Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Etiken ifrågasätts i S och FP:s agerande

tisdag 17 mars 2015 23:23

Med sin artikel på Lidingösidan fortsätter Socialdemokraterna och Folkpartiet att sprida oro bland de äldre som bor i Lidingöhems lägenheter. Många äldre hör av sig och undrar om de nu ska tvingas flytta och hur länge de kan bo kvar. Ett flertal äldre säger att de på grund av de rykten som S och FP sprider har svårt att sova och de oroar sig över sin ekonomi. Även personer med funktionsnedsättning hör av sig och uttrycker stor oro över om de får bo kvar.

Majoriteten är mycket kritisk till S och FP:s agerande. Att driva fram denna obefogade oro är olyckligt, och tvingar oss att ifrågasätta det etiska i S och FP:s agerande som skapar en sådan otrygghet hos de boende.

Det finns inget kommunalt beslut eller ärende i denna fråga. Att då som Folkpartiet och Socialdemokraterna fortsätta sprida oro bland äldre och personer med funktionsnedsättning som har Lidingöhem som hyresvärd är inget annat än ovärdigt.


Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd

Dela Debatt: Etiken ifrågasätts i S och FP:s agerande

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-03-23 15:47

Tack Jan för ditt klargörande.

En fundering dock, om man säljer Kantarellen för 14 000 kr / m2 (eller snarare 17 000 inkl lånen) för att finansiera nybyggen, då får man max 1/3-del så många nybyggda kvadratmeter för pengarna. Om behovet är "billiga hyresrätter" så lär tyvärr knappast de nybyggda bli billiga. Detta påpekar Paul Lindquist i sitt inlägg, och på denna punkten har han helt rätt. Hade man velat behålla så manga billiga hyresrätter som möjligt, så skulle man nog inte ha sålt Kantarellen.

Jan Weissenrieder 2015-03-23 14:10

Hej Anders!

Jag vill ge Dig lite information om Lidingöhems historia. Du skriver "...retar mig på FP:s dubbelmoral när man glatt röstar igenom försäljningen av Kantarellen...".

Bakgrunden var en partimotion 1988 från M, där man ville utreda försäljning av stadens fastigheter. Div utredningar gjordes bl a av en fastighetsprofessor. Utredningens uppskattade försäljningsbelopp var en spottstyver av dagens tänkta belopp eller av Lidingöhems kassa på 6-700mkr, som kommer från försäljningar till de boende t ex Kantarellen.

Hyresgästföreningen "kallade" de politiska partierna till sitt årsmöte 1991 och önskade att de skulle redovisa sina ställningstagande. Frågan skulle främst avgöras hur de borgerliga partierna ställde sig.
M framförde sitt förslag om försäljning av bolaget till en privat fastighetsägare. Något som M vill fullfölja i dag.
Jag framförde Folkpartiets ståndpunkter och de var:
- Lidingöhem skall behållas av staden eftersom staden har stort behov av ett fastighetsbolag.
- Lidingöhem skulle vara ett aktivt bolag. Bygga nya bostäder och sälja till de boende om de ville överta ansvaret för sitt boende.
Lidingöpartiet och C hade inget färdigt svar vid mötet, men framförde senare att de ville inte sälja Lidingöhem.

Folkpartiet har hållit fast vid vad som sades för 24 år sedan. Jag har svårt att se dubbelmoralen i det. Tvärtom anser jag att modellen att sälja till de boende och bygga har stora fördelar även i dag. Tyvärr har det inte gått att få majoritet för så mycket nyanskaffningar.

Carl-Johan Schiller 2015-03-23 10:51

Amelie - du vet lika väl som jag att kommunen är skyldig att sköta bolaget som vilken privat värd som helst. Med andra ord, förutsatt att bolaget med FP i ledningen är skött som det ska tar vi redan ut de hyror vi ska för att sköta bolaget så bra som möjligt. Varför skulle man då vara orolig om det istället är en privat värd som sköter detta på samma sätt?

Anders - Det har spridits rykten om massa hemliga avtal och jag vill påstå att de är något överdrivna. Givetvis blir inte alla interna samtal inom majoriteten offentliga på en gång men inget ska ske i det fördolda.
På frågan om vi i den nya majoriteten kunde varit snabbare att kommunicera ut vår politik så är svaret ja, visst hade vi kunnat det. Att bli snabbare och tydligare med våra ambitioner ut mot Lidingöborna är ett viktigt arbete där vi har mer kvar att jobba med.

