Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Försäljningen av Lidingöhem måste stoppas

lördag 7 februari 2015 12:23

De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder. Vi socialdemokrater i Lidingö vill värna och utveckla Lidingöhem för att bättre möta boende, bostadssökande men också samhällets krav.

Ett kommunalt bolag ska ha en tydlig samhällsuppgift. Utan ett tydligt samhällsuppdrag kan det ifrågasättas om det är meningsfullt att kommunen äger och driver ett aktiebolag. Ett ägardirektiv är ju ett komplement till bolagsordningen och ska ange ägarens syften med och förväntningar på bolaget i fråga. Ett av staden ägt bostadsbolag är ett av de instrument staden ska använda för att realisera en fastlagd bostadspolitik.

Vi socialdemokrater tycker att Lidingöhems roll i stadens samlade bostadspolitik bland annat ska innefatta en social bostadspolitik vilket innebär:
• Uppförande av hyresrätter för att vidmakthålla den blandade bebyggelse med olika upplåtelseformer som varit karaktäristiskt för Lidingö
• Uppförande av bostäder för unga vuxna och för studenter
• Medverkan vid uppförande av äldreboenden

Vi menar att ett varierat utbud av upplåtelseformer är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad, en gynnsam utveckling av Lidingös välfärd och näringsliv.

Som viktiga utgångspunkter gäller för oss också att Lidingöhem inte fortsätter att avyttra sitt bostadsbestånd. Istället bör det befintliga bostadsbeståndet utökas med nybyggnation men också genom förvärv. Lidingöhem ska alltså kunna agera som en självständig aktör på bostadsmarknaden inom ramen för en av staden fastlagd bostadspolitik och i enlighet med tydliga ägardirektiv genom att köpa eller byta mark och bygga samt eventuellt förvärva hyresrätter i egen regi.

Vi vill se ett starkt Lidingöhem AB med en tydlig målstyrning, ett ägardirektiv som ger bolaget i uppgift att på ett självständigt sätt medverka till en sund bostadspolitik för Lidingös innevånare.

Det har nu blivit känt att den nya styrande majoriteten (M, KD, LP) genom dolda, hemliga avtal planerar för en snabb försäljning av Lidingöhem.
En försäljning skulle påverka Lidingös bostadsförsörjning och beröra många lidingöbor, framför allt våra unga vuxna, våra äldre och de som av medicinska eller sociala skäl är i akut behov av en bostad. Därför måste en noggrann och objektiv analys göras av konsekvenserna av en eventuell försäljning.
• Med politisk vilja kan Lidingöhem stärkas och utvecklas!
• Vi vill behålla Lidingöhem i stadens ägo!
• Förberedelserna för en försäljning av Lidingöhem måste stoppas!
• Vi motsätter oss att en försäljning av Lidingöhem får ske utan att lidingöborna först har fått säga sitt i en folkomröstning!

Daniel Larson
Ordförande Socialdemokraterna i Lidingö

Dela Debatt: Försäljningen av Lidingöhem måste stoppas

Kommentarer

Suzanne Liljegren 2015-02-23 18:59

Hej Jill!

Tack för din värdefulla kommentar.

Välkommen att delta i arbetet med att stoppa försäljningen av Lidingöhem. Du hittar mer information på Facebook-sidan https://www.facebook.com/pages/Stoppa-försäljningen-av-Lidingöhem/774504309305702

Suzanne Liljegren

Jill Pukite 2015-02-07 15:08

Som hyresgäst i en av Lidingöhems fastigheter, håller jag helt med Daniel Larson. Varje gång jag läser Hyresgästföreningens tidning "Hem & Hyra" om alla märkliga fastighetsägare i Sverige, har jag varit tacksam att jag bor i en av kommunens fastigheter och det vill jag definitivt inte ska förändras!

Efter vad jag förstår, går Lidingöhem AB med överskott och är inget som belastar kommunen - tvärtom! Om nu M, KD och LP har - som Daniel Larson skriver - sysslat med dolda, hemliga avtal betr försäljning av Lidingöhem, bör detta granskas noga!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google