Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Rent missbruk av förtroendeställning

torsdag 16 oktober 2014 00:01

En knapp majoritet av lidingömoderaternas fullmäktigegrupp (11 ledamöter av 18) har på ett uppseendeväckande arrogant sätt bestämt sig för att obstruera mot sina medlemmar och sina väljare och har därmed tydligt visat att de saknar den resning, mognad och personliga integritet som krävs för att inneha ett politiskt förtroendeuppdrag. När de utsattes för kollegiala påtryckningar var de uppenbarligen inte vuxna sin uppgift.

Det var i årets kommunalval, på ett tidigt stadium, fullkomligt klart att det fanns två kandidater till posten som KSO, och vilka dessa två kandidater var. Såväl medlemmarna på Moderaternas interna möte i februari, som väljarna i september med sina personkryss, gav ett solklart besked till fullmäktigegruppen vem de ville se som KSO. Jag vet inte på vems mandat de 11 tror att de sitter i kommunfullmäktige eller vems förtroende de anser sig ha fått mandat att förvalta, men det känns onekligen väsentligt att få ett svar på den frågan.

Det interna moderata regelverket gällande hur fullmäktigegruppen utser KSO, som det på vissa håll hänvisats till som grund för att fullmäktigegruppen kunnat agera på detta sätt, har naturligtvis inte tillkommit för att ge gruppen fria händer att ignorera ett tydligt besked från både medlemmar och väljare, utan som en vägledning för hur beslut ska tas när val av KSO sker under mer reguljära förhållanden. När frågan om vem som ska bli KSO har varit en av valets huvudfrågor, såväl internt hos Moderaterna som i själva kommunalvalet, är det naturligtvis absurt att åberopa detta interna regelverk.

Det som skett är ingenting mindre än ett rent missbruk av den förtroendeställning som fullmäktigegruppen innehar. Inom juridiken talat man om tillitsprincipen, vilket innebär att om en formulering i ett avtal uppenbarligen strider mot avtalets andemening, så är man inte i god tro om man åberopar denna formulering för sitt handlande. De 11 fullmäktigeledamöter som valt att stödja Anna R-K har agerat i ond tro och i strid med det mandat deras väljare givit dem.

Det borde mot den bakgrunden vara rimligt om medlemmarna i Moderaterna på Lidingö fick avgöra om man accepterar det som skett eller inte, dvs om man fortfarande har förtroende för de 11, som lät andra hänsyn än omsorgen om medlemmar och väljare styra, när KSO skulle utses. Skulle medlemmarna mot förmodan anse att agerandet är korrekt, finns det naturligtvis inget mer att göra, men då har åtminstone alla vi som undrar om det kan få gå till så här hos Moderata Samlingspartiet, fått ett svar. Skulle medlemmarna, mera sannolikt, anse att agerandet är oacceptabelt, finns det naturligtvis ett antal möjliga åtgärder att vidta för att korrigera det som gått snett.

Om Moderata Samlingspartiet på Lidingö, av rädsla för att "tvätta byken offentligt”, drar sig för att påbörja denna reningsprocess, tror jag att man begår ett stort strategiskt misstag. De långsiktiga skadeverkningarna som uppstår om det inträffade tillåts passera är sannolikt betydligt större de kortsiktiga problem som kan uppstå om frågan får diskuteras och avgöras av medlemmarna.

Om Paul Lindquist och hans grupp kommer undan med den demokratiska kupp de nu försöker genomföra, utan att det får några konsekvenser, är Moderaternas rykte hos vanliga anständiga väljare svårt skadat för lång tid framåt. Nästa val kommer då sannolikt och förhoppningsvis inte att bli roligt att uppleva för Moderaterna på Lidingö.

Ulf Geijer

Dela Debatt: Rent missbruk av förtroendeställning

Kommentarer

Bo Widerström 2014-12-14 11:24

I Lidingö stads tidning ”Vårt Lidingö” som nyligen kom i Lidingöbornas brevlådor tackar Anna R Kihlman ”För det förtroende som givits mig att efterträda Paul Lindquist som kommunstyrelsens ordförande”.

