Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: "Förhandla med SL om Lidingöbanan till centrum"

lördag 23 september 2017 00:01

Miljöpartiet på Lidingö vill att staden arbetar för att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum för att knyta ihop den med Spårväg City. Då kan Lidingö utvecklas och klimatarbetet stärkas, och öns värdefulla naturområden bevaras. Det skriver miljöpartisterna Sofia Hallström och Patrik Sandström i nedanstående debattartikel.

Miljöpartiet vill se ett livskraftigt Lidingö. En hållbar stad med fler bostäder, bättre service, kollektivtrafik och minskat bilberoende. Därför välkomnar vi överenskommelsen kring Lidingöbanan med fler vagnar, ökad turtäthet och dubbelspår på den nya spårbron. Nästa steg är att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum och därefter knyta ihop den med Spårväg City i Ropsten.

När Lidingöbanan byggdes för hundra år sedan var det för att transportera arbetare till AGA i Dalénum. Då var det naturligt att dra rälsen längs stranden. Nu bör den istället dras där människor bor och möts. Alltför många Lidingöbor reser långt mellan arbete, mataffär och kultur. Resvägarna gör det svårt att rekrytera personal till ön och bilåkandet från Lidingö har ökat med 14 procent bara det senast året. Att minska behovet av resande är inte bara en viktig klimatstrategi, utan närhet ger också livskvalitet. Ändå prioriteras i dag biltrafiken av den politiska majoriteten på Lidingö framför kollektiv-, cykel- och gångtrafik.

Genom att dra Lidingöbanan via Centrum och vidare på Södra Kungsvägen kan Lidingö utvecklas och klimatarbetet stärkas, samtidigt som öns stora och värdefulla naturområden bevaras. Innan den nya spårbron får sin utformning, måste man också möjliggöra en omdragning. Bron ska fungera även hundra år framåt i tiden. Därför föreslår vi att Lidingö stad snarast tar initiativet för att inleda förhandlingar med SL om Lidingöbanans dragning till centrum.

Sofia Hallström, Gruppledare, MP Lidingö
Patrik Sandström, Gruppledare, MP Liding

Dela Debatt: "Förhandla med SL om Lidingöbanan till centrum"

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-09-26 12:39

Kommentar till Bertil Nilsson

Ditt förslag att dra Lidingöbanan genom centrum och vidare mot norra Lidingö löser inte den uppenbara brist som idag finns i kollektivtrafiken på Lidingö. Norra Lidingö har ju redan direkt bussförbindelse med centrum.

Nyttan med södra Lidingöbanan genom centrum istället för nuvarande sträckning utmed stranden efter Baggeby mot bron, är att södra Lidingö, där mer än hälften av Lidingös befolkning bor, får en direktförbindelse med nya Lidingö C och södra och norra Lidingö knyts samman genom den tvärförbindelse som skapas genom trafiknoden i Lidingö C med bussarna och Lidingöbanan.

På detta sätt kan nya Lidingö C bli lätt att nå för alla Lidingöbor och få möjlighet att utvecklas och bli den mötesplats som Lidingö Stad eftersträvar i sin planering.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Bertil Nilsson 2017-09-23 15:50

Miljöpartiet skriver att södra banan byggdes, för att transportera arbetare till Agas fabriker. Banan stod klar 1913 och hade då Brevik som slutstation, så den byggdes även för att transportera boende på södra ön. Skälet, att man inte drog banan via det som idag är Lidingö centrum, är sannolikt, att Norra banan redan fanns, och att den gick via Lidingö centrum, och fortsatte till Kyrkviken. Det skulle sannolikt vara betydligt billigare, att återskapa den norra banan, och kanske förlänga den längre norrut, än att dra den södra banan till centrum. Då kan man ju också ersätta busstrafik med miljövänlig spårvagnstrafik.

Bertil Nilsson

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google