Carl-JOhan Schiller KD

Anders Wennberg 2015-03-23 06:09

Tack Ameli

Det finns många exempel i vårt land där Allmännyttan sålts ut, fastigheterna renoverats och hyrorna höjts kraftigt. Det är ett problem för de boende, men även för Kommunen som får betala högre bostadsbidrag. Kalkylen visar sig ofta i efterhand av det skälet vara riktigt dålig för skattebetalarna och de boende.

Jag har nog inte ännu helt bestämt mig för vad jag tycker här, men om en försäljning skall bli bra så krävs det väldigt tydliga mål vad man vill uppnå och tuffa skickliga förhandlare / avtalsskrivare som säkerställer det. Alla kommuner behöver vissa billigare boenden för äldre, yngre, socialt behövande, nyinflyttade etc. Hur säkras det och ändå få hyfsat betalt vid en försäljning?

Förslaget till styrelse i Lidingöhem och brist på kommunikation i övrigt från majoriteten kring ämnet, tyder på att de inte har någon vettig plan för dessa frågor. Så länge det är fallet så bör man absolut inte sälja, risken är mycket hög att man går i samma fälla som så många andra före oss!

Så det är bra att ni håller press på dem att komma med fler svar!

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-03-22 21:04

Hej Anders, ibland blir man klokare med åren och det gäller även folkpartister.

Jag tycker att vi i Folkpartiet har varit mycket tydliga när det gäller Lidingöhem. Vi valde att hoppa av majoritetsförhandlingarna när övriga partier ville sälja Lidingöhem. En sådan försäljning ville vi inte stå bakom och vi valde därför att gå i opposition.

Vi arbetar nu hårt, tillsammans med många lidingöbor, för att samla in namn till en folkomröstning för att lidingöborna ska få ta ställning till Lidingöhems framtid.

Anders Wennberg 2015-03-21 14:31

Hej Carl-Johan,

Bra att ni klargjort att ni vill sälja bolaget. När får vi reda på resten av den hemliga majoritetsöverenskommelsen?

Att sälja borde väl inte vara nödvändigt för att finansiera bro och badhus, chansen är hyfsat god att Lidingöhem ökar i värde mer än dagens låga låneräntor - går det inte att belåna Lidingöhem?

Dessutom måste man bestämma sig om man vill få ut maximalt värde vid en försäljning eller om man vill skriva in villkor som skyddar de boende från hyreshöjningar. Det är hög tid att kommunicera vad ni vill uppnå med försäljningen och tillsätta en för uppgiften lämplig styrelse.

Men C-J, tack för att du som enda kommunalråd går ut och svarar. Att Paul Lindquist för Moderaternas talan gör mig riktigt besviken! Är inte Anna och Hans kompetenta nog att svara, eller är det fortfarande Paul som styr M:s KF grupp? För partiets skull vore det nog bra om Paul vågade lämna över stafettpinnen - speciellt med tanke på hur illa Paul hanterade situationen ifjol med fusket med samrådet och beräkningen av grönytorna.

Amelie - FP var med och sålde Kantarellen för 14 000 kr / m2 (17 000 inkl lån), känns lite som om FP kastar sten i ett glashus när man läser vad du skriver!

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-03-20 13:01

Hej Carl Johan, nu blev det väl ändå lite snurrigt.

Du skriver först till Anders "Vi har nu offentliggjort att vi önskar se över möjligheterna att sälja Lidingöhem..."

Därefter svarar du Jill "När man påstår att vi kommer sälja ut bolaget begår man fel nummer 1 som sprider onödig oro."

Hur ska ni ha det? Självklart blir de som bor i Lidingöhems bostäder oroliga när de får sådana signaler.

Hej Paul, för din information kommer siffran om 17.700 kr/kvadrat från Lidingöhems ordförande tillika ordförande i kommunfullmäktige moderaten Björn Samuelson. Erfarenheten från andra kommuner är att när kommunala bostadsbolag säljs renoveras bostäderna och hyrorna ökar kraftigt vilket kan innebära problem för de som bor i bostäderna. Det är lidingöborna medvetna om och många skriver också på våra listor för en folkomröstning.

I artikeln skiver M, LP och KD att det inte finns något kommunalt beslut eller ärende i frågan men Kristdemokraternas kommunalråd Carl-Johan Schiller skriver att ni vill se över möjligheterna att sälja Lidingöhem och Lidingöpartiets kommunalråd Birgitta Sköld har tidigare sagt att Lidingöpartiet vill sälja Lidingöhem och bygga ett badhus och betala en ny bro.

Jag tycker då inte att oron är alldeles obefogad.

