Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Det behövs fler konstgräsplaner på Lidingö

onsdag 7 januari 2015 16:23

Fotbollsintresset på Lidingö växer så att det knakar både bland flickor och pojkar. IFK Lidingö FK har vuxit med 80 procent de senaste fem åren och är nu Sveriges tredje största fotbollsförening. Tyvärr räcker snart inte träningstiderna till. Därför måste vi skapa fler ytor för konstgräs på Lidingö för att alla som vill ska kunna spela fotboll och det brådskar.

Mer konstgräsplaner behövs på Lidingö enligt artikelförfattarna. Bild från arbetet med Lidingövallens konstgräsplan år 2006.Mer konstgräsplaner behövs på Lidingö enligt artikelförfattarna. Bild från arbetet med Lidingövallens konstgräsplan år 2006.

Fotbollen fyller en viktig funktion på Lidingö då den ger en stor del av öns barn och ungdomar en meningsfylld fritid. Samtidigt skapas ett socialt nätverk som minskar risken för drogproblem och bråk. På senare år har dessutom verksamheten breddats och omfattar numera såväl barn långt ner i åldrarna som ungdomar, funktionsförhindrade vuxna och veteraner.

Under den senaste fem åren har intresset för fotboll på Lidingö ökat och klubben fick för bara någon månad sedan sin 3 000:e medlem. Med drygt 2 760 aktiva spelare och cirka 500 ledare är IFK Lidingö FK idag Sveriges tredje största fotbollsförening.

Det innebär att mer än en tredjedel av alla hushåll med barn på Lidingö är engagerade i IFK Lidingö FK. I de yngsta åldersgrupperna spelar hela 70 procent av barnen som bor på Lidingö fotboll. Vi har även de senaste åren till följd av klubben tjejsatsning sett en starkt ökande andel bland flickor som spelar fotboll.

Bland flickor födda 2007 var det 142 stycken som var med i fotbollsskolan förra året, vilket motsvarar 55 procent av alla flickor födda 2007 som bor på Lidingö. Det kan jämföras med 45 flickor födda 2006.

Det spelas alltså väldigt mycket fotboll på Lidingö och det är en utveckling som är mycket glädjande. Det visar att vi har lyckats med vår breddsatsning. Att 1 535 eller 64 procent av de totalt 2 415 pojkar i åldrarna 7-15 år som bor på Lidingö spelar fotboll i klubben är nästan overkligt.

För oss som är aktiva inom fotbollen ger det inspiration att kämpa för att kunna erbjuda alla som vill en riktigt bra fotbollsmiljö på Lidingö. Det handlar både om en bra social miljö som att ge alla möjlighet att utvecklas på sin respektive nivå. Med så många spelare i verksamheten är det en stor utmaning.

Nu ser vi att vi inom en snar framtid inte kommer att kunna hantera den snabba tillväxten och det ökade behovet av träningstider som detta medför. Sanningen är nämligen den att vi trots en snabb tillväxt av konstgräsplaner på Lidingö se senaste åren har minst fotbollsytor per invånare i Stockholms län. Danderyd har till exempel två och en halv gånger mer fotbollsyta per invånare än vad Lidingö har.

Ekvationen går inte ihop. Mer fotboll och mindre ytor skapar en extrem trångboddhet. Vi har hittills löst problemet med att dela in 11-mannaplaner i fjärdedelar och ibland ännu mindre. Det här är ingen bra lösning och det är många lag och deras tränare som är missnöjda.

Så kan vi dock inte göra längre eftersom en del av den stora ökningen i antalet spelare de senaste åren beror på större barnkullar med start från barn födda 2002. När dessa från och med nästa säsong börjar spela 9- och 11-mannafotboll kan vi inte längre hantera behovet av plantider.

Antalet lag som spelar på 11-mannaplaner kommer att öka med 90 procent de fyra närmaste åren. Även om vi skulle behålla dagens system med kvartsplaner för träning behöver klubben fyra nya 11-mannaplaner med konstgräs för att få tränings- och matchschemat att fungera.

Att vi måste få till fler ytor med just konstgräs beror på att fotbollen alltmer har blivit en året runt-idrott och att trycket efter träningstider är lika hårt året om. Konstgräs är överlägset alla andra underlag då det till skillnad från grus och naturgräs är spelbart året runt så länge det inte ligger snö eller is på det. Det är dessutom möjligt att ploga bort snö från en konstgräsplan och få den spelbar.

Om vi inte lyckas lösa planfrågan hamnar vi i ett knivigt dilemma. IFK Lidingö FK är den klubb i hela Stockholmsområdet som tydligast står för en breddtanke i sin verksamhet där alla som vill får vara med. Om vi inte kan lösa planfrågan finns det en risk att vi tvingas börja avvisa spelare i 13-14-årsåldern och där vill vi inte hamna. Det strider helt mot klubbens vision.

Slutsatsen är kortfattat att vi måste skapa fler konstgräsplaner på Lidingö och att detta måste ske snart om alla barn och ungdomar som vill spela fotboll ska kunna göra det. Vi vill göra detta genom att konvertera naturgräsplaner till konstgräs, sätta tält på vissa konstgräsplaner så att vi kan avlasta kommunens gymnastiksalar och hitta nya ytor att bygga konstgräsplaner på.