Det är mycket märkligt att hon framför ett tack i en tidning som går ut till Lidingöborna då de klart i både valet i september och vid Moderaternas nomineringsstämma klart sagt ifrån att de inte vill ha henne som ny KSO.

De enda hon skall rikta sitt tack till är de elva i Moderaternas fullmäktigetrupp som helt enkelt struntade i väljarnas och de Moderata medlemmarnas mycket klara besked att de inte vill ha henne utan Hans Barje som ny KSO

Anna R K skall också tackat de elva för att de, som Ulf Geijer skriver, missbrukade sin förtroendeställning för att gynna henne.

Anders Wennberg 2014-10-17 16:06

Eric, du har helt rätt angående nomineringsstämman, det var där misstaget begicks.

Men, vanliga medlemmar satt lite på läktaren där. Omröstningarna tog hysteriskt lång tid, nästan en timme styck med alla tal som kom innan. Dessutom sprang Hans och Anna ut flera gånger i garderoben och förhandlade. Jag och många andra uppfattade nog att det slöts någon form av deal att sluta rösta ner Paul på lägre och lägre platser för att undvika att skapa en för djup spricka i partiet och för att hålla ihop vänskapen. Någon förklarade för mig så hade Anna indikerat att poängen var gjord och att hon nu förstod att partiet måste samlas runt den nya ledaren som blivit vald – Hans.

Under resans gång ändrade det sig dock, då fick man känslan från ledande moderater att det inte alls var säkert att Hans skulle bli KSO kandidaten, utan att man skulle gå efter den som fick flest kryss. Det var många som lyssnade på detta och aktivt raggade väljare med budskapet ”Kryssa Barje om ni vill ha förändring inom M”. Glöm inte heller att det var Anna som initierade krysskampanjen som hennes sätt att utmana, underförstått att vill man fortfarande att Barje skall vinna så måste man rösta M och kryssa Barje.

Men nu efter så förstår man att kryssen inte var så mycket värda utan mer spel för gallerierna, Paul och Anna hade planen redan från början.

Anders Jensson, du har rätt att jag skickade ut mail till ett antal moderater (och även några icke moderater) där jag förklarade varför jag gått ur. Dessa mail har troligtvis fått fötter och därmed var det nog ganska allmänt känt att jag slutat. Men som jag minns det, så blev det inte offentligt förrän Paul skrev det på Lidingösidan.

Erik Centerlind 2014-10-17 15:42

Ulf, oavsett ifall Hans var på första platsen på valsedeln så fanns det ett större stöd för Anna i gruppen, det kunde vem som helst som slängt en blick på valsedeln och som har en någorlunda inblick i den moderata apparaten förstå!

Mitt syfte med detta argument är att ge er den anledning till varför detta kunde ske. I och med det stora stöd som Hans har i den moderata föreningen (som även återspeglades på nomineringstämman
) så hade denna sk minoritet till "meningsmotståndare" enkelt ha kunnat bli röjda ur vägen enbart igenom att begära några ytterligare omröstningar.

Tyvärr var detta den ända instansen som medlemmarna har absolut inflytande i valsprocessen där dem hade möjligheten att se till så att majoriteten av ledamöterna i toppen var lojala mot Hans, men det var bara tydligen jag som sett att detta var en viktig hörnsten för att få Hans vald som KSO.

Det är beklagligt men så ser verkligheten ut. Sedan tror jag att det kommer stå den politiker dyrt som inte följer sina väljare, då det garanterat kommer bli svårt att få förnyat förtroende ifall man helt vänder dem ryggen till. Det tror jag att många inblandade har i åtanke eller åtminstone kommer att förstå inom tid.

Kristian Fredriksson 2014-10-17 12:40

Erik,

Återigen, det som händer inom Moderaterna på Lidingö intresserar mig väldigt lite. Jag har redan gjort mitt val.

Jag tycker bara att det är lika intressant som anmärkningsvärt att man i ena stunden slänger sig med uttryck som processfascism när man möter motstånd, för att sedan luta sig mot begrepp som representativ demokrati. Någonstans tycker man inom med att sina egna väljare har fel. Som sagt jag är mycket glad och stolt över mig själv att jag lämande M i kommunalvalet.