Vänliga hälsningar
Amelie Tarschys Ingre (FP), oppositionsråd

Johan Mähler 2015-03-20 12:23

Paul Lindquist,

Du beskriver utförsäljningen av Lidingöhem som helt utan nackdelar för Lidingöborna eller de boende i Lidingöhems bostadsbestånd. Jag tycker den beskrivningen är djupt oetisk av dig. Oavsett vilken ståndpunkt man har i sakfrågan förväntar jag mig att ledande politiker beskriver verkligheten från alla relevanta perspektiv i stora och viktiga frågor.

Jag vill betona att jag varken tar ställning för eller emot en utförsäljning av Lidingöhem. MEN jag kan konstatera att det finns en uppsjö av exempel i landet där utförsäljning av kommunala bostadsbolag lett till massiva hyreshöjningar för de boende i bostadsbestånden. Anledningen till detta är för att de privata hyresvärdarna passat på att göra s.k. ”lyxrenoveringar” vilket varit ett sätt att driva upp hyresnivåerna och därmed avkastningen på sina investeringar.

Du låter påskina att det inte blir någon skillnad i hyreshöjningar kopplade till renoveringar beroende på om det är Lidingö Stad som äger Lidingöhem eller om bolaget säljs till en privat aktör. Det är rent nonsens. Du vet lika bra som jag att det vore politiskt självmord att med Lidingö Stad som ägare genomföra lyxrenoveringar med efterföljande kraftiga hyreshöjningar i syfte att öka avkastningen. En privat aktör kan däremot göra detta utan politiska konsekvenser. Detta har som sagt också skett i många fall ute i landet. Berätta för mig varför det inte skulle kunna ske vid en utförsäljning av Lidingöhem?

Jag vill påminna om att en köpare av Lidingöhem gör förvärvet av ett enda skäl. Att få en så hög avkastning på sin investering som möjligt. Du borde ha ryggrad nog att spegla även den sidan av myntet.

Slutligen noterar jag att du Paul Lindquist från moderaternas sida tar debatten i denna politiskt mycket känsliga fråga. Jag uppskattar visserligen att du gör det. Jag tror mig dock samtidigt se igenom strategin att låta dig ta den då du inte längre har någon politisk fallhöjd och inte längre något att förlora. Men nu är det ju Anna Rheyneuclaudes Kihlman och inte du som är moderaternas och Lidingös högsta politiska representant. Jag skulle därför vilja att Anna kliver in och tar debatten (i mer än en engångsmonolog i form av en debattartikel). Det är detta hon är tillsatt och betald för att göra.

Paul Lindquist 2015-03-19 21:04

Det finns ett flertal direkta felaktigheter i Folkpartiets och Socialdemokraternas pamflett:

1. Man påstår att M, KD och LP vill sälja bostäderna för 17 700:-/kvm. Att M har gått till val på att vi vill sälja Lidingöhem är ingen hemlighet, men majoriteten har inte fattat något beslut än. Och något pris har definitivt inte bestämts. Om Lidingöhem säljs ska det givetvis ske till bästa möjliga pris.

2. Man påstår att det är en dålig affär för lidingöborna. Om bolaget säljs får staden uppskattningsvis mellan 1-1,5 miljarder kronor, pengar som kan användas till kommunala investeringar i ny bro, skolor, förskolor, m m. Så länge pengarna är bundna i Lidingöhem får lidingöborna i princip ingen avkastning alls på kapitalet pga. reglerna kring allmännyttan.

3. Man påstår att det blir hyreshöjningar pga. renoveringar. Det gäller oavsett om staden äger Lidingöhem eller en privat fastighetsägare.

4. Man säger att staden måste investera i en massa bostadsrätter och att detta blir väldigt dyrt. Tvärtom, att köpa enstaka bostadsrätter för att lösa sociala behov istället för att binda kapital i 500 bostäder för att få tillgång till några enstaka lägenheter är ekonomiskt mycket klokt. Dessutom stiger ju de lägenheterna i värde vilket gör att de kan säljas med vinst längre fram.

5. Man påstår att den som köper Lidingöhem kan omvandla lägenheterna till bostadsrätter. Inte heller det är sant. Endast hyresgästerna själva kan omvandla en fastighet till bostadsrätter - om de får köpa den av ägaren. Det innebär att hyresgästerna själva har full kontroll över en sådan utveckling.

Att en omvandling skulle ske på Tor och/eller Baggeby Gård är dessutom högst osannolikt med tanke på att det är seniorboende respektive servicehus.

