Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Fler poliser för ett tryggare Lidingö

fredag 12 augusti 2016 13:24

Det är främst riksdag och regering som har möjlighet att öka tryggheten genom förslag som innebär fler poliser, hårdare straff och förebyggande åtgärder. Men självklart har kommunledningen ett ansvar för tryggheten på Lidingö och det ansvaret tar vi. Det skriver tre kristdemokrater i nedanstående debattartikel.

För några dagar sedan kunde vi läsa om de bilbränder som ägt rum i Bodal på Lidingö. Lidingö är känt för att vara en lugn och trygg miljö där familjer kan slå ner sina bopålar och erbjuda sina barn en bra uppväxtmiljö. När nu vissa, vi vet inte vilka det är eller varför, väljer att sätta sig över lagen och tända eld på bilar mitt i ett bostadsområde riskerar vi att mista vår trygga miljö. Det kan aldrig accepteras.

Vi kristdemokrater vill se ett samhälle som håller samman. Ett samhälle som präglas av ett gemensamt ansvar för vår levnadsmiljö. Det är självklart att ett sådant samhälle inte endast uppnås med hjälp av batonger och långa fängelsestraff men vi får heller inte glömma att de som utsätts för brott har en rätt till upprättelse. Kristdemokraterna har föreslagit att polisen ska förstärkas med 2000 nya poliser och 500 civilanställda fram till år 2020. Det är uppenbart att en sådan förstärkning är nödvändig för att kunna öka, inte minska, polisens närvaro i samhället.

På Lidingö har vi istället för ökad trygghet fått uppleva minskad trygghet den senaste tiden. Självklart har kommunledningen ett ansvar för tryggheten på Lidingö och det ansvaret tar vi kristdemokrater. Men det är främst riksdag och regering som har möjlighet att öka tryggheten genom förslag som innebär fler poliser, hårdare straff och förebyggande åtgärder.

Vi vet ännu inte vilka som har tänt på dessa bilar eller varför. Dock är det viktigt att komma ihåg att oavsett om det beror på uppgörelser, skadegörelse eller något annat kan vi som samhälle aldrig acceptera sådana gärningar. I vårt Sverige och på vårt Lidingö ska de skyldiga straffas och brottsoffren få upprättelse. Det är offrets, inte förövarnas välbefinnande som ska prioriteras.

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd

Thomasine von Essen (KD)
Ersättare i kommunstyrelsen

Dela Debatt: Fler poliser för ett tryggare Lidingö

Kommentarer

Anders Bergstedt 2016-09-22 21:26

"Lokalpolisen går på knä när mellanchefer togs bort", skriver DN i dag. Lokalpolischeferna drunknar i mejl och administration.De tappar kontrollen och kan inte fatta relevanta beslut. Denna situation drabbar också vår egen lokalpolischef Towe Skjöld.

Istället har man utsett massor av gruppchefer som nu får bli "ledningsstöd" och tillfört koordinatörer och planerare. Situationen skapar förlamning på ledningsnivå och påverkar naturligtvis den operativa verksamheten hårt.

På www.blaljus.nu kan du läsa det mesta om situationen:
http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/polischefer-drabbas-av-slimmad-organisation

Anders Bergstedt 2016-08-14 20:16

I Expressens ledare söndag 14 augusti tar Anna Dahlberg till sina starkaste ord om poliskrisen:
”Till att börja med måste rikspolischefen Dan Eliasson gå. Klyftan mellan ledningen och golvet har blivit för stor”. Dahlberg citerar på flera ställen Magnus Lindgren i Tryggare Sverige. Missnöjet med uteblivna poliser lokalt är stor liksom havererad utredningsverksamhet.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/det-far-vara-slutgullat-med-anders-ygeman/

Hans Hedström 2016-08-14 19:30

Jag bor inte på Lidingö och ligger politiskt långt ifrån KD, men ser nödvändigheten av en långt restriktivare lagstiftning och domstolspraxis, inte minst från HD som främsta prejudikatinstans. Jag anser likaså att respekten för brottsoffer är viktigare än hänsynen till dem som utfört brotten.

