

Anders Håkansson! Anfall är bästa försvar brukar man säga. Men det är som att kissa i byxorna, värmer först skönt men sen blir det obehagligt kallt! Istället för att tjata om vems fel det är att det är som det är med polisen vill Lidingöpartiet visa på lösningar!

En kommunal polis kan vara lösningen när den reguljära polismakten tycks ha havererat. Precis som vi inte har ett statligt monopolbrandförsvar är det ingen naturlag som säger att polisen måste vara ett statligt monopol, speciellt inte när polismakten överger stora delar av Sverige. Jag ser hellre en kommunalt styrd polis än ännu fler privata vaktbolag som upprätthåller allmän ordning. Det borde en socialdemokrat också tycka.

Anders Bergstedt 2016-09-07 12:49

Alla har tröttnat på polisreformen som inte blev som den var tänkt. Nu höjs alltfler röster för Kommunal polis.

I DN:s artikelserie förra veckan har vi fått klart för oss hur illa det är med polisverksamheten och varför den inte fungerar. I dagens DN tar Rikspolischefen Dan Eliasson bladet från munnen och medger att han blivit tvingad att genomföra även det som visat sig vara fullständig fel. DN redovisar bl.a. att samtliga poliser på Lidingö blivit förflyttade till centrala Stockholm.

I dag och i morgon träffar Eliasson i Uppsala de högsta polischeferna för att ta upp frågan hur de skall förändra organisationen för att komma åt missnöjet:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiserad-polisreform-kan-forandras/

Ulrika Levihn 2016-08-29 12:07

"inte är kommunens uppgift att agera på områden där andra gör det bättre"...
Anders, tycker du verkligen att den centrala polisen gör ett så bra jobb på Lidingö att en kommunal polis inte kunde göra det lika bra eller bättre?

Anders Håkansson 2016-08-28 21:17

Äras de som äras bör.
Hösten 2012 beslutades om centraliserad polis.
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/leif-gw-persson-centraliserad-polis-ger-nya-byrakrater/

Alliansen M, Kd, Fp och C.
Sist jag kollade var det alliansen som regerande år 2012.
Så lägg ner allt gnäll om en förstörd polisorganisation på nuvarande regeringen.

Lidingöpartiet som inte vill eller kan ta ansvar i rikspolitiken vill alltså inrätta en kommunal polis.
Hur ska ni finansiera det?
Vill ni i Lidingöpartiet återkommunalisera räddningstjänsten med en räddningsnämnd i staden istället för i ett kommunalförbund?
Det finns åtskilliga inom räddningstjänsten som anser att det ger bättre skydd mot och förebyggande mot brand med en kommunalt styrd räddningstjänst, där centraliserad räddningstjänst är svag och mindre bra för medborgarna.
Så hur tänker ni i Lidingöpartiet?
Nyss beslutade ni sälja ut Lidingöhem.
Från moderaternas håll brukar det heta att det inte är kommunens uppgift att agera på områden där andra gör det bättre och inte hålla på med verksamhet som inte är en kommuns uppgift eller skyldighet enligt lag.
Hur kan Lidingöpartiet regera Lidingö med en sådan avvikande åsikt om kommunala kärnverksamheter att ni är beredda att inrätta en kommunal styrd och finansierad polisstyrka?

Anders Håkansson (S)

Hans Hedström 2016-08-21 17:52

Anders, nu känner jag mig förvirrad eftersom jag inte någonstans i mina tidigare inlägg kan finna att jag framhållit materiella brister som främsta orsak till kriminalitet även om det säkert kan utgöra en faktor bland många andra. Den som växer upp i ett fattigt hem och ser hur äldre kriminella har gott om pengar att röra sig med kan nog lättare lockas in på brottets bana. Är det dessutom ett hem präglat av missbruk och kriminalitet blir steget över ännu lättare.

Således kan jag i stort sett hålla med Christer Karlsson, KRIS även om jag tror att vissa beteenden kan kallas importerade, dels i form av invandrare och flyktingar som kommer från länder där dagligt våld är vardagsmat och som dessutom ser den svenska rättsapparaten som jämförelsevis harmlös. Dessutom tro jag att gängkulturen från USA har en negativ inverkan eftersom man numera kan ta del av nyheter därifrån i realtid. För femtio år sedan hade vi inte den våldsbetonade brottslighet som är vardagsmat idag.

Varje kommun har ett eget ansvar att värna om sina invånare, vilket Christer Karlsson också betonar men då främst i form av kraftfullare insatser från socialtjänstens sida. Däremot kan jag inte se att han förespråkar kommunalt anställda poliser.

Det bör dock påpekas att jag i enskilda fall varit mycket kritisk mot socialtjänstens insatser i vårdnadsärenden där jag som nämndeman haft att döma. Vidare har jag längre tillbaka i tiden varit övervakare och då tvingats anlita politiska kontakter för att få socialassistenter "på rätt köl"!

När du påstår att vi har en "vänsterregering" kan det stämma att de ligger till vänster om M, L, C, KD och SD i flera frågor, men jag brukar beteckna dem som ljusblå med svagt rosa inslag!