6. Avslutningsvis fortsätter S och FP att sprida myten att Lidingöhem kan bygga billiga bostäder till unga. Lidingöhem kan inte bygga billigare än någon annan och nybyggda bostäder har aldrig låga hyror. Däremot skapar nybyggnation flyttkedjor vilket leder till att billigare lägenheter i äldre bestånd frigörs - och de kan vara mycket intressanta för ungdomar. Men det betyder inte att Lidingöhem behöver bygga nytt när det står ett antal andra fastighetsbolag i kö för att få bygga hyreslägenheter på ön.

Paul Lindquist 2015-03-19 19:33

Jill!

Om staden bestämmer sig för att sälja Lidingöhem behöver de boende inte oroa sig. Ingen behöver flytta och hyrorna påverkas inte av om staden eller en privat fastighetsägare äger fastigheterna. Det är det viktiga och därför är S och FP:s ryktesspridning oetisk.

Carl-Johan Schiller 2015-03-19 17:04

Hej Anders!
Vi har nu offentliggjort att vi önskar se över möjligheterna att sälja Lidingöhem för att kunna finansiera viktiga projekt på Lidingö såsom en ny bro, eventuellt nytt bad, generella satsningar på våra kärnuppgifter och för att framöver kunna amortera ner vår låneskuld. Det tycker jag är bra och då en kommun inte kan sköta ett bostadsbolag på något annat vis än en privat aktör finns inget skäl att behålla bolaget för att få fram fler bostäder. Vill vi få fram fler bostäder måste vi planlägga mark för det och sedan låta alla de bolag som gärna bygger på Lidingö komma igång med sitt arbete.

Hej Jill!
När man påstår att vi kommer sälja ut bolaget begår man fel nummer 1 som sprider onödig oro. Givetvis ska vi vid en ev. försäljning säkerställa att Lidingös medborgare får ut så mycket som möjligt för bolaget, eftersom att behoven är stora på andra håll! När man dessutom påstår att en privat värd skulle ta ut högre hyror än staden säger man indirekt att Lidingö stad inte sköter sitt uppdrag som ägare till bolaget i dagsläget. En kommun måste sköta bolaget på bästa möjliga sätt och det antar jag att Suzanne Liljegren från FP har säkerställt under sin tid som vice ordförande.

I de fall när staden bygger nytt vill vi avtala med byggarna om att tillräckligt många lägenheter ges till Lidingö stad för bostadssociala ändamål.

Maila mig gärna på carl-johan.schiller@lidingo.se om ni har fler frågor.

Carl-Johan Schiller (KD)

Jill Pukite 2015-03-18 11:16

Jag läser artikeln där M, LP och KD ifrågasätter S och FP's etik ifråga om att oroa äldre människor som bor i Lidingöhems fastigheter ...

Jaha? Då blir min fråga - vilka eller vad satte igång all denna oro??? För mig verkar det som om M, LP och KD kastar stora stenbumlingar i eget glashus!

Det verkar som om M, LP och KD sitter i en egen liten bubbla och inte förstår - eller kanske inte vill förstå? - vad deras eget agerande sätter igång. Kanske bäst att sopa rent framför egen dörr, innan man yttrar sig?

Anders Wennberg 2015-03-18 09:46

Hej,

Jag kan inte låta bli att reta mig på FP:s dubbelmoral när man glatt röstar igenom försäljningen av Kantarellen som i min bok var någon form av början på avveckling av Lidingöhem, och nu står på barrikaderna för att rädda Lidingöhem...

Men viss del av deras kritik är ändå befogad. De har rätt att det är oroande att majoritetsavtalet mellan M, LP och KD fortfarande är så hemligt, det luktar att något ligger dolt här, eller att det finns en parallell agenda.

Hela försäljningen av Lidingöhem känns också lite märklig. Varför tillsätter man inte en proffsig styrelse som kan maximera värdet, utan istället proffspolitiker som Björn och Paul som rimligtvis vet rätt lite om hur man leder styrelsearbetet mot värdemaximering. Det kan iofs vara OK att acceptera att inte få ut fullt värde om man vill uppnå andra politiska mål, tex. det viktiga målet att trygga utbudet av billiga hyresrätter till unga, äldre och behövande - det kan minska värdet på bolaget men ändå vara viktigt. Men, då måste man tydligt gå ut och säga att vi jobbar i första hand för att uppnå detta mål.

Nej, Majoriteten får ta på sig ett ganska stort ansvar för oron. Det ni bör göra är:
1) offentliggör hela majoritetsavtalet nu!
2) Berätta tydligt vad ambitionen är med försäljningen av Lidingöhem, vilka är målen som man vill uppnå

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google