Det som däremot påverkar mig är det faktum att M antagligen kommer att få igneom en hel del av sin politik. Det är därför mycket stötande att det är en uppenbar liten maktcentrerad falang inom M som skall bestämma agendan stick i stäv med vad till och med majoritetn av de moderata väljarna på ön har röstat för i och med att man röstade fram Hans Barje.

Hur du än vrider och vänder på dina obegripliga argument så kvarstår det att Anna RK kommer att vara en illegitim KSO ur alla perspektiv förutom moderaterna på Lidingös stadgar. Dessa verkar som sagt väga mycket tyngre i det moderata rättspatoset än ett valresultat.

Låt oss komma ihåg det om fyra år

Ulf Geijer 2014-10-17 11:40

Erik,
Ingen, åtminstone inte jag, har påstått att det begåtts något formellt fel. Det som orsakar ilska och upprördhet hos många moderata medlemmar och sympatisörer är att 11 fullmäktigeledamöter lät sig nomineras till valbarbar plats på en lista med Hans som förstanamn, med den uppenbara avsikten att när valet väl var klart, strunta i medlemmarnas önskemål. Att agera så är att agera i ond tro. Ditt resonemang om hur listan egentligen skulle ha satts samman om man verkligen ville att Hans skulle bli KSO är lite svårt att följa. Menar du att stämman visserligen valde Hans till förstanamn, men undermedvetet ville att det ändå skulle bli Anna? Kreativ tolkning i så fall! För de allra flesta medlemmar är det ju en väl förborgad hemlighet vem som röstade på vem i fullmäktigegruppen (med några få undantag). I ljuset av vad som hänt är detta hemlighetsmakeri kanske en av de första frågor som måste åtgärdas, om man föredrar transparenta processer och rakryggade ledamöter.

Den mer normala historieskrivningen ser ut så här: Det fanns två kandidater till posten som KSO. Nomineringsmötet valde med stor majoritet Hans som förstanamn och placerade Anna som andranamn. Väljarna visade på ett övertygande sätt att de gillade den ordningen. Av de moderata väljarna stoppade 95% valsedlar med Hans som förstanamn i sina kuvert (mer än 10% valde dessutom, för säkerhets skull, också att kryssa Hans). Mindre än 5% av väljarna valde att markera att de föredrog Anna. Smaka på den siffran; mindre än 5%. Där har du hela historien i ett nötskal och och anledningen till vår ilska. Det borde inte vara särskilt svårt för någon med känsla för fair play att förstå.

Ulf Geijer

Erik Centerlind 2014-10-17 10:16

Det jag anspelar på var att ifall man varit mån om att garantera Hans KSO titeln, så skulle man fört nomineringstämman ett steg längre och säkerställt att Hans blev omgiven av ledamöter som till störst del skulle bestå av sympatisörer. Men tyvärr blev så inte fallet.

Jag har som alla andra här i detta forum en tro på att den reella makten utgår från folket, folket sa sitt, men tyvärr så ansåg inte kommunalråden detsamma. Låt nu Anna bli KSO, och sedan får vi utvärdera valet som gruppen gjorde, ifall det var ett bra respektive mindre bra val. Det har ni makten att avgöra i nästa val, ni avgör vilket parti som ska styra. I nästa val har ni möjlighet att rösta på ett annat parti som är lämpligare i och med detta i mången fall besvikande val av KSO kandidat. Och det är först då som de "11:a" kan beskyllas de 11:a för deras beslut.

Jag vill bara förtydliga att jag anser att det optimala är att valet av kandidat utgår ifrån väljarna, såväl som medlemmarna, men det som tyvärr var så oerhört klantigt var faktumet att man inte säkerställde Hans stöd i gruppen under nomineringstämman, då det inte är någon nyhet att det är gruppen som har det sista ordet i valet av kandidat. Denna fundamentala miss får tyvärr för mångas del konsekvenser nu. I nästa val kommer det garanterat detta val att avspegla sig i resultatet, var det bra eller dåligt för väljarna? Ja det kan vi enbart veta om 4 år!