Anders Bergstedt 2016-08-21 15:26

Nu Hans Hedström är du ute och cyklar tillsammans med Jerzy Sarnecki! Gå in och läs vad Christer Karlsson i KRIS skriver : "Vår erfarenhet är inte att man utvecklar en kriminell livsstil på grund av materiella brister". Han - om någon - vet vad han talar om.

Det har blivit ett alibi för de kriminella att hänvisa till uppväxtmiljö för att slippa ta eget ansvar för sitt liv. Det är ju trots allt väldigt få i dessa miljöer som blir kriminella. Det finns många exempel på sådana som trots hopplösa förhållanden klarat sig väldigt bra. Läs Karlssons artikel:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23370532.ab

Eftersom poliserna nu skall koncentreras till utsatta områden kan man inte ställa väl fungerande kommuner - som trots det har brottslighet - utan poliser. Då måste kommunerna få möjlighet att värna om de sina. Att dra ut konsekvenser med A och B-lag är för tidigt. Räkna med att de styrande kommer att till varje pris stoppa förslaget med kommunala poliser! Vi har ju en vänsterregering som på många sätt försöker att göra livet surt för oss på Lidingö och i andra väl fungerande kommuner!

Hans Hedström 2016-08-21 11:50

Jag imponeras inte av argumenten i DN-artikeln!

Dels jämför man med New York som har ca 8,3 miljoner invånare och dels sägs att den polisiära budgeten är av ett slag som en svensk polis bara kan drömma om! Dessa siffror bör jämföras med Sveriges befolkning inte med en mindre stad som t.ex. Lidingö som hade 46 302 invånare vid årsskiftet, även om det finns gott om utrymme för höjd kommunalskatt. En fråga av intresse är den faktiska situationen i våra kommuner när det gäller brottsligheten och enligt polisens rapport "Utsatta områden" december 2015 finns inte Lidingö med ens bland de 53 värsta områdena medan en rad andra i närområdet räknas upp. Inte heller min grannkommun Nyköping med 53 508 invånare finns med, men senaste bilbranden var lördagen den 20 december 2016. Lidingös skattebetalare bör således ta stor hänsyn till det verkliga behovet av en kommunal polisstyrka. Däremot finns ett stort behov av kraftigt ökat ekonomiskt utrymme över hela landet samt förbättrad personalpolitik så att intresset för polisyrket ökar och därmed skapar större möjligheter till satsningar på polis med lokal förankring.

Den polisiära ledningsgruppen kan av flera skäl inte samordnas med den vanliga kommunala tjänstemannastaben som lyder under politiska nämnder, det kommer att krävas en helt ny administration och därtill teknisk utrustning av stora mått. Det behövs lokaler, fordonspark, datorer, mobil kommunikationsutrustning, uniformer samt behov av köpta tjänster som t.ex. spårning och analys av teletrafik, dataexpertis, DNA-analyser plus utbildning om man inte vill bli halvpolisiära ordningsvakter.

Hög brottslighet är inte önskvärd i någon svensk kommun och om jag minns rätt var den ganska måttlig och av mera lokal art under 1960-talet och det internationella inslaget relativt sällsynt. Det var innan datorer och mobiltelefoner blev allmän egendom, då kunde man inte befinna sig miltals från en tilltänkt brottsplats och hålla koll på polisens insatser och koordinera sina "styrkor" utifrån detta. Då fanns utrymme för fotpatrullering i viss mån. Den lokala polisen kunde ägna större uppmärksamhet åt trafikbrott, inbrott, misshandel, stölder och hade hyfsad kännedom om var man skulle söka de skyldiga som numera t.o.m. kan förflytta sig med hjälp av helikopter!

De poliser som tröttnat på det grova våldet i andra mer kriminellt belastade kommuner skulle säkert söka sig till områden där man har råd att betala för en lugn och trivsam boendemiljö och där bilbränder, stenkastning m.m. lyser med sin frånvaro. Frågan är hur det kommer att påverka tillgången till kvalificerade poliser på nationell nivå även om vi förutsätter att statsmakten inser behovet av höjda löner och bättre personalpolitik? Är det snarare en form av "Gated Communities" som döljer sig bakom kravet på kommunalt finansierade väktare?

Jag såg att KD i Malmö efterlyser kommunal polis och ingen kan knappast förneka att det finns ett stort behov av poliser där, men att splittra landets polisstyrkor i rent kommunala och statligt styrda är knappast någon effektiv lösning. Där föreslås att utbildningstiden är mellan sex och tolv månader vilket ska jämföras med dagens polisutbildning på högskolenivå under fem terminer, om jag inte missuppfattat situationen. Redan där skapas förutsättningarna för ett A- och B-lag! Jag sökte förgäves efter reaktioner från den kommunala ledningen, men det visade sig att både KD och C inte fått tillräcklig uppskattning för sin politik och därför inte erhållit något mandat i fullmäktige!

Anders Bergstedt 2016-08-20 09:00

KOMMUNALA POLISER KAN ÅTERUPPRÄTTA FÖRTROENDET är rubriken på DN Debatt lördag 20 augusti.