Vi vill göra detta i dialog med kommunens företrädare och boende i närheten av de platser som blir aktuella. Vi är dessutom beredda att vara med och finansiera denna för kommunen så viktiga satsning.

Det viktigaste för oss är att vi kan erbjuda alla barn, ungdomar och andra grupper som vill spela fotboll en bra fotbollsmiljö så att de får en meningsfull fritid och en god social miljö.


PG Nilsson, styrelseordförande IFK Lidingö FK
Ann Nagel, styrelseledamot och aktiv i gruppen för konstgrässatsningen
Joakim Karlsson, styrelseledamot och aktiv i gruppen för konstgrässatsningen
Torbjörn Olsson, klubbchef och aktiv i gruppen för konstgrässatsningen
LissOlle Schröder, administrativ chef och aktiv i gruppen för konstgrässatsningen

Dela Debatt: Det behövs fler konstgräsplaner på Lidingö

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-10-25 23:43

Hur blev det med detta, blev det fler konstgräsplaner? Eller har olika Villaföreningar / kommunfullmäktigepolitiker satt sig emot? Jag hoppas verkligen att inte villaföreningar och KF-politikers privata intressen sätter stopp för barnens idrottande.

Hoppas vi får en uppdatering.

Joakim Karlsson 2015-01-11 22:44

Mikael Olofsson: Svar på två av dina kommentarer:

1) Att spela fotboll i undertryckstält är en mycket billigare form av idrott än nästan alla andra sporter vintertid. Alla idrotter som kräver gymnastiksalar eller specialhallar (t.ex. ishallar) är mångdubbelt dyrare om man räknar med kronor per tillgänglig idrottstimme och barn. Om man inte vill att barnen ska stanna hemma och spela videospel utan hålla på med idrott är tält över existerande konstgräsplaner utomordentligt ekonomiskt! Om det nu var det du refererade till.

2) IFK Lidingö FK begär inte - till skillnad från de flesta övriga idrottsklubbar på ön och till skillnad från hur det ser ut i nästan hela landet - att andra kommunmedborgare skall betala för vår verksamhet. Vi är beredda att betala vad detta kostar, men som idrottsförening är det inte möjligt att låna stora pengar för investeringar. Ideella föreningar är helt enkelt inte konstruerade för det. Vad vi önskar är en borgen för att låna upp de nödvändiga beloppen. Vi betalar räntor och amorterar på dessa lån så att äldrevården eller andra "hål" inte skall behöva drabbas av vår verksamhet. Så desperata är vi.

Patrik Björklund 2015-01-11 17:26

Jag tycker att vi skall ta bort dessa vidiga grusplaner och ersätta dessa med konstgräs om möjligt. Jag minns hur det var att ramla på dessa planer och vill inte att några barn skall behöva uppleva alla dessa skrubbsår.

Lidingö fotbollsklubb borde söka bidrag för att själva anlägga konstgräs, då kan staden komma runt LOU förfarandet.

Min erfarenhet av Lidingö Fotboll är inte så stor men jag tycker att det är lite märkligt att man delar upp Herrar och Damer redan i 6-års åldern. Jag tycker att man gott kan blanda barnen lite upp i åren, i annat fall kommer klubben ha samma pinsamma problem som vid idrottsgalan.

Lidingös pensionärerna är bara en onödig utgift. Hur skulle det vara om ni istället hjälpte fotbollsklubben eller någon annan förening (ungdomsförening) jag lovar att om ni gör det kommer ni få mycket mera glädje än att sitta hemma och gnälla på hemsidor.

Mikael Olofsson 2015-01-11 14:52

Ska vi börja smälta snön på golfbanorna också för att möjliggöra spel året runt? Det är väl bara att de som är intresserade skramlar ihop till konstgräs då, jag tror inte kommunen misstycker men det känns som att det finns andra hål att stoppa pengarna i, äldrevården t ex.

Sten Jansson 2015-01-08 23:46

Barn behöver utöva sin idrott på ojämna underlag, för att utveckla balans och alla små muskler i fötterna. Konstgräs är dåligt för barn. Mer grus och gräs. Utnyttja de tomma grusplanerna. De är redan klara!

Anders Wennberg 2015-01-08 18:19

IFK Lidingö Fotboll, jag vill tacka er för att ni gör en fantastisk insats för våra barn.

Jag kan inte annat än att hålla med er, det behövs fler konstgräsytor. Och annan infrastruktur för våra barns fritid, för kulturlivet, simhall osv också.

Lidingö har växtproblem där politikerna vill växa antalet bostäder och butiker, men satsningar på tex konstgräsplaner släpar efter. Varför inte låta idrottsanläggningar och annan inftastruktur komma ikapp innan man accelererar bostadsbyggandet?

Än värre är att ledande M politiker via Villaföreningar aktivt motarbetat att lägga konstgräs på grusplaner i deras villakvarter för att "fotbollsspelande barn och framförallt deras föräldrars bilar stör villafriden". Samma politiker propagerar gärna för tusentals nybyggda lägenheter i andras kvarter.

Satsa istället på våra barn och lägg konstgräs nu! Bygg nya lägenheter max i den takt föreningslivet och infrastrukturen orkar med!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google