Förslag om kommunalt finansierad polis, som Karin Wallgren föreslår, tror jag inte alls på av flera skäl. Risken är stor att det skulle ses som ett B-lag inom polisväsendet, kanske som ett väktarbolag med polisiära befogenheter men utan de stora resurser som krävs och frågan är hur samarbetet skulle fungera med den statliga polisen. Jag har hört ryktas om att Göteborgspolisen inte ville samarbeta med rikskriminalen i kampen mot yrkeskriminella, de ville sköta sitt eget. Men, det är naturligtvis bara ett rykte… Kostnaderna skulle bli stora och endast kommuner med höginkomsttagare skulle ha råd med detta experiment, samtidigt som brottslingarna kan antas röra sig fritt över kommungränserna.

Tina von Schinkels förslag skulle enbart öka den offentliga statistiken, inte utgöra ett medel i brottsbekämpningen. Vad hjälper det att på gruppnivå veta vilka som mest kan antas ägna sig åt kriminell verksamhet? Att många med utländsk bakgrund ägnar sig åt kriminalitet torde inte kräva någon avancerad statistik för att inse samt att dessa problem inte kan lösas med enbart ökad sysselsättningsgrad och utbildning. Men, det torde delvis tillhöra ett annat debattområde...

Lokal kännedom är viktig och jag tror liksom Anders Bergstedt att man måste nöja sig med ett mindre antal poliser med Lidingö som specialområde. En lokal polisstation med "riktiga poliser" vore ett önskemål i många av landets tätorter och då räcker inte KD:s förslag om 2000 nya poliser långt även om många uppgifter kan och bör skötas av civilanställd personal. Kanske 10 000 nya poliser med högre löner i kombination med bättre personalpolitik vore ett steg i rätt riktning?

I min ungdom på 60-talet bodde jag i ett litet samhälle (Hova) med drygt 1000 invånare, men en polisstation fanns det då! Jag såg i en tidningsartikel från i våras att polisens mobila kontor skulle komma till Hova den 15 maj 2016 under drygt två timmar. Vilka bär ansvaret för denna ”utveckling”?

Även om Lidingö inte tillhör de värst drabbade tätorterna i Sverige är det oerhört viktigt att omedelbart sätta stopp för de kriminella var de än visar sig, annars kan det bli en näst intill hopplös uppgift att lösa i framtiden. Det har redan gått för långt i många svenska tätorter och poliskåren tycks krympa alltmer eftersom ingen vill lyssna på dem. Ett problem som var lika stort under förra regeringen.

Karin Wallgren 2016-08-13 14:03

Som de allra flesta lidingöbor anser även jag att avsaknaden av en egen polis på ön är alarmerande. Lidingö behöver sin egen polis. Nu drar jag mig till minnes att någon gång ha läst förslag om kommunalt anställda poliser. Ja frågan är om poliser måste vara statsanställda och om inte, hur mycket skulle en polisstyrka på 10 man i ett eget polishus kosta kommunen? Likaväl som att lärare numera är anställda i kommunal regi så skulle detsamma även kunna gälla en lokal poliskår. Ekonomisk kompensation torde kommunen kunna yrka. En sådan reform skulle innebära bättre arbetsmiljö, inget dagligt stressande fram och åter över bron för de lokalt anställda poliserna, samt inte minst ökad trygghet för kommuninvånarna.

Tina von Schinkel 2016-08-13 11:12

För att bekämpa brott bör man ta reda på vilken grupp människor som utför dessa handlingar.

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att antalet insatser på grund av anlagda bilbränder i Sverige har ökat från 380 år 1998 till 1 428 år 2015. Det motsvarar en ökning på 276 procent. Mig veterligen har inga bilar brunnit (som skadegörelse) någonsin tidigare på Lidingö.