Magnus Lindgren Stiftelsen Tryggare Sverige och Olle Wästberg skriver att eftersom omorganisationen av polisen totalt misslyckats med att föra ut poliser till lokal polisverksamhet bland människorna måste kommunerna få möjlighet att anställa Kommunala poliser som arbetar i nära samarbete med politiker och medborgare.

Analysen av situationen är dräpande och argumenten för förändring är de tyngsta som någonsin presenterats. Nu måste Riksdag och Regering agera !
http://www.dn.se/debatt/kommunala-poliser-kan-ateruppratta-fortroendet/

Lars Hedberg 2016-08-17 20:02

Lidingö har (enligt denna sida) drygt 46000 invånare.

Tensta/Rinkeby har ca 35000 invånare.

Lidingö har ett relativt nytt polishus, med NOLL poliser.

Tensta/Rinkeby håller på att få ett helt nytt polishus med ca 200 poliser.

Om man göra samma uppställning på skatteunderlag, så inser man att Lidingöbor rånas................

Karin Wallgren 2016-08-17 10:48

Det tog flera år innan den nuvarande (och misslyckade) polisorganisationen kunde träda i kraft. Så lång tid får det inte ta att riva upp den och få till stånd en ny hållbar organisation.
Som vanlig medborgare har man länge undrat vad som egentligen försiggår. Dags för de politiska partierna att bekänna färg: accepterar de den nuvarande kaotiska situationen eller är de för kommunalt anställda poliser i en kommun som t ex Lidingö. Det är för lång tid till nästa val så frågan måste lösas nu och över blockgränserna. Ta till vara de positiva erfarenheter som finns på många håll från kommunal polisverksamhet i Europa. Det är väl ändå inte så att allt i grund och botten bara handlar om ekonomi? För snålheten bedrar visheten som det heter.

Anders Bergstedt 2016-08-17 09:06

Eftersom den nya polisorganisationen blivit ett så totalt misslyckande på alla plan är det nödvändigt att ta upp vilka alternativ som finns. Det går inte längre att acceptera den närmast totala utarmningen av lokal polisverksamhet.Dagens situation visar att absurd centralisering och "brandkårsutryckningar" inte fungerar och att läget blir sämre för varje dag ! Därför är det nödvändigt att sätta största möjliga press genom att aktualisera förslagen om Kommunal polis.

Jag vill hänvisa till artiklarna på Axess som redan tidigt förutspådde dagens situation. Klarsynen från Krister Thelin är dräpande.

http://www.axess.se/magasin/default.aspx?journal=147

Hans Hedström 2016-08-16 23:27

Det är naturligtvis positivt med lokalt förankrade poliser, men att inrätta en poliskår med kommunal finansiering ser jag ingen vits med, även om kommuninvånarna vill betala en rejäl och nödvändig höjning av kommunalskatten. Det jäser redan nu bland poliserna på grund av att de anser sig underbetalda och saknar inflytande över organisationen, de högsta skrivbordspoliserna vill inte lyssna på dem som rent praktiskt jobbar på "gatunivå" eller i andra underordnade funktioner.

Det blir ett mellanting mellan väktare och polis, men med polisiära befogenheter. Även om utbildningen sker gemensamt med den statliga polisen finns alltid risk för revirtänkande och praktiska problem när det gäller samarbetet mellan dem. Den kommunala polisstyrkan kommer att få en inofficiell status som ett gäng väktare, inte som riktiga poliser. Vill t.ex. knarkspanare informera om pågående spaning för att undvika lokala gripanden av helt andra skäl och därmed riskera alltsammans? Vågar eller vill statspolisen lämna ut sekretessbelagd information till de kommunala ”väktarna”?

Förslaget liknar till stor del den närpolisverksamhet som beskrivs i Brås rapport 2001:5 "Hur - Var - Närpolis", men med statens resurser bakom sig. Om jag minns rätt blev det ingen succé, se t.ex. vad Polisförbundet ansåg om verksamheten http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10806281.ab

Om inte statsmakten vill satsa tillräckliga resurser, hur ska då en kommun mäkta med detta? Risken finns att man ytterligare försvagar den nuvarande polisverksamheten och lockar över de mest missnöjda, vilket knappast gynnar arbetet mot grövre brottslighet, även om antalet gripna småbrottslingar i närområdet ökar dramatiskt. Positivt som röstfiske, men knappast ur en nationell syn på bekämpandet av grövre kriminalitet som inte tar någon hänsyn till kommungränser!

Tvärtom bör man förbättra den statliga polisorganisationen och som första åtgärd skaffa en rikspolischef med meriter från polisarbete och som kan lyssna på personalen. Höja lönenivåerna för att visa statsmaktens uppskattning av det viktiga och tyvärr nödvändiga arbete som poliserna utför.

Statlig närpolisverksamhet kan nog vara en bra idé om man satsar rejält på såväl löner som bemanningsstorlek, men sistnämnda beror ju på yrkets attraktivitet som delvis beror på löner och ledningens förmåga att lyssna på personalen, inte minst när det gäller möjligheten att slippa stationeringar 100 mil från den hemort där man har sin umgängeskrets.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google