Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: En bättre bostadspolitik för Lidingö

tisdag 13 september 2016 11:27

Olaf Koort, Vänsterpartiet Lidingö, frågar i nedanstående debattartikel vad som är mer angeläget på Lidingö än att bygga bostäder. "Visst hade det varit bra om kommunen hade haft 670 fler lägenheter idag" skriver han och syftar på försäljningen år 2010 av Lidingöhems fastigheter i Högsätra.

Enligt lagen ska en kommun skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Ni som har följt diskussionen i tidningar och på internet inser snabbt att på Lidingö är lagen en sak och verkligheten en annan.

De som är bekanta med Lidingö stads bostadspolitik under de senaste åren förvånas inte över den situation vi befinner oss i idag. Innan 2010, när det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem sålde ut gula husen i Högsätra ägde bolaget ungefär 1200 lägenheter. Idag, 6 år senare, är siffran nere på 530 lägenheter.

Visst hade det varit bra om kommunen hade haft 670 fler lägenheter idag? Det är lätt att kritisera detta beslut med facit i hand, men det hjälper oss inte nu. Istället måste vi ta lärdom av våra misstag och blicka framåt för att lösa de problem vi har idag:
Dagens situation är en skenande brist på bostäder och ett ökande behov hos de svagaste i vårt samhälle. Det är hos kommunen som det yttersta bostadsansvaret för våra medmänniskor ligger. Samtidigt har Lidingöhem sedan försäljningen 2010 suttit på 650 miljoner kronor som vi kan använda för att bygga fler bostäder nu.

Trots en välkänd namninsamling och det tydliga behovet av att bygga fler bostäder vill M, LP, KD och C istället fortsätta på samma bana med att sälja ut Lidingös bostäder. Samtidigt vill de frigöra Lidingöhems 650 miljoner kronor ”till långsiktiga och angelägna investeringar”.

I dagens läge frågar vi oss vad som kan vara mer långsiktigt och angeläget än bostäder? Därför säger Vänsterpartiet Bygg!

Olaf Koort
Vänsterpartiet Lidingö

Dela Debatt: En bättre bostadspolitik för Lidingö

Kommentarer

Lars Hedberg 2016-09-14 10:01

Bäste Olaf,

De 650 mille du nu refererar till hade bevisligen inte funnits om man inte sålde av delar av beståndet, och då hade det inte funnits möjlighet att bygga nytt ens. Så den ekvationen som du refererar till håller inte riktigt ihop.

Så gör inte nybyggnationen av hyresrätter heller. Det är bevisligen så att bygga nytt kostar mer än gamla hus. Dels har matrialpriserna gått upp under alla dessa år, lönerna för byggarna är också högre. Kraven på dagen bostäder vad gäller t.ex. buller och ventilation är massivt högre. Sedan tillkommer att även hyresgäster förväntar sig en "högre kvalitet" (relativt begrepp bevisligen, då kvalitet betyder olika för olika personer - det en tänker är kanske stengolv i hallen som är snyggt en annan tänker plastmatta på golvet som är lättare att underhålla och städa osv).

Till det kommer sedan då hyresregleringen, igen, som helt klart gör ekvationen svårare.

När således hyran för bostaden blir hög (säg +15000 för en 3a/4a) så finns såklart möjligheten att det krävs hyresbidrag osv. Det säger mig såklart att vissa kanske inte har råd att då bo på Lidingö eller mitt i stan. Det har tidigare inte varit någon större sak, man anpassar helt enkelt verkligheten efter vad man ekonomiskt klarar av. Det har jag fått göra tidigare i mitt unga liv, jag ser ingen som helst anledning att någon skall få fasttrack till centralt boende bara för att - det får man bevisa genom att kämpa sig till helt enkelt. Det finns inga gratis snabbspår helt enkelt.

Således, åter till din fråga om hur mycket Lidingö skall byggas ut. Ja varför skall Lidingö förtätas ännu mera? Varför tillåts till exempel Järvafältet, Men Lidingö tvings bygga på sina fåtal små grönområden? Varför har Tensta/Rinkeby 200 poliser på plats och Lidingö bara Noll?

Lidingö skall satsa rätt, där det finns behov. Bygga nytt är i sig inget som krävs - först ser vi till att det vi redan har fungerar - sedan när allt det är i ordning (och det är det uppenbart inte, Polisen, Sjukvården, Kommunikationer och tullar, Skola och kunskap, Äldrevård - skall jag fortsätta?), då men först DÅ börjar vi med nästa steg.

Att överge dagens befolkning är således inte på kartan - gör om gör rätt.

Olaf Koort (V) 2016-09-13 21:59

Bäste Lars, Självfallet har inga bostäder försvunnit. Men inga har heller tillkommit, och det är precis min poäng. Vårt Lidingöhem har 650 miljoner kronor som kan användas för att bygga nya bostäder. Behovet finns. Vad hindrar oss?

Kommer situationen vara bättre om några år? Är det dåligt om kommunen framöver har fler lägenheter tillhanda för att hjälpa till att lösa de akuta situationer som kan uppkomma i allas liv?

I DN kunde vi alla nyligen läsa om hur om byggherrarnas strategi att bromsa byggtakten för att hålla priserna på bostäderna uppe. 10 år i snitt tar det att uppföra ett flerbostadshus och hela 5,5 år består av att byggherren väntar för att inte bygga för mycket åt gången. För den av oss som dagligen passerar Norra Djurgårdsstaden kanske detta inte är så förvånande?

Vi känner alla till den nuvarande bostadssituationen och vet att något måste göras. Pengar finns.
Det enda som står i vägen är en blind tilltro till marknaden.

Lars Hedberg 2016-09-13 14:22

Men bäste herr Koort,

Bostäderna har inte försvunnit (gått upp i rök eller på annat sätt dunstat från jordens mark), och de var garanterat inte tomma när de böt ägare heller för den delen. Således hade de inte varit ett dugg mera användbara för vilket syfte du nu ens önskar med mindre än att du först måste kasta ut de som redan bor där. Och vad hade du DÅ löst för något med din frågeställning?

Och inte heller tror jag, trots din vänstervridning, att du hade sett 8000 bostäder på Lidingö för att få tunnelbanan till centrum heller....

Utbyggnad av t.ex. bostäder är inget man bara nyser ur sig, det måste ske planerat. Folk som inte får plats inne i Stockholm eller på Lidingö får helt enkelt anpassa sig och bo längre från citykärnorna - det har andra fått göra tidigare i livet, så ingen orättvisa där.

Snarare är det hyresregleringen som är orättvis, som gör att folk får hyra stora bostäder mitt i stan för några tusingar när barnfamiljer som helt klart behöver ytan inte ens kan få tillgång till dessa eftersom hyresreglering och bostadsskatter sätter stopp för det.

Vill du uppnå det du nu syftar på så måste du våga släppa sargkanten och faktiskt släppa krafterna fria - då men bara då kommer jämn balans att uppstå.

Sveriges väg in i framtiden är INTE regleringar och statsstyrning av kommunistiska mått.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google