Låt den kommande mandatperioden utvisa vad som moderaterna kommer att genomföra, och utvärdera istället om 4 år när vi vet vad dem åstadkommit istället för att dra förhastade slutsatser så kort inpå detta val. Moderaterna kommer garanterat att ta en nya riktlinje, i och med att det är 2 nya "parhästar" som ska rodda över politiken de kommande åren, och givetvis kommer det att vara en betydande faktor för hur politiken kommer att utformas.

MvH Erik Centerlind

Johan Dahlfors 2014-10-17 08:48

Bara genom att denna debatt uppkommer visar det på hur illa ställt det är hos lidingömoderaterna. Politiken känns gammalmodig och tillvägagångssätten för att utse ledare som hämtade ur totalitära stater.

Årets valresultat på Lidingö visade tydligt på ett missnöje med moderaternas/majoritetens ålderstigna betongpolitik. Inom det moderata partiet finns krafter som vill ändra på detta. Dessa är nu utmanövrerade av "de elvas gang" - tvärt emot folkviljan på vår ö. Självklart reagerar man på detta, trots t ex Erik Centerlinds försök till omskrivning av verkligheten.

Mest förvånande tycker jag är att A R-K inte själv dragit ett streck I denna alltmer infekterade debatt genom att dra tillbaka sin kandidatur?

Kristian Fredriksson 2014-10-17 06:34

Erik

Jag har slutat rösta på moderaterna på grund av den tidigare och uppenbart den fortsatta ledningen av partiet på ön. I och med vad som nu händer har jag svårt att se att jag kommer rösta M igen.

Jag ska försöka förklara så även du förstår varför efter som i alla fall mitt beslut är starkt kopplat till dels förtroende och dels det du refererar till som representativ demokrati. I min värld så får en politiker sitt förtroende att utöva representativ demokrati av en majoritet. I detta fall har uppenbarligen Hans Barje fått ett överväldigande stöd internt i partiet i nomineringsstämman. Dvs ett tydligt tecken inför väljarna. Som jag har förstått det säger man då att man ska följa utfallet av personkryssen. Jag har förstått att det har varit ett tydligt uttalande av bland annat Paul Lindquist. När Hans Barje sedan får över 1000 kryss, dubbelt så mycket som den andra kandidaten (är detta ett rekordresultat för Lidingö?) så väljer alltså en knapp majoritet att ändå välja Anna R Kihlman dom partiets kandidat till KSO. På vilket sätt anser du att du eller de elva som valt att gå denna väg att detta är representativt och för vem? Var anser du att du eller de elva har fått ett förtroende att driva politik på detta sätt ifrån?

Jag är oerhört glad idag att jag inte röstade M i år och jag lider med alla de som blivit förda bakom ljuset inför valet av den moderata ledningsgruppen. Det kommer säkert få en väldig effekt 2018 men jag gissar att Anna RK såsom Paul Lindquist kommer att belönas med uppdrag utanför lokalpolitiken då med hänsyn till vilken typ av politik de driver. Kanske har de elva också prestigefyllda uppdrag att vänta spm tack för kaffet, vad vet jag. Deras handlande är ju minst sagt märkligt. Åtminstone ur ett demokratiperspektiv det måste ju vid det här lager vara tveklöst.

Med tanke på ditt inlägg så kan man förstå tystnaden, en replik har nämligen mycket små utsikter att framstå som en 'dåres försvarstal'.

Erik Centerlind 2014-10-16 23:10

Det är sannerligen synd att ingen verkar ta någon hänsyn till Sveriges demokratiska principer, istället tar folk ut sin ilska över en förlust på ett sätt som liknar hur ett tjurigt barn skulle ha hanterat en liknande situation.

Vi måste förstå att valet av kandidat är en väldigt känslig process, det är många faktorer som spelar in och i sin helhet måste det beslutet som fattas ligga som grund och fungera i partiets dagliga verksamhet den kommande mandatperioden. Det är onekligen hållbart ifall en KSO kandidat väljs fram av ett parti, som inte har stöd av majoriteten av sina ledamöter. Det skulle leda till stora svårigheter för partiet att driva fram sina politiska förslag såväl som en potentiell förtroendekris, vilket självklart är ett scenario man velat undvika till varje pris!

