Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Har Lidingöpartiet sålt ut sin själ?

torsdag 11 december 2014 21:14

Är Lidingöpartiet på väg att sälja sin själ för att regera ihop med Moderaterna på Lidingö?

Vid kommunstyrelsen den 3 november och vid behandlingen av ärendet "Riktlinjer för bostadsförsörjningen" ställde sig det nya majoritetspartiet Lidingöpartiet villkorlöst bakom skrivningen att "Stadens mål är att 4600 bostäder ska bebyggas på Lidingö mellan 2013 och 2030 i enlighet med stadens översiktsplan". Det innebär också att man ställde sig bakom planbeslutet juni 2014 för Centrum-Torsvik med 900 – 1000 bostäder.

Detta är häpnadsväckande då Lidingöpartiet vid några tillfällen före valet sa att Översiktsplanen ska stoppas förändras och omarbetas och att partiet inte kan tolerera den utbyggnad majoriteten planerar. Lidingöpartiet sade före valet att man accepterade högst 400 nya bostäder i Centrum/Torsvik. Nu återremitterades ärendet "Riktlinjer för bostadsförsörjningen" vid kommunfullmäktige den 24 november. Ett sätt att i sista stund rädda ansiktet för Lidingöpartiet!

Lidingöpartiets tillkortakomande i förhandlingarna bekräftas också en artikel i Mitt i den 25 november, då Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman säger att beslutet om den övergripande planeringen för Centrum/Torsvik ligger fast. "Vi har ett planprogram och det har vi att förhålla oss till".

I den nya majoritetens program går det inte att finna någon vägledning i frågan. Ordet Översiktsplan lyser helt med sin frånvaro och nämns överhuvudtaget inte. Skrivningen om bebyggelse i Centrum/Torsvik är totalt intetsägande och står undangömd i slutet av dokumentet.

Vi frågar därför Lidingöpartiet om man står bakom beslutet att bygga 900 – 1000 bostäder i Centrum/Torsvik och totalt 4600 bostäder på Lidingö fram till 2030? Kommer Lidingöpartiet att kräva i förhandlingarna det man sa före valet, att Översiktsplanen ska stoppas och förändras och omarbetas?

Svaret på detta har Lidingöborna rätt att få reda på nu om Lidingöpartiet fortfarande är ett grönt parti eller om ni helt är uppslukade av Moderaterna i den nya majoriteten?

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Dela Debatt: Har Lidingöpartiet sålt ut sin själ?

Kommentarer

Johan Dahlfors 2014-12-15 11:42

Lars H Ericsson - jag avvaktar gärna för att se hur Lidingöpartiet ställer sig till några av de kommande nyckelfrågorna. Håller med om att det är för tidigt att döma redan nu. Rom byggdes inte på en dag, utan steg för steg, men mot ett tydligt mål.

Precis som med Rom blir därför de små stegen viktiga för Lidingöpartiet. Vi som har valt er förväntar oss att ni bidrar till den politik vi har röstat fram. Det vill saga en betydligt mer varsam bebyggelse på vår ö och med tydligt skydd för våra kvarvarande natur- och kulturmiljöer.

Ett antal steg kommer på agendan den närmsta tiden då vi kan se hur Ni väljer att agera. Dessa är förutom nämnda Centrum Torsvik även områden av stort skyddsvärde som t ex Isstacken vid Kottlasjön, Norra Skärsätra m fl. Båda dessa områden har i en stor undersökninbg av experter och allmänhet valts ut som de mest värdefulla på Lidingö. Hur staller ni er till Moderaternas exploateringsplaner i dessa områden? Först efter vi har sett hur ni agerar här kan man bedöma/döma om ni har "sålt ut er själ" i utbyte mot makt.

Rom byggdes inte på en dag - men deras förfall gick snabbt! Det är min förhoppning att Lidingöpartiet inte går samma väg till mötes. Stå upp för era vallöften och era kärnfrågor - det är dessa som givit er röster och nu mandat att påverka.

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2014-12-13 15:43

Även Centerpartiet borde veta att kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, inte de olika facknämnderna och inte heller kommunstyrelsen.

Därför bör man avvakta kommunfullmäktiges beslut innan man påstår att en fråga är slutgiltigt avgjord. Självklart ska oppositionen debattera även innan besluten avgörs i kommunfullmäktige, det har även Lidingöpartiet gjort i drygt 40 år, men Lidingöpartiet har ingen skyldighet att omedelbart besvara alla påhopp från Centerpartiet.

