Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Fortsatta dimridåer om Lidingöhems framtid

onsdag 11 mars 2015 09:55

Det finns inget beslut om att sälja Lidingöhem, hävdar de tre kommunalråden från M, LP och KD på Lidingösidan i fredag under rubriken "Bostadssociala ansvaret viktigare än att äga aktiebolag". Det beror på vad man menar med beslut. Ännu finns inget beslut i kommunfullmäktige. Men i ett hemligt avtal, som skrevs under efter valet, har majoriteten i kommunfullmäktige – M, LP och KD - beslutat att sälja Lidingöhem. I strid med LP:s och KD:s egna partiprogram.

Att sälja Lidingöhem är inte en fråga som väljarna fått ta ställning till. I en folkomröstning kan lidingöborna avgöra vad man vill med Lidingöhem: behålla och utveckla eller sälja. Men en folkomröstning är inget majoriteten vill. Istället mörkar man det hemliga avtalet och skapar dimridåer som ger en falsk känsla av trygghet.

Det blir ”inga stora försämringar”, ”inga stora hyreshöjningar”, utan ”ungefär som vanligt” – luddiga formuleringar som inte har något med verkligheten att göra. Om Lidingöhem säljs, går det inte att garantera att bostäderna fortsätter att vara hyresrätter. Det går inte att garantera att en ny ägare inte gör omfattande renoveringar som höjer hyrorna. Det går inte att garantera att servicehuset Baggeby gård för äldre inte görs om till vanligt boende eller till bostadsrätter.

En köpare av Lidingöhem kan få avkastning på sin investering bl a genom ombildning till bostadsrätter, hyreshöjande renoveringar, rivning för att exploatera marken, förtätning samt vidareförsäljning. Ca 40 procent av Lidingöhems bostäder finns i Lidingö centrum – ett av Stockholmsregionens mest attraktiva lägen. Om Lidingöhem säljs går lidingöborna miste om stora värden som istället försvinner till en ny ägare.

Dimridåerna fortsätter. Majoriteten antyder att Lidingöhem måste säljas för att Lidingö ska kunna bygga en ny bro. Inget kan vara mer felaktigt. En ny bro är som vilken investering i infrastruktur som helst. Finansieringen sker på vanligt sätt, dvs genom lån, och kostnaden motsvarar vad vi betalar för vinterväghållningen, t ex snöplogning och sandning.

De tre kommunalråden sprider dessutom felaktiga uppgifter. Upplands-Väsby används som exempel. Men kommunala Väsbyhem är inte sålt utan växer som aldrig förr. Väsbyhem bygger framgångsrikt bostäder för studenter och andra väsbybor. I Upplands-Väsby har politikerna gjort en helomvändning och satsar idag på att behålla och utveckla Väsbyhem.

Lidingöhem har en stor kassa, egen mark och utmärkta förutsättningar att bygga de hyresbostäder som Lidingö behöver och som är en långsiktig god investering. Om Lidingöhem utvecklas i stadens ägo, kan bolaget bygga nya bostäder med rimliga hyror på egen mark. Det ger fler av våra unga vuxna chansen till ett första boende och våra äldre de äldreboenden som idag saknas.

Den mest magnifika av dimridåer är kanske den sista: M, LP och KD påstår att ett kommunalt bostadsbolag inte behövs för att klara Lidingös bostadssociala ansvar. Verkligheten, beskriven av Lidingö stads tjänstemän i den bostadssociala utredningen 2012, är att de privata värdarna lämnar allt färre lägenheter för sociala och medicinska förturer och att Lidingöhem är avgörande för att Lidingö stad ska kunna ta sitt bostadssociala ansvar.

Vi uppmanar alla lidingöbor att kräva en folkomröstning om Lidingöhem innan majoriteten hinner driva igenom en snabb försäljning. Skriv på namninsamlingen för en folkomröstning du också!

Helena Bargholtz
F d riksdagsledamot (FP)
Käte Diederichsen
Ordf Pensionärernas riksorganisation Lidingö
Kerstin Héden
Ordf Kvinnojouren Lidingö
Daniel Larson
Ordf Socialdemokraterna Lidingö
Suzanne Liljegren
Vice ordf Lidingöhem (FP)
Dag Lofalk
F d ledamot Lidingöhem (KD)
Nancy Mattsson
Ordf Folkpartiet Liberalerna Lidingö
Benita Nau Eriksson
Ordf Hyresgästföreningen Lidingö
Amelie Tarschys Ingre
Oppositionsråd (FP)

Dela Debatt: Fortsatta dimridåer om Lidingöhems framtid

Kommentarer

Karin Wallgren 2015-04-01 12:53

Pågår namninsamlingen ännu och hur många har skrivit på listorna för en folkomröstning om/mot ev försäljning av Lidingöhem?
På stadens hemsida står bara från kommunsammanträdet den 30 mars om årsstämma och årsredovisning 2014 av Lidingöhem AB
Kommunstyrelsen beslutade att utse Anna Rheyneuclaudes Kihlman till stadens ombud och Carl-Johan Schiller till ersättare vid årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor....samt årsstämma kommer att hållas den 6 maj.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google