Enligt SVT Aktuellt häromkvällen (som i samma sändning också hävdade att antalet anlagda bilbränder INTE har ökat) beror de bilbränder som sker på att ungdomar är sysslolösa.

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen minskar arbetslösheten för inrikes födda med gymnasieutbildning. Den är idag i princip noll. Däremot ökar antalet arbetslösa bland de utrikes födda ungdomarna. Om det nu är som SVT påstår, att det är sysslolösa ungdomar som sätter bilar i brand, kan man dra slutsatsen att det just i år bor många svenskfödda ungdomar som saknar gymnasieutbildning på Lidingö ELLER att antalet utrikes födda ungdomar har ökat kraftigt på Lidingö? Vad är svaret?

För att ni politiker ska kunna lösa problemen med stenkastning på bussar, ofredande, bilbränder mm måste ni tala klarspråk. Vilka är det som utför den här typen av brott? Klargör det först. Öppet och rakt. För allas bästa.

Anders Bergstedt 2016-08-12 22:57

I höst skall samarbetsavtalet skrivas under och då måste Lidingös kommunalråd vara stenhårda med att 10 poliser skall avsättas för Lidingö. Det är måttet 1 polis per 5.000 innevånare som Stiftelsen Tryggare Sverige föreslagit.

Det innebär att i 10 av de 12 teamen skall det alltid finnas en polis som fysiskt skall befinna sig på Lidingö. Polisstation på Lidingö blir det aldrig och vi kommer inte att få något av utökningen med tusentals poliser. De kommer att placeras där de bäst behövs !

Mikael Olofsson 2016-08-12 21:13

Anders Håkansson: tyvärr visar ju inte S och MP hur det ska gå till heller utan tillsätter Dan Eliasson som fullständigt skjuter polisen i sank...

Patrik Björklund 2016-08-12 15:22

Lidingö behöver en lokal polisstation. Inte för att anmäla förlust av körkort, parkeringsskada etc, utan för de Poliser som skall arbeta på Lidingö.

Enligt ansvarig Närpolischef skall det i framtiden finnas 8 verksamma poliser på Lidingö.

Problemet är att dessa poliser har sin arbetsplats på Bergsgatan (Norrmalmspolisen, Kungsholmen). Det betyder att det tar minst 30 minuter att ta sig från fikarummet till arbetsplatsen i en riktning.
Om man räknar med att 2 timmar om dagen behöver man träffas för ev rapport samt diskutera så ärenden etc. samt att det tar ca 2 timmar i trafiken (utan fika paus).

Det betyder att vi kommer bara att ha poliser ca 4 tim/pass.

Lidingö behöver en liten polisstation, där poliserna kan byta om, hämta sitt vapen, äta lunch etc.

Om Lidingö skulle ha en liten trevlig polisstation, skulle säkert vissa poliser flytta till Lidingö. Dessa poliser behöver också gå och handla på Willys som civila. Om den civila polisen skulle se en känd återfallsförbrytare vi en ny BMW på parkeringsplatsen, skulle han nog ingripa. Hur mycket skulle inte lokalpolisen engagera sig i sin dotters skola etc.

Towe Sköld tog upp det lyckade arbetet när man tog bort mindre polisstationer runt Södertälje, då sjönk kriminaliteten i området. Södertälje har 62 000 innevånare mot Lidingös 46 000.

Anders Håkansson 2016-08-12 14:02

Alliansen där (Kd) ingår på rikspolitiken lyckades visst inte så bra trots 8 år vid makten.
Tomma tunnor skramlar högst.
http://mobil.dn.se/valet-2014/ewa-stenberg-polisen-ar-ett-av-alliansens-storsta-misslyckanden/

Sen har (Kd) på Lidingö beslutat att sälja Lidingöhem och minskar då kraftigt möjlighet att bygga fler hyresbostäder till alla bostadslösa.
Lidingöhem kunde byggt hundratals nya lägenheter genom politiska beslut.
Men det ville inte kristdemokraterna på Lidingö.
Ni ökar folks otrygghet, varför?

Anders Håkansson (S)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google