Sedan kan man ifrågasätta varför medlemmarna som kom till nominerongsstämman med avsikten att omstrukturera valsedeln inte tog någon notis om att Anna hade ett större stöd än Hans bland topp kandidaterna när festen väl var över. Denna så kallade "miss" bäddade upp för att detta val av kandidat skulle ske. Ifall medlemmarna var måna att minska Annas möjligheter att bli KSO, ja då skulle man tagit möjligheten som fanns på nominerongsstämman, att omformatera ordningen så att Hans fick det absoluta stödet i toppen, men så var inte fallet. Och det ända man egentligen kan göra nu efteråt är att beklaga, ifall man är besviken med utfallet. Det var ju inte direkt oväntat att detta skulle ske!

Innan jag drar ett streck till detta inlägg vill jag tilläga att det är absolut inte frågan om något maktmissbruk i den moderata gruppen. Det är i själva verket tomma ord som utan tvekan saknar substans! Jag kan försäkra er om att moderaterna på Lidingö har förhållit sig till sina stadgar och den svenska demokratins grundregler! Och bara för att påminna er vill jag bara nämna att i Sverige är det representativ demokrati som gäller och i och med det har partiet agerat helt korrekt och utgått från dessa principer och förhållit sig till alla regler som man behövt ta hänsyn till!

Godkväll!

Nicole Ekstam 2014-10-16 19:40

Jag hade för avsikt att gå på mötet nästa torsdag. Kanske ändrar mig. Men tyvärr kommer inte Hans Barje själv att närvara, vilket jag hade hoppats på.

Anders Jensson 2014-10-16 15:44

Anders,
man kan tycka mycket om vad Paul sagt och inte sagt, men rätt ska vara rätt. Att du gått in och ut ur moderaterna var det inte Paul som sa först utan du själv. Du gjorde till och med en grej av det i flera av dina indignerade kommentarsinlägg runt C/T.
Det gäller att hålla koll på vad man sagt innan man uttalar sig.

Henrik Åkermark 2014-10-16 13:18

Det är ett utomordentligt bra förslag Ulf, att fråga medlemmarna. Anna R-K har säkert känt av att hon blivit vald utan väljarnas stöd. Nu har hon chansen att få svaret som hon hoppas på, dvs att hon har medlemmarnas stöd.
Därför bör alla oavsett sida välkomna svaret från medlemmarna.
Två enkla frågor ställs: "fråga ett,stöder du gruppens val av Anna R-K och fråga två, stöder du Kans B."
Medlemslistan är inte offentligt, vilket Paul vid ett antal tillfällen visat prov på att han inte bryr sig om, och därför måste frågorna ställas från styrelsen till alla medlemmar.
Men Anders, jag tycker att det är fel väg att protestera genom att lämna föreningen.
Tvärtom bör du och många fler som tror på de demokratiska spelreglerna stanna och/eller komma med oss i moderateran.
Annars kommer Pauls gäng att succesivt få ökad makt, och är det den utvecklingen vi vill ha?

Anders Wennberg 2014-10-16 10:44

Ännu en bra artikel kring ämnet. När skall vi få svar från de 11? Många vet vilka de 11 är redan, kan ni inte gå ut och försvara agerandet och förklara hur ni tänkt.

De som är medlemmar i Moderaterna får en chans i nästa vecka att fråga dem på föreningsmötet:

torsdagen den 23:e oktober kl. 19:00 i Angsarskyrkan

Då kan ni också passa på att fråga Kess vad han menar med (från senaste medlemsbrevet):

"En mycket viktigt komponent i vårt gemensamma arbete framåt, är att visa vilja till samarbete inte bara utåt mot andra partier och lidingöbor i allmänhet, utan även inåt i vår moderata förening. Nu startar en ny era, låt oss hjälpas åt att göra den framgångsrik."

Själv kommer jag inte, som Paul Lindquist avslöjade här på Lidingösidan i augusti så är jag inte längre medlem.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google