Det kommer inte att växa upp några nya hus i Centrum/Torsvik mellan jul och nyår, och knappast heller under våren 2015. Det finns således gott om tid att justera de planer som togs av den gamla majoriteten. Det är detta vi håller på med i bästa samförstånd i den nya majoriteten M, LP och KD. Och det var också därför som avgående kommunalrådet Paul Lindquist (M) yrkade på återremiss av ”Riktlinje för bostadsförsörjning till 2030” med motiveringen att riktlinjen ska anpassas till den nya överenskommelsen mellan M, LP och KD. En helt naturlig åtgärd eftersom det inte längre finns någon majoritet för det gamla förslaget i den nya ledningen för Lidingö stad.

Tids nog kommer såväl väljarna som Centerpartiet att få svar på vad den nya majoriteten har enats om och jag tror att många kommer att bli nöjda. Vi tar steg för steg mot en varsammare byggpolitik för Lidingö, men Rom byggdes som bekant inte på en dag.

Anders Wennberg 2014-12-12 16:58

Anders Bergstedt skriver att man inte skall lyssna på alla som skriker: "bygg gärna men inte där jag bor !"

Många oroliga i Centrum/Torsvik beskylls för just detta. Och det är trots att många av oss som bor i området säger att vi kan acceptera 400-600 nya lägenheter, kanske ännu mer. Det är dock viktigt att vissa grönområden bevaras och att områdets karaktär bevaras. Detta är faktiskt "bygg gärna där jag bor, men förstör inte området" uttalande eller ett "ja till 500 men inte 1 000 lägenheter".

Många som ropar "ni är NIMBYs" bor i villa på tryggt avstånd från C/T projektet, eller från något av de övriga planområderna för den delen. Men när det smyger in sig projekt i villakvarteren, ja då blir det ramaskri. Se bara på projektet att lägga konstgräs på en fotbollsplan i Brevik - oj oj oj vilka klagomål. Många av skribenterna som högt klagar på att Torsviksborna är "NIMBYs" bor i detta området har jag upptäckt (dock inte du Anders).

Johan Magnusson 2014-12-12 14:40

Anders, "även lidingö måste bygga". Varför får vi det bättre på Lidingö om det byggs mer flerfamiljshus? Hur har du kommit fram till den slutsatsen?

Jag bor på Lidingö för att ha nära till naturer och leva ett småstadsliknande liv med närhet till Stockholms innerstad. Om jag hade velat bo i en ekonomiskt mer effektiv kommun, eftersom det ofta är argumentet för förtätning och byggande av flerfamiljshus, hade jag bott i Solna.

Anders Wennberg 2014-12-12 14:22

Varför kan varken M eller LP (eller KD) gå ut och berätta vad de kommit överens om? Mer på detaljnivå, det officiella majoritesprogrammet är väldigt intetsägande kring byggplanerna. Ryktena säger tom att Paul och Anna försökte mörka avtalet för sin egen Kommunfullmäktigegrupp, jag hoppas verkligen att dessa rykten är falska för annars blir man ju riktigt orolig...

Bo Jonsson 2014-12-12 10:25

Nej det måste inte alls byggas mer på Lidingö.

Och ändamålet helgar inte medlen vad det gäller ny motorväg genom fridfull och känslig natur.

Själv skulle jag inte bebyggt Gåshaga så tätt eftersom det blivit för trångt med trafik på den återvändsgata genom ett villaområde som Lidingö kan liknas vid.

Passar inte Lidingös småstadskaraktär dig förstår inte jag varför vi som bor här av just den anledningen ska anpassa oss efter dina önskemål och inte du efter våra.

I nästa val tror jag att LP är slut som parti och C tar deras röster. Tror även på en halvering av Fuskmoderaterna.

Ett nyval även på Lidingö vore välbehövligt och det hade det väl blivit om inte LP svikit sina väljare.

Heder åt alla nejsägare!

Anders Bergstedt 2014-12-12 07:06

Jag tror att det är många fler än jag som uppskattar att Lidingöpartiet gått från att vara ett nejsägarparti till att bli konstruktivt.

Centern har fortsatt att vara nejsägarparti. Man har i 40 år lyckats stoppa en rimlig dragning av Södra Huvudleden på norra sidan av Lidingöbanan från Skärsätra och till Högberga och även fördröja byggandet av Lidingö Centrum.

Vid senaste valet satte Centern upp plakat med sitt budskap att inte bygga, på de platser där man planerat att förtäta. Även Lidingö måste även bygga och då är en förtätning av redan bebyggda områden det naturliga. Då kan man inte lyssna till alla som skriker "bygg gärna men inte där jag bor !"

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google