Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Har landstinget glömt bort Spårväg City?

onsdag 4 maj 2016 16:14

Trots att det i Lidingös överenskommelse 2009 med landstinget om Spårväg City stod att "utbyggnaden (av vagnhallarna) på sikt ska kunna möjliggöra en sammanlänkning med den utbyggda Spårväg City…” verkar det som om landstinget vill låta avtalet rinna ut i sanden. "Gällande avtal bör fullföljas, såvida inte något annat beslut har fattats". Det skriver Göran Tegnér (L) i denna debattartikel.

Landstinget tiger om Spårväg City. Besked om detta projekt behövs bl.a. för Lidingös beslut om den nya ”Lilla Lidingöbron". Landstinget har senarelagt spårvägen till efter år 2021, beroende på dess ansträngda ekonomi. De politiska partierna på Lidingö har dock enhälligt krävt att gällande avtal mellan Lidingö stad och landstinget fullföljs.

I avtalet mellan Lidingö och landstiget av den 21 oktober 2009 står: ”SL och Staden är överens om att undersöka möjligheterna att tillskapa en depå i ett eller två plan huvudsakligen i befintligt depåläge. Utöver behovet för Lidingöbanans fordon och Lidingösbussar ska den även tillgodose behovet för en stor del av Spårväg Citys fordon…
Utbyggnaden ska på sikt kunna möjliggöra en sammanlänkning med den utbyggda Spårväg City…”.

Avtalet stadfästes senare av SL:s styrelse, landstingsfullmäktige och av Lidingös kommunfullmäktige. Det stod inte att sammanlänkningen bör kunna möjliggöras, det stod att den ska kunna möjliggöra en sammanlänkning. Och texten om sammanlänkningen står på samma sida - i samma avtal i stycket omedelbart efter stycket om depån. Och depån byggdes mycket riktigt.

I landstingets Trafiknämnd den 19 april 2016 redovisades ett ”Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 samt investeringsplan 2017 – 2021”. Där fastslår denne om Spårväg City: ”Den i budget 2016 beslutade justering av tidplanen där sammanbindningen mellan Djurgårdsbron och Ropsten lades efter planperioden, är inte med i denna investeringsplan”. Investeringsplanen ska slutligen beslutas av landstingsfullmäktige. Inte ett ord om att projektet ska fullföljas vid en senare tidpunkt. Bara - helt lakoniskt - Spårväg City är inte med i planen.

I kommunfullmäktige den 25 april hävdade Paul Lindquist (M) att avtalet inte innebar något löfte om att bygga Spårväg City och att det inte var något avtalsbrott om Spårväg City inte blir av. Det var bara en förhoppning och en förväntan om Spårväg City. Då kan ju vän av ordning undra varför Spårväg City nämndes två gånger i avtalet överhuvudtaget.

I fullmäktige ifrågasatte jag vad ett nytt avtal inom Sverigeförhandlingen mellan Lidingö, staten och landstinget är värt, när landstinget kan springa ifrån sitt åtagande med Spårväg City så lättvindligt så som nu sker. Gällande avtal bör fullföljas, såvida inte något annat beslut har fattats. Att bara låta ett avtal rinna ut i sanden anser jag inte vara korrekt.

Men en eloge till majoriteten som driver denna fråga stenhårt när dess representanter träffar landstinget.

Jag överlåter åt läsaren att dra sina egna slutsatser om landstingets beteende i denna för Lidingö så viktiga fråga.

Göran Tegnér, ersättare i kommunfullmäktige (L)

Dela Debatt: Har landstinget glömt bort Spårväg City?

Kommentarer

Anders Diedrichs 2016-05-04 20:47

Socialdemokraterna i Landstinget vill nu gå Moderaterna till viljes att höja priset på SL´s månadskort. Ett villkor för detta är att sätta stopp för satsningen på spårvagnar i Stockholms innerstad. Vad detta innebär för Lidingöbanans sammankoppling med Stockholms innerstad behöver väl inte påpekas. Detta visar väl också på det totala ointresset från både socialdemokrater och moderater i Landstinget att fullfölja det man en gång avtalat. Detta är en total brist på långsiktig samhällsplanering och helhetstänkande, samt ett gigantiskt slöseri med våra skattepengar med tanke på de så gott som färdigbyggda spårvagnshallarna i Dalénum. Ett litet förslag till landstinget är att dom kan bygga om hallarna till det nya inomhusbad vi Lidingöbor så gärna vill ha. Det kan om inte annat nog bli världens längsta inomhusbassäng. Kanske sätter det Lidingö på världskartan.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google